Pteridophyta BF 1: 130; EF 1/1: 17, 1/2: 19
sõnajalgtaimed


Aspleniaceae Mett. ex A.B.Frank BF 1: 143
raunjalalised

Asplenium
L. [incl. Phyllitis Hill; Scolopendrium Adans.] BF 1: 143; EF 1/1: 102, 1/2: 120
raunjalg

Asplenium ruta-muraria
L. [Hupel 1777: 505] EF 1/1: 104, 1/2: 121
müür-raunjalg
Eurosiber; Eestis harva (Loode-Eestis, saartel), areaali idapiiri lähedal; hemeradiafoor (Enari 1944: 79); LK2, PR2
Asplenium scolopendrium
L. [= Phyllitis scolopendrium (L.) Newman] [Vilberg 1925a: 7, Scolopendrium scolopendrium H.Karst.] EF 1/1: 20, 1/2: 21
keel-raunjalg (põdrakeel)
Katkestunult tsirkumpolaarne?; Eestis metsistunult väga haruldane; antropofüüt
Asplenium septentrionale
(L.) Hoffm. [Grindel 1803: 305; Hein, Puusepp 1963: 82] EF 1/1: 20, 1/2: 22
põhja-raunjalg
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis väga haruldane (esimene herbaarleht Tiskrest 1898, H. Hiir), Skandinaavia osaareaali kagupiiril, hemerofoob; LK1, PR3
Asplenium trichomanes
L. subsp. quadrivalens D.E.Mey. emend. Lovis [Grindel 1803: 305, A. trichomanoides L.] EF 1/1: 103, 1/2: 120
pruun raunjalg
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis harva (Loode-Eestis, saartel), areaali idapiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 79); LK2, PR3
Asplenium trichomanoides L. -> Asplenium trichomanes L.

Phyllitis Hill -> Asplenium L.
põdrakeel

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman -> Asplenium scolopendrium L.

Scolopendrium Adans. -> Asplenium L.

Scolopendrium scolopendrium H.Karst. -> Asplenium scolopendrium L.


Blechnaceae (C.Presl) Copel. BF 1: 151
roodjalalised

Blechnum
L. BF 1: 151
roodjalg

Blechnum spicant
(L.) Roth [Grindel 1803: 305, Acrostichum spicant L.; T. Kukk 1993b: 193] EF 1/1: 20, 1/2: 22
tähk-roodjalg
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis väga haruldane, areaali idapiiril; hemerofoob?; PR5


Dryopteridaceae Ching, nom. cons. [= Aspidiaceae Mett. ex A.B.Frank] BF 1: 146; EF 1/1: 79 p.p., 1/2: 93 p.p.
sõnajalalised

Aspidium Sw.

Aspidium lonchitis (L.) Sw. -> Polystichum lonchitis (L.) Roth
Aspidium spinulosum Sw. -> Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
Aspidium spinulosum b. dilatatum auct. -> Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy

Dryopteris
Adans., nom. cons. BF 1: 147; EF 1/1: 86, 1/2: 102
sõnajalg

Dryopteris assimilis S.Walker -> Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy
Dryopteris austriaca auct. -> Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy
Dryopteris austriaca (Jacq.) Woyn. ex Schinz & Thell. -> Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray
Dryopteris carthusiana
(Vill.) H.P.Fuchs [= Dryopteris spinulosa (O.F.Müll.) Watt; Polystichum spinulosum (O.F.Müll.) DC.] [Schmidt 1855: 259, Aspidium spinulosum Sw.] EF 1/1: 97, 1/2: 114
ohtene sõnajalg
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (Enari 1944: 82, hemerofoob)
Dryopteris cristata
(L.) A.Gray [Grindel 1803: 306, Polypodium cristatum L.] EF 1/1: 96, 1/2: 113
suga-sõnajalg
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (Enari 1944: 80)
Dryopteris dilatata auct. -> Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy
Dryopteris dilatata
(Hoffm.) A.Gray [= Dryopteris austriaca (Jacq.) Woyn. ex Schinz & Thell.] [Nenjukow 1927: 154] EF 1/1: 99 p.p., 1/2: 116 p.p.
austria sõnajalg
Euroopa; Eestis haruldane, areaali kirdepiiri lähedal; hemerofoob; PR5
Dryopteris expansa
(C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy [= Dryopteris assimilis S.Walker; Dryopteris austriaca auct.; Dryopteris dilatata auct.] [Klinge 1882b: 20, Aspidium spinulosum b. dilatatum auct.] EF 1/1: 99 p.p., 1/2: 116 p.p.
laiuv sõnajalg
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemerofoob (Enari 1944: 80)
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott [Fischer 1778: 311, Polypodium filix-mas L.] EF 1/1: 93, 1/2: 108
maarja-sõnajalg
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 80)
Dryopteris linnaeana C.Chr. -> WoodsiaceaeGymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Dryopteris phegopteris (L.) C.Chr. -> ThelypteridaceaePhegopteris connectilis (Michx.) Watt
Dryopteris robertiana (Hoffm.) C.Chr. -> WoodsiaceaeGymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
Dryopteris spinulosa (O.F.Müll.) Watt -> Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
Dryopteris thelypteris (L.) A.Gray -> ThelypteridaceaeThelypteris palustris Schott

