EESTI SAMMALDE NIMESTIK. LIST OF ESTONIAN BRYOPHYTES. Täiendatud Jaanuar 2005. Updated in January 2005.

Koostajad/Compilers: Nele Ingerpuu (nele.ingerpuu@ut.ee), Aino Kalda, Leiti Kannukene (leiti@loodusmuuseum.ee), Heljo Krall, Mare Leis (mare.leis@ut.ee), Kai Vellak (kai.vellak@ut.ee).

Liikide esinemissagedus Eestis/ The frequency of species occurrence in Estonia:

rr väga harva (1-3 leiukohta)/ very rare (1-3 localities)

r harva (4-7 leiukohta)/ rare (4-7 localities)

st r üsna harva (8-12 leiukohta)/ rather rare (8-12 localities)

p pillatult (13-20 leiukohta)/ sporadically (13-20 localities)

st fq üsna sage (21-30 leiukohta)/ rather frequent (21-30 localities)

fq sage (31-70 leiukohta)/ frequent (31-70 localities)

fqq väga sage (üle 70 leiukoha)/ very frequent (more than 70 localities)

ANTHOCEROTOPHYTA -- KÕDERSAMMALTAIMED

 1. Anthoceros agrestis Paton -- põld-kõdersammal p
 2. Phaeoceros carolinianus (Michx.) Prosk. -- kollane nõelsammal rr
 3. MARCHANTIOPHYTA -- HELVIKSAMMALTAIMED

 4. Anastrophyllum hellarianum (Lindenb.) R.M.Schust. -- Helleri ebatähtlehik p
 5. Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M.Schust. -- väike ebatähtlehik rr
 6. Aneura pinguis (L.) Dumort -- soo-rasvasammal fq
 7. Athalamia hyalina (Sommerf.) S.Hatt. -- kahkjas atalaamia rr
 8. Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske -- ahenev parbik st r
 9. Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske -- harilik parbik fqq
 10. Barbilophozia floerkei (F.Weber et D.Mohr) Loeske -- Flörke parbik rr
 11. Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske -- Hatcheri parbik st r
 12. Barbilophozia kunzeana (Huebener.) Müll.Frib. -- Kunze parbik r
 13. Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske -- koldparbik r
 14. Bazzania trilobata (L.) Gray – kolmehõlmaline batsaania r
 15. Blasia pusilla L. -- savitalluk fq
 16. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. -- harilik ripsik fq
 17. Calypogeia integristipula Steph. – mets-kottsammal fq
 18. Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib. -- Mülleri kottsammal p
 19. Calypogeia neesiana (Mass. et Carest.) Müll.Frib. -- Neesi kottsammal fq
 20. Calypogeia sphagnicola (Arnell et J.Perss.) Warnst. et Loeske -- raba-kottsammal st r
 21. Calypogeia suecica (Arnell et J.Perss.) Müll.Frib. -- rootsi kottsammal p
 22. Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. -- kahetipuline niitsammal fq
 23. Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. -- ketjas niitsammal rr
 24. Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. -- ümaralehine niitsammal fq
 25. Cephalozia loitlesbergeri Schiffn. -- Loitlesbergeri niitsammal r
 26. Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. -- kuulehine niitsammal p
 27. Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. -- suur niitsammal p
 28. Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. -- lillakas niidiksammal st r
 29. Cephaloziella elachista (Gottsche et Rabenh.) Schiffn. – õrn niidiksammal rr
 30. Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. -- Hampe niidiksammal st r
 31. Cephaloziella integerrima (Lindb.) Warnst. -- terveservaline niidiksammal rr
 32. Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. -- punakas niidiksammal p
 33. Cephaloziella spinigera (Lindb.) J¸rg. -- kannus-niidiksammal rr
 34. Chiloscyphus pallescens (Hoffm.) Dumort. -- kahkjas peekersammal fq
 35. Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda -- roheline peekersammal p
 36. Cladopodiella fluitans (Nees) J¸rg. -- ujuv võsusammal p
 37. Conocephalum conicum (L.) Dumort. -- harilik koonik fq
 38. Fossombronia foveolata Lindb. -- kallasproonik rr
 39. Fossombronia wondraczekii (Corda) Dumort. -- Wondraczeki proonik r
 40. Frullania dilatata (L.) Dumort. -- harilik kariksammal fq
 41. Frullania tamarisci (L.) Dumort. -- tamarisk-kariksammal rr
 42. Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees -- haisev maakarikas st r
 43. Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. -- soo-sigipaunik st r
 44. Harpantus flotovianus (Nees) Nees -- Flotovi harpantus rr
 45. Harpanthus scutatus (F.Weber et D.Mohr) Spruce -- kilpjas harpantus rr
 46. Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph. -- sügis-kõrvsammal st fq
 47. Jungermannia atrovirens Dumort. -- tume kulbik rr
 48. Jungermannia caespiticia Lindenb. -- murujas kulbik r
 49. Jungermannia confertissima Nees -- tihe kulbik rr
 50. Jungermannia gracillima Sm. -- õrn kulbik rr
 51. Jungermannia hyalina Lyell -- kahkjas kulbik r
 52. Jungermannia leiantha Grolle -- keeljas kulbik p
 53. Jungermannia sphaerocarpa Hook. -- kerajas kulbik r
 54. Jungermannia subulata A.Evans -- naaskelkulbik rr
 55. Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle – väike sõrmiksammal fq
 56. Leiocolea badensis (Gottsche) Müll.Frib. -- Baadeni lõhiksammal st r
