Hydrocharitaceae Juss., nom. cons. [excl. Najadaceae Juss.] EF 9: 33
kilbukalised

Elodea
Michx. EF 9: 38
vesikatk

Elodea canadensis
Michx. [Mischtschenko 1905: LXX] EF 9: 38
kanada vesikatk
Põhja-Ameerika; Eestis naturaliseerunud tulnukas, tavaline (haruldane saartel), esmakordselt leitud mitmes kohas Tartumaal 1905 (Spohr 1930b); apofüüt (III, Enari 1944: 94)

Hydrocharis
L. EF 9: 36
kilbukas

Hydrocharis morsus-ranae
L. [Grindel 1803: 295] EF 9: 36
konnakilbukas
Eurosiber; Eestis paiguti, Lääne-Eestis haruldane; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 94)

Stratiotes
L. EF 9: 34
vesikarikas

Stratiotes aloides
L. [Germann 1805: 60] EF 9: 34
vesikarikas
Eurosiber; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 94)


Iridaceae Juss., nom. cons. EF 9: 255
võhumõõgalised

Crocus
L. EF 9: 256
krookus

Crocus vernus
(L.) Hill [Germann 1807: 46] EF 9: 257
kevadine krookus
Lõuna-Euroopa; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult harva; antropofüüt

Gladiolus
L. EF 9: 266
kuremõõk

Gladiolus communis Ruthe, non L. -> Gladiolus imbricatus L.
Gladiolus imbricatus
L. [Germann 1805: 81, Gladiolus communis Ruthe, non L.] EF 9: 267
niidu-kuremõõk
Eurosiber; Eestis paiguti (edela- ja kaguosas), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 106); LK3, PR4

Iris
L. EF 9: 260
võhumõõk

Iris germanica
L. [Hupel 1777: 512] EF 9: 266
aed-võhumõõk
Pärit Vahemeremaadest, laialdaselt kultuuris; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult harva; antropofüüt
Iris pseudacorus
L. [Hupel 1777: 516] EF 9: 263
kollane võhumõõk
Eurosiber; Eestis hajusalt; apofüüt (hemeradiafoor?, Enari 1944: 106)
Iris sibirica
L. [Germann 1807: 76] EF 9: 262
siberi võhumõõk
Eurosiber; Eestis paiguti (peamiselt edela-, lääne- ja idaosas), areaali põhjapiiril, harva kultuuris; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 106); LK3, PR4

Sisyrinchium
L.
sininokk

Sisyrinchium angustifolium Mill. p.p. -> Sisyrinchium montanum Greene
Sisyrinchium montanum
Greene [= Sisyrinchium angustifolium Mill. p.p.] [Tuulik 1995a: 39]
ahtalehine sininokk
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris haruldane, metsistunult ja naturaliseerunult haruldane (Hiiumaal Salinõmmel, T. Tuulik); antropofüüt (apofüüt?)


