NB! Uus Eesti punane (raamat) nimestik asub eElurikkuse koduleheküljel.

© Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon, 2001 - 2002

Eesti TA Looduskaitse Komisjoni
1998.a. punase raamatu toimkonnas ja töörühmades osalesid:

Vilju Lilleleht
(toimkonna esimees)

Peeter Ernits, Vaike Hang, Nele Ingerpuu, Leili Järva, Arvi Järvekülg,
Mati Kaal, Kuulo Kalamees, Aino Kalda, Leiti Kannukene, Anne Kirk,
Heljo Krall, Erich Kukk, Toomas Kukk, Ülle Kukk, Tiiu Kull, Bellis Kullman,
Andres Kuresoo, Vilma Kuusk, Nikolai Laanetu, Eerik Leibak, Malle Leht,
Mare Leis, Aivar Leito, Agu Leivits, Eedi Lelov, Jaan Luig, Lauri Lutsar,
Asko Lõhmus, Vambola Maavara, Tiit Maran, Mati Martin, Matti Masing,
Andrei Miljutin, Aare Mäemets, Kadri Möller, Evald Ojaveer, Margus Ots,
Erast Parmasto, Linda Poots, Ain Raitviir, Tiit Randla, Tiina Randlane,
Kaarel Roht, Irja Saar, Toomas Saat, Ilmar Süda, Tiina Talvi, Tõnu Talvi,
Aivo Tamm, Henn Timm, Tarmo Timm, Uudo Timm, Mall Vaasma,
Kai Vellak, Jaan Viidalepp, Veljo Volke jt.

lehekülje valmimist toetas:
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus