SISSEJUHATUS TAIMEANATOOMIASSE

Järgnev taimeanatoomia ülevaade põhineb enamuses raamatul "Soontaimede anatoomia väike praktikum", mille avaldas 1996. aastal Tartu Ülikooli kirjastus. Ära on jäetud praktilised tööd, tegin väiksemaid vigade parandusi. Olen tänulik kommentaaride ja paranduste eest aadressil tomkukk@zbi.ee.

Toomas Kukk
20. novembril 1999 Tartus1. TAIMERAKK
1.1. Membraanstruktuurid
1.2. Tsütoskelett
1.3. Varu- ja jääkained
1.4. Rakukest
2. TAIMEKOED
2.1. Algkoed
2.1.1. Apikaalsed algkoed
2.1.2. Lateraalsed algkoed
2.1.3. Meristemoidid
2.2. Põhikoed
2.3. Kattekoed
2.4. Tugikoed
2.4.1. Kollenhüüm
2.4.2. Sklerenhüüm
2.5. Juhtkoed ja juhtkimbud
2.5.1. Floeem
2.5.2. Ksüleem
2.5.3. Juhtkimp
2.6. Erituskoed
3. VARS
3.1. Morfogenees ja steeliteooria
3.2. Varre esikasv
3.3. Varre teiskasv
4. JUUR
4.1. Juure esikasv
4.2. Juure teiskasv
4.3. Juure muudendid
5. LEHT
5.1. Mesofüütse lehe ehitus
5.1.1. Epiderm
5.1.2. Trihhoomid
5.1.3. Õhulõhed
5.1.4. Mesofüll
5.1.5. Juhtkimp
5.1.6. Leheroots
5.2. Kserofüütse lehe ehitus
5.3. Veetaime lehe ehitus
6. ÕIS
6.1. Tolmuka ehitus
6.2. Sigimiku ehitus
7. VILI JA SEEME
7.1. Vilja ehitus
7.2. Seemne ehitus
KIRJANDUS