Malvaceae Juss., nom. cons. BF 2: 181; EF 3: 255
kassinaerilised

Abutilon
Mill. BF 2: 184
abuutilon

Abutilon theophrasti
Medik. [Ploompuu 1990/91a: 42]
pärn-abuutilon
Kontinentaalne Euraasia; Eestis haruldane tulnukas (Tallinn 1969); antropofüüt

Alcea
L. BF 2: 185; EF 3: 286
tokkroos

Alcea rosea
L. [Vilberg 1923b: 483] EF 3: 288
harilik tokkroos
Tuntud ainult kultuuris; Eestis harva kultiveeritav, metsistunult haruldane; antropofüüt

Althaea
L. BF 2: 185; EF 3: 289
altee

Althaea officinalis
L. [Vilberg 1925a: 158] EF 3: 289
harilik altee
Kontinentaalne Euraasia; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt

Gossypium
L. BF 2: 185
puuvillapõõsas

Gossypium
sp. [Germann 1807: 66, cult.; Remmel 1963: 63]
puuvillapõõsas
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (juveniilsete taimedena Tapa 1958, A. Remmel); antropofüüt

Hibiscus
L., nom. cons. BF 2: 185
hibisk

Hibiscus trionum
L. [Germann 1807: 71, cult.; Remmel 1963: 63]
kolmetine hibisk
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (esimene herbaarleht Tartu 1958, A. Remmel); antropofüüt

Lavatera
L. BF 2: 183; EF 3: 280
rõngaslill

Lavatera thuringiaca
L. [Germann 1807: 80, cult.] EF 3: 282
harilik rõngaslill
Kontinentaalne Euraasia; Eestis paiguti kultuuris; metsistunult (ja naturaliseerunult?) harva; antropofüüt (I, Enari 1944: 367)
Lavatera trimestris
L. [Germann 1807: 80, cult.] EF 3: 286
aed-rõngaslill
Lõuna-Euroopa; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt

Malva
L. BF 2: 181; EF 3: 259
kassinaeris

Malva alcea
L. subsp. alcea [Hupel 1777: 513, s.l.] EF 3: 264
roos-kassinaeris
Euroopa; Eestis metsistunult ja naturaliseerunult harva (peamiselt Saaremaal); antropofüüt (I, Enari 1944: 366)
Malva alcea
L. subsp. excisa (Rchb.) Holub [= Malva excisa Rchb.] [Eichwald 1959: 262] EF 3: 262
lõhislehine kassinaeris
Euroopa; Eestis metsistunult harva (Saaremaal); antropofüüt
Malva borealis Wallm. -> Malva pusilla Sm.
Malva crispa (L.) L. -> Malva verticillata L.
Malva excisa Rchb. -> Malva alcea L. subsp. excisa (Rchb.) Holub
Malva mauritiana L. -> Malva sylvestris L.
Malva moschata
L. [Germann 1807: 86, cult.; Wiedemann, Weber 1852: 398] EF 3: 264
muskus-kassinaeris
Euroopa (subatlantiline); Eestis kultuurist metsistunult harva; antropofüüt (I, Enari 1944: 366)
Malva neglecta
Wallr. [= Malva rotundifolia auct., non L.] [Hupel 1777: 507, M. rotundifolia] EF 3: 272
harilik kassinaeris
Eurosiber; Eestis metsistunult või tulnukana haruldane; antropofüüt (I, Enari 1944: 366)
Malva parviflora
L. [Germann 1807: 86, cult.; Kuusk, Plotniece, Gudžinskas 1996a: 183]
Lõuna-Euroopa, Aafrika; Eestis väga haruldane tulnukas (Valga 1990); antropofüüt
Malva pusilla
Sm. [= Malva rotundifolia L.] [Germann 1807: 82, M. rotundifolia, cult.; Fleischer, Lindemann 1839: 246, Malva borealis Wallm.] EF 3: 274
ümaralehine kassinaeris
Eurosiber; Eestis tulnukana või metsistunult harva; antropofüüt (I, Enari 1944: 367)
Malva rotundifolia auct., non L. -> Malva neglecta Wallr.
Malva rotundifolia L. -> Malva pusilla Sm.
Malva sylvestris
L. [incl. Malva mauritiana L.] [Fischer 1778: 269] EF 3: 267, 268
mets-kassinaeris
Euraasia; Eestis metsistunult või tulnukana haruldane; antropofüüt (I, Enari 1944: 367)
Malva verticillata
L. [incl. Malva crispa (L.) L.] [Germann 1807: 86, cult.; Eichwald 1959: 276] EF 3: 276
männas-kassinaeris
Aasia; Eestis metsistunult või tulnukana haruldane; antropofüüt