Polystichum
Roth BF 1: 146; EF 1/1: 101, 1/2: 118
astelsõnajalg

***Polystichum aculeatum
(L.) Roth [Käis 1922: 161]
Euroopa, Lõuna-Aasia; esinemine Eestis herbaarselt tõendamata, ilmselt käivad andmed järgneva liigi kohta
Polystichum braunii
(Spenn.) Fée [Rünk 1998]
Brauni astelsõnajalg
Katkestunult tsirkumpolaarne, suuremad osaareaalid Norras, Alpides ning Karpaatides ja Tatrates, lähim leiukoht Lätis; Eestis väga haruldane (Kagu-Eesti 1995, M. Leis), leiukoht põhiareaalist kaugel; hemerofoob; PR3
Polystichum lonchitis
(L.) Roth [Thomson 1934a: 114, Aspidium lonchitis (L.) Sw.] EF 1/1: 101, 1/2: 118
odajas astelsõnajalg
Arktomontaanne, Eestis väga haruldane, liigi peamistest osaareaalidest (Norra, Lõuna-Euroopa) kaugel eemal, areaali kagupiiril; hemerofoob (antropofüüt IV, Enari 1944: 80); LK1, PR1
Polystichum spinulosum (O.F.Müll.) DC. -> Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
Polystichum thelypteris (L.) Roth -> Thelypteridaceae: Thelypteris palustris Schott


Equisetaceae Rich. ex DC. BF 1: 134; EF 1/1: 46, 1/2: 51
osjalised

Equisetum
L. BF 1: 134; EF 1/1: 47, 1/2: 53
osi

Equisetum arvense
L. [Hupel 1777: 501] EF 1/1: 49, 1/2: 55
põldosi
Tsirkumpolaarne (kosmopoliit); Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 73)
Equisetum arvense × E. fluviatile -> Equisetum ×litorale Kühlew. ex Rupr.
Equisetum fluviatile
L. [= Equisetum limosum L.; Equisetum heleocharis Ehrh.] [Hupel 1777: 510, Equisetum limosum] EF 1/1: 60, 1/2: 67
konnaosi
Tsirkumpolaarne; Eestis sage; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 74)
Equisetum heleocharis Ehrh. -> Equisetum fluviatile L.
Equisetum hyemale
L. [Hupel 1777: 510] EF 1/1: 63, 1/2: 70
raudosi
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 73)
Equisetum hyemale × E. ?ramosissimum Desf. -> Equisetum ×moorei Newman
Equisetum hyemale × E. variegatum -> Equisetum ×trachyodon A.Braun
Equisetum limosum L. -> Equisetum fluviatile L.
Equisetum ×litorale
Kühlew. ex Rupr. [= Equisetum arvense × E. fluviatile] [Ôåä÷åíêî, Ôëåðîâú 1910: 25(!)]
kallasosi
Tsirkumpolaarne?; Eestis harva, levik vajab edasist uurimist; hemeradiafoor
Equisetum ×moorei
Newman [= Equisetum hyemale × E. ?ramosissimum Desf.] [Eglīte, Kuusk, Bandžulienė 1993: 137]
vitsosi
Tsirkumpolaarne?; Eestis haruldane (esmakordselt määranud 1986 V.Kuusk); hemeradiafoor; LK2, PR2
Equisetum palustre
L. [Fischer 1791: 650] EF 1/1: 58, 1/2: 64
soo-osi
Tsirkumpolaarne; Eestis sage; apofüüt (III, Enari 1944: 74)
Equisetum pratense
Ehrh. [Schmidt 1855: 258] EF 1/1: 53, 1/2: 60
aasosi
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 75)
Equisetum scirpoides
Michx. [Klinge 1882b: 429] EF 1/1: 67, 1/2: 75
alssosi
Tsirkumpolaarne; Eestis haruldane, levila lõunapiiril; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 75); LK2, PR1
Equisetum sylvaticum
L. [Fischer 1778: 310] EF 1/1: 56, 1/2: 62
metsosi
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 76)
Equisetum ×trachyodon
A.Braun [= Equisetum hyemale × E. variegatum] [Vaga 1953: 66] EF 1/1: 66, 1/2: 73
karedahambane osi
Euroopa? Eestis väga haruldane, Saaremaal (esmakordselt leitud Viidumäel 1934), areaali idapiiril; hemeradiafoor; LK1, PR3
Equisetum variegatum
Schleich. ex Weber & Mohr [Ledebour 1853: 490(!)] EF 1/1: 64, 1/2: 72
liivosi
Tsirkumpolaarne; Eestis paiguti, sagedam Lääne- ja Kagu-Eestis, areaali kagupiiri lähedal; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 76)


Hypolepidaceae Pic.Serm. [= Pteridaceae Spreng. ex Jameson] BF 1: 141; EF 1/1: 79 p.p., 1/2: 93 p.p.
kilpjalalised

Acrostichum
L.