Juncaceae Juss., nom. cons. EF 9: 270
loalised

Juncus
L. EF 9: 271
luga

Juncus alpinoarticulatus
Chaix subsp. alpinoarticulatus [= Juncus fuscoater Schreb.; Juncus alpinus Vill.] [Fleischer, Lindemann 1839: 127] EF 9: 290
tumepruun luga
Euroopa; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 97)
Juncus
alpinoarticulatus Chaix subsp. fischeranus (Turcz. ex V.I.Krecz.) Hämet-Ahti [= Juncus fischeranus Turcz. ex V.I.Krecz.] [Hämet-Ahti 1980: 101]
Euraasia; Eestis haruldane; hemeradiafoor
Juncus
alpinoarticulatus Chaix subsp. nodulosus (Wahlenb.) Hämet-Ahti [= Juncus nodulosus Wahlenb.; Juncus alpinus Vill. subsp. nodulosus (Wahlenb.) Lindm.] [Gröntved 1927: 32, J. nodulosus] EF 9: 292
sõlmluga
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (Enari 1944: 97)
Juncus alpinus Vill. subsp. alpinus -> Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus
Juncus alpinus Vill. subsp. nodulosus (Wahlenb.) Lindm. -> Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. nodulosus (Wahlenb.) Hämet-Ahti
Juncus ambiguus auct. -> Juncus ranarius Song. & Perr.
***Juncus anceps
Laharpe [Gröntved 1929: 434, Juncus atricapillus Drejer] EF 9: 293
lääneluga
Euroopa (atlantiline); Eestis esinemine ebakindel (tõendeksemplarita leid Ruhnu saarelt sajandi algusest); hemeradiafoor (antropofüüt IV, Enari 1944: 94)
Juncus articulatus
L. [= Juncus lampocarpus Ehrh. ex Hoffm.] [Fischer 1784: 114] EF 9: 294
läikviljane luga
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 94)
Juncus arcticus Willd. subsp. balticus (Willd.) Hyl. -> Juncus balticus Willd.
Juncus atricapillus Drejer -> Juncus anceps Laharpe
Juncus balticus
Willd. [= Juncus arcticus Willd. subsp. balticus (Willd.) Hyl.] [Fleischer, Lindemann 1839: 126] EF 9: 307
randluga
Põhja-Euroopa; Eestis paiguti (rannikualadel), areaali kagupiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 95)
Juncus balticus x filiformis -> Juncus inundatus Drejer
Juncus bufonius
L. [incl. Juncus nastanthus V.I.Krecz. & Gontsch.] [Fischer 1784: 114] EF 9: 275
kraavluga
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (II, Enari 1944: 95)
Juncus bufonius L. subsp. ranarius (Nees ex Songeon & E.P.Perrer) Hiitonen -> Juncus ranarius Nees ex Songeon & E.P.Perrer
Juncus bulbosus
L. [= Juncus supinus Moench] [Fischer 1791: 470] EF 9: 288
madal luga
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis harva (loodeosas), areaali idapiiri lähedal; hemeradiafoor (Enari 1944: 98); PR5
Juncus campestris L. -> Luzula campestris (L.) DC.
Juncus compressus
Jacq. [Fleischer, Lindemann 1839: 128] EF 9: 278
lapik luga
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (II?, Enari 1944: 95)
Juncus conglomeratus
L. [Hupel 1777: 515] EF 9: 303
keraluga
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (antropofüüt VI, Enari 1944: 96)
Juncus effusus
L. [Fischer 1778: 219] EF 9: 300
harilik luga
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (antropofüüt VI, Enari 1944: 96)
Juncus filiformis
L. [Fischer 1791: 470] EF 9: 305
niitluga
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt II, Enari 1944: 96)
Juncus fischeranus Turcz. ex V.I.Krecz. -> Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. fischeranus (Turcz. ex V.I.Krecz.) Hämet-Ahti
Juncus fuscoater Schreb. -> Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus
Juncus gerardii
Loisel. [Fleischer, Lindemann 1839: 128] EF 9: 280
tuderluga
Tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (rannikul sage), areaali kagupiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 97)
Juncus glaucus Sibth. -> Juncus inflexus L.
Juncus inflexus
L. [Fleischer, Lindemann 1839: 126, Juncus glaucus Sibth.] EF 9: 300
sinihall luga
Eurosiber; Eestis väga haruldane, areaali kirdepiiril; hemeradiafoor; PR1
Juncus inundatus
Drejer [Juncus balticus x filiformis] EF 9: 308
loimluga
Eurosiber?; Eestis väga haruldane (Pärnu 1926, J. Talts); hemeradiafoor
Juncus juzepczukii V.I.Krecz. & Gontsch. -> Juncus ranarius Song. & Perr.
Juncus lampocarpus Ehrh. ex Hoffm. -> Juncus articulatus L.
Juncus nastanthus V.I.Krecz. & Gontsch. -> Juncus bufonius L.
Juncus nodulosus Wahlenb. -> Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. nodulosus (Wahlenb.) Hämet-Ahti
Juncus obtusiflorus Ehrh. -> Juncus subnodulosus Schrank
Juncus pilosus L. -> Luzula pilosa (L.) Willd.
Juncus ranarius
Nees ex Songeon & E.P.Perrer [= Juncus bufonius L. subsp. ranarius (Nees ex Songeon & E.P.Perrer) Hiitonen; Juncus ambiguus auct.; incl. Juncus juzepczukii V.I.Krecz. & Gontsch.] [Kupffer 1905c: 233] EF 9: 277
konnaluga
Euraasia; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (Enari 1944: 97)
Juncus squarrosus
L. [Luce 1823: 107, Juncus strictus Luce] EF 9: 280
nõmmluga
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis haruldane, areaali põhjapiiril; levik vähenenud mitmel pool Euroopas, Eestis hävinud rohkem kui pooled varasemad leiukohad; hemerofoob (hemeradiafoor?, Enari 1944: 97); LK2, PR1
Juncus strictus Luce -> Juncus squarrosus L.
Juncus stygius
L. [Wiedemann, Weber 1852: 191(!)] EF 9: 286
rabaluga
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis harva, areaali lõunapiiri lähedal; hemeradiafoor (Enari 1944: 98); PR5
Juncus subnodulosus
Schrank [Fleischer, Bunge 1853: 98 (!), Juncus obtusiflorus Ehrh.] EF 9: 297
tömbiõiene luga
Euroopa (subatlantiline); Eestis haruldane, areaali kirdepiiril; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 98); LK2, PR3
Juncus supinus Moench -> Juncus bulbosus L.
Juncus tenuis
Willd. [Ýéõâàëüä 1973: 310] EF 9: 283
sale luga
Põhja-Ameerika; Eestis naturaliseerunud tulnukana harva, levikut laiendamas (esmakordselt Missos 1964, K. Eichwald); antropofüüt