Menyanthaceae (Dumort.) Dumort., nom. cons. BF 2: 257; EF 4: 426
ubalehelised

Menyanthes
L. BF 2: 257; EF 4: 426
ubaleht

Menyanthes trifoliata
L. [Hupel 1777: 491] EF 4: 426
ubaleht
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (Enari 1944: 404)


Myricaceae Blume, nom. cons. BF 1: 175; EF 4: 346
porsalised

Myrica
L. BF 1: 175; EF 4: 347
porss

Myrica gale
L. [Fischer 1778: 304] EF 4: 347
harilik porss
Katkestunult tsirkumpolaarne (rannikulähedastel aladel); Eestis areaali kagupiiril, paiguti (peamiselt lääne- ja loodeosas); hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 183); LK3


Nymphaeaceae Salisb., nom. cons. BF 1: 264; EF 2/1, 2/2: 114
vesiroosilised

Nuphar
Sm., nom. cons. BF 1: 265; EF 2/1, 2/2: 120
vesikupp

Nuphar ×intermedium Ledeb. -> Nuphar ×spenneriana Gaudin
Nuphar lutea
(L.) Sm. [Hupel 1777: 512, Nymphaea lutea L.] EF 2/1, 2/2: 120
kollane vesikupp
Eurosiber; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 240)
Nuphar lutea × N. pumila -> Nuphar ×spenneriana Gaudin
Nuphar pumila
(Timm) DC. [Heugel 1859b: 123] EF 2/1, 2/2: 122
väike vesikupp
Euraasia, levila ahenemas; Eestis harva (peamiselt Kagu-Eestis, Lääne-Eestis puudub), leiukohtade hulk väheneb; hemeradiafoor (Enari 1944: 241); LK2, PR2
Nuphar ×spenneriana
Gaudin [=Nuphar lutea × N. pumila] [Ledebour 1841: 85, Nuphar ×intermedium Ledeb.] EF 2/1, 2/2: 123
keskmine vesikupp
Eurosiber; Eestis harva, levik laienemas; hemeradiafoor

Nymphaea
L., nom. cons. BF 1: 264; EF 2/1, 2/2: 115
vesiroos

Nymphaea alba
L. [Hupel 1777: 512] EF 2/1, 2/2: 116
valge vesiroos
Eurosiber; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 240); LK3
Nymphaea alba L. subsp. candida (C.Presl) Korsh. -> Nymphaea candida C.Presl
Nymphaea alba L. var. b. candida (C.Presl) Klinge -> Nymphaea candida C.Presl
Nymphaea candida
C.Presl [= Nymphaea alba L. subsp. candida (C.Presl) Korsh.] [Klinge 1882b: 362, Nymphaea alba L. var. b. candida (C.Presl) Klinge] EF 2/1, 2/2: 118
väike vesiroos
Kontinentaalne Euraasia; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 240); LK3
Nymphaea lutea L. -> Nuphar lutea (L.) Sm.


Oleaceae Hoffmanns. & Link, nom. cons. BF 2: 250; EF 4: 368
õlipuulised

Forsythia
Vahl EF 4: 381
forsüütia

Forsythia suspensa
(Thunb.) Vahl [Viirok 1932d: 62] EF 4: 382
looklev forsüütia
Hiina; Eestis kultuuris hajusalt, metsistunult (V, O) haruldane; antropofüüt

