EESTI TA LKK
TRÜKISED

TA LKK logo
   
Looduskaitse Komisjoni töös on tähtsal kohal mitmesuguste trükiste väljaandmine.

Esimeseks trükiseks oli 1957 ilmunud loodusfotoalbum "Eesti kaunis loodus" (toimetaja E. Varep). See oli sõjajärgses Eestis esimene loodusfotoalbum. Albumi jaoks piltide saamiseks korraldas komisjon 1956. aastal fotovõistluse. Album ilmus 15-tuhandelises tiraažis ja müüdi läbi mõne päeva jooksul.

1960. aastal ilmus paljude loodusteadalaste ühistääna "Looduskaitse teatmik" -kokkuvõte tolleaegsest looduskaitse olukorrast, mis kasutusel tänase päevani. 1973 ilmus 836 leheküljeline "Looduskaitse". Selle mitmete diplomite ja aukirjadega pärjatud käsiraamatu koostas E. Kumari. Sellest paremat pole senini jõutud teha.

Enamus komisjoni ettekannete päevadel arutelul olnust on avaldatud trükis . Neist on koostatud 26 artiklikogumikku. Trükis on ilmunud 24. Kahjuks ei antud atmosfüüriõhu kaitse kogumikele ilmumisluba ja neid säilitatakse käsikirjana komisjoni arhiivis (teema oli "salastatud"). Esimene kogumik "Teadusliku uurimistöö organiseerimise küsimusi looduskaitse alal" (Looduskaitse bülletään nr.1), toimetaja E.Kumari ilmus 1959. Ka järgmise kogumiku "50 aastat looduskaitset Eestis" (1961) esikaanel seisab Looduskaitse bülletään nr 2. Siis aga keelati numeratsiooni kasutamine (uue (a)perioodilise väljaande asutamine oli seekord võimatu). Kõikide järgmiste kogumike kaanel on temaatilise kogumiku nimetus, nagu "Kool ja looduskaitse" (toim. A. Valsiner, 1970), "Loomariigi kaitsest Eestis" (toim. V. Lilleleht, 1992) jne. Üldse on komisjoni egiidi all ilmunud 40 (neist kaks käsikirjana) artiklikogumikku või käsiraamatut (vt. nimekiri). Lisaks 23 pisitrükist (ettekandepäevade resolutsioonid, bukletid).

Komisjon algatas looduse kalendrite väljaandmise 1962. aastal. Esimene (1963) ilmus V. Maavara koostatuna. Edasi jätkasid selle väljaandmist teised asutused.
     
Tagasi
© EESTI TA LKK