Luzula
DC., nom. cons. EF 9: 309
piiphein

Luzula albida (Hoffm.) DC. -> Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott
Luzula campestris
(L.) DC. [= Luzula subpilosa (Gilib.) V.I.Krecz.] [Hupel 1777: 496, Juncus campestris L.] EF 9: 315
põld-piiphein
Euroopa (subatlantiline); Eestis hajusalt, areaali kirdepiiril; apofüüt (III, Enari 1944: 98)
Luzula campestris (L.) DC. subsp. multiflora (Retz.) Buchenau -> Luzula multiflora (Retz.) Lej.
Luzula luzuloides
(Lam.) Dandy & Wilmott [= Luzula nemorosa (Pollich) E.Mey.] [Wiedemann, Weber 1852: 193, Luzula albida (Hoffm.) DC.] EF 9: 312
salu-piiphein
Euroopa; Eestis kultiveeritud mõisaparkides, naturaliseerunult haruldane; apofüüt (antropofüüt IV, Enari 1944: 99)
Luzula maxima DC. -> Luzula sylvatica (Huds.) Gaud.
Luzula multiflora
(Retz.) Lej. [= Luzula campestris (L.) DC. subsp. multiflora (Retz.) Buchenau] [Fleischer, Lindemann 1839: 129] EF 9: 317
mitmeõiene piiphein
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 99)
Luzula nemorosa (Pollich) E.Mey. -> Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott
Luzula pallescens (Wahlenb.) Sw. -> Luzula pallidula Kirschner
Luzula pallidula
Kirschner [= Luzula pallescens (Wahlenb.) Sw.] [Vilberg 1925a: 61, L. pallescens] EF 9: 318
kahkjas piiphein
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; apofüüt (antropofüüt IV, Enari 1944: 99)
Luzula pilosa
(L.) Willd. [Fischer 1791: 470, Juncus pilosus L.] EF 9: 310
karvane piiphein
Eurosiber; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 100)
Luzula subpilosa (Gilib.) V.I.Krecz. -> Luzula campestris (L.) DC.
Luzula sudetica
(Willd.) DC. [esmakordne Eestist mainimine]
sudeedi piiphein
Arktomontaanne; Eestis haruldane, osaareaali lõunapiiril; hemeradiafoor
***Luzula sylvatica
(Huds.) Gaud. [= Luzula maxima DC.] [Wiedemann, Weber 1852: 193] EF 9: 309
mets-piiphein
Looduslik esinemine Eestis (Saaremaal) pole tõendatud