Fraxinus
L. BF 2: 250; EF 4: 370
saar

Fraxinus excelsior
L. [Hupel 1777: 495] EF 4: 376
harilik saar
Eurosiber; Eestis paiguti (peamiselt lääne- ja põhjaosas); hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 401)
Fraxinus pennsylvanica
Marshall [= Fraxinus lanceolata Borkh.] [Viirok 1932d: 64] EF 4: 373
pensilvaania saar
Põhja-Ameerika; Eestis hajusalt kultuuris, metsistunult harva (S); antropofüüt

Ligustrum
L. BF 2: 251; EF 4: 398
liguster

Ligustrum vulgare
L. [Fischer 1791: 389] EF 4: 398
harilik liguster
Kontinentaalne Euraasia; Eestis kultuuris tavaline, harva metsistunult (S); antropofüüt

Syringa
L. BF 2: 251; EF 4: 386
sirel

Syringa josikaea
Jacq.f. ex Rchb. [Klinge 1883c: 25] EF 4: 391
ungari sirel
Transilvaania-Karpaatide endeem; Eestis kultuuris tavaline, harva metsistub (S); antropofüüt
Syringa rothomagensis A.Rich. -> Syringa ×chinensis Willd.
Syringa vulgaris
L. [Pistohlkors 1797: 181] EF 4: 387
harilik sirel
Lõuna-Euroopa; Eestis kultuuris sage, metsistunult (V, S?) hajusalt; antropofüüt


Onagraceae Juss., nom. cons. [= Oenotheraceae Lindl.] BF 2: 202; EF 3: 392
pajulillelised

Chamaenerion Spach -> Epilobium L. EF 3: 419
põdrakanep

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. -> Epilobium angustifolium L.

Circaea
L. BF 2: 202; EF 3: 426
nõiakold

Circaea alpina
L. [Grindel 1803: 14] EF 3: 426
harilik nõiakold
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemerofoob (Enari 1944: 289)
Circaea alpina × C. lutetiana -> Circaea ×intermedia Ehrh.
Circaea ×intermedia
Ehrh. [= Circaea alpina × C. lutetiana] [Grindel 1803: 14] EF 3: 428
vahelmine nõiakold
Euroopa (subatlantiline); Eestis väga haruldane, areaali kirdepiiril; hemerofoob
Circaea lutetiana
L. [Fischer 1791: 388] EF 3: 430
pori-nõiakold
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis väga haruldane, areaali põhjapiiril; hemerofoob; LK2, PR3

Epilobium
L. [incl. Chamaenerion Spach] BF 2: 204, 205; EF 3: 394
pajulill

Epilobium adenocaulon
Hausskn. [Vilberg 1930k: 25] EF 3: 412
mets-pajulill
Põhja-Ameerika; Eestis naturaliseerunud tulnukana hajusalt; apofüüt (III, Enari 1944: 285)
Epilobium adnatum Griseb. -> Epilobium tetragonum L.
Epilobium americanum Hausskn. -> Epilobium ciliatum Rafn
Epilobium angustifolium
L. [= Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.] [Hupel 1777: 517] EF 3: 419
ahtalehine põdrakanep
Tsirkumpolaarne; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 288)
Epilobium ciliatum
Raf. [= Epilobium americanum Hausskn.] [Vilberg 1932g: 122, Epilobium rubescens Rydb.] EF 3: 418
punakas pajulill
Ameerika; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt
Epilobium collinum
C.C.Gmel. [Klinge 1882b: 547, Epilobium montanum var. collinum (C.C.Gmel.) Spenn.] EF 3: 406
kink-pajulill
Euroopa; Eestis harva; apofüüt (III, Enari 1944: 285)
Epilobium glandulosum
Lehm. [Vilberg 1932g: 122] EF 3: 416
näärmekas pajulill
Põhja-Ameerika; Eestis tulnukana väga haruldane; antropofüüt
Epilobium hirsutum
L. [Fischer 1791: 477] EF 3: 398
karvane pajulill
Eurosiber; Eestis hajusalt, areaali põhjapiiril; apofüüt (III, Enari 1944: 286)
Epilobium montanum
L. [Fischer 1778: 222] EF 3: 402
mägi-pajulill
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 286)
Epilobium montanum var. collinum (C.C.Gmel.) Spenn. -> Epilobium collinum C.C.Gmel.
Epilobium obscurum
Schreb. [Vilberg 1925a: 165] EF 3: 408
tume pajulill
Euroopa (subatlantiline); Eestis esinemine ebaselge (vanad andmed), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (?, Enari 1944: 288); PR0
Epilobium palustre
L. [Fischer 1778: 222] EF 3: 414
soo-pajulill
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt, Enari 1944: 287)
Epilobium parviflorum
Schreb. [Grindel 1803: 118] EF 3: 400
väikeseõiene pajulill
Eurosiber; Eestis hajusalt, areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 287)
Epilobium roseum
Schreb. [Luce 1823: 118] EF 3: 409
roosa pajulill
Eurosiber; Eestis hajusalt, areaali põhjapiiril; apofüüt (III, Enari 1944: 288)
Epilobium rubescens Rydb. -> Epilobium ciliatum Rafn
Epilobium tetragonum
L. [= Epilobium adnatum Griseb.] [Fischer 1791: 477] EF 3: 407
laskuvalehine pajulill
Eurosiber; Eestis haruldane, areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 285); PR3

