EESTI TA LKK
TEATED

TA LKK logo
   
Eesti TA LKK esimehe kiri: Mets vajab avatud arutelu

Eesti TA LKK märgukiri metsandusest on allalaetav siit.

***

Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 55. ettekandepäev teemal

Teadus ja seadus metsas

toimub 13. detsembril 2017 algusega kell 11.00 Baeri majas (Veski 4, Tartu)

Päevakord:
11:00 Sissejuhatus
Urmas Tartes, TA Looduskaitse Komisjon
11:10 Mets eile, täna, homme
Urmas Tartes, TA Looduskaitse Komisjon
11:40 Loodusmets ja majandusmets elurikkuse kandjana
Meelis Pärtel, Tartu Ülikool
12:10 Eesti metsandus ja linnud
Olav Renno, Eesti Ornitoloogiaühing
12:40 Metsis metsas
Ivar Ojaste, Eesti Ornitoloogiaühing

13:15 Lõunapaus

14:15 Eesti kaitsealade metsakasvukoha- ja elupaigatüübid
Anneli Palo, Tartu Ülikool
14:45 Metsakoosluste käsitlemine õigusloomes
Riina Martverk, Keskkonnaministeerium
15:15 Metsa väärtustest turul ja turuväliselt
Üllas Ehrlich,Tallinna Tehnikaülikool
15:45 Põdrad teel
Ragne Oja, Keskkonnaagentuur
16:15 Metsapoliitika on omadega metsas
Rainer Kuuba, erametsaomanik
16:45 Arutelu


***
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 54. ettekandepäev teemal

Kohalik omavalitsus ja looduskaitse


toimub 8. juunil 2016 algusega kell 11.00 Baeri majas (Veski 4, Tartu).

Päevakord:
11:00 Sissejuhatus
Urmas Tartes, TA Looduskaitse Komisjon
11:10 Loodus ja omavalitsus
Urmas Tartes, TA Looduskaitse Komisjon
11:40 Kohalik tasand ja kultuurmaastikehoid
Kalev Sepp, Eesti Maaülikool
12:10 Koostöö omavalitsusega Matsalu rahvuspargis
Kaja Lotman, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
12:40 Looduskaitse Karulas
Leelo Kukk, Keskkonnaamet

13:15 Lõunapaus

14:15 Kohalike omavalitsuste roll looduskaitse korraldamisel
Kaili Viilma, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
14:45 Kogukonnakaitse - loodust kaitsevad inimesed
Mikk Sarv, Eesti Koolimetsade Ühendus
15:15 Kohalik kogukond oma elukeskkonna hoidjana
Tarmo Tüür, Eestimaa Looduse Fond, Teeme Ära talgupäeva eestvedaja
15:45 Muutused Tallinna naabruskondade sotsiaalmajanduslikus koosseisus aastatel 2000-2011
Karin Kangur, Tartu Linnavalitsus
16:15 Uudiseid Puhtu-Laelatu looduskaitsealale
Arno Peksar, Hanila vallavanem (kirja teel)
16:30 Arutelu

***
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 53. ettekandepäev teemal

Taevaskoda ja tema väärtused

toimub 12. juunil 2015 algusega kell 11.00 Tartu Ülikooli Botaanikaaia õppeklassis (Lai tn. 38).

Päevakord:
11:00 Sissejuhatus
Urmas Tartes, TA Looduskaitse Komisjon
11:10 Taevaskoda aegade keerises
Urmas Tartes, TA Looduskaitse Komisjon
11:40 Ahja jõe keskjooksu looduse muutumise mõju sealsele linnustikule
Olav Renno, Eesti Ornitoloogiaühing
12:10 Ahja jõe kalastik ja Saesaare paisjärv
Rein Järvekülg, Eesti Maaülikool
12:40 Kiidjärve vesiveski ja Saesaare paisjärve tulevik
Ants-Johannes Martin, Eesti Maaülikool

13:15 Lõunapaus

14:15 Taevaskoda kui looduslik pühapaik
Ahto Kaasik, Tartu Ülikool
14:45 Taevaskoja ja Saesaare läbi ajaloolise kultuuriprisma
Kalle Kroon, MTÜ Hõrnas
15:15 Taevaskodade piirkonna külastuskorraldus
Tarmo Denks, Riigimetsa Majandamise Keskus
15:45 Kohaliku loodusesõbra nägemus Taevaskojast
Jaan Tobreluts, MTÜ Taevaskoja
16:15 Arutelu

***
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 52. ettekandepäev

Maapõue kasutamine ja kaitse


Toimub Tartus 12. juunil 2014, algusega kell 11:00 Tartu Ülikooli Botaanikaaia õppeklassis (Lai tn. 38).

