EESTI TA LKK
KOOSOLEKUD

TA LKK logo
   
2006
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 243. üldkoosolek toimus 18. detsembril 2006 Tartus, Eesti Looduseuurijate Seltsi ruumes Struve tn. 2, algus kell 12 teemal:

Avalik huvi avaliku huvi vastu

Päevakorras:
1. Avaliku huvi jõud ja tähtsus
                        Urmas Tartes /TA Looduskaitse komisjon/                       
2. Ropka-Ihaste luht Tartu linna üldplaneeringus
                        Indrek Ranniku /Tartu linnaplaneerimise ja
                        maakorralduse osakond/
3. Arendustegevus loodustundlikus piirkonnas
                        Indrek Rentel /AS Vallikraavi Kinnisvara/            
4. Luha üleujutused kaitsevad linna
                        Kalevi Kull /Eesti Looduseuurijate Selts/
5. Ihaste luha loodusväärtused
                        Ülle Kukk /Eesti Maaülikool/
                        Vilju Lilleleht /TA Looduskaitse Komisjon/
6. Ropka-Ihaste maastikukaitseala moodustamine
                        Kristel Tatsi /Tartumaa Keskkonnateenistus/
7. Riigi vastutus oma rahva ja Euroopa Liidu ees
                        Ülle Harak /Keskkonnaministeerium/
8. Aruelu
           
Urmas Tartes
Eesti TA Looduskaitse Komisjoni esimees

2005
Eesti TA Looduskaitse Komisjoni 50. tegevusaastat tähistav üldkoosolek toimub 23. novembril algusega kell 13.00. Tartus, Baeri majas Veki tn. 4.
Enne koosolekut kohtume kell 11.00 Raadi kalmistul Erik Kumari haua juures.
Päevakorras:
1. Avamine ja tagasipilk möödunud sajandile. Urmas Tartes, Eesti TA Looduskaitse Komisjon
2. Laiendatud tervitus. Richard Villems, Eesti TA akadeemik
3. Viimase mohikaanlase südamlik tervitus. Hans Trass, Eesti TA akadeemik, Eesti TA LKK asutajaliige
4. Üksikobjektidest süsteemideni Loit Reintam, Eesti TA akadeemik
5. 70 aastat Eesti looduse seaduslikku kaitset Tiit Sillaots, Keskkonnaministeerium
6. Uus võõrliik - Kaug-Ida unimudil Eesti vetes. Meelis Tambets, Eesti Loodushoiu Keskus
7. Näitus TA LKK 50 pildis ja sõnas. Vaike Hang, Eesti TA Looduskaitse Komisjon

Eesti TA Looduskaitse Komisjoni üldkoosolek toimub 10. mail kell 16.00 Tartus Veski tn. 4 Baeri majas
Päevakorras:
1. Artiklikogumiku "Muld ökosüsteemis, seire ja kaitse" (toimetaja Loit Reintam) esitlus
2. GMO teemalise ettekandepäeva kavast
3. Komisjoni liikmeid palutakse ühispildile


Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni üldkoosolek toimub 18. märtsil 2005 EPMÜ Veski tn. 4 Baeri majas, algus kell 11.00
Päevakorras:
1. Looduskaitse arendamise võimalused Läänemaal. Kaja Lotman (Matsalu Rahvuspargi Administratsioon)
2. Looduskaitse probleemid Karulas. Pille Tomson (Karula Rahvuspargi Administratsioon)
3. Kaitsealade valitsemine tõhusamaks. Andres Onemar (Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon)
4. TA Looduskaitse Komisjoni 44. ettekandepäevast - geneetiliselt muundatud organismide (GMO) teemal. Urmas Tartes (EPMÜ PKI)
5. Kohalalgatatu

2004
Eesti TA Looduskaitse Komisjoni üldkoosolek toimub 02. detsembril 2004 kell 12.00 Tartus Veski 4 Baeri majas
Päevakorras:
1. Võõrliigid - oht Eesti loodusele Tiiu Kull (EPMÜ ZBI)
2. Eesti veevõõrliigid Henn Ojaveer (TÜ Mereinstituut)
3. Võõrliigid Eesti õigusaktides Lilika Käis (Keskkonnaministeerium)
4. Karuputke võõrliikide tõrjestrateegia Bert Holm (EPMÜ ZBI
5. Kohalalgatatu