Isnardia L. -> Ludwigia L.

Isnardia palustris -> Ludwigia palustris (L.) Elliott

Ludwigia
L.

***Ludwigia palustris
(L.) Elliott [Luce 1823: 38, Isnardia palustris]
Euroopa; looduslikult Eestis ei esine, millist taksonit Luce tegelikult silmas pidas, jääb selgusetuks

Oenothera
L. [= Onagra Mill.] BF 2: 203; EF 3: 422
kuningakepp

Oenothera biennis
L. [= Onagra biennis (L.) Scop.] [Grindel 1803: 117] EF 3: 422
kaheaastane kuningakepp
Ameerika; Eestis kultuurist metsistunult ja tulnukana, naturaliseerunult hajusalt; antropofüüt (V, Enari 1944: 288)
Oenothera depressa
Greene [= Oenothera salicifolia Desf. ex G.Don; Oenothera strigosa (Rydb.) Mack. & Bush] [Fatare, Kask, Balevičienė 1996: 204]
Põhja-Ameerika; Eestis väga haruldane tulnukas (Kanaküla 1958, V. Puusepp, A. Saare); antropofüüt
Oenothera rubricaulis
Kleb. [Fatare, Kask, Balevičienė 1996: 203]
punavarrene kuningakepp
Ameerika; Eestis naturaliseerunud tulnukas, hajusalt; antropofüüt
Oenothera salicifolia Desf. ex G.Don -> Oenothera depressa Greene
Oenothera strigosa (Rydb.) Mack. & Bush -> Oenothera depressa Greene

Onagra Mill. -> Oenothera L.

Onagra biennis (L.) Scop. -> Oenothera biennis L.


