EESTI TEADUSTE AKADEEMIA
LOODUSKAITSE KOMISJON

TA LKK logo
 


"Meie komisjon on kogu oma olemasolu vältel olnud suure isetegevusliku potentsiaaliga ja ametlikust looduskaitsest sõltumatu mõtlemisviisiga teaduslik komisjon. Toetudes kehtestatud põhimäärusele, oma eriteaduslikule kompetentsusele ja liikmete autoriteedile, on Looduskaitse Komisjon nii mõnigi kord väljendanud seisukohti ja langetanud otsuseid, mis ei ole identsed parajasti kehtivate üldtunnustatud seisukohtadega. Kuid säärast iseseisvust ei saa talle pahaks panna - kõik see on suunatud looduskaitse olukorra parandamisele ja looduskaitseliste püüdluste edasiarendamisele meie maal. Teaduse ja kultuuri ajalugu pakub küllalt näiteid sellest, et nii mõnigi kord just need otsused ja need seisukohad, mis ei ole truualamlikus vastavuses üldkehtivatega, on teadust ja kultuuri edasi viinud. Loodame, et seda on jõukohaselt teinud ka meie Looduskaitse Komisjon."

Seda, E. Kumari poolt 1975.a. öeldut tahab Looduskaitse Komisjon kinnitada ka oma tänase tegevusega.

 
Ajalugu
Põhimäärus
Liikmed
Koosolekud
Ettekandepäevad
Trükised
Punane Raamat
Teated
Eesti TA
 
e-mail
 
English  
 

© EESTI TA LKK

Veski tn. 4, 51005 Tartu/Riia 181, 51014 Tartu tel. 421288, 428021 fax 383013

Käesolev kodulehekülg on valminud Keskkonnaministeeriumi toetusel