Invertebrata

0. Extinct or probably extinct

Species Habitats Threat factors
Ampedus cinnabarinus, kinaver-punanaksur Mlv Mm, Ml
Ampedus elongatulus Ms Mm, Ml
Anostirus purpureus N X
Apalus bimaculatus L, N Me, L
Aphodius bimaculatus Ik Pv
Aphodius foetidus Ik Pv
Aphodius lividus Ik Pv
Aphodius lugens Ik Pv
Aphodius piceus Ik Pv
Boloria freija, põhja-kannikesetäpik Sr U
Calosoma maderae ssp. auropunctatum Ip, N Pv, Pm
Calosoma sycophanta, suur-võrajooksik Msv X
Carphoborus cholodkovskyi, Holodkovski ladvaürask Mo Mr
Chlaenius quadrisulcatus S, R S, Vm, Mk
Chlaenius sulcicollis Rj, Rm Vm
Coraebus elatus N X
Ctenicera cuprea N X
Ctenicera virens N X
Cucujus haematodes, suur-punalamesklane Mov Mr, Mn, Ml
Diastictus vulneratus L, Rj X
Eustrophus dermestoides Mlv Mm, Ml
Hylastes attenuatus, mäestiku-juureürask Mo Mr
Loxostege commixtalis S S
Lucanus cervus, põderpõrnikas Mlv Mm, Ml
Lytta vesicatoria L, N Me, L
Macrothrix hirsuticornis Õ
Megachile maacki, Maacki-lehemesilane X U, X
Mesochra aestuarii baltica Vm, Õ
Microcyclops gracilis, sale pisisõudik Vk?, X
Odynerus simillimus Iä, Ie, K E, L, U
Panorpa germanica Mn X
Parnassius mnemosyne osiliensis, mustlaik-apollo (Saaremaa alamliik) N Pv, L, P, U
Pityophthorus morosovi, Morozovi pisiürask Mo Mr
Pityophthorus tragardhi, Tragardhi pisiürask Mo Mr
Plagionotus detritus Ml Mm
Prionus coriarius, nahksikk Msv Mn, Mr, Ml
Scapholeberis aurita Võ. Ve Õ, Vm, X
Sphodrus leucophthalmus, keldrijooksik Ie U, Õ
Symmorphus fuscipes M, Ia, Ie U
Tragosoma depsarium, tundrasikk Mov Ml, Mn
Upis ceramboides Msv X
Xylotrechus arvicola Ia, Ml Ml, Mm

1. Endangered

Species Habitats Threat factors
Alona karelica, karjala ovaalik U,Õ
Alona rustica, raba-ovaalik Väo Ve,Õ
Anthophora retusa E, T, H,
Asilus crabroniformis, vapsikkärbes Ik P, X
Aspilates gilvaria, triipvaksik Sr S, U
Baptria tibiale, kontrastvaksik Mlv, Msv Mr
Blaps mortisaga, kalmumardikas Ie U,Õ
Boloria frigga, norra-kannikesetäpik Sr S, U
Bosmina insignis Õ
Bythotrephes cederstroemi, põhjala händur Õ, U
Bythotrephes longimanus, silesaba-händur Õ
Calosoma inquisitor, väike-võrajooksik Mlv Mm
Camptocercus fennicus, soome nokislestik Ve, Õ, U
Candona fragilis Õ, U
Candona holzkampfi Ve Vm, Õ
Candona rostrata Ve Vm, Õ
Candona stagnalis Ve Ve, Õ
Candona sucki Ve, Võ? Vm, Õ
Chersotis andereggii, tume nõlvaöölane L, Ln T, E, Me
Cucujus cinnaberinus, väike-punalamesklane Msv Mm, Mr, Mn, Ml
Cypridopsis orientalis Ve Vm, Õ
Cypridopsis parva Vk, Õ