Juncaginaceae Rich., nom. cons. EF 9: 42
õisluhalised

Triglochin
L. EF 9: 43
õisluht

Triglochin maritimum
L. [Fischer 1784: 115] EF 9: 43
rand-õisluht
Tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (tavaline rannikul, mujal puudub); hemeradiafoor (Enari 1944: 92)
Triglochin palustre
L. [Fischer 1791: 474] EF 9: 45
soo-õisluht
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 93)


Lemnaceae Gray, nom. cons. EF 11: 485
lemlelised

Lemna
L. EF 11: 489
lemmel

Lemna gibba
L. [Fischer 1791: 618] EF 11: 490
küürlemmel
Eurosiber; Eestis haruldane (rannikulähedastel aladel), areaali kirdepiiril; apofüüt (antropofüüt IV, Enari 1944: 86); LK2, PR3
Lemna minor
L. [Fischer 1784: 135] EF 11: 489
väike lemmel
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 87)
Lemna polyrrhiza L. -> Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
Lemna trisulca
L. [Fischer 1791: 792] EF 11: 491
ristlemmel
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; apofüüt (III, Enari 1944: 86)
Lemna turionifera
Landolt [Kuusk 1998a: 82]
punatäpp-lemmel
Euroopa (kuni Euraasia)?; Eestis hajusalt, levik vajab täpsemat uurimist; apofüüt

Spirodela
Schleid. EF 11: 487
vesilääts

Spirodela polyrrhiza
(L.) Schleid. [Fischer 1791: 618, Lemna polyrrhiza L.] EF 11: 487
hulgajuurine vesilääts
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt, saartel haruldane; apofüüt (III, Enari 1944: 87)


Liliaceae Juss., nom. cons. EF 9: 154, p.p.
liilialised
vt. ka Alliaceae J.Agardh; Asparagaceae Juss.; Asphodelaceae Juss.; Colchicaceae DC.; Convallariaceae Horan.; Hemerocallidaceae R.Br.; Hyacinthaceae Batsch ex Borkh.; Melanthiaceae Batsch; Trilliaceae Lindl.

Gagea
Salisb. EF 9: 169
kuldtäht

Gagea erubescens
(Besser) Schult. & Schult.f. [= Gagea rubicunda Meinsh.] [Hultén, Fries 1986: 68]
punakas kuldtäht
Ida-Euroopa; Eestis väga haruldane (esimene herbaarleht Võõpsu 1985, A. Haare, G. Konechnaya), areaali loodepiiril; apofüüt; PR5
Gagea granulosa
Turcz. [Eichwald 1940e: 130] EF 9: 172
ida-kuldtäht
Aasia; Eestis metsistunult ja naturaliseerunult, haruldane (Tartu); antropofüüt (III, Enari 1944: 102)
Gagea lutea
(L.) Ker Gawl. [= Gagea silvatica (Pers.) Loudon] [Fischer 1778: 217, Ornithogalum luteum L.] EF 9: 173
kollane kuldtäht
Euraasia; Eestis hajusalt; apofüüt (III, Enari 1944: 102)
Gagea minima
(L.) Ker Gawl. [Fischer 1784: 113, Ornithogalum minimum L.] EF 9: 170
väike kuldtäht
Eurosiber; Eestis harva; apofüüt (III, Enari 1944: 102)
Gagea rubicunda Meinsh. -> Gagea erubescens (Besser) Schult. & Schult.f.
Gagea silvatica (Pers.) Loudon -> Gagea lutea (L.) Ker Gawl.

Lilium
L. EF 9: 199
liilia

Lilium bulbiferum
L. [Germann 1807: 82, cult.] EF 9: 208
tuliliilia
Kesk-Euroopa; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult (ja naturaliseerunult?) hajusalt; antropofüüt
Lilium lancifolium
Thunb. [= Lilium tigrinum Ker Gawl.] EF 9: 206
tiigerliilia
Hiina, Jaapan; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult harva; antropofüüt
Lilium martagon
L. [Hupel 1777: 497] EF 9: 204
kirju liilia
Kontinentaalne Euraasia; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult ja naturaliseerunult harva; "Flora Europaea" (5: 34) järgi Eestis looduslik; apofüüt (antropofüüt III, Enari 1944: 100); PR4
Lilium tigrinum Ker Gawl. -> Lilium lancifolium Thunb.