Acrostichum spicant L. -> Blechnaceae: Blechnum spicant (L.) Roth
Acrostichum thelypteris L. -> Thelypteridaceae: Thelypteris palustris Schott

Pteridium
Gled. ex Scop. BF 1: 141; EF 1/1: 107, 1/2: 125
kilpjalg

Pteridium aquilinum
(L.) Kuhn [Hupel 1777: 495, Pteris aquilina L.] EF 1/1: 107, 1/2: 125
kilpjalg
Tsirkumpolaarne (kosmopoliit); Eestis ja mujal Euroopas sage; apofüüt (III, Enari 1944: 78)

Pteris
L.
äärisjalg

Pteris aquilina L. -> Pteridium aquilinum (L.) Kuhn


Isoetaceae Rchb. BF 1: 133; EF 1/1: 42, 1/2: 47
lahnarohulised

Isoetes
L. BF 1: 133; EF 1/1: 42, 1/2: 47
lahnarohi

Isoetes echinospora
Durieu [=Isoetes setacea auct.] [Vilberg 1925a: 10 (?); Vilberg 1930k: 25] EF 1/1: 45, 1/2: 49
muda-lahnarohi
Katkestunult tsirkumpolaarne (Euroopas peamiselt Fennoskandias, mujal üksikud leiukohad; Ameerika taimede taksonoomiline kuuluvus ebaselge); Eestis väga haruldane (peetakse Eestist väljasurnuks, Aime Mäemets 1988a: 67), leviku lõunapiiri lähedal, kaob ka mujal oligotroofsete järvede eutrofeerumise tõttu; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 73); LK1, PR1
Isoetes lacustris
L. [Klinge 1882a: 28(!)] EF 1/1: 44, 1/2: 48
järv-lahnarohi
Katkestunult tsirkumpolaarne; Skandinaavias tavaline, Eestis ja lõunapoolsematel aladel haruldane; levik ahenemas kasvukohtade (oligotroofsed järved) kadumise tõttu; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 73); LK2, PR2
Isoetes setacea auct. -> Isoetes echinospora Durieu


Lycopodiaceae P.Beauv. ex Mirb. BF 1: 130; EF 1/1: 24, 1/2: 26
kollalised

Diphasiastrum
Holub [= Diphasium auct., non C. Presl] BF 1: 131
vareskold

Diphasiastrum complanatum
(L.) Holub [= Lycopodium complanatum L. var. anceps (Wallr.) Asch.; Lycopodium anceps Wallr.; Diphasium complanatum (L.) Rothm.] [Fischer 1784: 142, L. complanatum s.l.] EF 1/1: 33, 1/2: 40
mets-vareskold
Tsirkumpolaarne (kosmopoliit); Eestis hajusalt, järgnevast liigist ilmselt sagedam, areaali loodepiiril; hemerofoob (Enari 1944: 72, s.l.); LK3
Diphasiastrum tristachyum
(Pursh) Holub [= Lycopodium tristachyum Pursh; Lycopodium complanatum L. var. chamaecyparissus (A.Braun ex Mutel) Döll; Lycopodium chamaecyparissus A.Braun ex Mutel; Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm.] [Klinge 1882b: 28, Lycopodium complanatum var. chamaecyparissus] EF 1/1: 37, 1/2: 41
nõmm-vareskold
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis harva, täpne levik ebaselge (taksonit käsitletakse Eestis iseseisva liigina viimased 10-15 aastat); hemerofoob (Enari 1944: 72, s.l.); LK3
Diphasiastrum ×zeilleri
(Rouy) Holub [= Diphasiastrum complanatum × D. tristachyum]
Euraasia?; Eestis harva; hemerofoob; LK3

Diphasium auct., non C. Presl -> Diphasiastrum Holub

Diphasium complanatum (L.) Rothm. -> Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm. -> Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub

Huperzia
Bernh. BF 1: 132
ungrukold

Huperzia selago
(L.) Bernh. ex Schrank & Mart. [= Lycopodium selago L.] [Fischer 1778: 312, L. selago] EF 1/1: 24, 1/2: 28
harilik ungrukold
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt väikeste kogumikena; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 72); LK3

Lepidotis P.Beauv. ex Mirb. -> Lycopodiella Holub

Lepidotis inundata (L.) Opiz -> Lycopodiella inundata (L.) Holub

Lycopodium
L. BF 1: 130; EF 1/1: 24, 1/2: 26
kold

Lycopodium anceps Wallr. -> Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
Lycopodium annotinum
L. [Grindel 1803: 304] EF 1/1: 29, 1/2: 31
kattekold
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 70)
Lycopodium chamaecyparissus A.Braun ex Mutel -> Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub
Lycopodium clavatum
L. [Hupel 1777: 490] EF 1/1: 31, 1/2: 33
karukold
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 70); LK3
Lycopodium complanatum L. -> Diphasiastrum Holub
Lycopodium inundatum L. -> Lycopodiella inundata (L.) Holub
Lycopodium selago L. -> Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.
Lycopodium tristachyum Pursh -> Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub

Lycopodiella
Holub [= Lepidotis P.Beauv. ex Mirb.] BF 1: 131
sookold

Lycopodiella inundata
(L.) Holub [= Lycopodium inundatum L.; Lepidotis inundata (L.) Opiz] [Fischer 1784: 141, Lycopodium inundatum] EF 1/1: 26, 1/2: 30
harilik sookold
Katkestunult tsirkumpolaarne; Baltimaades paiguti; Eestis harva, levik viimasel ajal vähenenud, areaali kagupiiri lähedal; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 72); LK2, PR2


Ophioglossaceae (R.Br.) C.Agardh BF 1: 138; EF 1/1: 70, 1/2: 79
maokeelelised

Botrychium
Sw. BF 1: 138; EF 1/1: 72, 1/2: 80
võtmehein

***Botrychium boreale
Milde [Hultén, Fries 1986: 12]
Arktomontaanne; Eestis esinemine tõendamata, kuid liigi üldlevikut arvestades tõenäoline
Botrychium lanceolatum
(S.G.Gmel.) Ångst. [Vaga 1953: 75] EF 1/1: 75, 1/2: 84
süstjas võtmehein
Katkestunult tsirkumpolaarne (arktomontaanse tendentsiga); enamikus Baltimaades puudub, Soomes ja Rootsis harva; Eestis esinemine ebaselge, kaks leidu möödunud sajandist (Wirén 1892), areaali lõunapiiril; hemerofoob?; PR0
Botrychium lunaria
(L.) Sw. [Hupel 1777: 506, Osmunda lunaria L.] EF 1/1: 73, 1/2: 81
kuu-võtmehein
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt (võtmeheintest sagedaim); hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 77)
Botrychium matricariae (Schrank) Spreng. -> Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.
Botrychium matricariifolium
(Retz.) A.Braun ex W.D.J.Koch [=Botrychium rutaceum Willd.] [Klinge 1882b: 24, Botrychium ramosum (Roth) Asch.] EF 1/1: 74, 1/2: 83
haruline võtmehein
Katkestunult tsirkumpolaarne; Euroopas kesk- ja idaosas ning Fennoskandias, mujal üksikud leiud; Eestis haruldane, areaali kagupiiri lähedal; hemerofoob (antropofüüt IV, Enari 1944: 77); LK1, PR1
Botrychium matricarioides Willd. -> Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.
Botrychium multifidum
(S.G.Gmel.) Rupr. [= Botrychium matricariae (Schrank) Spreng.; Botrychium matricarioides Willd.] [Glehn 1860: 574, Botrychium rutaefolium A.Braun] EF 1/1: 76, 1/2: 88
kummeli-võtmehein
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis harva; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 77); LK2, PR1
Botrychium ramosum (Roth) Asch. -> Botrychium matricariifolium (Retz.) A.Braun ex W.D.J.Koch
Botrychium rutaceum Willd. -> Botrychium matricariifolium (Retz.) A.Braun ex W.D.J.Koch
Botrychium rutaefolium A.Braun -> Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.
Botrychium simplex
E. Hitchc. [Klinge 1892a: 420] EF 1/1: 76, 1/2: 87
liht-võtmehein
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis esinemine ebaselge (välja surnud?), leitud kahel korral (Sangaste 1890, Klinge; Vormsi 1926, Gröntved), (osa)areaali kagupiiril; Baltimaades paikkonniti kas viimasel 50 aastal leidmata või väga haruldane; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 78); PR0
Botrychium virginianum
(L.) Sw. [Klinge 1892a: 424] EF 1/1: 78, 1/2: 89
virgiinia võtmehein
Katkestunult tsirkumpolaarne; Fennoskandias ja Ida-Euroopas üksikud hajusad leiukohad; Eestis väga haruldane, peamiselt Alutagusel ja Pärnumaal, leiud viimasel ajal puuduvad, areaali edelapiiril; hemerofoob (antropofüüt IV, Enari 1944: 78); PR5

Ophioglossum
L. BF 1: 138; EF 1/1: 70, 1/2: 79
maokeel

Ophioglossum vulgatum
L. [Hupel 1777: 507] EF 1/1: 70, 1/2: 79
harilik maokeel
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis paiguti, sagedasem Lääne-Eesti lubjarikastel aladel; hemeradiafoor (apofüüt III?, Enari 1944: 77)


Osmundaceae Gérardin & Desv.
osmundalised

Osmunda
L.
osmunda

Osmunda lunaria L. -> Botrychium lunaria (L.) Sw.
Osmunda regalis
L. EF 1/1: 20, 1/2: 22
kuningosmunda (kuningasõnajalg)
Euraasia; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt


Polypodiaceae Bercht. & J.Presl BF 1: 151; EF 1/1: 79 p.p., 1/2: 83 p.p.
imaralised