Eesti TA Looduskaitse Komisjoni üldkoosolek toimub 12. märtsil 2004 kell 11.00 Tartus Veski 4 Baeri majas
Päevakorras:
1. Mullakaitsest. LKK ettekandepäevast. Loit Reintam
2. Balti klindi kandmisest UNESCO looduspärandi nimekirja - ettepaneku toetamine
3. Artiklikogumiku "Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse" tutvustamine. Enn Pirrus
4. Algatatud küsimusi

2003
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni üldkoosolek/seminar/ looduskaitseseaduse eelnõust ja looduskaitsealade tulevikust toimub 30. oktoobril 2003 Tartus Veski tn.4 Baeri majas, algus kell 11.00
Päevakorras:
1. Mis jääb, mis muutub uues looduskaitseseaduses Hanno Zingel Keskkonnaministeerium
2. Looduskaitsealade valitsemise olevik ja tulevik Andres Onemar Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon

Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni üldkoosolek toimub 17. juunil 2003 Tartus Veski 4 Baeri majas algusega kell 11.00
Päevakord:
1. Kuidas arvad? Urmas Tartes.
2. Uus looduskaitseseadus. Hanno Zingel, KKMin
3. Kaitsealad täna ja homme. Teet Koitjärv, Eesti Kaitsealade Liit
4. Sõnavõtt. Olari Taal. Riigikogu
5. Lääne-Eesti Saarestiku Biosfäärikaitseala hetkeolukorrast. Mart Herman
6. Biosfäärikaitseala edasikestmisest. Toomas Kokovkin. Uurimiskeskus Arhipelaag
7. Algatatud küsimusi

2002
Eesti TA Looduskaitse Komisjoni üldkoosolek teemal "Talupojatarkus ja looduskaitse" toimub esmaspäeval, 09. detsembril 2002 Tartus Veski tn. 4 Baeri majas algusega kell 13.00.

Päevakord:
1. Kas talupojatarkus avitab. Teet Koitjärv (Eesti Kaitsealade Liit)
2. Kinnisvaraarendaja mõtteid Urmas Laur (Kodumaja Grupi AS)
3. Inimene rannikukeskkonnas Kaarel Orviku (AS Merin)
4. Randade planeerimise kogemusi Jüri Lass (Keskkonnaministeerium)
5. Kas omavalitsus ja kohalik kokkulepe tagavad randade säilimise? Jaanus Valk (Kõrgessaare Vallavalitsus)
6. Algatatud küsimusi.

Eesti TA Looduskaitse Komisjoni üldkoosolek toimus 18. oktoobril 2002 Tartus Veski 4 Baeri majas, algusega kell 13.00.
Päevakord:
1. Eesti TA Looduskaitse Komisjoni koosseisust ja töö(kavade)st
2. Artiklikogumiku "Jäätmed ja loodushoid" esitlus
3. Eesti looduse mitmekesisus - slaidiprogramm Urmas Tarteselt
4. Vaike Hang 70

Eesti TA Looduskaitse Komisjoni üldkoosolek toimus 21. märtsil
2002 Tartus Veski tn. 4 Baeri majas, algus kell 11.00.
Päevakord:
1. 90 aastat TA Looduskaitse Komisjoni asutaja ja esimese esimehe
prof. Eerik Kumari sünnist. Mälestusnäitus.
2. Hapnik ja keskkonnaprobleemid Arno-Toomas Pihlak (KBFI)
3. Loodusajakirjandus aastal 2002 Urmas Tartes (ZBI)
4. Kooliväline noorte loodusharidus Eestis: hetkeseis ja perspektiivide
analüüs Ivar Puura (TÜ)
5. Kohalalgatatud küsimusi.

