Samblikud

0. Hävinud või tõenäoliselt hävinud

Liik Elupaigad Ohutegurid
Cetrelia olivetorum, oliiv-helksamblik Mo, Ms M
Collema nigrescens, must limasamblik Ml, Ms Mk, Mm, Mn
Collema occultatum, tera-limasamblik Ml, Ms Mk, Mm, Mn
Collema subnigrescens, mustjas limasamblik Ml, Ms Mk, Mm
Flavoparmelia caperata, harilik kitsesamblik Ml, Ms M, Õ
Heterodermia speciosa, nõudlik huulsamblik Ml M, Õ
Hyperphyscia adglutinata, liimjas liibsamblik Ml M, Õ
Leptogium subtile, väike tardsamblik O, Kk Pv, Me
Nephroma arcticum, tundra-neersamblik Mo, Ms X
Nephroma helveticum, shveitsi neersamblik Mv, K M, Õ
Peltigera elisabethae, Elisabethi kilpsamblik O, K Pv
Phaeophyscia chloantha, lõuna-tõmmusamblik Ml, Ms, Ia M
Punctelia subrudecta, hiis-täppsamblik Mlv, Msv Mk, Mm, Mn, Õ
Stereocaulon evolutum, rull-tinasamblik Rm, K U
Toninia lobulata, väike nappsamblik O Pv, Me
Umbilicaria hyperborea, põhja--kõrvsamblik Ks X
Usnea barbata, tõeline habesamblik Ml, Ms M, Õ
Xanthoria lobulata, liibuv korpsamblik Ml, Ms, Ia M

1. Eriti ohustatud

Liik Elupaigad Ohutegurid
Leptogium rivulare, oja-tardsamblik Rj, Võ, Ks Vm
Lobaria scrobiculata, krobeline kopsusamblik Ml, Ms, Ks M, Õ
Multiclavula vernalis, kevadine hariksamblik Mo Mh,Mr, T, Mm
Nephroma bellum, kaunis neersamblik Mlv, Msv, K M, Õ
Sphaerophorus globosus, kerajas korallsamblik O, Ks Pv, Me
Usnea glabrata, sile habesamblik Mo, Ms M, Õ

2. Ohualtid

Liik Elupaigad Ohutegurid
Alectoria sarmentosa, oksa-tuustsamblik Mov, Msv M, Õ
Bryoria nadvornikiana, Nadvorniki narmassamblik Mo, Ms M, Õ
Cladonia brevis, madal porosamblik L, Ln, Mo Pv, Me
Cladonia incrassata, pisi-porosamblik Sr S
Cladonia parasitica, tamme-porosamblik Ml, Ms M
Endocarpon psorodeum, hall agusamblik K, O E
Endocarpon pusillum, väike agusamblik Kk, O E
Evernia divaricata, pikk lõhnasamblik Mo Mn, Õ
Flavocetraria cucullata, harilik tundrasamblik O Pv, Me
Hypogymnia vittata, ääris-hallsamblik Kl L, U
Leptogium cyanescens, sinakas tardsamblik Ml, K Mk, Mm, Mn
Leptogium gelatinosum, pruun tardsamblik O, K Pv, Me
Leptogium schraderi, padjand-tardsamblik O, Kk Pv, Me
Melanelia glabra, sile pruunsamblik Ml, Ia M, Õ
Nephroma isidiosum, kare neersamblik Mv, K M, Õ
Nephroma laevigatum, sile neersamblik Mv, K M, Õ
Nephroma resupinatum, kääv-neersamblik M, K M, Õ
Pannaria leucophaea, kalju-sinisamblik M, K Mk
Pannaria pezizoides, harilik sinisamblik M, K Mk
Parmeliella triptophylla, väike nõgisamblik Ml, Ms Mk
Physcia semipinnata, narmas-rosettsamblik Ml, Ms M, Õ
Ramalina calicaris, vagu-rihmsamblik Ml, Ms M, Õ
Xanthoria fallax, lehtjas korpsamblik Ml, Ms, Ia M