Polypodium
L. BF 1: 151; EF 1/1: 111, 1/2: 128
imar

Polypodium calcareum Sm. -> Woodsiaceae: Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
Polypodium cristatum
L.-> Dryopteridaceae: Dryopteris cristata (L.) A.Gray
Polypodium dryopteris L. -> WoodsiaceaeGymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Polypodium filix-femina L. -> WoodsiaceaeAthyrium filix-femina (L.) Roth
Polypodium filix-mas L. -> DryopteridaceaeDryopteris filix-mas (L.) Schott
Polypodium fragile L. -> Woodsiaceae: Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Polypodium phegopteris L. -> ThelypteridaceaePhegopteris connectilis (Michx.) Watt
Polypodium vulgare
L. [Hupel 1777: 494] EF 1/1: 111, 1/2: 128
kivi-imar
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (Enari 1944: 78)


Selaginellaceae Mett. BF 1: 133; EF 1/1: 40, 1/2: 44
selaginellilised

Selaginella
P.Beauv., nom. cons. EF 1/1: 40, 1/2: 44
selaginell

Selaginella selaginoides
(L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart. [= Selaginella spinulosa A.Braun ex Döll] [Thomson 1922b: 139] EF 1/1: 40, 1/2: 44
koldjas selaginell
Arktomontaanne: põhjamaadel tsirkumpolaarselt, väljaspool arktilisi alasid kõrgmägedel; Baltimaades ja Eestis areaali lõunapiiril, Eestis harva (esmasleid Nissist 1911, R. Lehbert); hemerofoob (apofüüt III, Enari 1944: 72); LK2, PR3
Selaginella spinulosa A.Braun ex Döll -> Selaginella selaginoides (L.) P.Beauv. ex Schrank & Mart.


Thelypteridaceae Pic.Serm. BF 1: 141; EF 1/1: 79 p.p., 1/2: 93 p.p.
soosõnajalalised

Phegopteris
Fée BF 1: 142
metssõnajalg

Phegopteris connectilis
(Michx.) Watt [= Thelypteris phegopteris (L.) Sloss.; Dryopteris phegopteris (L.) C.Chr.] [Schmidt 1855: 259, Polypodium phegopteris L.] EF 1/1: 88, 1/2: 104
harilik metssõnajalg (mets-soosõnajalg; ahtalehine sõnajalg)
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 81)
Phegopteris robertianum (Hoffm.) A.Braun ex Asch. -> Woodsiaceae: Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman

Thelypteris
Schmidel BF 1: 141
soosõnajalg

Thelypteris palustris
Schott [= Dryopteris thelypteris (L.) A.Gray; Polystichum thelypteris (L.) Roth] [Fischer 1791: 652, Acrostichum thelypteris L.] EF 1/1: 91, 1/2: 107
harilik soosõnajalg
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt III?, Enari 1944: 82)
Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. -> Phegopteris connectilis (Michx.) Watt


Woodsiaceae (Diels) Herter [= Athyriaceae Alston] BF 1: 144; EF 1/1: 79 p.p., 1/2: 93 p.p.
naistesõnajalalised (kiviürdilised)

Athyrium
Roth BF 1: 144; EF 1/1: 106, 1/2: 123
naistesõnajalg

Athyrium filix-femina
(L.) Roth [Fischer 1784: 141, Polypodium filix-femina L.] EF 1/1: 106, 1/2: 124
harilik naistesõnajalg
Tsirkumpolaarne; Eestis sage; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 79)

Cystopteris
Bernh. BF 1: 144; EF 1/1: 81, 1/2: 95
põisjalg

Cystopteris fragilis
(L.) Bernh. [Fischer 1784: 141, Polypodium fragile L.] EF 1/1: 81, 1/2: 95
habras põisjalg
Tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (lubjarikastel aladel); hemeradiafoor (Enari 1944: 83)
Cystopteris sudetica
A.Braun & Milde [Kuusk 1970a: 753]
sudeedi põisjalg
Euraasia (palju väikeseid osaareaale); Eestis väga haruldane, areaali põhjapiiril (Põhja-Eesti 1969, V. Kuusk); ülejäänud Baltimaades puudub; hemerofoob; LK1, PR3

Gymnocarpium
Newman BF 1: 150
kolmissõnajalg

Gymnocarpium dryopteris
(L.) Newman [= Dryopteris linnaeana C.Chr.] [Grindel 1803: 307, Polypodium dryopteris L.] EF 1/1: 89, 1/2: 106
harilik kolmissõnajalg
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 81)
Gymnocarpium robertianum
(Hoffm.) Newman [= Dryopteris robertiana (Hoffm.) C.Chr.; Phegopteris robertianum (Hoffm.) A.Braun ex Asch.] [Schmidt 1855: 259, Polypodium calcareum Sm.] EF 1/1: 89, 1/2: 104
paas-kolmissõnajalg
Tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (lubjakividel), moodustab meil osaareaali; hemeradiafoor (Enari 1944: 81); LK2, PR4