Päevakorras:
Sissejuhatus
Urmas Tartes, TA Looduskaitse Komisjon.
Maavarad meie elus eile, täna ja homme.
Rein Raudsep, Keskkonnaministeerium.
Eluta looduse kaitsest Eestis.
Enn-Aavo Pirrus, Tallinna Tehnikaülikool.
Geoloogia, looduskaitse ja kaevandamine.
Anne Põldvere, Eesti Geoloogia keskus
Kas kivistisi tuleb kaitsta?
Oive Tinn, Tartu Ülikool
Kaevandamise sotsiaalmajanduslikud mõjud (omavalitsuse kogemusi).
Urmas Tartes, TA Looduskaitse Komisjon.
Kaevandusalade rekultiveerimise kogemusi.
Kaie Metsaots ja Kalev Sepp, Eesti Maaülikool.
Näidispaeseinte kujundamine pärast kaevandamist.
Rein Einasto, Tallinna Tehnikakõrgkool.
Võtmemaavarad bioloogilis-füüsikalises majanduskäsitluses.
Kaupo Vipp, publitsist

Arutelu

Ettekande kestus kuni 30 minutit.

***


Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 51. ettekandepäev teemal

koosluste taastamine

toimub 05. juunil 2013 Tartu Ülikooli Botaanikaaia õppeklassis (Lai tn.38)
algusega kell 11.00.

Päevakord:
Minevik, olevik ja tulevik
Urmas Tartes, TA Looduskaitse Komisjon
Kahepaiksete elupaikade taastamine ja mõju asurkondadele
Riinu Rannap, Tartu Ülikool
Maastiku väärtused ja taastamine
Kalev Sepp, Eesti Maaülikool
Koosluste taastamise praktilisi küsimusi
Kaupo Kohv, Riiklik Metsamajanduse Keskus
Soode taastamine – kas ka Eesti jaoks
Mati Ilomets, Tallinna Ülikool
Põlismets – elurikkuse etalon
Indrek Sell, Eestimaa Looduse Fond

Lõunapaus

Puisniidud on jätkuvalt ohus
Tõnu Talvi, Keskkonnaamet
Taimestiku liigirikkuse taastumine puisniitudel
Marek Sammul, Eesti Maaülikool
Rannaniitude hooldamine ja taastamine
Kaidi Silm, Keskkonnaamet
Muldade muutumine roostumisel takistab rannaniitude taastumist
Marek Sammul, Eesti Maaülikool
Limnoloogiliste uuringute tähtsusest järve tervendamismeetodi valikul
Ingmar Ott, Eesti Maaülikool
Nõrglubja-allikate taastamise vajadus ja võimalused
Jaak Tambets, Eesti Loodushoiu Keskus

Arutelu

Ettekande kestus kuni 30 minutit.

***

Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 50. ettekandepäev toimub 23. mail 2012 Tartu Ülikooli Botaanikaaia õppeklassis (Lai tn. 38) algusega kell 11:00 teemal

Kas tänane looduskaitse on parem kui varem?

Päevakord:

Kumarist teadlase ja looduskaitsjana
Urmas Tartes, TA Looduskaitse Komisjon
Looduskaitse Kumari päevil ja täna
Hanno Zingel ja Tiit Sillaots, Keskkonnaministeerium
Igapäevane looduskaitse
Leelo Kukk, Keskkonnaamet
Keskkonnakaitse on looduskaitse tagamaa
Toomas Frey, TA Looduskaitse Komisjon
Teadustöö ja looduse kaitse
Uudo Timm, Keskkonnateabe Keskus
Looduskaitse väljakutsed Eestimaa Looduse Fondi vaatevinklist
Jüri-0tt Salm, Eestimaa Looduse Fond
Eesti taimeliikide kaitstusest
Tiiu Kull, Eesti Maaülikool
Seente looduskaitsest
Kuulo Kalamees, Tartu Ülikool
Jahinduse korraldus ja looduskaitse
Nikolai Laanetu, Loodushoiu Ühing LUTRA
Linnukaitse täna ja homme
Veljo Volke, Eesti Ornitoloogiaühing
Kalade kaitsest
Jaak Tambets Eesti Loodushoiu Keskus
Arutelu
Ettekande kestus kuni 30 minutit.
Tartus Baeri majas (Veski tn. 4) on avatud Kumari juubelile pühendatud näitus “Sada aastat – sada pilti” (koostas V.Hang).

Ka esimene Eesti TA LKK ettekandepäev (siis pleenum)14.jaanuaril 1956 toimus siinsamas botaanikaaias taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri ruumides.

