Maret Kase trükitööd

Koostanud Toomas Kukk ja Ülle Reier Maret Kase 70. sünnipäevaks 1996


Toimetatud väljaanded:


Kask, M. (toim.) 1958. Botaaniline kirjandus 1945-1955. Eesti NSV TA ZBI, Tartu. 35.
Kask, M. (toim.) 1959. Botaanilised uurimistööd Eesti NSV-s. ENSV TA ZBI, Tartu. 51.
Kask, M. (toim.) 1965. Haruldasi kaitstavaid taimeliike Eestis. Abiks Loodusevaatlejale 53. Tartu, 127.
Kask, M., Kuusk, V., Roos, A. (ed.) 1978. Ohrana i vosstanovlenie rastitel'nogo pokrova (Materialy XIV konferentsii-ekskursii pribaltijskih botanikov po Severnoj Estonii 3-10 iyulya 1978 g.) AN ESSR, IZB, Tartu. 136.


Artiklid:


Kask, M. 1955. Tuskaroora vesiriis - uus perspektiivne kultuurtaim. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat. 48: 369-373.
Kask, M. 1955. Vodyanoj ris v Estonii. - Sovetskaya Estoniya, 39 (16.02)
Kask, M. 1955. Ekologicheskie usloviya i rastitel'nyj pokrov glubokih nizinnyh bolot Zapadnoj Estonii. Avtoreferat dissert. na soisk. kand. biol. nauk. Tartu. 20.
Kask, M. 1957. ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi botaanikasektori välitöödest. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogiline Seeria. 6(4): 399.
Kask, M. 1957. Endla soostiku taimkatte ülevaade. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat. 50: 85-96. - Übersicht über die Vegetation des Endla-Moorgebietes.
Kask, M. 1958. Sootaimede leiukohti Esup valdkonnas. In: Floristilised märkmed. LUS, Tartu, 79-82.
Kask, M. 1958. Floristilisi märkmeid mõningatest Lääne-Eesti soodest. In: Floristilised märkmed. LUS, Tartu, 45-48.
Kask, M. 1958. Tähelepanekuid botaanilisest tööst Poolas. Abiks Loodusevaatlejale. 36: 48.
Kask, M. 1958. Vesiriisi kasvatamise kogemustest Eestis. In: Materjale jahisportlastele talviseks jahisesooniks. VSÜ Kalev Tartu, Pärnu ja Tallinna Jahindusklubid, Tartu, 22-24.
Kask, M.; Viljasoo, L. 1958. Roidputke uusleide Eestist. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogiline Seeria. 7(2): 155-156.
Kask, M. 1959. Botaanilised uurimistööd Eesti NSV-s. . ENSV TA ZBI, Tartu. 51.
Kask, M. 1959. 2. sugukond pukspuulised - Buxaceae Dumort. In: Eesti NSV floora. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, 373-374.
Kask, M. 1959. 9. selts anakardilised - Anacardiales. In: Eesti NSV floora. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, 438-476.
Kask, M. 1959. 1. sugukond türnpuulised - Rhamnaceae R. Brown. In: Eesti NSV floora. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, 477-480.
Kask, M. 1959. Geobotaaniline nõupidamine Sverdlovskis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogiline Seeria. 8(4): 330-331.
Kask, M. 1959. K. Eichwald 70-aastane. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogiline Seeria. 8(3): 237-241.
Kask, M. 1959. Hilissügisene matk Virussaarele. Eesti Loodus. 1(2): 89-93. - A Late Autumn Visit to Virussaar.
Kask, M.; Masing, V. 1959. Botaanilised uurimistööd Eesti NSV-s. . Eesti NSV TA ZBI, TRÜ, Tartu. 44.
Varep, E.; Kask, M. 1959. 1. sugukond pärnalised - Tiliaceae Juss. In: Eesti NSV floora. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, 247-255.
Varep, E.; Kask, M. 1959. 1. sugukond linalised - Linaceae Dumort. In: Eesti NSV floora. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, 292-298.