2001
10. detsembril 2001 Tartus Veski tn. 4 Baeri majas algusega kell 11.
päevakord:
1. Loodusturism kaitsealadel Teet KoitjXrv (Kaitsealade Liit)
2. VXXrtuslike maastike teemaplaneering ja turism Hannes Palang (TÜ) Kalev Sepp (EPMÜ)
3. Turistid PXhja-KXrvemaal Mart Reiman (TPX)
4. Igal paigal oma looduslik taluvusvXime Aivar Ruukel (XkoturismiXhendus)
5. Kaitsealade satelliitseire - abiks turistile Kiira Aaviksoo (Keskkonnaministeerium)
6. Turismiagentuuri osa loodusturismi arendamisel Maris Eenmaa (Turismiagentuur)
7. Kohalalgatatu

22. mail 2001 Tartus Veski 4 Baeri majas. Teema "Loodusajakirjandus Eestis"
Ettekandjad:
1. Looduse vastutav väljaandja Jaan Riis
2. Horisondi peatoimetaja Indrek Rohtmets
3. Perioodika AS Nõukogu liige Krista Aru
4. Raadioajakirjanik Toomas Jüriado
5. Haridusministeeriumi loodusainete peaekspert Imbi Henno
6. Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja Rita Annus

26. aprillil 2001 Tartus Baeri majas (Veski 4)
päevakord:
1. Metsa tXnane päev Rainer Kuuba /Eestimaa Looduse Fond/
2. Mets ja muld Loit Reintam /Eesti põllumajandusülikool/
3. Kas seadus kaitseb metsa? Lembit Maamets /Eesti Metsakorralduskeskus/
4. Omaniku mets Jaak Herodes /Eesti Erametsaliit/
5. Riigimetsa roll tXnases Eestis Andres Onemar /Riigimetsa Majandamise Keskus/
6. Metsatööstuse mured Margus Kuusk /Forestex/
7. TA Looduskaitse Komisjoni XL ettekannetepäeva (15.mai 2001) kava Toomas Kukk /EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut/
8. Kohalalgatatu

15.märtsil 2001 Tartus Baeri majas (Veski 4)
päevakord:
1. Mootorisport loodusmaastikes. Ann Marvet /Eesti Loodus/
2. Maasturite loodustkahjustavatest suursXitudest. Ellu Rusi, Ester Ermel /Keskkonnainspektsiooni JXrvamaa osakond/
3. Transpordivahendite liikumispiirangud kaitse-eeskirjades. Tiit Sillaots /Keskkonnaministeerium/
4. Ettepanekuid Xigusaktide tXiendamiseks. Himot Maran /Keskkonnainspektsioon/
5. Seiklusturism tXna ja homme. Paap KXlar /Eesti Seiklusturismi Assotsiatsioon/
6. Majandustegevuse Xiguslik regulatsioon looduskaitse eesmXrkidel Hannes Veinla /Tartu ülikool/
7. Algatatud küsimusi

2000

15.12. Tartus, Baeri majas. Pühendatud komisjoni 45. juubelile.
Päevakord:
1. Eesti Ürglooduse Raamatust. Enn Pirrus
2. Punase Raamatu seisust ja arengust. Vilju Lilleleht
3. Komisjoni esimeeste meenutusi. Arvi Järvekülg, Vilju Lilleleht, Urmas Tartes
4. Kohalalgatatu

25.04. Tartus, Baeri majas.
Päevakord:
1. Keskkonnaseadustiku olukorrast. Hannes Veinla
2. Kaitstavate loodusobjektide seadusest. Tiit Sillaots
3. Kohalalgatatu

1999
19.11. Tartus, Baeri majas. 225. koosolek.
päevakord:
1. JXrelvalve metsaXigusnormide tXitmise üle. Henn Alton
2. Kevadsuvisest metsaraidest. Asko LXhmus
3. Haanja Looduspark ja talisport. Mati Kivistik.
4. Talispordi vXimalused Haanja vallas. Jüri Gotmans
5. Saaremaa sXvasadamast. Andres Kuresoo
6. Kohalalgatatu.
Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 17.00.

15.10.Tartus, Baeri majas.
Päevakord:
1. Otepää Looduspark ja Väike Munamägi
2. Aruküla koobastest
3. Kohalalgatatu.

1998
20.11. Tartus, Baeri majas.
päevakord:
1. ArukXla koobaste kaitse probleeme
2. Kas ToomemXgi vajab kaitset
3. Algatatud küsimusi
Kell 12.30 koguneti Baeri majja, kus sXideti ArukXla koobaste juurde. Koosolek jXtkus kell 14.00 Baeri maja saalis ja kestis kella 19.00-ni.
     
Tagasi
© EESTI TA LKK