***

Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 49.ettekandepäev teemal
Eesti kaunis loodus
toimub kolmapäeval, 25.mail 2011 Tartu Ülikooli Botaanikaaia külastuskeskuses (Lai tn.38) algusega kell 11.00.

Kavas:
Loodus kui vaimse keskkonna osa
Urmas Tartes, Eesti TA Looduskaitse Komisjon
Konsortsiumide kaitseks
Kalevi Kull, Tartu Ülikool
Euroopa naarits taastamine ja loodushoiust arusaama liikumine üksikult üldisele
Tiit Maran, Tallinna Loomaaed
Huvirühmade analüüs. Kasutamata võimalus Looduskaitse planeerimisel
Marek Sammul, Eesti Maaülikool
Vaheaeg
Eesti looduse võlu läbi ameeriklase silmade
Robert Oetjen, LKÜ Kotkas
Eesti on Euroopa looduse süda
Marika Mann, Kumari Reisid OÜ
Tasakaalu otsingutest ühe metsaomaniku suhetes looduse ja iseendaga
Leili Mihkelson, Erametsaomanik
Loodushoiu usundiline taust
Mall Hiiemäe, Eesti Kirjandusmuuseum
Arutelu

Ettekannete kestus 30 minutit

***

Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon korraldab 48. ettekandepäeva teemal "Punane Raamat - meie looduse peegel" kolmapäeval, 27.05.2009 Tartus Tartu Ülikooli Botaanikaaia õppeklassis (Lai tn. 38) algusega kell 11.00.

Kava:
Prof. Hans Trassile Kumari preemia üleandmine
Urmas Tartes (TA LKK)
Punase Raamatu nimestikust
Urmas Tartes (TA LKK, Eesti Maaülikool)
Soontaimed
Ülle Kukk (Eesti Maaülikool)
Seened
Erast Parmasto (Eesti Maaülikool)
Samblikud
Tiina Randlane (Tartu Ülikool)
Linnud
Vilju Lilleleht (TA LKK, Eesti Ornitoloogiaühing)
Selgrootud
Urmas Tartes (TA LKK, Eesti Maaülikool)
Kahepaiksed ja roomajad
Piret Pappel (Keskkonnaministeerium)
Imetajad
Uudo Timm (Keskkonnaministeeriumi ITK)
Haruldaste taimeliikide kaitse ja botaanikaaiad
Heiki Tamm (Tartu Ülikool)
Ettekannete kestus 10-15 minutit

Arutelu:
Kuidas Punase Raamatu nimestik jõuab praktilisse looduskaitsesse?
Kuidas Punase Raamatu nimestikku kasutada ühiskonna harimises?
Kuidas Punase Raamatu nimestikku edaspidi täiendada?
Kuidas meie looduse uurimist arendada?
...


47. ettekandepäeva "Teadus ja seadus metsas" presentatsioonid on allalaetavad pdf formaadis. Lingid ettekannetele on allolevas päevakorras. Ülo Tamm ja Lembit Maamets tegid suulise ettekande. Meelis Teder'i ettekanne lisandub pärast täiendusi lähiajal.

Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon koostöös Eesti Looduseuurijate Seltsiga korraldab 47. ettekandepäeva teemal "Teadus ja seadus metsas" 29. mail 2008 kell 11.00 Tartu Ülikooli Botaanikaaia õppeklassis (Lai tn. 38).

Kavas:

Avamine.

Urmas Tartes (Eesti Maaülikool, Eesti TA LKK)
Metsateadus taasiseseisvunud Eestis.
Ülo Tamm (Eesti Maaülikool)
Jätkusuutlik metsakasutus ja ökosüsteemne majandamine.

Kalev Jõgiste (Eesti Maaülikool)
Viimase paarikümne aasta raiemahud.
Enn Pärt (Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus)
Metsalooduse kaitse.
Kaili Viilma (Riiklik Looduskaitsekeskus, Ida-Viru Regioon).
Ülevaade puidikaubanduse arengust.
Meelis Teder (Eesti Maaülikool)
Metsamajandamise praktika.

Lembit Maamets (Eestimaa Looduse Fond)
Metsandusalane seadusandlus ja praktika.
Rainer Kuuba (Riigikontroll)
Uuendusi metsaseaduses.
Marku Lamp (Keskkonaministeerium)

Läbirääkimised.
Ettekande kestus kuni 30 minutit.
XXXVIII ettekannete päeva (21. mail 1999) kogumik "Jäätmehooldus ja looduskaitse."
on kättesaadav pdf formaadis (1,6 Mb fail).     
Tagasi
© EESTI TA LKK