Sündisin 11. juunil 1971 Tallinnas. 1989. a. lõpetasin Jakob (kahjuks mitte Juhan)  Kunderi nimelise Tallinna 32. keskkooli. 1989-1993 õppisin Tartu ülikoolis bioloogiat, 1993-1995 olin samas magistrantuuris ning 1995-2000 doktorantuuris. Paraku suhtun rahvusvahelistes väljaannetes teaduspublikatsioonide avaldamisse ükskõikselt ning sestap pole doktoritöö seni valminud. Kes teab, võibolla teen ka selle kunagi ära.

Töötan alates 1991. aastast zooloogia ja botaanika Instituudis (hetkel vist Eesti maaylikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut), praegu herbaariumi vanemkuraatorina. Alates 2001. aasta sügisest olen ühtlasi ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja ning seda kirjastava MTÜ Loodusajakiri juhatuse liige. Kuulun korporatsioon Ugala vilistlaskokku (c.1989), Eesti looduseuurijate seltsi (aastast 1991, presiidiumi liige 1994-2004), pärandkoosluste kaitse ühingusse (alates 1997, juhatuse esimees 1997-2003, praegu juhatuse liige), Eesti teaduste akadeemia looduskaitse komisjoni, Eesti ornitoloogiaühingusse (2003-2008 nõukogu liige) ja Eesti ajakirjanike liitu. Olen Euroopa floora kaardistamise komitee Eesti liige. 2007-2011 olin Eesti vabariigi presidendi mõttekoja liige. Suurim tunnustus on Vive Tolli graafiline leht "Eesti eluteaduse hoidja", mis mulle anti teoreetilise bioloogia kevadkoolis 2006. aastal.

Teaduslikum huvi on Eesti taimestiku uurimine kogu tema mitmekesisuses. Eelkõige tegelen taimegeograafiaga (kirjutanud raamatu Eesti taimestikust), niiduteadusega (iseäranis puisniitudega, aga ka muude rohumaadega ja nende inventeerimisega), taimesüstemaatikaga (eriti meeldib mulle perekond karutubakas, Pilosella, selle süstemaatikast kirjutasin kunagi magistritöö ning ülevaate Balti floorale) ja praktilise looduskaitsega (koostanud mõned kaitse-eeskirjad ja kaitsekorralduskavad ja üle 10 eksperthinnangu). Oman suht. täielikku Eesti taimestiku ja taimkatte-kirjanduse bibliograafiat (üle 11 000 kirjandusviite), millest mõned väiksemad loendid või viidad teiste koostatule olen siia kogunud. Endiselt pakub huvi ka taimeanatoomia, sel teemal olen avaldanud praktikumijuhendi. Sage töö on elusate või herbariseeritud soontaimede määramine, iseäranis sageli tahetakse teada korvõielisi ja vegetatiivseid taimi.

Toomas Kukk