Selgroogsed

0. Hävinud või tõenäoliselt hävinud

Liik Elupaigad Ohutegurid
Acipenser sturio, atlandi tuur Vm, Võ Kü, Vm, Ve
Gavia stellata, punakurk-kaur Väe, Väd(Sr) U, H, Kü
Strix nebulosa, habekakk Mo, N, In U, H, Kü

1. Eriti ohustatud

Liik Elupaigad Ohutegurid
Cepphus grylle, krüüsel Rm, K H, U
Circaetus gallicus, madukotkas Mo H, U, Kü
Coracias garrulus, siniraag Np, Ip, Ik, M U, Pm, Ml, Õ
Coregonus lavaretus, merisiig (siirdevormid) Vm, Võ Kü, Ve, U
Falco peregrinus, rabapistrik Sr Pk, H, Kü
Gallinago media, rohunepp N(A), Sm, Ss, Ir Pv, S, U
Gavia arctica, järvekaur Väd, Väo(Sr) H, Ve, S, Kü
Lagopus lagopus, rabapüü Sr U, Kü, S
Mustela lutreola, naarits Rj, Võ, Va, Kü, Vm, U
Salmo salar, lõhe Vm, Võ Kü, Vm, Ve, U
Siluris glanis, säga Võ, Vä, ?Vm Vm, U, Kü
Thymallus thymallus, harjus Ve, Kü, Vm, U

2. Ohualtid

Liik Elupaigad Ohutegurid
Bufo calamita, juttselg-kärnkonn R, L, Nr, I, Ve P, V, H, T, Õ, U
Calidris alpina schinzii, balti risla e niidurüdi Nr, A(N), Sr Pv
Ciconia nigra, must-toonekurg Msv, Rj, Mov H, Mn, Mr, Mk
Clupea harengus membras (autumnalis), sügisräim Vm U, Õ, Kü
Coregonus lavaretus, merisiig (meres kudevad vormid) Vm Kü, Ve, U
Coturnix coturnix, põldvutt Ip, In, N Pm, U
Falco columbarius, väikepistrik Mo, Sr U, Pk, X
Larus fuscus, tõmmukajakas Rm H, U
Lymnocryptes minimus, mudanepp Ss S, U
Philomachus pugnax, tutkas Nr, A, Rj, S Pv, H, U
Phoca hispida, viigerhüljes Vm Kü, H, Õ
Pteromys volans, lendorav Mv Ml, Mr, Mn
Salmo trutta trutta, meriforell Vm, Võ Kü, Vm, Ve, U
Sterna caspia, räusktiir Rm H, U

3. Haruldased

Liik Elupaigad Ohutegurid
Alcedo atthis, jäälind Rj, K, Võ Ve, H, U
Anthus campestris, nõmmekiur Ln, Iä U, H
Anthus petrosus, randkiur K, Rm U, H
Aquila chrysaetos, kaljukotkas e maakotkas Mov, Sr H, Kü, Mn
Aquila pomarina, väike-konnakotkas Ms, Mo, In, Ip, A, Ml Kü, Mh, Pv, H, Pm
Asio flammeus, sooräts Rm(N, O), Sm(N), A Pv, S, H, X
Bubo bubo, kassikakk Mo, Ml, Np, Sr, Ir H, Kü, Mh
Bufo viridis, rohekärnkonn Rj, I, Vä P, V, Õ, H
Circus cyaneus, välja-loorkull A, Sm, Ss, In, Ip, Ir S, Pv, H
Circus pygargus, soo-loorkull A, Ss, Sm, In, Ip, Ir S, Pv, H
Dendrocopos leucotos, valgeselg-kirjurähn Ml, Np, Ms Ml, Mr
Eliomys guercinus, lagrits M, P, Ia, Mv X, Me
Haliaeetus albicilla, merikotkas Mv, Vm, Vä Õ, Mn, H, Kü
Lacerta agilis, kivisisalik L, Mo, Mp, Iä, Ij, Ir M, L, H, E
Luscinia svecica cyanecula, luha-sinirind A(P), Sm(P) X
Muscardinus avellanarius, pähklinäpp Mv, Ml, Ms Ml, X
Myotis brandti, tõmmulendlane Mv, N, R, Ia H, M, L
Myotis dasycneme, tiigilendlane R, V, Vä, Võ H, Ml, E, L
Myotis mystacinus, habelendlane Mv, N, Vä, Ia H, M, X
Myotis nattereri, Nattereri lendlane Mv, N, Vä, Ia H, M, L
Nyctalus noctula, suurvidevlane Mv, N, Ia, Vä H, M, L
Pandion haliaetus, kalakotkas V, Mo Mn, H, Õ, Ve
Picoides tridactylus, kolmvarvas-rähn Mo, Ms Mm, Mn, Mr
Pipistrellus pipistrellus, kääbus-nahkhiir Mv, N,.Ia H, M, L
Podiceps grisegena, hallpõsk-pütt Väe Vm, Vk, H
Recurvirostra avosetta, naaskelnokk Nr, Rm H, Ko
Serinus serinus, koldvint Ia, Mo U
Sterna albifrons, väiketiir Rm H, Pv
Tringa nebularia, heletilder Ss, Sm S, U
Triturus cristatus, harivesilik M, Vä, Rj, P, Ia V, P, M, H
Vespertilio murinus, suur-nahkhiir Mv, N, Ia H, M, L

