Toomas Kukk

Eesti taimestik. Vascular Plant Flora of Estonia

Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu–Tallinn 1999

 

Sisukord

 

1. Sissejuhatus 5

Lühendeid 7

2. Eesti floora uurimise ajaloost 9

2.1. Historiograafiast 9

2.2. Esimesi andmeid Eesti taimestikust (18. saj.) 10

2.3. Eesti floora uurimine Tartu keiserliku ülikooli perioodil 12

2.3.1. Aastad 1802-1852 (asjaarmastajate periood) 12

2.3.2. Aastad 1852-1919 (eriteadlaste periood) 14

2.4. Eesti floora uurimine Tartu Eesti ülikooli perioodil 20

2.4.1. Aastad 1919-1947 (TÜ botaanika instituudi periood) 20

2.4.2. Taimestiku uurimine alates 1947. aastast (ZBI periood) 27

3. Allikmaterjalid 41

3.1. Herbaariumid 41

3.2. Kirjandus 45

3.3. Publitseerimata andmekogumid 47

3.3.1. Eestit tervikuna käsitlevad andmebaasid 48

3.3.2. Lokaalfloorad 48

3.3.3. Floristilised andmekogumid elupaikade kaupa 50

3.3.4. Kollektsioonid, herbaariumid 50

3.3.5. Bibliograafiad, taimenimetused 51

4. Eesti soontaimede nimestiku ülesehitus ja taksonite valiku printsiibid 51

4.1. Teaduslik nimetus ja sünonüümid 52

4.2. Esmakordne mainimine Eesti taimestikku käsitlevas trükisõnas 53

4.3. "Balti floora" ja "Eesti NSV floora" viited 54

4.4. Eestikeelne nimetus 54

4.5. Flooraelement (geoelement) 54

4.6. Seisund flooras 56

4.7. Levik ja esinemissagedus Eestis 57

4.8. Areaalipiir 57

4.9. Suhe inimtegevusse (kultuurisuhe) 58

4.10. Ohustatus ja kaitse 60

5. Eesti nüüdisaegse floora analüüs 61

5.1. Floora taksonoomiline koosseis 61

5.2. Flooraelemendid 68

5.3. Areaalipiir ja esinemissagedus 69

6. Eesti taimestiku kaitsest 73

6.1. Floora vaesumine 74

6.2. Introduktsioon ja naturaliseerumine 767. Eesti soontaimede nimestik 79

Pteridophyta 79

Gymnospermae 85

Angiospermae 88

Dicotyledones 88

Monocotyledones 243

Perekonna- ja sugukonnanimetuste indeks 284

8. Vascular Plant Flora of Estonia. Summary 294

9. Kirjandus 309