Erebia embla, põhja-tõmmusilmik Sr S, U
Eurytemora lacustris, järve-ahaskoodik Ve, Õ, U
Eycypris elliptica Ve Vm, Õ
Eycypris ornata Ve Vm, Õ
Hemistola immaculata, kaarvaksik L, Ln T, E, Me
Horisme aemulata, alpi-viirvaksik L, Ln T, E, Me
Laemostenus terricola, laojooksik Ie U, Õ
Maculinea alcon, soo-sinitiib S S
Margaritifera margaritifera, ebapärlikarp Vm, Ve, Õ, Pm, Pk, Mk, Mr, Kü, Ko
Metretopus borealis Õ, X
Osmoderma eremita, eremiitpõrnikas Mlv, Ia Mm, Ml, Mn
Polymitarcus virgo Võ, Väe X
Potamocypris fulva Ve Vm, Õ
Scopula decorata, kirju-lehevaksik L, Ln T, E, Me
Xestia alpicola, põhja-kidaöölane Mov Mk, Mn, Mr
Xestia sincera, kuusiku-kidaöölane Mov Mk, Mn, Mr
Yezognophos vittaria, põhja-ehavaksik Mo Mn, Mr

2. Vulnerable

Species Habitats Threat factors
Acanthodiaptomus denticornis, oga-aerik Väo Ve, U, Õ
Arhopalus tristis, tume-kännusikk Mo X
Biapertula intermedia Õ
Bosmina berolinensis Vä, Võ Ve, Õ
Bosmina gibbera Ve, Õ
Bosmina lilljeborgi Väo Ve, Vm, Õ
Bosmina thersites Ve, Õ
Bulgarica cana, ida-värtentigu Mlv Mn, Mr, Mk, U, Mm
Caccobius schreberi Ik Pv
Chydorus gibbus, küürlestik Õ
Chydorus piger Väo Ve, Õ
Coenonympha hero, vareskaera-aasasilmik Sm S
Cyclops scutifer, lombi sõudik Ve, Vm, U
Eycypris fuscata Ve Vm, Õ
Hirudo medicinalis, kirjukaan (apteegikaan) Väe Vm, Kü, X
Holopedium gibberum, küürik Väo Ve, Õ
Leptothorax interruptus, sämprusklane Mo Mr, Mh
Limnosida frontosa, järve-kammjalg Väo Ve, Õ
Lycaena dispar, suur-kuldtiib Sm, A S
Maculinea arion, tähnik-sinitiib Ln, L T, E, Me
Ophryoxus gracilis, hiidlondik Väo Ve,Õ
Pallasea quadrispinosa, neljaogane pallasea U, Ve
Parnassius mnemosyne estonica, mustlaik-apollo (mandri alamliik) N Pv, L, P, U
Scapholeberis microcephala Ve, Õ
Tatriella slovenica Väo Ve
Zalutschia zalutschicola Ve, X

3. Rare

Species Habitats Threat factors
Acanthocyclops capillatus, külma-ogasõudik Väo Ve, Vm, U
Acanthocyclops crassicaudis, jäme-ogasõudik Väo Ve, Vm, Õ
Acanthocyclops languidus, raba-ogasõudik Ve Vm, Õ
Acanthocyclops nanus, kääbus-ogasõudik Ve, Vm, Õ
Acmaeops marginata, ääris-jässaksikk Mo Mr
Acmaeops septentrionis, triip jässaksikk Mo Mr
Agabus paludosus, väleujur Õ,Ve
Agrilus ater Msv Mm, Mr, Mn
Agrilus mendax, pihlaka-salehundlane Ms Mh
Alucita dodecadactyla O E, L, T
Alucita grammodactyla O E, L, T
Alysson jaroslavensis L T, E, U
Ameletus inopinatus Õ, Ve
Anaesthetis testacea Mlv Mm
Anaglyptus mysticus, saatürsikk P Ml
Anania verbascalis X X
Andrena chrysopyga L, Iä X
Andrena rosae L, N U