 57. Leiocolea bantriensis (Hook.) J¸rg. -- Bantri lõhiksammal st r
 58. Leiocolea heterocolpos (Hartm.) H.Buch -- ahenev lõhiksammal rr
 59. Leiocolea rutheana (Limpr.) Müll.Frib. -- Ruthe lõhiksammal st r
 60. Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. -- nõgusalehine hõlmiksammal st r
 61. Lepidozia reptans (L.) Dumort. – roomav soomik fq
 62. Lophocolea bidentata (L.) Dumort. -- kahehambuline kammtupik p
 63. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. -- erilehine kammtupik fqq
 64. Lophocolea minor Nees -- väike kammtupik st fq
 65. Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. – pisi-lõhiksammal rr
 66. Lophozia bicrenata (Hoffm.) Dumort. -- lõhnav lõhiksammal st r
 67. Lophozia ciliata Damsh. et al. -- rips-lõhiksammal rr
 68. Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. -- erilehine lõhiksammal p
 69. Lophozia incisa (Schrad.) Dumort. -- teravahambaline lõhiksammal p
 70. Lophozia laxa (Lindb.) Grolle -- raba-lõhiksammal rr
 71. Lophozia longidens (Lindb.) Macoun -- hammas-lõhiksammal st r
 72. Lophozia longiflora (Nees) Schiffn. -- kõdu-lõhiksammal p
 73. Lophozia obtusa (Lindb.) A.Evans -- tömp lõhiksammal rr
 74. Lophozia opacifolia Meyl. -- lihav lõhiksammal rr
 75. Lophozia perssonii H.Buch et S.W.Arnell – Perssoni lõhiksammal rr
 76. Lophozia sudetica (Huebener) Grolle -- sudeedi lõhiksammal rr
 77. Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. -- kivi-lõhiksammal fq
 78. Mannia pilosa (Hornem.) Freye et L.Clark – karvane mannia rr
 79. Mannia sibirica (Müll.Frib) Frye et L.Clark --siberi mannia rr
 80. Marchantia polymorpha L. -- harilik helvik (maakõrv) (incl. M. alpestris) fqq
 81. Metzgeria conjugata Lindb. -- suur paelsammal rr
 82. Metzgeria furcata (L.) Dumort. -- harilik paelsammal fq
 83. Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche -- iiri mörkia st r
 84. Mylia anomala (Hook.) Gray -- rabamüülia fq
 85. Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. -- harilik nardia st r
 86. Nardia insecta Lindb. -- hõlmine nardia rr
 87. Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. -- kännukatik st fq
 88. Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort. -- paljas hammassammal p
 89. Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. -- kähar pellia fq
 90. Pellia epiphylla (L.) Corda -- harilik pellia fq
 91. Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. -- Neesi pellia p
 92. Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. -- harilik raunik fqq
 93. Plagiochila porelloides (Nees) Lindenb. -- väike raunik fq
 94. Porella cordaeana (Huebener) Moore -- Corda porella st r
 95. Porella platyphylla (L.) Pfeiff. -- suurelehine porella st r
 96. Preissia quadrata (Scop.) Nees --preissia fq
 97. Ptilidium ciliare (L.) Hampe -- harilik narmik fq
 98. Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. -- kaunis narmik fqq
 99. Radula complanata (L.) Dumort. -- korbasõõrik fqq
 100. Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi -- paasrebuulia r
 101. Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle -- suur rikardia st r
 102. Riccardia incurvata Lindb. -- nõgus rikardia r
 103. Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. -- laiahõlmaline rikardia fq
 104. Riccardia multifida (L.) Gray -- sulgjas rikardia st r
 105. Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. -- kämmalrikardia p
 106. Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm. – Beyrichi riktsia rr
 107. Riccia bifurca Hoffm. -- kaheharuline riktsia st fq
 108. Riccia cavernosa Hoffm. -- poorne riktsia st r
 109. Riccia ciliata Hoffm. -- ripsmeline riktsia st r
 110. Riccia fluitans L. -- ujuv riktsia r
 111. Riccia glauca L. -- sinihall riktsia p
 112. Riccia sorocarpa Bisch. -- tõmmu riktsia p
 113. Riccia warnstorfii Warnst. -- Warnstorfi riktsia rr
 114. Ricciocarpos natans (L.) Corda -- harilik vesilehvik r
 115. Scapania apiculata Spruce -- süstjas skapaania st r
 116. Scapania calcicola (Arnell et J.Perss.) Ingham -- lood-skapaania r
 117. Scapania curta (Mart.) Dumort. -- madal skapaania p
 118. Scapania gymnostomophila Kaal -- kaljuskapaania rr
 119. Scapania irrigua (Nees) Nees -- loduskapaania st fq
 120. Scapania lingulata H. Buch -- kiviskapaania r
 121. Scapania mucronata H.Buch -- liivskapaania st r
 122. Scapania paludicola Loeske et Müll.Frib. -- sooskapaania p
 123. Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. -- varjuskapaania r
 124. Scapania undulata (L.) Dumort. -- lainjas skapaania r
 125. Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. -- viltjas udesammal p
 126. Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske -- puidu-sagarsammal st r
 127. Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch -- suur sagarsammal r
 128. BRYOPHYTA -- LEHTSAMMALTAIMED

 129. Aloina rigida (Hedw.) Limpr. -- rabe aloina rr
 130. Amblydon dealbatus (Hedw.) Bruch & Schimp. -- tömphammas r