4. Tähelepanu vajavad

Liik Elupaigad Ohutegurid
Aegolius funereus, karvasjalg-kakk Msv, Mov Ml, Mn, Mr
Alburnoides bipunctatus, tippviidikas Vm, U
Arenaria interpres, kivirullija Rm U, X
Columba oenas, õõnetuvi Mlv, Msv Ml, Pm, Pk
Coregonus albula, rääbis Ve, Kü
Coregonus lavaretus maraenoides, peipsi siig Ve, Kü
Cottus gobio, võldas Võ, Vm, Vä Vm, Ve
Crex crex, rukkirääk In, N(A), Ip, Sm Pm, Pv, Pk, S
Falco tinnunculus, tuuletallaja In, Ip, Ik, M Pk, Pm
Haliochoerus grypus, hallhüljes Vm Kü, H, Õ
Lampetra planeri, ojasilm Võ, Vä Vm, Ve
Lanius excubitor, hallõgija Sr U, S
Lullula arborea, nõmmelõoke Mo, Ln, O U
Lutra lutra, saarmas Rj, Võ, Vä, Va Kü, H, Õ
Melanitta fusca, tõmmuvaeras Rm Ko, Kü, H, U
Osmerus eperlanus, meritint Vm, Võ Ve, Kü
Pelobates fuscus, mudakonn I, N, Rj, Ve, Vä, A P, U, V, Õ, H
Picus viridis, roherähn e meltsas Ml, Ia, Np, Ms Ml, Mn
Podiceps auritus, sarvikpütt Vä, Väd(Sr) Vm, Vk, Ve, H
Salmo trutta trutta morpha fario, jõeforell Kü, Vm, Ve, U
Tetrao urogallus, metsis e mõtus Mov Mn, Mr, Kü, H

5. Määratlemata

Liik Elupaigad Ohutegurid
Anas acuta, soopart Rn, A(N), Rm Kü, Pv, U
Aquila clanga, suur-konnakotkas Ms, Ml, A, V, In Kü, H, U, Mn
Aspius aspius, tõugjas Võ, Vä Kü, M, Vm
Cobitis taenia, hink Võ, Vm, Vä V
Cyclopterus lumpus, merivarblane Vm U, V
Falco vespertinus, punajalg-pistrik Mo, Sr U
Galerida cristata, tuttlõoke I, O, Ln U
Hyperoplus lanceolatus, suurtobias Vm U, V
Liparis liparis, pullukala Vm U, V
Lumpenus lampetraeformis, islandi limuski Vm U, V
Microtus oeconomus, soo-uruhiir N, Rj, Sm S, Vm
Microtus subterraneus, võsa-uruhiir P, N, Rj, S, Mk
Miliaria calandra, halltsiitsitaja I, Ij, Np U
Milvus migrans, must-harksaba Ms, V, Mo U, H, Kü
Misgurnus fossilis, vingerjas Vä, Võ U, X
Myoxocephalus quadricornis, nolgus Vm U, V
Phalaropus lobatus, veetallaja Nr, Rm U
Pholis gunnellus, võikala Vm U, V
Porzana parva, väikehuik Vm, Vä, Võ U
Rana ridibunda, järvekonn Vä, Rj, I, P, L, S V, Õ, Kü, U
Sorex caecutiens, laane-karihiir Mv, Ms, Sm X, M
Taurulus bubalis, meripühvel Vm U, V
Triglopsis quadricornis, merihärg Vm U, V
Upupa epops, vaenukägu I, Ln U, Pv, Pk