Anisus leucostomus, valgesuu-lametigu Ve, Sm Vm, Ve
Anisus vorticulus, keeris-lametigu Vm, Õ
Anoplodera variicornis Mo Ml, Mr
Aphodius coenosus Ik Pv
Aphodius immundus Ik Pv
Aphodius tomentosus Ik Pv
Arcticocamptus arcticus, külmaronik Ve, Vm, Õ
Atralata albofascialis Mn, R, O X
Attheyella nordenskjöldi Ve Vm, Ve, Õ
Bombus confusus N, Ln P, U
Bombus humilis N P
Bombus muscorum N P
Bombus semenoviellus N X
Bryocamptus minutus, väike samblaronik Vm, Õ
Bryocamptus vejdovskyi, kevadine samblaronik Vä, Ve Vm, Õ
Buckleria paludum S S
Buprestis novemmaculata, kiriaardlane Mov Mr
Caenis macrura Õ, Ve
Candona angulata Vm Õ, Vm
Candona crispata Ve Vm, Õ
Candona improvisa Ve, Õ
Candona insculpta Ve, Õ
Candona marchica Ve Vm, Õ
Candonopsis kingsleii Vä, Ve Vm, Õ
Ceriodaphnia laticaudata Vä, Ve Vm, Õ
Ceriodaphnia rotunda Õ
Ceriodaphnia setosa Õ
Clausilia dubia, mägi-sulgsuu Mlv, K Mh, Mn
Cochlicopa nitens, suur kiirgtigu Ml Mk, Mh
Cochlodina orthostoma, sile kedertigu Mlv, K Mn, Mm, Mh
Copris lunaris, sarviksitikas Ik Pv
Cordulegaster boltoni, vöötkiil Õ, Ve
Corynocera ambigua Ve
Cricotopus pirifer Vä, Väa Ve
Crossocerus assimilis M, Ia M, X
Crunoecia irrorata Õ, Ve
Cyclocyrpis serena Ve, Õ
Cyclops insignis, tavaline sõudik Vm, Õ
Cyclops lacustris, järve sõudik Ve, Õ, Vm
Cyrtoclytus capra Ml Mm, Mr
Cythereis tuberculata Vm U
Cytheridea papillosa Vm U
Cytheridea punctillata Vm U
Cytherois arenicola Vm Ve, U, Õ
Dafa formosella Ia E, Pk
Daphnia hyalina pellucida Väo Ve, Õ
Dendroxena quadrimaculata, saluvalvur Mlv Mm
Denticollis borealis Ml Mr, Mk
Denticollis rubens Msv Mm, Mr, Mn
Deronectes latus, ehisujur Õ, Ve
Descarpentriesina variolosa, paplihundlane Msv Mm, Mr, Mn
Diastylis rathkei Vm Ve, U, Õ
Dicerca alni Mlv Mm, Mr, Mk
Dicerca furcata, odahundlane Mlv Mr, Mm, Mk
Dina lineata Õ
Dinetus pictus L, N, Iä E, L
Dircaea quadriguttata, tähnikredulane Msv Mm, Ml
Discoelius dufourii M, Ia U
Discoelius zonalis M, Ia U
Diura nanseni Võ, Va Õ, Ve
Dolicharthria punctalis Rm X
Dolichovespula omissa M, Ia X
Drepanothrix dentata Väo Ve, Õ
Ectomyelois ceratoniae X X
Elaphrus aureus Rj Vm
Epitheca bimaculata, kakslaik-kiil Väe X
Etiella zinckenella X X
Eudonia laetella X X
Eumenes papillarius M, Ia U
Euphydryas aurinia, väike-mosaiikliblikas Np, N, L Pv, Pk
Euphydryas maturna, suur-mosaiikliblikas Mlv, Ml Mr, Mn
Formica nemoralis, välukuklane Mo Mr, Mn, Mh
Gammarus duebeni, pelglik kirpvähk Vm U, Vm, Õ
Gammarus inaequicauda Vm U, Õ
Gammarus wigrensis Vm, Õ, U
Gnorimus nobilis, õiepõrnikas Mlv Mm, Ml