 131. Amblystegium confervoides (Brid.) B., S. & G. -- lubi-tömpkaanik rr
 132. Amblystegium fluviatile (Hedw.) De Notaris -- vesi-tömpkaanik st r
 133. Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw. -- madal tömpkaanik rr
 134. Amblystegium riparium (Hedw.) B., S. & G., -- kallas-tömpkaanik fq
 135. Amblystegium saxatile Schimp. -- kõdu-tömpkaanik rr
 136. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. -- harilik tömpkaanik fqq
 137. Amblystegium subtile (Hedw.) B., S. & G., -- peen tömpkaanik fq
 138. Amblystegium tenax (Hedw.) C. Jens. -- jõgi-tömpkaanik st r
 139. Amblystegium varium (Hedw.) Lindberg -- muutlik tömpkaanik p
 140. Andreaea rupestris Hedw. -- kivi-lõhiskupar st r
 141. Anomodon attenatus (Hedw.) Hüb. -- ahenev tuhmik st r
 142. Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. -- õrn tuhmik fq
 143. Anomodon rugelii (C. Müll.) Keissl. -- kurruline tuhmik rr
 144. Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl. -- suur tuhmik st fq
 145. Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. -- longus rippsammal p
 146. Aphanorrhegma patens (Hedw.) Lindb. -- laiuv mütshellikuke rr
 147. Aplodon wormiskioldii (Hornem.) Kindb. -- põhja lihthammas r
 148. Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. -- ahas kadrisammal rr
 149. Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. -- õrn kadrisammal p
 150. Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. -- harilik kadrisammal fqq
 151. Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. -- kännuvildik fq
 152. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. -- soovildik fqq
 153. Barbula convoluta Hedw. -- kollakas barbula fqq
 154. Barbula unguiculata Hedw. -- punakas barbula fq
 155. Bartramia ithyphylla Brid. -- püstlehine bartraamia rr
 156. Bartramia pomiformis Hedw. -- õunjas bartraamia r
 157. Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. -- valkjas lühikupar fq
 158. Brachythecium campestre (C.Müll.) Schimp. -- aru-lühikupar r
 159. Brachythecium erythrorrhizon Schimp. -- punakas lühikupar p
 160. Brachythecium glareosum (Spruce) Schimp. -- lubi-lühikupar p
 161. Brachythecium mildeanum (Schimp.) Milde -- Milde lühikupar p
 162. Brachythecium oedipodium (Mitt.) Jaeg. -- lame lühikupar fqq
 163. Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp. -- sulgjas lühikupar rr
 164. Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. -- kivi-lühikupar fq
 165. Brachythecium reflexum (Starke) Schimp. -- käänd-lühikupar fq
 166. Brachythecium rivulare Schimp. -- lodu-lühikupar fq
 167. Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. -- harilik lühikupar fqq
 168. Brachythecium salebrosum (F.Web. & Mohr.) Schimp. -- sale lühikupar fqq
 169. Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. -- Starke lühikupar p
 170. Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. -- turd-lühikupar r
 171. Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. -- samet-lühikupar fq
 172. Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen -- harilik punasammal fqq
 173. Bryum algovicum C.Müll. -- rippuv pungsammal p
 174. Bryum arcticum (R.Brown) Bruch & Schimp. -- arktika pungsammal rr
 175. Bryum argenteum Hedw. -- hõbe-pungsammal fqq
 176. Bryum blindii Bruch & Schimp. -- Blindi pungsammal rr
 177. Bryum caespiticium Hedw. -- muru-pungsammal fq
 178. Bryum calophyllum R.Brown -- laialehine pungsammal rr
 179. Bryum capillare Hedw. -- tüve-pungsammal p
 180. Bryum elegans Nees – peen pungsammal rr
 181. Bryum flaccidum Brid. -- siginiit-pungsammal p
 182. Bryum funckii Schwaegr. -- Funcki pungsammal r
 183. Bryum imbricatum (Schwaegr.) B. S. G. -- longus pungsammal p
 184. Bryum intermedium (Brid.) Bland. -- vahelmine pungsammal p
 185. Bryum klinggraeffii Schimp. -- Klinggraeffi pungsammal rr
 186. Bryum knowltonii Barnes -- lomp-pungsammal rr
 187. Bryum mamillatum Lindb. -- näsa-pungsammal r
 188. Bryum marratii Wils. -- meri-pungsammal r
 189. Bryum neodamense C.Müll. -- tõmmu pungsammal st r
 190. Bryum pallens Sw. -- kahvatu pungsammal p
 191. Bryum pallescens Schwaegr. -- kahkjas pungsammal fq
 192. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al. -- allika-pungsammal fq
 193. Bryum rubens Mitt. – puna-pungsammal rr
 194. Bryum salinum Limpr. -- rand-pungsammal rr
 195. Bryum subapiculatum Hampe. -- mugul-pungsammal rr
 196. Bryum turbinatum (Hedw.) Turn. -- liiv-pungsammal rr
 197. Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. -- soo-pungsammal p
 198. Bryum warneum (Röhl.) Bland. ex Brid. -- kallas-pungsammal r
 199. Bryum weigelii Spreng. -- Weigeli pungsammal r
 200. Buxbaumia aphylla Hedw. -- lehitu hiidkupar st r
 201. Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. -- roheline hiidkupar r
 202. Callicladium haldanianum (Grev.) Crum -- kalliklaadium st r
 203. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. -- südajas tömptipp fq