Orobanchaceae Vent., nom. cons. BF 2: 341; EF 5: 221
soomukalised

Orobanche
L. BF 2: 341; EF 5: 222
soomukas

Orobanche alsatica
Kirschl. [Viljasoo 1973b: 235] EF 5: 235
elsassi soomukas
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane, areaali loodepiiril; liiki on Eesti botaanilises kirjanduses mõnikord käsitletud ka laiamahulisena, koos O. bartlingii'ga; hemerofoob; PR5
Orobanche alsatica Kirschl. var. libanotidis (Rupr.) Beck -> Orobanche bartlingii Griseb.
***Orobanche arenaria
Borkh. [Vilberg 1922b: 88]
pujusoomukas
Kontinentaalne Euraasia; looduslik esinemine Eestis herbaarmaterjaliga tõendamata (Viljasoo, Cepurīte, Sinkevičienė 1996: 343)
Orobanche bartlingii
Griseb. [= Orobanche libanotidis Rupr.; Orobanche alsatica Kirschl. var. libanotidis (Rupr.) Beck] [Heugel 1859b: 120, O. libanotidis] EF 5: 236
põdrajuure-soomukas
Eurosiber; Eestis haruldane, areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (?, Enari 1944: 428); PR4
Orobanche caryophyllacea
Sm. [Wiedemann, Weber 1852: 338, Orobanche galii Duby] EF 5: 228
madarasoomukas
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Jõhvi); antropofüüt
Orobanche crenata
Forsk. [Vilberg 1925a: 212] EF 5: 231
oasoomukas
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Võru, vanad andmed); antropofüüt
Orobanche elatior
Sutton [= Orobanche major L. p.p.] [Grindel 1803: 192, O. major] EF 5: 233
suur soomukas
Euraasia; Eestis harva, areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (?, Enari 1944: 428); PR4
Orobanche galii Duby -> Orobanche caryophyllacea Sm.
Orobanche libanotidis Rupr. -> Orobanche bartlingii Griseb.
***Orobanche lutea
Baumg. [Wiedemann, Weber 1852: 338 (!), Orobanche rubens Wallr.]
Euroopa; looduslik esinemine Eestis tõendamata (Viljasoo, Cepurīte, Sinkevičienė 1996: 344)
Orobanche major L. p.p. -> Orobanche elatior Sutton
Orobanche pallidiflora
Wimm. & Grab. [= Orobanche reticulata Wallr. p.p.] [Klinge 1892a: 431] EF 5: 229
ohakasoomukas
Euroopa; Eestis haruldane, areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (?, Enari 1944: 428); PR4
Orobanche purpurea
Jacq. [Laasimer, Viljasoo 1966: 505] EF 5: 224
punane soomukas
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis väga haruldane tulnukas (Kasaritsa, vanad andmed); antropofüüt
Orobanche ramosa
L. [Vilberg 1925a: 211] EF 5: 227
harksoomukas
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis väga haruldane tulnukas (Tartu); antropofüüt
Orobanche reticulata Wallr. p.p. -> Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab.
Orobanche rubens Wallr. -> Orobanche lutea Baumg.


Oxalidaceae R.Br., nom. cons. BF 2: 162; EF 3: 298
jänesekapsalised

Oxalis
L. BF 2: 162; EF 3: 299
jänesekapsas

Oxalis acetosella
L. [Hupel 1777: 510] EF 3: 299
harilik jänesekapsas
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 370)
Oxalis corniculata
L. [Germann 1807: 97, cult.] EF 3: 302
aed-jänesekapsas
Tsirkumpolaarne; Eestis harva kultuuris, metsistunult ja tulnukana harva; antropofüüt (I, Enari 1944: 371)
Oxalis dillenii Jacq. -> Oxalis stricta L.
Oxalis eurpaea Jord. -> Oxalis fontana Bunge
Oxalis fontana
Bunge [= Oxalis stricta auct.; Oxalis eurpaea Jord.]
Põhja-Ameerika; Eestis harva tulnukana; antropofüüt
Oxalis stricta auct. -> Oxalis fontana Bunge
Oxalis stricta
L. [= Oxalis dillenii Jacq.] [Vilberg 1925a: 154] EF 3: 304
sirge jänesekapsas
Põhja-Ameerika; Eestis tulnukana haruldane; antropofüüt (I, Enari 1944: 371)

Papaveraceae Juss., nom. cons. BF 1: 295; EF 5: 273
magunalised

Chelidonium
L. BF 1: 297; EF 5: 276
vereurmarohi

Chelidonium majus
L. [Hupel 1777: 511] EF 5: 276
harilik vereurmarohi
Euraasia; Eestis tavaline; antropofüüt (II, Enari 1944: 290)

