Algae

2. Vulnerable

Species Habitats Threat factors
Chara braunii, Vä, Võ Vm, Ve
Chara strigosa, Väo Ve, V
Chatomorpha linum, Vm V
Chorda filum, Vm V
Nitella batrachosperma, Ve, V
Nitella gracilis, Vm
Pilinia rimosa, Vm V
Rhodochorton purpureum, Vm V
Tabellaria binalis, Väo Vm, Ve
Tolypella nidifica, Vm V

3. Rare

Species Habitats Threat factors
Chara connivens, Vm, Vä V
Cladophora aegagropila, järvepall Väe Vm, Ve, V
Cladophora albida, Vm V
Eucapsis alpina, Väo, Sr S, Vm, Ve