See papers in English

Eestikeelseid artikleid:

K.Kull (1994). Eestimaa rahvuspark.
K.Kull (1998). Eessõna. - Keskkonnaharidusprojekti "Pärandus" käsiraamat.
Karudele õigus. - Postimees 19.4.1998.
K.Kull (2000). Kodumaised puud ja välismaised õpetajad. - Päevaleht 14.4.2000.
K.Kull (2001). Bioloogilise determinismi vastu. - Eesti Ekspress (Areen) 18: B11.
K.Kull (2001). Semiootiline loodustunnetus. - Sammas 3: 2-3.
K.Kull (2004). Graphis scripta on samblik, metsakiri. - Postimees 18. juuni, lk. 16.
Schola Biotheoretica
K.Kull (1995). Äratundmisest bioloogilisemalt
K.Kull (1996). Biosemiootika: märkmeid sissejuhatuseks
K.Kull (2000). Adaptatsioonisõnastik: Adaptatsiooni mõistega seotud terminid
K.Kull (2002). Kaks evolutsioonimudelit - võrkjas ja puine
Eesti Loodus
A.Tamm, K.Kull (1997). Kas ärimeestele võib rääkida loodusest? - Eesti Loodus
K.Kull (1997). Loojang. - Eesti Loodus
K.Kull, T.Jüriado (1998). Üc iin, tõsõq takan - Exempla docent. - Eesti Loodus
K.Kull (1999). Elu on aja ja tähenduse loomine. - Eesti Loodus 12
K.Kull (2000). Üks elu, mitu huvi. - Eesti Loodus 2/3: 64.
K.Kull, T.Kukk, T.Kull (2001). Eesti taimede must raamat räägib bioinvasioonist. - Eesti Loodus 5: 170-173.
K. Kull (2002). Õrnem loodus on koore ja naha all, rakkude sees. - Eesti Loodus 2/3: 41.
K.Kull (2002). Paigad ei page: Bioloogilisi kohtumisi Rooma lähistel. - Eesti Loodus 9.
K. Kull (2002). Mitte vabadus, vaid maa-arm.
Sirp
K.Kull (1999). Eesti kultuur pöördub elusse. - Sirp 16.4.
Mnemosyne tütred. - Sirp 8.10.1999.
K.Kull (2001). Elus alles. - Sirp 23.2.2001.
K.Kull (2003). Piir on elu eeldus. - Sirp 7.11.2003.
K.Kull (2005). Kuidas säästvat arengut ära tunda. Sirp 20.05.2005.

Horisont
K.Kull (1996). Uue aastatuhande künnisel: sajandike eluteaduses. - Horisont (7/8)
Vikerkaar
K.Kull (1995). Simply living. - Vikerkaar
Akadeemia
K.Kull, M.Lotman (1995). Semiotica Tartuensis: Jakob von Uexküll ja Juri Lotman
Roheline Värav
Süvaökoloogia põhimõtted (1999)
Loodust homogeniseerida on halb (2002)
Genoomikillud ja miinikillud (2002)

Intervjuud:

K.Einama (1996). Inimene on bakter
T.Kändler (1998). Puisniit mäletab meie esivanemaid
L.-J.Seisler, S.Vabar (1999). Märkide isand.
A Teleology of the Estonian Research Tradition (1999) - REEIfication 23(4), p. 6 (inglise keeles).
T. Kukk (2002). Sügavam arusaamine on alati vähemuses. Eesti Loodus 6.
J. Püttsepp (2003). Vajadus ära tunda loodust ja iseend - Eesti Ekspress 2. jaan.
D. Martinelli (2004). From biology to biosemiotics. Videointerviews with Kalevi Kull. - Les archives audiovisuelles de la recherche en sciences humaines et sociales.


Go to home page of Kalevi Kull