Gonodera luperus, helk-tolmunäkk Mlv Mm, Ml
Graphoderus bilineatus Väd Õ, Ve
Graphoderus zonatus Väd Õ, Ve
Halacarus capuzinus Vm U, Õ
Halictus quadricinctus L, N E, U
Haliplus obliquus Väa X
Hedobia imperialis Mlv Mm, Ml
Heliothela wulfeniana I E, P
Hoplia parvula, rohe-soomuspõrnikas Rj, L X
Hypulus bifasciatus Mlv Mm, Ml
Hypulus quercinus Mlv Mm, Ml
Ilyocypris bradyi Va, Võ Ve, Vm, Õ
Ilyocypris decipiens Õ
Isogenus nubecula Õ, Ve
Isoperla difformis Õ, Ve
Kurzia latissima Õ
Lamprodrilus isoporus, taliliimukas Väe Ve
Lasiocephala basalis Õ, Ve
Lauterbornia coracina Ve
Leiopus punctulatus, must-varjusikk Msv Mm, Mr
Leptocerus tineiformis Väe Õ, Ve
Leptura nigripes, ruuge-kiitsaksikk Msv Mm, Ml, Mr
Leptura thoracica Msv Mm, Mr, Ml, Mn
Libellula fulva, triip-vesikiil Väe X
Lopinga achine, sõõrsilmik Ml, Mlv Mr, Mn
Lype phaeopa Õ, Ve
Lype reducta Õ, Ve
Macrocyclops distinctus, keskmine hiidsõudik Väo Ve, Vm, Õ
Macrothrix laticornis Õ
Macrothrix rosea Vä, Ve Vm, Õ
Marstoniopsis scholtzi, samblatigu Vm, Ve, Õ
Melissoblaptes zelleri Rm T, E
Melita palmata Vm U, Õ
Methocha ichneumonides, liivikaherilane L, Iä E, L
Microcyclops varicans, muutlik sõudik Ve, Vm, Õ
Mimesa bruxellensis L, N E, L
Mixodiaptomus theeli, sega-aerik Ve Vm, Ve, Õ
Moina brachiata Ve Vm, Õ
Molannodes tincta Võ, Vä Õ, Ve
Mystacides azurea Võ, Vä Õ, Ve
Nais alpina Vm, Ve
Nais behningi Vm, Ve
Nothorhina punctata Mov Mr, Mn
Notidobia ciliaris Õ, Ve
Nysson fulvipes L T, H, E
Odontocerum albicorne Õ, Ve
Oecophora bractella O E, L, P
Oidaematophorus vafradactylus Svensson O L, Pv
Onthophagus gibbulus, suur-nukitssitikas Ik Pv
Onychogomphus forcipatus, näps-vesihobu Õ, Ve
Ophiogomphus cecilia, rohe-vesihobu Õ, Ve
Oplocephala haemorrhoidalis Msv Mm, Ml, Mr
Oreodytes rivalis Õ, Ve
Oreodytes septentrionalis Õ, Ve
Ostrinia peregrinalis X E, L, M
Oxybelus quattordecimnotatus L, N X
Oxyptilus ericetorum O L, Pv
Paracladopelma doris Ve
Paracyclops affinis, lühihark-sõudik Vm, Õ
Paracyclops poppei, keskmine mudasõudik Vm, Õ
Peipsidrilus pusillus Väe Vm, Ve
Pemphredon beaumonti M X
Pentaphyllus testaceus Mlv Mm, Ml
Perlodes dispar Õ, Ve
Perlodes microcephala Õ, Ve
Physocypria kliei Vm, Õ
Phytobaenus amabilis Msv Mm, Ml
Platyrhinus resinosus Mlv Mm, Mr
Plecotoma fennica, kägumardikas Msv Mm, Ml, Mr, Mn
Pleuroxus aduncus U, Õ
Pleuroxus striatus Õ, Vm
Podalonia luffii L, N E, U
Potamocypris pallida Va Ve, Õ, Vm
Potamocypris wolfi Va Ve, Vm, Õ
Potamophylax nigricornis Õ, Ve