 204. Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. -- suur tömptipp fq
 205. Calliergon megalophyllum Mik. -- vesi-tömptipp rr
 206. Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. -- harkroodne tömptipp rr
 207. Calliergon stramineum (Brid.) Kindb. -- kollakas tömptipp st fq
 208. Calliergon trifarium (Web. & Mohr) Kindb. -- ümaralehine tömptipp st r
 209. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske -- harilik teravtipp fqq
 210. Campylium calcareum Crundw. & Nyh. -- lubi-kuldsammal st r
 211. Campylium chrysophyllum (Brid.) J.Lange -- harilik kuldsammal fqq
 212. Campylium elodes (Lindb.) Kindb. -- soo-kuldsammal st r
 213. Campylium halleri (Hedw.) Lindb. -- Halleri kuldsammal r
 214. Campylium polygamum (Schimp.) J.Lange & C.Jens. -- rand-kuldsammal p
 215. Campylium sommerfeltii (Myr.) J.Lange -- mets-kuldsammal fq
 216. Campylium stellatum (Hedw.) J.Lange & C.Jens. -- täht-kuldsammal fq
 217. Campylopus pyriformis (K.F.Schultz) Brid. -- pirnjas kõverharjak rr
 218. Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. -- mustpeasammal p
 219. Ceratodon conicus (Hampe) Lindb. -- püst-punaharjak st r
 220. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. -- harilik punaharjak fqq
 221. Cinclidium stygium Sw. -- manalasammal st r
 222. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout -- harilik juuslehik fq
 223. Cirriphyllum tenuinerve (Lindb.) Wijk. & Marg. -- lubi-juuslehik rr
 224. Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr -- harilik tüviksammal fqq
 225. Conardia compacta (Drumm.) Robins. -- konardia rr
 226. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce -- sõnajalg-nöörsammal fq
 227. Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. -- kähar sulgsammal fq
 228. Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. -- pugu-penihammas st r
 229. Desmatodon heimii (Hedw.) Mitt. -- meri-tupssammal p
 230. Desmatodon randii (Kenn.) Laz. -- Randi tupssammal rr
 231. Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myr. -- juus-kiilsirbik rr
 232. Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. -- vesi-kiilsirbik r
 233. Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. -- õrn harkhammas st r
 234. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. -- pugu-kaksikhambake st fq
 235. Dicranella crispa (Hedw.) Schimp. -- kähar kaksikhambake st r
 236. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. -- suur kaksikhambake st fq
 237. Dicranella humilis Ruthe – madal kaksikhambake rr
 238. Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp. -- ruuge kaksikhambake rr
 239. Dicranella schreberiana (Hedw.) Crum & Andreson -- Schreberi kaksikhambake p
 240. Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. -- naaskel-kaksikhambake p
 241. Dicranella varia (Hedw.) Schimp. -- püstlehine kaksikhambake st fq
 242. Dicranum bergeri Hoppe -- raba-kaksikhammas fq
 243. Dicranum bonjeanii De Not. -- soo-kaksikhammas fq
 244. Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. -- keerd-kaksikhammas p
 245. Dicranum drummondii C.Müll. -- Drummondi kaksikhammas st r
 246. Dicranum flagellare Hedw. -- kännu-kaksikhammas st fq
 247. Dicranum flexicaule Brid. -- kamm-kaksikhammas st r
 248. Dicranum fuscescens Sm. -- madal kaksikhammas fq
 249. Dicranum leioneuron Kindb. -- ümaralehine kaksikhammas st r
 250. Dicranum majus Sm. -- suur kaksikhammas fq
 251. Dicranum montanum Hedw. -- kase-kaksikhammas fqq
 252. Dicranum muehlenbeckii Bruch & Schimp. -- Mühlenbeckii kaksikhammas rr
 253. Dicranum polysetum Sw. -- lainjas kaksikhammas fqq
 254. Dicranum scoparium Hedw. -- harilik kaksikhammas fqq
 255. Dicranum spurium Hedw. -- nõmme-kaksikhammas p
 256. Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. -- roheline kaksikhammas p
 257. Didymodon fallax (Hedw.) Zander -- pude niithammas fq
 258. Didymodon ferrugineus (Besch.) M.Hill -- sirpjalehine niithammas st r
 259. Didymodon insulanus (De Not.) M.Hill -- kivi-niithammas st r
 260. Didymodon rigidulus Hedw. -- harilik niithammas fq
 261. Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa -- lubi-niithammas r
 262. Didymodon vinealis (Brid.) Zander -- müür-niithammas rr
 263. Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr -- rohkelehine munakupar rr
 264. Discelium nudum (Dicks.) Brid. -- paljas punglehik rr
 265. Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. -- läikiv lapiksammal fq
 266. Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp. -- tume lapiksammal p
 267. Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout. -- tuhm jõhvsammal p
 268. Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe -- lood-jõhvsammal fqq
 269. Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. -- püstlehine jõhvsammal rr
 270. Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe -- pisi-jõhvsammal st r