Corydalis
DC., nom. cons. BF 1: 297; EF 5: 293
lõokannus

Corydalis bulbosa auct. -> Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte
Corydalis capnoides
(L.) Pers. [= Fumaria capnoides L.] [Rasiņš, Kuusk, Jankevičienė 1993: 299]
Euraasia (mõned osaareaalid); Eestis metsistunult ja tulnukana väga haruldane (Tartu); antropofüüt
***Corydalis cava
(L.) Schweigg. & Körte [= Corydalis bulbosa auct.] [Fleischer, Lindemann 1839: 247 (!)]
õõnes lõokannus
Euroopa; liigi looduslik esinemine Eestis tõendamata; areaali põhjapiir läbib Lätit
Corydalis fabacea (Retz.) Pers. -> Corydalis intermedia (L.) Mérat
Corydalis halleri (Willd.) Willd. -> Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida
Corydalis intermedia
(L.) Mérat [= Corydalis fabacea (Retz.) Pers., nom. illeg.] [Wiedemann, Weber 1852: 405(!), C. fabaceae] EF 5: 293
vahelmine lõokannus
Euroopa (subatlantiline); Eestis haruldane, areaali idapiiri lähedal; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 291); LK2, PR3
Corydalis lutea (L.) DC. -> Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.
Corydalis nobilis
(L.) Pers. [= Fumaria nobilis L.] [Rasiņš, Kuusk, Jankevičienė 1993: 299]
vääris-lõokannus
Kesk-Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Tartu), harva kultuuris; antropofüüt
Corydalis solida
(L.) Clairv. subsp. solida [= Corydalis halleri (Willd.) Willd.] [Fischer 1778: 269, Fumaria bulbosa auct., nom. rejic.] EF 5: 294
harilik lõokannus
Euroopa; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 291)
Corydalis solida
(L.) Clairv. subsp. laxa (Fr.) Nordst. [Rasiņš, Kuusk, Jankevičienė 1993: 299]
Balti endeem (Ida-Rootsi, Ahvenamaa, Eesti); Eestis väga haruldane; hemeradiafoor

Fumaria
L. BF 1: 299; EF 5: 297
punand

Fumaria bulbosa auct. -> Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida
Fumaria capnoides L. -> Corydalis capnoides (L.) Pers.
Fumaria nobilis L. -> Corydalis nobilis (L.) Pers.
Fumaria officinalis
L. [Hupel 1777: 495] EF 5: 297
harilik punand
Eurosiber; Eestis tavaline; antropofüüt (I, Enari 1944: 290)
Fumaria vaillantii
Loisel. [Vilberg 1925a: 109]
põldpunand
Eurosiber; Eestis esinemine ebaselge (19. saj.), areaali kirdepiiril (tulnukana?); antropofüüt; PR0

Glaucium
Mill. BF 1: 300; EF 5: 279
sarvmagun

Glaucium corniculatum
(L.) Rudolph [Varep 1966b: 514] EF 5: 279
punane sarvmagun
Lõuna-Euroopa; Eestis väga haruldane tulnukas (Vägeva - Rakke 1956, L. Viljasoo); antropofüüt

Papaver
L. BF 1: 295; EF 5: 281
magun

Papaver argemone
L. [Fischer 1791: 521] EF 5: 284
liivmagun
Euroopa (subatlantiline); Eestis levila kirdepiiril, paiguti (saartel, mandri lääneosas); antropofüüt (I, Enari 1944: 289)
Papaver dubium
L. [Germann 1807: 98, cult.?; Luce 1823: 185] EF 5: 289
põldmagun
Euroopa (subatlantiline); Eestis levila kirdepiiril, hajusalt, sagedam lääneosas; antropofüüt (I, Enari 1944: 289)
***Papaver hybridum
L.
Euroopa; Eestis looduslik esinemine tõendamata, üksnes vanad kirjandusallikad (BF 1: 296)
Papaver orientale
L. [Germann 1807: 98, cult.]
idamagun
Lähis-Ida; Eestis hajusalt kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt
Papaver rhoeas
L. [incl. Papaver strigosum (Boenn.) Schur] [Hupel 1777: 506] EF 5: 286
kukemagun
Eurosiber; Eestis ilutaimena kultiveeritav, harva metsistunult või tulnukana (peamiselt Lääne- ja Põhja-Eestis), areaali põhjapiir läbib Rootsit ja Lätit; antropofüüt (I, Enari 1944: 290)
Papaver somniferum
L. [Germann 1807: 98, cult.; Skottsberg, Vestergren 1901: 38, "verwildert"] EF 5: 282
unimagun
Lõuna-Euroopa; Eestis kultuuris tavaline, hajusalt metsistub; antropofüüt (I, Enari 1944: 290)
Papaver strigosum (Boenn.) Schur -> Papaver rhoeas L.