3. Haruldased

Liik Elupaigad Ohutegurid
Anaptychia runcinata, tõmmu ripssamblik Rm, K U
Bryoria chalybeiformis, pundar-narmassamblik Ks M, Õ
Bryoria simplicior, puhmik-narmassamblik Mo, Ms, K M, Õ
Caloplaca biatorina, lõuna-kuldsamblik Kk X
Caloplaca flavescens, kollakas kuldsamblik Kk X
Caloplaca verruculifera, näsa-kuldsamblik Rm, Ks U
Catapyrenium cinereum, hall rähksamblik O Pv, Me
Catapyrenium pilosellum, karvane rähksamblik O Pv, Me
Catapyrenuym lachneum, punakas rähksamblik O Pv, Me
Cladonia convoluta, vask-porosamblik O Pv, Me
Cladonia metacorallifera, liud-porosamblik Ln, O Me
Collema bachmannianum, Bachmani limasamblik O Pv, Me
Collema limosum, kile-limasamblik Kk, Ij U
Collema parvum, pisi-limasamblik O, Kk Pv, Me
Collema undulatum, laineline limasamblik O, Kk Pv, Me
Dermatocarpon arnoldianum, Arnoldi nahksamblik K X
Dermatocarpon leptophyllum, õhuke nahksamblik O, Kk X
Dermatocarpon luridum, jõgi-nahksamblik Võ, K Vm
Fulgensia fulgens, hõlmik-särasamblik O Pv, Me
Hypocenomyce anthracophila, männi-soomussamblik Mo, Mp M
Hypocenomyce sorophora, tera-soomussamblik Mo M
Lecanora achariana, Achariuse liudsamblik Rm, Ks U
Lempholemma isidiodes, pisi-liistsamblik O, Kk Pv, Me
Melanelia commixta, kivi-pruunsamblik Ks X
Melanelia hepatizon, tume pruunsamblik Ks X
Parmelia fraudans, petlik lapiksamblik Ks X
Peltigera degenii, Degeni kilpsamblik Mo, Ms, K M
Peltigera scabrosa, kare kilpsamblik Mo, Ms M
Peltigera venosa, viljakas kilpsamblik Rj, Ij X
Phaeophyscia endophoenicea, kollakas tõmmusamblik Ml, Ms, Ia M
Physcia magnussonii, Magnussoni rosettsamblik Ks X
Pilophorus cereolus, harilik nagasamblik Kl L, U
Ramalina siliquosa, kivi-rihmsamblik Rm, Ks U
Solorina bispora, kaheeoseline lohksamblik Kk X
Stereocaulon vesuvianum, paljas tinasamblik Ks X
Toninia verrucarioides, pruunikas nappsamblik O, Kk Pv, Me
Umbilicaria cinerascens, tuhk-kõrvsamblik Ks X
Umbilicaria cylindrica, rips-kõrvsamblik Ks X
Umbilicaria decussata, võrk-kõrvsamblik Ks X
Usnea diplotypus, kivi--habesamblik K X
Xanthoria sorediata, teraline korpsamblik Kk X

4. Tähelepanu vajavad

Liik Elupaigad Ohutegurid
Arctoparmelia incurva, pais-põhjasamblik Ks X
Bryoria furcellata, nõel-narmassamblik Mo, Ms M, Õ
Bryoria implexa, tuhm narmassamblik Mo, Ms M, Õ
Caloplaca thallincola, ere kuldsamblik Rm, Ks Vm
Cladonia decorticata, kooretu porosamblik O Pv, Me
Evernia mesomorpha, kahar lõhnasamblik Mo, Ms Mn, Õ
Lasallia pustulata, harilik põissamblik Ks X
Leptogium tenuissimum, õrn tardsamblik O, Kk Pv, Me
Lobaria pulmonaria, harilik kopsusamblik Ml, Ms M, Õ
Menegazzia terebrata, harilik poorsamblik Mo, Ms M, Õ
Nephroma parile, harilik neersamblik M, K M, Õ
Parmelina tiliacea, pärna-salusamblik Ml, Ia, K Mk, Õ
Pycnothelia papillaria, harilik nisasamblik L, Ln T, L
Ramalina sinensis, hiina rihmsamblik M, Ia M, Õ
Ramalina thrausta, niitjas rihmsamblik Mo, Ms M, Õ
Solorina saccata, harilik lohksamblik O, Kk Pv, Me
Solorina spongiosa, käsnjas lohksamblik O, Kk Pv, Me
Stereocaulon incrustatum, kribu-tinasamblik L, Ln T, L
Usnea scabrata, kare habesamblik Mo, Ms M, Õ
Vulpicida tubulosa, loo-rebasesamblik O Pv, Me
Xanthoria calcicola, lubja-korpsamblik Rm, Kk U

5. Määratlemata

Liik Elupaigad Ohutegurid
Ramalina elegans, jäik rihmsamblik Ml, Ms M, Õ