Tulipa
L. EF 9: 215
tulp

Tulipa gesnerana
L. [Germann 1807: 135, cult.] EF 9: 219
aedtulp
Aasia; Eestis ilutaimena tavaline, harva metsistub; antropofüüt
Tulipa sylvestris
L. [Grindel 1803: 108] EF 9: 216
metstulp
Lõuna-Euroopa; Eestis harva ilutaimena, hajusalt metsistub ja naturaliseerub (Eilart 1965); antropofüüt (III?, Enari 1944: 100)


Melanthiaceae Batsch, nom. cons
lemmelillelised

Tofieldia
Huds. EF 9: 158
lemmelill

Tofieldia calyculata
(L.) Wahlenb. [Grindel 1803: 107, Anthericum calyculatum L.] EF 9: 158
lemmelill
Euroopa; Eestis paiguti (loode- ja keskosas, Saaremaa lääneosas, mujal haruldane), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 103)


Najadaceae Juss., nom. cons. EF 9: 148
näkirohulised

Caulinia Willd.

Caulinia flexilis Willd. -> Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E.Schmidt

Najas
L. [incl. Caulinia Willd.] EF 9: 149
näkirohi

Najas flexilis
(Willd.) Rostk. & W.L.E.Schmidt [= Caulinia flexilis Willd.] [Lellep 1984a: 151] EF 9: 151
nõtke näkirohi
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis väga haruldane (avastati 1972 Päidla Ahvenjärves, A. Mäemets); hemerofoob?; LK1, PR1
Najas intermedia Wolfg. ex Gorski -> Najas marina L. subsp. intermedia (Wolfg. ex Gorski)
Najas major DC. -> Najas marina L. subsp. intermedia (Wolfg. ex Gorski) Casper
Najas marina
L. subsp. intermedia (Wolfg. ex Gorski) Casper [= Najas intermedia Wolfg. ex Gorski] [Heugel 1859b: 119, Najas major DC.] EF 9: 149
meri-näkirohi
Tsirkumpolaarne (s.l.); Eestis haruldane (lääneosas); hemeradiafoor (Enari 1944: 92); LK2, PR3


Orchidaceae Juss., nom. cons. EF 9: 320
käpalised

Anacamptis
Rich. EF 9: 396
koerakäpp

Anacamptis pyramidalis
(L.) Rich. [Luce 1823: 293, Orchis pyramidalis L.] EF 9: 398
püramiid-koerakäpp
Euroopa (subatlantiline); Eestis harva (Saaremaa lääneosas, Noarootsis), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 171); LK2, PR2

Cephalantera
Rich. EF 9: 328
tolmpea

***Cephalanthera damasonium
(Mill.) Druce [Luce 1823: 300, Serapias lancifolia Roth]
Looduslik esinemine Eestis tõendamata, kuid põhimõtteliselt võimalik
Cephalantera longifolia
(L.) Fritsch [Luce 1823: 293, Serapias ensifolia Murrey] EF 9: 328
valge tolmpea
Eurosiber; Eestis harva (läänesaartel, Virtsu ümbruses), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III?, Enari 1944: 173); LK2, PR3
Cephalantera rubra
(L.) Rich. [Wiedemann, Weber 1852: 533] EF 9: 331
punane tolmpea
Euroopa; Eestis paiguti (läänesaartel, Kesk-Eestis), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III?, Enari 1944: 173); LK2, PR3

Coeloglossum
Hartm. EF 9: 356
õõskeel

Coeloglossum viride
(L.) Hartm. [Luce 1823: 299, Satyrium viride L.] EF 9: 356
rohekas õõskeel
Tsirkumpolaarne; Eestis haruldane; hemeradiafoor (apofüüt III?, Enari 1944: 171); LK2, PR1