Matteuccia
Tod. [= Struthiopteris Willd.] BF 1: 144; EF 1/1: 83, 1/2: 98
laanesõnajalg

Matteuccia struthiopteris
(L.) Tod. [= Struthiopteris filicastrum All.] [Schmidt 1855: 260, Struthiopteris germanica Willd.] EF 1/1: 85, 1/2: 98
harilik laanesõnajalg
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt, saartel haruldane, kultuuris sõnajalgtaimedest sagedaim; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 83)

Onoclea
L. BF 1: 152
pärljalg

Onoclea sensibilis
L. [Eglīte, Kuusk, Bandžulienė 1993: 152]
harilik pärljalg
Põhja-Ameerika, Ida-Aasia; Eestis kultuuris ja metsistunult (Toila-Oru) haruldane; antropofüüt

Struthiopteris Willd. -> Matteuccia Tod.

Struthiopteris filicastrum All. -> Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Struthiopteris germanica Willd. -> Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Woodsia
R.Br. BF 1: 144; EF 1/1: 83, 1/2: 97
kiviürt

Woodsia ilvensis
(L.) R.Br. [Ôåä÷åíêî, Ôëåðîâú 1910: 4] EF 1/1: 83, 1/2: 97
ida-kiviürt
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis väga haruldane, osaareaali lõunapiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 82); LK1, PR1Gymnospermae BF 1: 154; EF 1/1: 113, 1/2: 131
paljasseemnetaimed


Cupressaceae Rich. ex Bartl., nom. cons. BF 1: 156; EF 1/1: 213, 1/2: 234
küpressilised

Juniperus
L. BF 1: 156; EF 1/1: 214, 1/2: 234
kadakas

***Juniperus communis
L. subsp. alpina (Suter) Čelak. [Masing 1996: 251, sine ind.]
Arktomontaanne; Eestis esinemine tõendamata
Juniperus communis
L. subsp. communis [Hupel 1777: 515] EF 1/1: 215, 1/2: 236
harilik kadakas
Tsirkumpolaarne; Eestis sage; apofüüt (III, Enari 1944: 85)

Thuja
L. EF 1/1: 222, 1/2: 243
elupuu

Thuja occidentalis
L. [Friebe 1805: 338] EF 1/1: 222, 1/2: 244
harilik elupuu
Ameerika; Eestis ilupuuna, harva metsistub; esimesed teated kultiveerimisest 1714 Tallinnas (Keevallik 1977); antropofüüt
Thuja plicata
D.Don [Dietrich 1865: 33, cult.]
hiigel-elupuu
Põhja-Ameerika lääneosa; Eestis harva kultuuris, metsistunult (S) haruldane (Kuusnõmme); antropofüüt


Pinaceae Lindl., nom. cons. [incl. Abietaceae Bercht. & J.Presl] BF 1: 154; EF 1/1: 127, 1/2: 146
männilised

Abies
Mill. EF 1/1: 129, 1/2: 148
nulg

Abies alba
Mill. [= Abies pectinata (Lam.) DC.] [Dietrich 1865: 24, Pinus alba Ait.] EF 1/1: 140, 1/2: 159
euroopa nulg (valge nulg)
Kesk-Euroopa endeem; Eestis kultuuris hajusalt, harva metsistub (Rühl 1926: 26); antropofüüt
Abies balsamea
(L.) Mill. [Dietrich 1865: 24, Pinus balsamea L.] EF 1/1: 134, 1/2: 152
palsaminulg
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris tavaline, hajusalt metsistub (Rühl 1926: 23, 32); esimesed teated kultiveerimisest umbes 1830, Pärnumaal; antropofüüt
Abies fraseri
(Pursh) Poir. [Klinge 1883c: 9, cult.] EF 1/1: 136, 1/2: 155
Fraseri nulg
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris hajusalt (esmakordselt Tartus 1879), metsistunult haruldane (S, annab looduslikku uuendust, Laas 1979: 58, Laas 1987: 87); antropofüüt
Abies pectinata (Lam.) DC. -> Abies alba Mill.
Abies ×phanerolepis
Fern. [= Abies balsamea (L.) Mill. var. phanerolepis Fern.] EF 1/1: 133, 1/2: 153
värdnulg
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris hajusalt, metsistunult haruldane; antropofüüt
Abies sibirica
Ledeb. [Klinge 1883c: 9] EF 1/1: 131, 1/2: 150
siberi nulg
Aasia (Siber); Eestis kultuuris tavaline, harva metsistub; esmakordselt kultuuris 1826 Pärnumaal (Rühl 1926); antropofüüt

