EESTI TA LKK
Trükised 1955-2000

TA LKK logo
   

 1. Eesti kaunis loodus /fotoalbum/. E. Varep (toim.). ERK, Tallinn. 1957. 184 lk.
 2. Teadusliku uurimistöö organiseerimisest looduskaitse alal. Looduskaitse bülletään nr. 1. E. Kumari (toim.). Tartu. 1959. 58 lk.
 3. Kumari, E. Nature Conservation in the Estonian SSR. Tallinn. 1960. 15 lk.
 4. Looduskaitse teatmik. E. Kumari (toim.). ERK, Tallinn. 1960. 339 lk.
 5. 50 aastat looduskaitset Eestis. Looduskaitse bülletään nr. 2. E. Kumari (toim.). Tartu. 1961. 120 lk.
 6. Water Deposits and Wetlands Require Conservstion. V. Masing (toim.). Tallinn. 1962. 73 lk.
 7. E. Kumari. Looduskaitse minevikust ja tänapäevast. ERK, Tallinn. 1962. 88 lk.
 8. Looduse kalender 1963. V. Maavara (koost.). ERK, Tallinn. 1962. 110 lk.
 9. Maastike kaitsest ja planeerimisest Eesti NSV-s. E. Varep (toim.). Tartu, 1964. 156 lk.
 10. Õhku tuleb kaitsta saastamise eest. Mihkel Kask (toim.). Tartu 1964. 114 masinakirja lehte. Käsikiri TA Looduskaitse Komisjonis.
 11. Looduskaitse päev koolis. V. Voore. Tallinn 1964. 20 lk.
 12. Taimestiku ja loomastiku looduskaitsest. J. Eilart (toim.). Valgus, Tallinn. 1967. 101 lk.
 13. Veevarude kasutamise ja kaitse probleeme Eesti NSV-s. V. Masing (toim.). Tartu. 1969. 54 lk.
 14. Loodus kutsub /fotoalbum/. E. Varep (toim.). Eesti Raamat, Tallinn. 1969. 170 lk.
 15. Looduskaitselise kasvatustöö organiseerimisest pioneerilaagrites. A. Valsiner (koost.) . Tallinn. 1969. 12 lk.
 16. Kool ja looduskaitse. A. Valsiner (toim.). Tartu. 1970. 68 lk.
 17. Kodumaiste taimede kasutamisest haljastamisel. M. Margus (toim.). Tartu, 1970. 72 lk.
 18. Looduskaitse ja teaduslik uurimistöö. Tartu. 1972. 108 lk.
 19. Man and Environment. E. Kumari (toim.). Tallinn. 1973. 71 lk.
 20. Looduskaitse /käsiraamat/. E. Kumari (koost.). Valgus, Tallinn. 1973. 836 lk.
 21. Eesti loodusharulduste kaitseks. O. Renno (toim.). Valgus, Tallinn. 1975. 224 lk.
 22. Eesti NSV maapõue kaitsest. H. Viiding (toim.). Valgus, Tallinn. 1976. 190 lk.
 23. Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eesti NSV-s. Ü. Heinsalu (toim.). Tallinn. 1978. 125 lk.
 24. Eesti NSV pinnavee kasutamine ja kaitse. A. Mäemets (toim.). Valgus, Tallinn. 1980. 156 lk.
 25. Atmosfääriõhu kaitsest Eesti NSV-s. P. Luiga (toim.). Tartu. 1982. 118 masinakirja lehte. Käsikiri TA Looduskaitse Komisjonis.
 26. Eesti NSV rannikumere kaitse. A. Järvekälg (toim.). Valgus, Tallinn. 1982. 116 lk.
 27. Punane raamat. Eesti NSV-s kaitstavaid taime- ja loomaliike E. Kumari (toim.). Valgus, Tallinn. 1982. 248 lk.
 28. Looduskaitse ja puhkus. E. Varep (toim.). Valgus, Tallinn. 1983. 128 lk.
 29. Looduskaitse õiguslik reguleerimine. V. Raudsalu (toim.). Eesti Raamat, Tallinn. 1984. 159 lk.
 30. Looduskaitse ja põllumajandus. I. Randalu (toim.). Tartu. 1984. 84 lk.
 31. Gustav Vilbaste juubeliüritused /voldik/. V. Hang (koost.). Tartu. 1985. 6 lk.
 32. Eerik Kumari 75. sünniaastapäevaks /voldik/. V. Hang (koost.). Tartu. 1987. 6 lk.
 33. Taimeriigi kaitsest Eesti NSV-s. L.-M. Laasimer (toim.). Valgus, Tallinn. 1988. 145 lk.
 34. Herbert Viidingu 60. sünniaastapäevaks /voldik/. V. Hang ja Ü. Heinsalu (koost.). Tartu. 1989. 6 lk.
 35. Looduskaitse ja ökoloogiline kasvatus Eestis. V. Masing (toim.). Tallinn. 1990. 132 lk.
 36. Endel Varepi 75. sünniaastapäevaks /voldik/. V. Hang (koost.). Tartu. 1990. 6 lk.
 37. Lahkme-Eesti ja looduskasutus ja -kaitse. Ü. Heinsalu ja A. Mäemets (toim.). Tallinn. 1991. 148 lk.
 38. Loomariigi kaitsest Eesti NSV-s /pühendatud prof. dr. Eerik Kumari (1912-1984) mälestusele/. V. Lilleleht (toim.). Valgus, Tallinn. 1992. 232 lk.
 39. Mullakaitse probleeme Eestis. L. Reintam (toim.). Valgus, Tallinn. 1992. 166 lk.
 40. Tööstustsivilisatsioon ja inimese tervis. H. Jänes (toim.). Tallinn. 1992. 124 lk.
 41. Eesti metsade kaitse ja kasutamine. A. Örd (toim.). Tartu. 1992. 124 lk.
 42. Eesti jõgede ja järvede seisund ning kaitse. A. Järvekülg (toim.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn. 1994. 242 lk.
 43. Mets ja inimene /pühendatud dotsent Lembit Muiste (1921-1994) mälestusele/. L. Muiste ja P. Muiste (toim.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn. 1996. 136 lk.
 44. Eesti looduse mitmekesisus ja selle kaitse. V. Lilleleht (toim.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn. 1998. 128 lk.
 45. Eesti punane raamat. Ohustatud seened, taimed ja loomad. V. Lilleleht (koost. ja toim.). Tartu. 1998. 150 lk.
 46. Linnade haljastud ja nende kaitse. H. Tamm (toim.). Tartu-Tallinn. 2001. 142 lk.
 47. Jäätmed ja loodushoid.2002. Aleksander Maastik (toim.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn, 118 lk.
 48. Eluta loodusmälestiste uurimine ja kaitse. 2003. Enn Pirrus (toim.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn, 136 lk.
 
     
Tagasi
© EESTI TA LKK