Elupaigad ja kasvukohad

Lühend
Elupaik
A lammid
I inimmõjul tekkinud ruderaalalad, kultuurmaistu
Ia pargid, aiad, õued
Ie ehitised
Ih prahipaigad
Ij teeveered, jäätmaad
Ik karjamaad
In kultuurniidud
Ip põllud
Ir raiesmikud
karjäärid
K kaljud (kivipaljandid, kivid)
Kk lubjakivikaljud
Kl liivakivikaljud
Ks silikaatsed kivid
L luited ja liivikud
Ln nõmmed
M metsad
Ml lehtmetsad
Mlv vanad lehtmetsad
Mn noored metsad
Mo okasmetsad
Mov vanad okasmetsad
Mp põlendikud
Ms segametsad
Msv vanad segametsad
N niidud
Np puisniidud
Nr rannaniidud
O loopealsed
P põõsastikud
R rannikud ja kaldad
Rj järvede ja jõgede kaldad
Rm mererannikud
S sood
Sm madalsood
Sr rabad
Ss siirdesood
V veekogud
Va allikad
Ve ajutised (efemeersed) veekogud
Vm meri
jõed (sh kanalid ja kraavid)
järved (seisuveelised veekogud sh. Tehisveekogud)
Väa alkatroofsed järjed
Väd düstroofsed järved
Väe eutroofsed järved
Väh hüpertroofsed järved
Väo oligotroofsed järved
X elupaik teadmata