Varep, E.; Kask, M. 1959. 1. sugukond piimalillelised - Euphorbiaceae J. St.-Hil. In: Eesti NSV floora. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, 354-373.
Hein, V.; Kask, M. 1961. Mets-kuukress (Lunaria rediviva L.) Kagu-Eestis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogiline Seeria. 10(2): 155.
Karu, H.; Kask, M. 1961. Taimkattest. In: Lihula. Minevikust ja tänapäevast. Ajalehe "Koit" toimetuse väljaanne, Lihula, 18-26.
Kask, M. 1961. Kollase pärdiklille (Mimulus guttatus DC.) uuest leiukohast Harju (Hr) rajoonis. In: Floristilised märkmed. LUS, Tartu, 159-160. ­ A new station of Mimulus guttatus DC. in the District of Harju.
Kask, M. 1961. Sootaimede leiukohti Pandivere valdkonnas (Esup) II. Floristilised märkmed. 1,3: 161-163.
Kask, M. 1961. Ülevaade floristilistest ekspeditsioonidest ajavahemikus 1956-1960. In: VI Eesti Looduseuurijate Päev. Ettekannete teesid. LUS, Tartu, 23-26.
Kask, M.; Laasimer, L. 1962. Viljakas teadusemees. Edasi. 25. XI.
Kask, M. 1963. Statsionarnye i polustatsionarnye issledovanii bolot Estonii. - TRÜ Toimetised, 145 (Botaanika-alased tööd 7): 97-103. - Stationäre und Halbstationäre Forschungsarbeit auf den Mooren Estlands.
Kask, M. 1965. Rastitel'nost' bolota Avaste v zapadnoj Estonii. AN Estonii, IZB. Tartu. ­ Lääne­Eestis asuva Avaste soo taimkate; Vegetation of the Avaste Mire of West Estonia.
Kask, M.; Vaga, A. 1966. Eesti taimede määraja. Abiraamat sõnajalg-, paljaseemne- ja katteseemne taimede tundmaõppimiseks. . Valgus, Tallinn. 1187.
Kask, M. 1967. Saaremaa botaaniline bibliograafia. In: VIII Eesti Looduseuurijate Päeva ettekannete teesid. ELUS, Tartu, 110-123.
Kask, M. 1968. Kas taimestiku uurimine vananeb? Looduse kalender. 1969: .
Kask, M. 1968. Mis toimub taimedega suvel. Looduse kalender. 1969: .
Kask, M. 1968. Sõnajalg õitseb... Looduse kalender. 1969: .
Kask, M. 1968. 6 artiklit. In: Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. Valgus, Tallinn, 1-550.
Kask, M. 1969. Eesti NSV floora. . 4, Ed. Valgus, Tallinn. 766.
Kask, M. 1969. 16. selts porsalaadsed - Myricales. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 345-351.
Kask, M. 1969. 17. selts pähklipuulaadsed - Juglandales. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 351-368.
Kask, M. 1969. 6. sugukond mailaselised - Scrophulariaceae Juss. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 569-699.
Kask, M. 1969. 18. selts ligustrilaadsed - Ligustrales. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 368.
Kask, M. 1969. Eessõna. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 21-24.
Kask, M. 1969. 20. selts mailaselaadsed - Tubiflorae (Lamiales). In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 436-439.
Kask, M. 1969. Flora of the Estonian S.S.R. In: Plant taxonomy, geography and ecology in the Estonian S.S.R. Valgus, Tallinn, 9-16.
Kask, M. 1970. 7 artiklit. In: Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. Valgus, Tallinn, 1-560.
Kask, M.; Rebassoo, H. 1970. Kuidas suhtuda haruldaste taimede kasutamisse haljastamisel. In: Kodumaiste taimede kasutamisest haljastamisel., Tartu, 66-67. - Anwendung seltener Pflanzen für die Begrünung.
Kask, M. 1971. 28. selts naistepunalaadsed - Guttiferales. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 19-20.