Prionychus ater Mlv Mm, Ml
Procloeon ornatum Õ, X
Propappus volki, ninaliimukas Väe, Võ Vm, Ve
Protoclepsis maculosa, kirju linnukaan Õ
Pseudanodonta complanata, õhuke järvekarp Võ, Väe Vm, U
Pterocheilus phaleratus L, N, Iä E, L, U
Rhagium bifasciatum Ms X
Rhamnusium bicolor, pargisikk Ia Ml
Rhombognathus seahami Vm U, Õ
Rhyacophila obliterata Õ, Ve
Salpingus aeneus Mlv Mm, Ml
Scarodytes halensis X
Sciota lucipetella X X
Scolytus mali, õunapuu-maltsaürask Ia Ml
Scolytus multistriatus, väike-maltsaürask Mlv Mm, Ml
Scolytus scolytus, suur-maltsaürask Mlv Mm, Ml
Scythris penicillata N P
Semblis phalaenoides Õ, Ve
Simocephalus serrulatus Väo Ve, Õ
Siphlonurus aestivalis Õ, X
Siphonoperla burmeisteri Õ, Ve
Sitochroa palealis O, R, L, N X
Stagnicola glabra, sile sootigu Vm, Õ, U
Sympecma paedisca, pronkskõrsik Õ
Tanymastix lacunae Ve Vm, Õ
Tetralonia dentata N, Iä L, E
Thienemanniola ploenensis Ve
Tiphia minuta Ia E, P
Triphyllus bicolor Mlv Mm, Ml
Tropideres dorsalis Ms Mm, Ml
Trypophloeus alni, lepaürask Ml Mh, Mr
Trypophloeus discedens, põhja-haavaürask Msv Mm, Mr, Ml
Vanoyella globosa Õ, Vm
Xestobium rufovillosum Mlv Mm, Ml, Mn
Xylita livida Mov Ml
Zoogenetes harpa, suur-rõõnetigu Mo Mh, Mm, Mr

4. Care demanding

Species Habitats Threat factors
Acanthinula aculeata, oga-rõõnetigu Ml Mm, Mr
Aegopinella pura, hele jooniktigu Ml Mm, Mh
Anax imperator, kuningkiil Õ
Anchistropus emarginatus, hüdralestik U, Õ
Apatania zonella Võ, Va Ve
Attheyella crassa, talbjas okasronik Vm, Õ
Batrachobdella paludosa Õ
Bembix rostrata, kärbsehunt L E, Õ, U
Bithynia leachi, lombi-keeristigu Vm, Ve
Bombus distinguendus, ristikukimalane N P
Bombus soroeensis N, L P
Bombus subterraneus, urukimalane N P
Brychius elevatus, harivesilane Õ, Ve
Bryocamptus pygmeus, tavaline samblaronik Õ, Vm
Calliopius laeviusculus Vm U, Õ
Candona acuminata Ve, Võ Vm, Õ
Candona caudata Võ, Vä Õ
Candona lobipes Ve, Vä Vm, Õ
Candona sarsi Õ
Carychium minimum, kääbustigu Ml, K, A Mm, Mk, Mh, Vm
Caryocolum blandelloides X X
Cepaea nemoralis, salu-vööttigu Ia, Ml Ko, E, H
Ceriodaphnia affinis Ve, Õ
Chimarra marginata Õ, Ve
Cletocamptus confluens Vm Õ, Vm
Coleophora boreella X X
Coleophora inulae N X
Coleophora riffelensis X X
Copidognathus oculatus Vm U, Õ
Cynaeda dentalis Ij, Iä, Ih E, P
Cytherissa lacustris Vä, Võ Vm, Õ, U
Ectinosoma curticorne, lühitundel-käävik Vm U, Õ
Elaphoidella bidens, sarvine ahaskoodik Vm, Ve, Õ
Elaphoidella gracilis, sale ahaskoodik Väo Ve, Vm, Õ
Ena obscura, harilik torntigu Mlv Mm, Mh
