EESTI TA LKK
ETTEKANDEPÄEVAD

TA LKK logo
   
Looduskaitse Komisjoni ettekandepäevade (pleenumite) pidamise algatas komisjoni esimees E. Kumari. 45 aasta jooksul on peetud 39 ettekandepäeva. Varem nimetati neid pleenumiteks. 1993. aastast alates aga ettekandepäevadeks.

Temaatikalt on ettekannete päevad olnud väga eripalgelised ning need kujunesid üleriigilisteks üritusteks. Näiteks taimestiku ja loomastiku looduskaitset on käsitletud neljal pleenumil, veeressursside ja veeökosüsteemide kaitse on kõne all olnud viiel korral. Mitmel korral on päevakorras olnud looduskaitse teaduslik uurimistöö. On arutatud looduskaitse ja põllumajanduse suhteid, looduskaitse ja puhkuse seoseid, linnade haljastuid, looduskaitse ajalugu, eluta looduse kaitset, metsade kaitset jm.

Esimene pleenum peeti 14. jaanuaril 1956, teemaks looduskaitse organisatsioonilised küsimused. Kolme senini viimse ettekandepäeva teemaks oli linnade haljastud ja nende kaitse, jäätmehooldus ja märgalade kaitse.

Esialgu korraldati pleenumeid ebaregulaarselt. Alates 1973. aastast on regulaarselt peetud igal aastal üks. 31 pleenumit on toimunud Tartus (enamus TÜ aulas), seitse Tallinnas ja üks Sakus. Kõige suurema osavõtjate arvuga (275) oli XXXII ettekannete päev "Mets ja inimene".
     
Tagasi
© EESTI TA LKK