Eesti taimede uue levikuatlase välitööd 2015–2016

 

Uue taimeatlase tööversioon

 

Sissejuhatav tutvustus (ettekanne Tallinnas keskkonnaministeeriumis 3.02.2015)

Taimeatlasest Eesti Looduses (2015 märts)

Taimeatlase välitöid kokkuvõttev koosolek (27. jaanuar 2017)

Eesti taimede uus levikuatlas ja taimetundmine Eestis (2. veebruar 2017, ettekanne Tallinna bioloogiaõpetajate aineühenduses)

 

Taimeõppe materjalid (koostanud Toomas Kukk, kui pole märgitud teisiti):

korvõielised

lõikheinalised (Thea Kull)

graminoidid

väheilusate õitega taimed

veetaimed (Helle Mäemets)

nelgilised

ristõielised

kevadlilled

puittaimed

kaardiloeng (Ott Luuk)

taimede herbariseerimine

 

Atlase välitööde juhend

GoogleMaps atlase ruudustik

 

Loendusleht

Loenduslehe lühendite selgitus