Larix
Mill. EF 1/1: 170, 1/2: 190
lehis

Larix decidua
Mill. [= Larix europaea Lam.] [Friebe 1805: 328, Pinus larix L.] EF 1/1: 176, 1/2: 196
euroopa lehis
Euroopa; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane (S, Laas 1987: 152; Paves 1968: 233); vanimad puud istutatud Suure-Kambja parki umbes 1735. aastal (Paivel 1960c: 195); antropofüüt
Larix europaea Lam. -> Larix decidua Mill.
Larix ×lubarski
Sukaczev
Ljubarski lehis
Aasia; Eestis kultuuris ja metsistunult haruldane (J. Elliku suul. andmed); antropofüüt
Larix russica (Endl.) Sabine ex Trautv. -> Larix sibirica Ledeb.
Larix sibirica
Ledeb. [= Larix russica (Endl.) Sabine ex Trautv.] [Klinge 1883c: 13] EF 1/1: 171, 1/2: 192
siberi lehis
Kontinentaalne Euraasia; Eestis metsakultuurides, parkides, metsistunult (S) väga haruldane; esimesed teated 1801 metsakultuurist Pärnumaal (Haller 1931); antropofüüt

Picea
A.Dietr. BF 1: 154; EF 1/1: 148, 1/2: 168
kuusk

Picea abies
(L.) H.Karst. [= Picea excelsa (Lam.) Link] [Hupel 1777: 497, Pinus abies L.] EF 1/1: 151, 1/2: 170
harilik kuusk
Eurosiber; Eestis sage; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 84)
Picea canadensis (Mill.) Britton -> Picea glauca (Moench) Voss
Picea excelsa (Lam.) Link -> Picea abies (L.) H.Karst.
Picea glauca
(Moench) Voss [= Picea canadensis (Mill.) Britton] [Weinmann 1810] EF 1/1: 161, 1/2: 181
kanada kuusk
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris hajusalt, metsistunult (?) haruldane; antropofüüt
Picea menziesii Carriére -> Picea sitchensis (Bong.) Carriére
Picea sitchensis
(Bong.) Carriére [Klinge 1883c: 12, Picea menziesii Carriére] EF 1/1: 168, 1/2: 189
sitka kuusk
Põhja-Ameerika lääneosa; Eestis kultuuris hajusalt, metsistunult haruldane (Hiiumaal, Erik 1978: 117; Laas 1987: 143); antropofüüt

Pinus
L. BF 1: 155; EF 1/1: 187, 1/2: 207
mänd

Pinus abies L. -> Picea abies (L.) H.Karst.
Pinus alba Ait. -> Abies alba Mill.
Pinus balsamea L. -> Abies balsamea (L.) Mill.
Pinus banksiana
Lamb. [Raekson 1921b: 131] EF 1/1: 210, 1/2: 231
hall mänd
Põhja-Ameerika; Eestis hajusalt kultuuris, metsistunult harva (S); antropofüüt
Pinus cembra
L. [Friebe 1805: 328, cult.] EF 1/1: 192, 1/2: 214
alpi seedermänd
Alpid, Karpaadid; Eestis hajusalt kultuuris, metsistunult (S) haruldane; antropofüüt
Pinus larix L. -> Larix decidua Mill.
Pinus peuce
Griseb. EF 1/1: 200, 1/2: 220
rumeelia mänd
Balkani mäestikud; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane (annab looduslikku uuendust, Laas 1979: 56, 1987: 197); antropofüüt
Pinus sylvestris
L. [Hupel 1777: 514] EF 1/1: 201, 1/2: 221
harilik mänd
Euraasia; Eestis sage; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 83)

Pseudotsuga
Carrière EF 1/1: 141, 1/2: 161
ebatsuuga

Pseudotsuga caesia (Schwer.) Flous -> Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Pseudotsuga douglasii
(Lindl.) Carrière -> Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Pseudotsuga glauca
(Schwer.) Mayr -> Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco [= Pseudotsuga taxifolia Britton, Pseudotsuga glauca (Schwer.) Mayr, Pseudotsuga caesia (Schwer.) Flous, Pseudotsuga douglasii (Lindl.) Carrière] [Klinge 1883c: 10, Tsuga douglasii Carrière]
harilik ebatsuuga
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult haruldane; antropofüüt
Pseudotsuga taxifolia Britton -> Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Tsuga
Carrière EF 1/1: 146, 1/2: 166
tsuuga

Tsuga douglasii Carrière -> Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco


Taxaceae Gray, nom. cons. BF 1: 156; EF 1/1: 123, 1/2: 142
jugapuulised

Taxus
L. BF 1: 156; EF 1/1: 124, 1/2: 142
jugapuu

Taxus baccata
L. [Fischer 1784: 139(!)] EF 1/1: 124, 1/2: 143
harilik jugapuu
Euroopa; Eestis paiguti (mandri ja läänesaarte lääneosas), levila kirdepiiril, kasvatatakse ka kultuuris; hemerofoob (Enari 1944: 83); LK2, PR4Angiospermae [= Magnoliophyta] BF 1: 158; EF 2/1, 2/2: 19
katteseemnetaimed