 271. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. -- kallas-sirbik fq
 272. Drepanocladus capillifolius (Warnst.) Warnst. -- juus-sirbik r
 273. Drepanocladus cossoni (Schimp.) Loeske -- tavasirbik fq
 274. Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. -- koldsirbik st fq
 275. Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst. -- kaunis sirbik st fq
 276. Drepanocladus sendtneri (H.Müll.) Warnst. -- lubi-sirbik p
 277. Drepanocladus tenuinervis T.Kop. -- peeneroodne sirbik r
 278. Encalypta ciliata Hedw. -- ripstanukas rr
 279. Encalypta mutica I.Hag. -- könttanukas r
 280. Encalypta rhabtocarpa Schwaegr. – punane tanukas p
 281. Encalypta streptocarpa Hedw. -- paetanukas fqq
 282. Encalypta vulgaris Hedw. -- harilik tanukas p
 283. Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe. -- saagjas kübesammal rr
 284. Eucladium verticillatum (Brid.) Bruch & Schimp. -- männas-euklaadium rr
 285. Eurhynchium angustirete (Broth.) T.Kop. -- kähar salusammal fqq
 286. Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. -- tuhm salusammal st fq
 287. Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp. -- kohev salusammal st fq
 288. Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. -- väike salusammal fq
 289. Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. – kurd-salusammal rr
 290. Fissidens adianthoides Hedw. -- harilik tiivik fqq
 291. Fissidens arnoldii Ruthe -- tömbilehine tiivik rr
 292. Fissidens bryoides Hedw. – pungsammal-tiivik p
 293. Fissidens dubius P.Beauv. -- harjastiivik st fq
 294. Fissidens exilis Hedw. -- ahtalehine tiivik st r
 295. Fissidens gracilifolius Brugg.. & Nyh. -- sale tiivik p
 296. Fissidens osmundoides Hedw. -- turvastiivik fq
 297. Fissidens pusillus (Wils.) Milde -- pisitiivik st r
 298. Fissidens taxifolius Hedw. -- savitiivik fq
 299. Fontinalis antipyretica Hedw. --harilik vesisammal st fq
 300. Fontinalis dalecarlica Schimp. -- dalarna vesisammal r
 301. Fontinalis hypnoides Hartm. -- ulmik-vesisammal st r
 302. Fontinalis squamosa Hedw. -- soomus-vesisammal rr
 303. Funaria hygrometrica Hedw. -- harilik hellik fqq
 304. Grimmia crinita Brid. -- pung-rahnik rr
 305. Grimmia hartmanii Schimp. -- Hartmani rahnik p
 306. Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. -- harilik rahnik p
 307. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. -- hall rahnik st fq
 308. Grimmia trichophylla Grev. -- mustjas rahnik fq
 309. Gymnostomum aeruginosum J.Sm. -- kalju-silekupar st r
 310. Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch. -- lubi-silekupar st r
 311. Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. -- õrn pisikrässik st r
 312. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs -- läikiv kurdsirbik p
 313. Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. -- lumilehik fqq
 314. Helodium blandowii (Web. & Mohr.) Warnst. -- harilik sookammik st fq
 315. Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats. -- ebalumik fq
 316. Herzogiella striatella (Brid.) Iwats. -- väike ebalumik rr
 317. Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. -- lamelehik fq
 318. Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins. -- harilik meelik fqq
 319. Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. -- paasmeelik fqq
 320. Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske -- käändmallik st r
 321. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. -- harilik vesiulmik p
 322. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. -- harilik laanik fqq
 323. Hylocomium umbratum (Hedw.) B., S. & G. -- varjulaanik r
 324. Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dix. -- lubi-hümenostüülium p
 325. Hypnum cupressiforme Hedw. -- läikulmik fqq
 326. Hypnum lindbergii Mitt. -- Lindbergi ulmik st fq
 327. Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv. -- kahkjas ulmik fq
 328. Hypnum pratense (Rabenh.) W.Koch ex Hartm. -- aasulmik st r
 329. Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Iwats. -- kaunis sarmik rr
 330. Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov. -- harilik hännik p
 331. Isothecium myosuroides Brid. -- õrn hännik r
 332. Kiaeria blyttii (Schimp.) Broth. -- Blytti tõmmuhammas rr
 333. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. -- väike saletipik fqq
 334. Leskea polycarpa Hedw. -- tüve-karesammal st r
 335. Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. -- harilik valvik st fq
 336. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. -- harilik hiissammal fqq
 337. Loeskypnum badium (Hartm.) Paul -- järve vasksirbik rr
 338. Meesia longiseta Hedw. -- harjakas tahuksammal r
 339. Meesia triquetra (Richter) Ångstr. -- kolmis-tahuksammal st r
 340. Meesia uliginosa Hedw. -- soo-tahuksammal r
 341. Mnium hornum Hedw. -- hammas-tähtsammal st fq
 342. Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. -- ääris-tähtsammal st r