Kask, M. 1971. 33. selts nõgeselaadsed - Urticales. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 350-351.
Kask, M. 1971. 2. sugukond kanepilised - Cannabaceae Endl. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 359-369.
Kask, M. 1971. 3. sugukond nõgeselised - Urticaceae A. L. Juss. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 369-376.
Kask, M. 1971. 16 artiklit. In: Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. Valgus, Tallinn, 1-576.
Kask, M. 1971. 1. sugukond naistepunalised - Hypericaceae A. L. Juss. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 20-35.
Kask, M. 1971. Ära põlga, taimesõber, Tartu lähiseid. Eesti Loodus. 14(8): 508-510. - The Amateur Botanist Should Not Distain the Environs of Tartu.
Kask, M. 1971. Geobotanitsheskaya harakteristika ostrova Hijumaa. d) bolota. - Putevoditel' XI botanitsheskoj eksursij po ostrovu Hijumaa. Tartu.34-37.
Kask, M. 1972. 19 artiklit. In: Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. Valgus, Tallinn, 1-576.
Kask, M. 1972. Veel kord taimenimedest. Sirp ja Vasar. 1973(3. märts): 5.
Kask, M. 1973. 8. sugukond raudürdilised - Verbenaceae J. St.-Hil. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 32-36.
Kask, M. 1973. 9. sugukond huulõielised - Labiatae A. L. Juss. (Lamiaceae Lindl.). In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 36-205.
Kask, M.; Viljasoo, L. 1973. Huvitavamaid taimeleide Tubiflorae seltsist Eestis. Floristilised märkmed. I(5): 294-300. - Some Interesting Species of Tubiflorae in the Estonian S.S.R
Kask, M.; Viljasoo, L. 1974. Soosaared. Looduse kalender. 1975: .
Kask, M. 1975. Plant areas mapping in the Soviet Baltics. In: Abstracts of the papers presented at the XII International Botanical Congress July 3-10, 1975 I. Nauka, Leningrad, 115.
Kask, M.; Kuusk, V.; Laasimer, L.; Mäemets, Aime; Rebassoo, H.; Talts, S.; Viljasoo, L. 1975. Taimede välimääraja. Käsiraamat kõrgemate taimede tundmaõppimiseks. 2. Valgus, Tallinn. 423.
Kask, M.; Laasimer, L. 1975. Botanical characterization of the excursion route in the Estonian SSR. In: Some aspects of botanical research in Estonian S.S.R. Valgus, Tallinn, 7-25.
Kask, M.K., Laasimer, L.R., Sander, R.A. 1975. Putevoditel' botanitcheskoj eksursii po Estonii. Leningrad. 20.
Laasimer, L.; Kask, M.; Sander, R. 1975. Botanical Excursion Guide through Estonia. . rotaprint, Leningrad. 20.
Kask, M. 1976. Botanofiilide panusest Eesti taimkatte tundmaõppimisse. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat. 64: 5-15. - The Contribution of Amateur Botanists to the Study of Estonian Vegetation.
Kask, M., Viljasoo, L. 1976. Haruldaste taimede levikust Põlva rajoonis.XI LUSi ettekannete päev. 36­37.
Kask, M.K., Kuusk, V.V. 1976. Vidy rastenij peschanyh morskih beregov, nahodyaschihsj v Estonii na granitse svoego areala. Fitogeogr., floristich. i geobotan. harakteristika primorsk. rastitel'nosti. Vil'nyus. 84-88.
Kaazik, A.V., Kask, M.K. 1978. Organizatsiya i kratkaya harakteristika Lahemaaskogo natsional'nogo parka ESSR. In: Ohrana i vosstanovlenie rastitel'nogo pokrova. AN ESSR. IZB, Tartu.5-7.
Kask, M. 1978. 11. triibus Cardueae Wagen. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 300-304.
Kask, M. 1978. 2. alamtriibus Carduinae (Cass.) Less. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 309-368.
Kask, M. 1978. 54. perekond kroonohakas - Onopordum L. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 369-377.