Ephemera lineata Õ, Ve
Eucosma balatonana X X
Eudiaptomus transylvanicus, tiigi-pärisaerik Vm, Õ, X
Formica aquilonia, laanekuklane Mo, Ms, Ml Mr
Formica lugubris, karukuklane Mo, Ms, Ml Mr
Formica polyctena, palukuklane Mo, Ms, Ml Mr
Formica pratensis, liivakuklane Mo, Ms, Ml Mr
Formica rufa, arukuklane Mo, Ms, Ml Mr
Graphoderus cinereus Väd Õ, Ve
Haementeria costata, verekaan Õ, Vm
Halacarus floridearum Vm U, Õ
Helix pomatia, viinamäetigu Ml Ko, E, H
Heterocope saliens, raba-jämekoodik Vä, Ve Ve, Vm, Õ
Horsiella brevicornis, tokik Vm U, Õ
Hydropsyche siltalai Õ, Ve
Hyperia galba, tavaline suurpea Vm U, Õ
Laomedea lovéni Vm U, Õ
Leptothorax kutteri, kägurusklane Mo Mr
Limnocythere sancti-patricii Õ
Lohmannella falcata Vm U, Õ
Loxostege turbidalis N T, E, L, P
Macrogastra ventricosa, suur käävtigu Mlv Mk, Mh
Mellinus crabroneus L X
Mesochra rapiens Vm U, Õ
Micrasema setiferum Õ, Ve
Moraria brevipes, raba-nokisronik Väo Ve, Vm, Õ
Moraria schmeili, lombi-nokisronik Ve, Vm, Õ
Mutilla marginata Mo, Ms, N U
Myrmeleon bore, luite-sipelgalõvi L E, Me
Myxas glutinosa, manteltigu Vä, Võ Vm
Nannopus palustris, randur Vm Õ, U
Nitocra lacustris Vm Vm, Õ
Nitocra spinipes, suur meriokik Vm Õ, U
Nitocra typica, tavaline meriokik Vm Õ, U
Palaemon adspersus Vm U, Õ
Panorpa hybrida Mn U, X
Paradoxostoma variabile Vm U
Paraleptophlebia submarginata Õ, Ve
Parastenocaris brevipes, hargik Väo Ve, Vm, Õ
Perforatella bidentata, kakshammastigu Mlv Mm, Mh
Ploesoma peipsiense Ve, U
Podalonia affinis L, N U
Pompholyx triloba Õ, Vm
Potamanthus luteus Ve
Psophus stridulus, käristaja N P, X
Psychomyia pusilla Väe Õ, Ve
Psychrodromus estonicus Va Ve, Õ, Vm
Scrobipalpa clintoni X X
Segmentina nitida, liistaktigu Vm, Ve
Sericostoma personatum Õ, Ve
Sifolinia karavajevi, võõriksipelgas Mo, Ms, Ml Mr
Succinea oblonga, väike merivaiklane Ms, K, Ml Mk, Mr
Symmorphus murarius R, Iä E, U
Terebellides stroemi, tavaline kombitsmühklane Vm Ve, Õ
Tettigonia viridissima, roheline lauluritsikas Mn, N, I P, X
Truncatellina costulata, suur lootigu O Pv, U
Truncatellina cylindrica, sale lootigu O Pv, U
Unio crassus, paksuseinaline jõekarp Ve, Vm
Vertigo alpestris, piklik pisitigu K, Ms, Ml L, Mh
Vertigo angustior, vasakkeermene pisitigu Ml, Ms Mm, Mk, Mr
Vertigo genesii, väike pisitigu Rj Vm, Mk
Vertigo ronnebyensis, napihambune pisitigu Ms Mh, Mr
Vespa crabro, vapsik Ms, Ml, Ia, Ie E, Ml, U

5. Indeterminate

Species Habitats Threat factors
Acicula polita, rulltigu Ml Mk, Mr, U