Corallorhiza
Gagnebin EF 9: 407
koralljuur

Corallorhiza trifida
Châtel. [Grindel 1803: 268, Ophrys corallorhiza L.] EF 9: 407
kõdu-koralljuur
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemerofoob (Enari 1944: 176); LK2, PR3

Cypripedium
L. EF 9: 325
kuldking

Cypripedium calceolus
L. [Fischer 1778: 293] EF 9: 325
kaunis kuldking
Kontinentaalne Euraasia; Eestis hajusalt; hemerofoob (Enari 1944: 176); LK3, PR4

Dactylorhiza
Neck. ex Nevski EF 9: 376
sõrmkäpp

Dactylorhiza baltica
(Klinge) N.I.Orlova [= Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. subsp. baltica (Klinge) Senghas; Orchis baltica (Klinge) Nevski] [Fischer 1784: 134, Orchis latifolia auct.; Klinge 1898a: 170(!), Orchis latifolia subsp. baltica Klinge] EF 9: 383
balti sõrmkäpp
Ida-Euroopa; Eestis hajusalt, areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 168); LK2, PR4
Dactylorhiza cruenta (O.F.Müll.) Soó -> Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. cruenta (O.F.Müll.) P.D.Sell
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó [= Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii (Druce) Hyl.; Orchis fuchsii Druce] [Hupel 1777: 496, 520, O. maculata, p.p.] EF 9: 388
vööthuul-sõrmkäpp
Eurosiber; Eestis tavaline (sagedam lääneosas); hemeradiafoor; LK3
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó subsp. cruenta (O.F.Müll.) P.D.Sell [= Dactylorhiza cruenta (O.F.Müll.) Soó] [Klinge 1898a: 197(!), Orchis cruenta O.F.Müll.] EF 9: 380
täpiline sõrmkäpp
Kontinentaalne Euraasia; Eestis harva (peamiselt lääneosas), esineb harvemini, kui seni arvatud (rohkesti valemääranguid); hemeradiafoor (apofüüt III?, Enari 1944: 168); LK2, PR3
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó subsp. incarnata [Luce 1823: 295, Orchis incarnata L.] EF 9: 378
kahkjaspunane sõrmkäpp
Euraasia; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 168); LK3
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó subsp. ochroleuca (Boll) P.F.Hunt & Summerh. [Thomson 1922a: 8]
Euraasia; Eestis hajusalt, hemeradiafoor; LK3, PR3
Dactylorhiza maculata
(L.) Soó subsp. elodes (Griseb.) Soó
Eurosiber; Eestis haruldane (Loode-Eestis), levik vajab selgitamist; hemeradiafoor; LK3
Dactylorhiza maculata
(L.) Soó subsp. maculata [= Orchis maculata L.] [Hupel 1777: 496, 520, O. maculata, p.p.] EF 9: 390
kuradi-sõrmkäpp
Eurosiber; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (?, Enari 1944: 169); LK3
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii (Druce) Hyl. -> Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. subsp. baltica (Klinge) Senghas -> Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.Orlova
Dactylorhiza praetermissa
(Druce) Soó [= Orchis praetermissa Druce] [Tuulik 1990a: 122]
lääne-sõrmkäpp
Euroopa (subatlantiline); Eestis väga haruldane, areaali kirdepiiril; hemeradiafoor; LK1, PR1
Dactylorhiza russowii
(Klinge) Holub [= Orchis traunsteineri auct.; Orchis russowii (Klinge) Soer.] [Fleischer, Lindemann 1839: 305, Orchis angustifolia Wimm. & Grab.; Klinge 1893: 84, Orchis angustifolia Wimm. & Grab. var. russowii Klinge] EF 9: 392
Russowi sõrmkäpp
Kontinentaalne Euraasia; Eestis hajusalt; hemerofoob (apofüüt III, Enari 1944: 170); LK2, PR4
Dactylorhiza ruthei
(M.Schulze ex Ruthe) Soó [= Orchis ruthei M.Schulze ex Ruthe] [Kuusk 1984b: 385] EF 9: 385
Ruthe sõrmkäpp
Euroopa põhjaosa (Balti endeem); Eestis väga haruldane, areaali kirdepiiril; hemeradiafoor; LK1, PR1
Dactylorhiza sambucina
(L.) Soó [= Orchis sambucina L.] [Luce 1823: 295, O. sambucina]
leeder-sõrmkäpp
Euroopa; Eestis väga haruldane (reintrodutseeritud 1989, kuid vähese tulemuslikkusega), areaali idapiiril; hemeradiafoor; LK1, PR1