Dicotyledones [Magnoliopsida]
kaheidulehelised


Aceraceae Juss., nom. cons. BF 2: 176; EF 3: 450
vahtralised

Acer
L. BF 2: 176; EF 3: 452
vaher

Acer negundo
L. [Dietrich 1865: 12] EF 3: 463
saarvaher
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris tavaline, metsistub hajusalt (S); antropofüüt
Acer platanoides
L. [Hupel 1777: 503] EF 3: 454
harilik vaher
Eurosiber; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 376)
Acer pseudoplatanus
L. [Grindel 1803: 300 (?)] EF 3: 457
mägivaher
Euroopa; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult (S) väga haruldane; antropofüüt
Acer tataricum
L. [Friebe 1805: 314] EF 3: 460
tatari vaher
Lõuna-Euroopa, Edela-Aasia; Eestis kultuuris hajusalt, metsistunult? haruldane; antropofüüt


Adoxaceae Trautv., nom. cons. BF 2: 354; EF 4: 291
muskuslillelised

Adoxa
L. BF 2: 354; EF 4: 292
muskuslill

Adoxa moschatellina
L. [Hupel 1777: 490; Fischer 1778: 226(!)]; EF 4: 292
muskuslill
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 398)


Amaranthaceae Juss., nom. cons. BF 1: 228; EF 8: 109
rebasheinalised

Amaranthus
L. BF 1: 229; EF 8: 111
rebashein

Amaranthus albus
L. EF 8: 117
valge rebashein
Ameerika; Eestis harva tulnukana (esmakordselt Tartust 1936); antropofüüt (I, Enari 1944: 195)
Amaranthus blitoides
S.Watson [Luce 1823: 318, cult.; Remmel 1958d: 94] EF 8: 124
lamav rebashein
Põhja-Ameerika; Eestis haruldase tulnukana (esimene herbaarleht Tartu 1957, A. Remmel); antropofüüt
Amaranthus blitum auct., non L. -> Amaranthus graecizans L.
Amaranthus blitum L. -> Amaranthus lividus L.
Amaranthus caudatus
L. [Germann 1807: 16, cult.; Enari jt. 1943: 140] EF 8: 137
longus rebashein
Ameerika; Eestis hajusalt kultuuris, harva metsistub või tulnukana; antropofüüt (I, Enari 1944: 195)
Amaranthus chlorostachys Willd. -> Amaranthus hybridus L.
Amaranthus cruentus
L. [= Amaranthus patulus Bertol.] [Germann 1807: 16, cult.; Remmel 1958d: 94] EF 8: 131
verev rebashein (laiuv rebashein)
Troopiline ja subtroopiline Ameerika; Eestis haruldane tulnukas (Tartu 1958, A. Remmel); harva kultuurist metsistuv; antropofüüt
Amaranthus graecizans
L. [= Amaranthus blitum auct., non L.] [Enari 1938: 63] EF 8: 123
kreeka rebashein
Lõuna-Euroopa; Eestis väga haruldane tulnukas (esimene herbaarleht Tartu 1954, A. Remmel); antropofüüt
Amaranthus hybridus
L. [= Amaranthus chlorostachys Willd.; Amaranthus patulus auct., non Bertol.] [Remmel 1971: 129] EF 8: 127
värd-rebashein
Troopiline ja subtroopiline Ameerika; Eestis tulnukana haruldane (esmakordselt Tartust ja Sindist 1954, A. Remmel); antropofüüt
Amaranthus lividus
L. [Fischer 1784: 137, A. blitum L.; Remmel 1958d: 94] EF 8: 115
tõusev rebashein (sinkjas rebashein)
Lõuna-Euroopa; Eestis tulnukana haruldane (esmakordselt Tartust 1956, A. Remmel); antropofüüt
Amaranthus paniculatus
L. [Remmel 1971: 133] EF 8: 133
pööris-rebashein
Ameerika kultuurtaim; Eestis kultuurist metsistunult harva, tulnukana haruldane (esmakordselt 1957); antropofüüt
Amaranthus patulus auct., non Bertol. -> Amaranthus hybridus L.
Amaranthus patulus Bertol. -> Amaranthus cruentus L.
Amaranthus retroflexus
L. [Germann 1807: 16, cult.; Fleischer, Lindemann 1839: 333] EF 8: 127
tähk-rebashein
Põhja-Ameerika; Eestis hajusalt kodunenud tulnukana (esimene herbaareksemplar 1850), naturaliseerumas; antropofüüt (I, Enari 1944: 195)
Amaranthus thellungianus
Nevski ex Vassilcz. [Remmel 1963: 50] EF 8: 121
Thellungi rebashein
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Tartu 1958, A. Remmel); antropofüüt

Celosia
L. BF 1: 232; EF 8: 110
mätashari

Celosia cristata
L. [Celosia argentea var. cristata (L.) Kuntze] [Germann 1807: 35, cult.] EF 8: 111
madal mätashari
India; Eestis hajusalt kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt


Anacardiaceae Lindl., nom. cons.
anakardilised

Rhus
L.
sumahh

Rhus typhina
L. [Dietrich 1865: 27]
harilik sumahh (äädikapuu)
Põhja-Ameerika idaosa; Eestis harva kultuuris, metsistunult (V) haruldane; antropofüüt