Agabus guttatus Õ, Ve
Agabus melanarius Õ, Ve
Anodonta piscinalis, hari-järvekarp Vm, Ve
Anthophora parietina Ia, Ie, L E, H
Aphodius quadrimaculatus Ik Pv
Balea perversa, pööristigu K E, L
Beraeodes minutus Võ, Va Vm, Ve
Bius thoracicus Msv Mm, Ml
Bombus maculidorsis N P, X
Boros schneideri Mlv, Mov, Ia Mn, Ml, Mr
Bratislavia palmeni Ve Vm
Bryodema tuberculatum, nõmmetirts N, Ln U, X
Calitys scabra Mov Mn, Mr
Capnia bifrons Õ, Ve, X
Carabus intricatus Msv Mr
Chilostigma sieboldi Vä, Sr S, E
Chrysoclista linneella Ia X
Cicindela germanica Ij, Ip, Iä X
Clivina collaris Rm X
Corticeus unicolor Mlv Mm, Ml, Mr
Ena montana, suur torntigu Msv, Ml Mm, Mn, Mr
Gomphocerippus rufus, tõlbtirts O X
Grammoptera erythropus ingrica Mlv Mm, Mn, Ml
Hagenella clathrata Õ, Ve
Haliplus fulvus, vesilane X
Harpella forficella X X
Heptaulacus testudinarius Ik Pv
Hololepta plana Msv Mm, Mr, Mn
Hydatophylax infumatus Õ, Ve
Hylaeus styriacus Ia X
Isorhipis marmottani Msv Mm, Ml, Mr
Lestiophorus bilunulatus R X
Lymexylon navale, tammepuurlane Mlv Mm
Macrogastra latestriata, kurruline käävtigu Msv, Ml Mh, Mm, Mn
Meconema thalassimum, tammeritsikas Ml X
Megachile lagopoda N, Ia E, U
Melanopus frigidus, põhjatirts N, Ln E
Melitturga clavicornis Ie E, X
Molorchus umbellatarum P Ml
Neatus picipes Mlv, Ia Mm, Mn, Ml
Nemotaulius punctatolineatus Õ, Ve
Nemoura avicularis Õ, Ve
Nemoura flexuosa Õ, Ve
Nitela borealis M, N U, X
Ochsenheimeria taurella N, In P
Ochsenheimeria vacculella N, In P
Odonteus armiger N, L, Rj, Ia, Ij X
Omophlus rufitarsis Ln, N X
Orthotomicus longicollis, piklik rädiürask Mov Ml
Oxychilius alliarius, väike helktigu Ml Mm, Mh
Paraleptophlebia cincta Õ, Ve
Pediacus depressus Mo X
Pemphredon morio M U, X
Phacopteryx brevipennis Õ, Ve
Phryganophilus auritus Mlv Mm, Mr
Platydema violaceum Mlv Mm, Ml
Platynus longiventris Ml, Rj Mk
Poecilium alni Mlv Mm
Polistes nimpha Sr S, U
Psithyrus quadricolor N X
Pulex irritans, inimesekirp Ie U
Pytho abieticola Mov Mn, Mr
Sapyga similis M, Ia, Ie E, Mh, Ml, U
Sphingonotus coerulans, liivatirts Rm X
Stenagostus rufus Mov Ml, Mr
Stictotarsus griseostriatus X
Suphrodytes dorsalis Võ, Vä X
Thanatophilus lapponicus Sr X
Uloma culinaris Msv X
Vertigo modesta arctica, põhja pisitigu K, Ml L, Õ
Vertigo moulinsiana, munajas pisitigu Mo, Ms Mk, Vm
Vertigo pygmaea, kääbus-pisitigu Ml, N Mm, Mr
Wormaldia occipitalis Õ, Ve
Wormaldia subnigra Õ, Ve
Xylocopa valga, puidumesilane M, Ia M, U
Xylophilus corticalis Msv Mm, Mr, Ml, Mn