Epipactis
Zinn, nom. cons. EF 9: 333
neiuvaip

Epipactis atrorubens
(Hoffm. ex Bernh.) Besser [= Epipactis rubiginosa (Crantz) Gaudin ex W.D.J.Koch] [Ledebour 1852: 83] EF 9: 338
tumepunane neiuvaip
Eurosiber; Eestis paiguti (lääne-, kesk- ja kirdeosas lubjarikkal pinnasel), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 174); LK3
Epipactis helleborine
(L.) Crantz [= Epipactis latifolia (L.) All.] [Fischer 1784: 134, Serapias helleborine L.] EF 9: 336
laialehine neiuvaip
Eurosiber; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 173); LK3
Epipactis latifolia (L.) All. -> Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis palustris
(L.) Crantz [Fischer 1778: 292, Serapias longifolia L.] EF 9: 334
soo-neiuvaip
Eurosiber; Eestis paiguti (peamiselt lääne- ja põhjaosas lubjarikkal pinnasel), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 173); LK3
Epipactis rubiginosa (Crantz) Gaudin ex W.D.J.Koch -> Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser

Epipogium
Borkh. EF 9: 349
pisikäpp

Epipogium aphyllum
(F.W.Schmidt) Sw. [Luce 1829b: 422, Satyrium epipogium L.] EF 9: 349
lehitu pisikäpp
Euraasia; Eestis haruldane; hemerofoob (Enari 1944: 174); LK1, PR1

Goodyera
R.Br. EF 9: 348
öövilge

Goodyera repens
(L.) R.Br. [Luce 1823: 299, Satyrium repens L.] EF 9: 348
roomav öövilge
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 175); LK3

Gymnadenia
R.Br. EF 9: 352
käoraamat

Gymnadenia conopsea
(L.) R.Br. subsp. conopsea [Fischer 1791: 611, Orchis conopsea L.] EF 9: 354
harilik käoraamat
Euraasia; Eestis paiguti (sagedam lääneosas lubjarikkal pinnasel); hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 172); LK3
Gymnadenia conopsea
(L.) R.Br. subsp. densiflora (Wahlenb.) E.G.Camus et A.Camus [= Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr.] [Öâåëåâ 1970: 296]
tihedaõiene käoraamat
Euroopa; Eestis paiguti (eelmisest harvem, sagedam lubjarikkal pinnasel); hemeradiafoor; LK3
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr. -> Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. subsp. densiflora (Wahlenb.) E.G.Camus et A.Camus
Gymnadenia odoratissima
(L.) Rich. [Fleischer, Lindemann 1839: 306] EF 9: 352
lõhnav käoraamat
Euroopa; Eestis haruldane, areaali kirdepiiril; hemerofoob (apofüüt III?, Enari 1944: 172); LK2, PR3

Hammarbya
Kuntze
sookäpp

Hammarbya paludosa
(L.) Kuntze [= Malaxis paludosa (L.) Sw.] [Schmidt 1855: 244, M. paludosa] EF 9: 401
sookäpp
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 176); LK2, PR3

Herminium
L. EF 9: 399
muguljuur

Herminium monorchis
(L.) R.Br. [Luce 1823: 299, Ophrys monorchis L.] EF 9: 399
harilik muguljuur
Eurosiber; Eestis paiguti (sagedam lääneosas), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 171); LK2, PR4

Himantoglossum
W.D.J.Koch

***Himantoglossum hircinum
(L.) Spreng. [Luce 1823: 298, Satyrium hircinum L.]
Lääne- ja Lõuna-Euroopa; looduslik esinemine Eestis tõendamata