 343. Mnium stellare Hedw. -- sinakas tähtsammal p
 344. Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. -- murutulvik rr
 345. Myurella julaceae (Schwaegr.) Schimp. -- nöör-hiirsammal p
 346. Neckera complanata (Hedw.) Hüb. -- lame õhik p
 347. Neckera crispa Hedw. -- kurdõhik r
 348. Neckera pennata Hedw. -- sulgjas õhik fq
 349. Octodiceras fontanum (B.Pyl.) Lindb. -- allika-vesitiivik rr
 350. Oncophorus wahlenbergii Brid. -- Wahlenbergi pugukupar rr
 351. Orthotrichum affine Brid. -- sarnastutik fq
 352. Orthotrichum anomalum Hedw. -- kivitutik fq
 353. Orthotrichum cupulatum Brid. -- tume tutik st r
 354. Orthotrichum diaphanum Brid. – karv-tutik r
 355. Orthotrichum gymnostomum Brid. -- hambutu tutik st r
 356. Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor -- Lyelli tutik rr
 357. Orthotrichum obtusifolium Brid. -- tömbilehine tutik fq
 358. Orthotrichum pallens Brid. -- kahkjas tutik p
 359. Orthotrichum pumilum Anon. -- kääbustutik fq
 360. Orthotrichum rupestre Schwaerg. -- kaljututik fq
 361. Orthotrichum speciosum Nees -- tüvetutik fqq
 362. Orthotrichum stramineum Hornsch. -- kollakas tutik rr
 363. Oxystegus tenuirostris (Hook. & Tayl.) A.J.E. Sm. – liiv-kräsusammal rr
 364. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. -- soosammal p
 365. Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra -- kamm-roodik p
 366. Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra -- põhja-roodik rr
 367. Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske -- pikalehine ebavalvik fq
 368. Phascum cuspidatum Hedw. -- teravalehine ümarkupar p
 369. Philonotis caespitosa Jur. -- hõre allikasammal st r
 370. Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp. -- lubi-allikasammal p
 371. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. -- harilik allikasammal p
 372. Physcomitrium eurystomum Sendtn. -- väike mütshellik rr
 373. Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Brid. -- pirnjas mütshellik st fq
 374. Plagiomnium affine (Bland.) T.Kop. -- sarnas-lehiksammal fqq
 375. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.Kop. -- mets-lehiksammal fqq
 376. Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.Kop. -- suur lehiksammal fqq
 377. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.Kop. -- lodu-lehiksammal p
 378. Plagiomnium medium (Bruch. & Schimp.) T.Kop. -- keskmine lehiksammal p
 379. Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.Kop. -- lubi-lehiksammal st r
 380. Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.Kop. -- lainjas lehiksammal fqq
 381. Plagiopus oederiana (Sw.) Crum & Anderson -- Oederi põiksammal r
 382. Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats. -- nõgusalehine põikkupar p
 383. Plagiothecium curvifolium Limpr. -- kaarlehine põikkupar st fq
 384. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. -- hambuline põikkupar fq
 385. Plagiothecium laetum Schimp. -- harilik põikkupar fq
 386. Plagiothecium latebricola Schimp. -- varju-põikkupar st r
 387. Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg. -- salu-põikkupar p
 388. Plagiothecium ruthei Limpr. -- Ruthe põikkupar st r
 389. Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb. -- turd-põikkupar p
 390. Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. -- lainjas põikkupar r
 391. Platydictya jungermannioides (Brid.) Crum -- kivikääbik st r
 392. Platygyrium repens (Brid.) Schimp. -- roomav sõõrsammal p
 393. Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. -- naaskel-pleuriidium st r
 394. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. -- harilik palusammal fqq
 395. Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv. -- aaloe-karviksammal rr
 396. Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. -- hammas-karviksammal st r
 397. Pogonatum nanum (Hedw.) P.Beauv. -- kääbus karviksammal rr
 398. Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. -- urn-karviksammal p
 399. Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. -- mugulpirnik r
 400. Pohlia camptotrachela (Ren. & Card.) Broth. -- terapirnik r
 401. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. -- läikiv pirnik p
 402. Pohlia elongata Hedw. -- piklik pirnik rr
 403. Pohlia lescuriana (Sull.) Iish. -- purpurpirnik rr
 404. Pohlia melanodon (Brid.) Shaw -- klintpirnik st r
 405. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. -- longus pirnik fqq
 406. Pohlia proligera (Breidl.) H.Arn. -- värtenpirnik st r
 407. Pohlia sphagnicola (Bruch & Schimp.) Lindb. & Arn. – rabapirnik st r
 408. Pohlia wahlenbergii (Web. & Mohr) Andrews -- vesipirnik p
 409. Polytrichum commune Hedw. -- harilik karusammal fqq
 410. Polytrichum formosum Hedw. -- kaunis karusammal p
 411. Polytrichum juniperinum Hedw. -- palu-karusammal fqq
 412. Polytrichum longisetum Sw. ex Brid. -- nõtke karusammal p
 413. Polytrichum pallidisetum Funck -- kahkjas karusammal rr
 414. Polytrichum piliferum Hedw. -- liiv-karusammal fqq
 415. Polytrichum strictum Brid. -- raba-karusammal fqq
 416. Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. -- pung-pisisammal rr
 417. Pottia davalliana (Sm.) C.Jens. -- Davalli pisisammal st r
 418. Pottia intermedia (Turn.) Fürnr. -- vahelmine pisisammal p
 419. Pottia lanceolata (Hedw.) C.Müll -- süstlehine pisisammal rr
 420. Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. -- põld-pisisammal p
 421. Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reim. -- läikiv ebakübesammal rr
 422. Pseudobryum cinclidioides (Hüb.) T.Kop. -- lodu-ebapungsammal p
 423. Pseudocrossidium hornschuchianum (K.F.Schultz) Zander -- rulluv ripssammal r
 424. Pseudocrossidium revolutum (Brid.) Zander – mugul-ripssammal rr
 425. Pseudoleskeella catenulata (Schrad.) Kindb. -- lubi-lesiksammal r
 426. Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. -- rood-lesiksammal fqq
 427. Pterigynandrum filiforme Hedw. -- niitjas tiibsammal st r
 428. Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. -- sale katiksammal rr
 429. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. -- harilik lehviksammal fq
 430. Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. -- harilik korbik fqq
 431. Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. -- laialehine härmik rr
 432. Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. -- liiv-härmik fqq
 433. Racomitrium elongatum Frisv. -- pikalehine härmik rr
 434. Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid. -- haruhärmik rr
 435. Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. -- kivihärmik st fq
 436. Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. -- villhärmik p
 437. Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. -- pisikupraline härmik p
 438. Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.Kop. -- suurelehine viltvars rr
 439. Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.Kop. -- kõrge viltvars st r
 440. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.Kop. -- oja-viltvars fqq
 441. Rhodobryum ontariense (Kindb.) Par. -- nutt-roossammal st r
 442. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. -- harilik roossammal fqq
 443. Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. -- õrn nokksamblake rr
 444. Rhynchostegium murale (Hedw.) B.,S. & G. -- müür-nokksammal st r
 445. Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Card. -- kallas-nokksammal p
 446. Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. -- nõtke käharik rr
 447. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. -- niidukäharik fqq
 448. Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.Kop. -- petlik käharik st r
 449. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. -- metsakäharik fqq
 450. Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. -- kurdsammal rr
 451. Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. -- sinisammal rr
 452. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske -- harilik sanioonia fqq
 453. Schistidium agassizii Sull. & Lesq. -- Agassizi lõhistanukas rr
 454. Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. -- harilik lõhistanukas fqq
 455. Schistidium confusum Blom -- petlik lõhistanukas rr
 456. Schistidium crassipilum Blom – müür-lõhistanukas rr
 457. Schistidium elegantulum Blom – lubi-lõhistanukas rr
 458. Schistidium maritimum (Turn.) Bruch & Schimp. -- meri-lõhistanukas rr
 459. Schistidium rivulare (Brid.) Podp. -- oja-lõhistanukas r
 460. Schistidium trichodon (Brid.) Poelt. -- sale lõhistanukas fq
 461. Schistostega pennata (Hedw.) Web. & Mohr. -- helgik st r
 462. Scleropodium purum (Hedw.) Grout -- harilik viherik st fq
 463. Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. -- harilik skorpionsammal fq
 464. Scorpidium turgescens (T.Jens.) Loeske -- sirge skorpionsammal p
 465. Seligeria calcarea (Hedw.) B.,S. & G. -- lubi-seligeeria st r
 466. Seligeria campylopoda Kindb. -- kaarseligeeria st r
 467. Seligeria donniana (Sm.) C.Müll. -- Doni seligeeria rr
 468. Seligeria patula (Lindb.) Broth. -- kolmis-seligeeria rr
 469. Seligeria pusilla (Hedw.) B.,S. & G. -- pisiseligeeria st r
 470. Seligeria recurvata (Hedw.) B., S. & G. -- käändseligeeria r
 471. Sphagnum angustifolium (Russ.) C.Jens. -- kitsalehine turbasammal fq
 472. Sphagnum aongstroemii C.Hartm. -- Ångstroemi turbasammal rr
 473. Sphagnum austinii Aust. – kattuvlehine turbasammal st r
 474. Sphagnum balticum (Russ.) C.Jens. -- balti turbasammal fq
 475. Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. -- teravalehine turbasammal fqq
 476. Sphagnum centrale S.Arn & C.Jens. -- kahkjas turbasammal fq
 477. Sphagnum compactum Lam. & DC -- tihe turbasammal st fq
 478. Sphagnum contortum K.F. Schultz -- keerd--turbasammal fq
 479. Sphagnum cuspidatum Hoffm. -- pudev turbasammal fq
 480. Sphagnum denticulatum Brid. (S. auriculatum) -- kõrv-turbasammal rr
 481. Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. -- hõre turbasammal fq
 482. Sphagnum fimbriatum Wils. & J.D. Hook. -- narmaslehine turbasammal st fq
 483. Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. -- harilik turbasammal fq
 484. Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. -- pruun turbasammal fqq
 485. Sphagnum girgensohnii Russ. -- Girgensohni turbasammal fq
 486. Sphagnum inundatum Russ. -- loigu-turbasammal st r
 487. Sphagnum jensenii H.Lindb. -- Jenseni turbasammal rr
 488. Sphagnum lindbergii Lindb. -- Lindbergi turbasammal st r
 489. Sphagnum magellanicum Brid. -- lillakas turbasammal fqq
 490. Sphagnum majus (Russ.) C.Jens. -- turris turbasammal fq
 491. Sphagnum molle Sull. -- pehme turbasammal rr
 492. Sphagnum obtusum Warnst. -- tömp turbasammal st fq
 493. Sphagnum palustre L. -- nõgusalehine turbasammal fq
 494. Sphagnum papillosum Lindb. -- näsajas turbasammal st fq
 495. Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst. -- laialehine turbasammal p
 496. Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst. -- viierealine turbasammal r
 497. Sphagnum riparium Ångstr. -- kallas-turbasammal fq
 498. Sphagnum rubellum Wils. -- punane turbasammal fqq
 499. Sphagnum russowii Warnst. -- Russowi turbasammal fq
 500. Sphagnum squarrosum Crome -- mets-turbasammal fqq
 501. Sphagnum subfulvum Sjörs. -- põhja-turbasammal rr
 502. Sphagnum subnitens Russ. & Warnst -- sulgjas turbasammal st fq
 503. Sphagnum subsecundum Nees -- lodu-turbasammal p
 504. Sphagnum tenellum (Brid.) Bory -- õrn turbasammal fq
 505. Sphagnum teres (Schimp.) C.Hartm. & Ångstr. -- allikasoo-turbasammal fq
 506. Sphagnum warnstorfii Russ. -- Warnstorfi turbasammal fq
 507. Sphagnum wulfianum Girg. -- Wulfi turbasammal fq
 508. Splachnum ampullaceum Hedw. -- pudelpõisik p
 509. Splachnum rubrum Hedw. -- punane põisik r
 510. Splachnum sphaericum Hedw. -- kerajas põisik rr
 511. Splachnum vasculosum Hedw. -- anum-põisik r
 512. Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Marg. -- liibuv lamesarmik p
 513. Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp. -- väike trompetsammal rr
 514. Tetraphis pellucida Hedw. – harilik kännik fqq
 515. Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp. -- punane tetraploodon rr
 516. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. -- kähar põõsassammal st r
 517. Thuidium abietinum (Hedw.) B., S. & G. -- loodehmik fqq
 518. Thuidium delicatulum (Hedw.) B., S. & G. -- metsehmik fq
 519. Thuidium minutulum (Hedw.) B., S. & G. -- väike ehmik rr
 520. Thuidium philibertii Limpr. – niiduehmik fqq
 521. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. -- tüveehmik fq
 522. Thuidium tamariscinum (Hedw.) B., S. & G. -- laane-ehmik st fq
 523. Timmia bavarica Hessl. -- baieri timmia st r
 524. Timmia megapolitana Hedw. -- meklenburgi timmia st r
 525. Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske -- viltulmik fq
 526. Tortella fragilis (Hook. & Wils.) Limpr. -- habras keerdsammal fq
 527. Tortella inclinata (Hedw.f.) Limpr. -- madal keerdsammal fq
 528. Tortella rigens Alb. -- jäik keerdsammal r
 529. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. -- lood-keerdsammal fqq
 530. Tortula lingulata Lindb. -- keeljas keerik st r
 531. Tortula muralis Hedw. -- müürkeerik fq
 532. Tortula norvegica (Web.) Lindb. -- norra keerik rr
 533. Tortula ruraliformis (Besch.) Grout -- randkeerik p
 534. Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. Et al. -- harilik keerik fqq
 535. Tortula subulata Hedw. -- naaskelkeerik p
 536. Tortula virescens (De Not.) De Not. -- tüvekeerik p
 537. Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. -- kaelakas tremaatodon st r
 538. Trichostomum crispulum Bruch -- kähar juussammal r
 539. Tricostomum brachydontium Bruch – suur juussammal rr
 540. Ulota bruchii Brid. -- Bruchi säbrik st r
 541. Ulota coarctata (P.Beauv.) Hammar -- sile säbrik rr
 542. Ulota crispa (Hedw.) Brid. -- harilik säbrik fq
 543. Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj. -- kaarlehine säbrik r
 544. Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. -- Drummondi säbrik rr
 545. Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar – Hutchinsi säbrik rr
 546. Warnstorfia exannulata (B., S. & G.) Loeske -- tugev vesisirbik fq
 547. Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske -- ujuv vesisirbik fq
 548. Warnstorfia trichophylla (Warnst.) Tuom. & T.Kop. -- pintsel-vesisirbik st r
 549. Warnstorfia tundrae (H.Arn.) Loeske -- tundra vesisirbik r
 550. Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. -- pisisuu-krässik p
 551. Weissia controversa Hedw. -- käändkrässik st r
 552. Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) C.Müll. -- laiuv krässik r
 553. Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. -- roheline krussik st r