Toomas Esperk
Mall Hiiemäe, Ph. D.
Sündinud 1937. aastal. Lõpetanud 1962. aastal Tartu Ülikooli folkloristina. Töötanud aastast 1964 Eesti Rahvaluule Arhiivi teadurina ja vanemteadurina. Pidanud loenguid Tartu Ülikoolis, Kunstiakadeemias ja Humanitaarinstituudis. Uurimusi rahvajututraditsiooni, rahvausundi ja-kalendrite ning folklooris kajastuvate inimese ja looduse suhete kohta.
Projektis: Folklooriosa tekstid

Aiki Järviste
Projektis: Kõik originaaljoonised
Veiko Kastanje, M. Sc.
Timo Maran
Olen bioloogia IV kursuse tudeng loomaökoloogia õppetoolis. Spetsialiseerunud olen biokommunikatsioonile, kitsamalt mimikriprotsessidele looduses, samuti olen tegelenud kiskja-saaklooma ning sümbioosiseose, kui vastastikuse suhtlusakti vaatlemisega laiemalt. Viimasel ajal olen enam tähelepanu pööranud biosemiootikale.
Huvialad on üsna erinevad ulatudes šamanismist ja Idamaisetest võitluskunstidest fotograafia ning kirjutamiseni.
Projektis: Mimikrit käsitlev tekst

E-mail: timo_m@ut.ee

Ants-Johannes Martin, M. Sc.
Sündinud 21. augustil 1946. a. Abielus, abikaasa Tairi, peres poeg Kaur ja tütar Anne. Bioloog-zooloog (TÜ 1966-1971). EPMÜ teadur ja putukate ökofüsioloogia labori juhataja. Bioloogiamagister, alates 1995. a. doktorantuur "Saastemetallide akumuleerumine metsakuklase pesades, nende mõju perede arengule ja kuklaste kasutamine metsakoosluste bioindikatsioonis".
Enesetäiendamine: 1. Sotsiaalsete putukate uurimise suvekool 1992. a. Taanis Aarhusi Ülikoolis.
2. Keskkonnakaitse koolitus 1996. a. Rootsis Göteborgis Põhjamaade Rahvaakadeemias.
3. Täienduskoolitus doktorantidele 1997. a. Norra Põllumajandusülikoolis.
Uurimisvaldkonnad: Metsakuklaste ökofüsioloogia, nende kaitse; putuktolmlemine ja looduslik mitmekesisus.
Looduskaitse: V. Maavaraga Akste metsakuklaste kaitseala rajamine ja sinna TA ZBI välibaasi väljaehitamine; mesilaselaadsete kaitse.
Kongressid ja konverentsid: Osalenud ettekannetega 8 rahvusvahelisel sealhulgas kahel kutsutud lektorina ning 14 Üleliidulisel konverentsil.
Huvialad: Sotsiaalsed putukad, mesindus, ornitoloogia, ehitus.
Projektis: Sipelgate bioloogiat käsitlev tekst.

Kristel Pakkas
Urmas Tartes
Projektis: fotod
Tiit Teder, M. Sc.
Sündinud Viljandis. Lõpetasin 1993. aastal Tartu Ülikooli bioloogia eriala, 1995. aastal kaitsesin magistrikraadi. Praegu teen Tartu Ülikoolis doktoritööd putukate ökoloogiast, momendil aastaks Turu Ülikoolis. Viimastel aastatel olen tegelenud ka mitmete WWW- ja looduskaitseliste projektidega.
Projektis: Idee, koordineerimine, kujundus, fotograafia (sh. makrofotod putukate kehaosadest), pildistatud liikide määramine, putukate välisehitust ja ämblikulaadsete, hulkjalgsete ning putukate ökoloogiat käsitlevad tekstid.

E-mail: tiit.teder@utu.fiPille Urbas
1995. aastal lõpetasin Tartu Miina Härma Gümnaasiumi. Hetkel Tartu Ülikooli 3. kursuse bioloogiaüliõpilane.
Projektis: Vähkide ja trilobiitide klassi tekstid, klassi üldiseloomustus
Alo Vanatoa, M. Sc.
LõpetasinTartu Ülikooli 1993. aastal bioloogina, 1995. aastal kaitsesin magistrikraadi. Praegu õpin Tartu Ülikooli doktorantuuris, spetsialiseerudes putukate füsioloogiale. Pean Tartu Ülikoolis loenguid kursuse "Loomade ökofüsioloogia" raames. Praegu töötan ZBI's zooloogia osakonnas
Olen olnud seotud ka mitmete WWW-projektidega.
Projektis: Idee, koordineerimine, kujundus, fotod, fotode digitaalne töötlus, originaalgraafika, eluprotsesse käsitlevad tekstid, programmeerimine.

E-mail: alo@zbi.ee
Erki Õunap