Liparis
Rich., nom. cons. [= Sturmia Rchb.f.] EF 9: 404
hiilakas

Liparis loeselii
(L.) Rich. [Schmidt 1855: 244, Sturmia loeselii (L.) Rchb.] EF 9: 404
soohiilakas
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (peamiselt lääneosas), areaali põhjapiiril; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 175); LK2, PR3

Listera
R.Br., nom. cons. EF 9: 343
käopõll

Listera cordata
(L.) R.Br. [Wiedemann, Weber 1852: 535] EF 9: 344
väike käopõll
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemerofoob (Enari 1944: 174); LK2, PR4
Listera ovata
(L.) R.Br. [Fischer 1778: 292, Ophrys ovata L.] EF 9: 344
suur käopõll
Eurosiber; Eestis tavaline (sagedam lubjarikkal alal); hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 174); LK3

Malaxis
Sol. ex Sw. [= Microstylis (Nutt.) Eaton] EF 9: 401
soovalk

Malaxis monophyllos
(L.) Sw. [= Microstylis monophyllos (L.) Lindl.] [Hupel 1777: 494, Ophrys monophyllos L.] EF 9: 403
soovalk (ainulehine sookäpp)
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (?, Enari 1944: 176); LK2, PR3
Malaxis paludosa (L.) Sw. -> Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

Microstylis (Nutt.) Eaton -> Malaxis Sol. ex Sw.

Microstylis monophyllos (L.) Lindl. -> Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Neottia
Guett., nom. cons. EF 9: 341
pesajuur

Neottia nidus-avis
(L.) Rich. [Fischer 1791: 614, Ophrys nidus-avis L.] EF 9: 341
pruunikas pesajuur
Eurosiber; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 175); LK3

Ophrys
L. EF 9: 363
putukõis

Ophrys arachnites (L.) Reichard -> Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench
Ophrys corallorhiza
L. -> Corallorhiza trifida Châtel.
***Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt) Moench [Luce 1823: 300, Ophrys arachnites (L.) Reichard] EF 9: 363
ämblikõis
Lõuna-Euroopa; esinemine Eestis kahtlane (herbaarleht 1901 Saaremaalt Loodest, H. Hiir, ilmselt eksitud herbaarlehe etiketi vormistamisel)
Ophrys insectifera
L. [Grindel 1803: 268, Ophrys myodes (L.) Jacq.] EF 9: 364
kärbesõis
Euroopa; Eestis paiguti (sagedam lääneosas), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III?, Enari 1944: 170); LK2
Ophrys monophyllos L. -> Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Ophrys monorchis L. -> Herminium monorchis (L.) R.Br.
Ophrys nidus-avis L. -> Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Ophrys ovata L. -> Listera ovata (L.) R.Br.

Orchis
L. EF 9: 365
käpp

Orchis angustifolia Wimm. & Grab. -> Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub
Orchis baltica (Klinge) Nevski -> Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.Orlova
Orchis bifolia L. -> Platanthera bifolia (L.) Rich.
Orchis conopsea L. -> Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
Orchis coriophora
L. [Luce 1823: 294] EF 9: 366
lutikkäpp
Euroopa; Eestis esinemine ebaselge (leiud sajandi algusest Saaremaalt), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor; PR0
Orchis fuchsii Druce -> Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Orchis fusca Jacq. -> Orchis purpurea Huds.
Orchis incarnata L. -> Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata
Orchis latifolia auct. -> Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.Orlova
Orchis latifolia subsp. baltica Klinge -> Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.Orlova
Orchis maculata L. -> Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Orchis mascula
(L.) L. [Fischer 1791: 612] EF 9: 373
jumalakäpp
Eurosiber; Eestis paiguti (sagedam lääneosas), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 169); LK2, PR4
Orchis militaris
L. [Grindel 1803: 266] EF 9: 367
hall käpp
Eurosiber; Eestis paiguti (sagedam lääneosas), areaali põhjapiiril; apofüüt (III, Enari 1944: 169); LK3, PR4
Orchis morio
L. [Fischer 1778: 291] EF 9: 372
arukäpp
Euroopa (subatlantiline); Eestis haruldane (lääneosas), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 170); LK2, PR3
Orchis praetermissa Druce -> