Karl Ernst von Baer eesti keeles


Baer ise

Baer, Karl Ernst von (1975). Eestlaste endeemilistest haigustest. Folia Baeriana 1: 143-181.
Baer, Karl Ernst von (1976). Eestlaste endeemilistest haigustest. Loomingu Raamatukogu 33.
Baer, Karl Ernst von (1986). Tartu ülikool 1810-1814. In: Issakov, S. (ed.), Mälestusi Tartu ülikoolist (17.-19. sajand). Tallinn: Eesti Raamat, 67-90.
Baer [Karl Ernst von] (1992). Loodusfilosoofiast ja teleoloogiast. [Katkendid valinud] Stölzle, Remigius. Akadeemia 4(3): 461-465.
Baer, Karl Ernst von (2002). Milline vaade elusloodusele on õige? ning kuidas seda rakendada entomoloogias? Akadeemia 14(12): 2556-2584.

Baerist

Kaavere, Vello (1992). Baeri fenomen. Akadeemia 4(3): 451-459.
Kaavere, Vello (1992). Baer. Tartu.
Remmel, Maie (1984). Baeri paradigma, ehk kas morfogeneesi refleksioon peab järgima morfogeneesi omaaega? Schola Biotheoretica 10: 62-72.
Remmel, Maie (1985). Tartu ülikool, Baeri paradigma ning sellega seotud teadusdiskussioonidest. Tartu ülikooli ajaloo küsimusi 18: 152-169.
Stölzle, Remigius (1992). Baer loodusfilosoofiast ja teleoloogiast. Akadeemia 4(3): 461-465.
Tammiksaar, Erki; Kull, Kalevi (2002). Baer, Tartu rütm ja looduse meloodia. Akadeemia 14(12): 2585-2589.
Valt, Maie (1975). Mõningaid probleeme seoses K. E. v. Baeri töödes esitatud tüüpideteooria morfo-taksonoomilise süsteemi evolutsioonilise tõlgendamisega. Folia Baeriana 1: 47-71.
Valt, Maie (1976). Mõnda Baeri kokkupuuteist fennougristikaga. Folia Baeriana 2: 33-38.
Valt, Maie (1977). K. E. v. Baer ja darvinism: Etüüd arenguideede draamast bioloogias. Tallinn: Valgus, 174 lk.


Enam-vähem täielik bibliograafia publikatsioonidest Baeri kohta on avaldatud seeriaväljaandes Folia Baeriana:
kd. 4: 13-70,
kd. 5: 88-95,
kd. 6: 291-300,
kd. 7: 143-149.

Vaata ka Baer's own writings.

To BAER homepage