Kask, M. 1978. 3. alamtriibus Centaureinae (Cass.) Less. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 379-415.
Kask, M. 1978. 2. alamtriibus Scorzonerinae Dumort. In: Eesti NSV floora. Valgus, Tallinn, 423-430.
Kask, M.K. 1978. O flore Lahemaaskogo natsional'nogo parka ESSR. In: Ohrana i vosstanovlenie rastitel'nogo pokrova. AN ESSR. IZB, Tartu. 14-16.
Kask, M.K. 1978. Poseschaemye ob'ekty XIV konferentsii-ekskursii. 3 iyulya, ponedel'nik; Vijtna-Palmse. In: Ohrana i vosstanovlenie rastitel'nogo pokrova. AN ESSR. IZB, Tartu. 17-20.
Kask, M.; Kuusk, V.; Talts, S.; Viljasoo, L. 1978. Metsa- ja niidutaimed. . Valgus, Tallinn. 224.
Mazing, V., Kask, M.K. 1978. Poseschaemye ob'ekty XIV konferentsii-ekskursii. 7 iyulya, pyatnitsa; verhovoe boloto Viru soo, poluostrov Pyarispea. In: Ohrana i vosstanovlenie rastitel'nogo pokrova. AN ESSR. IZB, Tartu.
Kask, M. 1980. Harilik porss. Eesti Loodus. 23(12): 811-813.
Kask, M. 1981. Saaremaa robirohi. Eesti Loodus. 24(6): 439-441. - Rhinanthus osiliensis.
Kask, M.; Kuusk, V. 1981. Plant Species in the "Red Data Book of the Estonian S.S.R.". In: Anthropogenous Changes in the Plant Cover of Estonia. ENSV TA ZBI, Tartu, 5-17.
Kask, M. 1982. A list of vascular plants of Estonian peatlands. In: Peatland ecosystems. Valgus, Tallinn, 39-49.
Ingerpuu, N., Kask, M., Laasimer, L., Fatare, I. 1982. Issledovanie Estonskoj i Latvijskoj flory na protyazhenii dvuh stoletij. In: Putevoditel' XVI ekspeditsii-konferentsii botanikov Pribaltiki. Vil'nyus. 49-54.
Kask, M. 1983. Teadmisi Eesti taimestikust 200 aastat tagasi. In: Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. Valgus, Tallinn, 21-26. - Zum Stand der Kenntnisse von der Flora Estlands vor 200 Jahren.
Kask, M.K. 1983. Ohrana flory v rechnyh dolinah Estonii. - Ohrana flory rechnyh dolin v Pribaltijskih respublikah. Zinatne, Riga. 15-19.
Ingerpuu, N., Kask, M., Laasimer, L., Fatare, I. 1984. Issledovanie Estonskoj i Latvijskoj flory na protyazhenii dvuh stoletij. In: Pribaltijskaj flora i ee istoriografiya (Tematicheskij sbornik). Vil'nyus. 49-54.
Kask, M.; Laasimer, L. 1987. The significance of species at the margins of their area in the Estonian flora. In: The Plant Cover of the Estonian SSR. Flora, Vegetation and Ecology. Valgus, Tallinn, 7-16.
Kask, M. 1990. Andmeid Karl Ernst von Baeri herbaariumist. In: Folia Baeriana V, Tallinn, 152­164. ­ Angaben über das Herbarium Karl Ernst von Baer
Kask, M. 1991. L. Viljasoo 19. VI 1910 ­ 1. IV 1991. Eesti Loodus (8):538­539.
Kask, M. 1991. Professor Liivia Laasimeri trükitööde nimestik. In: Botaanilised uurimused. Eesti TA ZBI, Tallinn, 218-250.
Kask, M. 1994. Eesti taimed C.F. Ledebouri suurtöös "Flora Rossica". In: Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. Teaduste Akadeemika Kirjastus, Tallinn, 22-29. - Pflanzen Estlands in C. F. Ledebours Werk "Flora Rossica"