Pseudofumaria
Medik.
kuldkannus

Pseudofumaria lutea
(L.) Borkh. [= Corydalis lutea (L.) DC.] [Vilberg 1925a: 109, Corydalis lutea]
kollane kuldkannus (kollane lõokannus)
Euroopa endeem (Alpid); Eestis harva kultuuris, metsistunult või tulnukana haruldane (esimene herbaarleht Tartu 1954, A. Remmel); antropofüüt


Plantaginaceae Juss., nom. cons. BF 2: 346; EF 5: 239
teelehelised

Littorella
Bergius BF 2: 349; EF 5: 252
järvikas

Littorella uniflora
(L.) Asch. [Vilberg 1931f: 125] EF 5: 252
silmjärvikas
Euroopa (subatlantiline); Eestis väga haruldane, areaali idapiiril; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 445); LK1, PR2

Plantago
L. BF 2: 346; EF 5: 239
teeleht

Plantago arenaria Waldst. & Kit. -> Plantago scabra Moench
Plantago indica L. -> Plantago scabra Moench
Plantago intermedia DC. -> Plantago uliginosa F.W.Schmidt
Plantago lanceolata
L. [Hupel 1777: 516] EF 5: 248
süstlehine teeleht
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (II, Enari 1944: 444)
Plantago major
L. [Hupel 1777: 516] EF 5: 241
suur teeleht
Tsirkumpolaarne (kosmopoliit); Eestis sage; antropofüüt (VI, Enari 1944: 443)
Plantago major L. f. scopulorum Fr. -> Plantago uliginosa F.W.Schmidt
Plantago major L. subsp. intermedia (DC.) Arcang. -> Plantago uliginosa F.W.Schmidt
Plantago major L. subsp. pleiosperma Pilger -> Plantago uliginosa F.W.Schmidt
Plantago major L. subsp. winteri (Wirtg.) W. Ludw. -> Plantago winteri Wirtg.
Plantago maritima
L. [Grindel 1803: 50] EF 5: 244
rand-teeleht
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (rannikul tavaline); hemeradiafoor (Enari 1944: 444)
Plantago maxima
Juss. ex Jacq. [Varep 1966a: 508] EF 5: 248
hiid-teeleht
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Plantago media
L. [Fischer 1791: 419] EF 5: 246
keskmine teeleht
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (I, Enari 1944: 444)
Plantago ramosa (Gilib.) Asch. -> Plantago scabra Moench
Plantago scabra
Moench [= Plantago indica L.; Plantago arenaria Waldst. & Kit.] [Klinge 1882b: 250, Plantago ramosa (Gilib.) Asch.] EF 5: 250
liiv-teeleht
Kontinentaalne Euraasia; Eestis haruldane tulnukas (esmakordselt 1922 Haapsalus); antropofüüt (I, Enari 1944: 443)
Plantago scopulorum (Fr.) N.M.Pavl. -> Plantago uliginosa F.W.Schmidt
Plantago uliginosa
F.W.Schmidt [= Plantago major L. subsp. intermedia (DC.) Arcang.; Plantago major L. subsp. pleiosperma Pilger; Plantago intermedia DC.; Plantago scopulorum (Fr.) N.M.Pavl.] [Lellep 1973, P. major f. scopulorum Fr.] EF 5: 243
lodu-teeleht
Üldlevik ebaselge; Eestis harva (peamiselt rannikul); hemeradiafoor
Plantago winteri
Wirtg. [Plantago major L. subsp. winteri (Wirtg.) W.Ludw.] [Kalda, Roos 1973: 313; Lellep 1973: 243] EF 5: 243
Winteri teeleht
Euroopa (subatlantiline)?; Eestis paiguti (peamiselt rannikul); hemeradiafoor


Plumbaginaceae Juss., nom. cons. BF 2: 249; EF 8: 473
tinajuurelised

Armeria
Willd., nom. cons. BF 2: 249; EF 8: 473
merikann

Armeria elongata (Hoffm.) C.Koch -> Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier
Armeria maritima
(Mill.) Willd. subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier [= Armeria elongata (Hoffm.) C.Koch; Armeria vulgaris Willd.] [Grindel 1803: 100, Statice armeria L. s.l.] EF 8: 475
roosa merikann
Euroopa; Eestis paiguti (peamiselt põhjaosas), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 221); LK3
Armeria vulgaris Willd. -> Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier

Statice L.

Statice armeria L. -> Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier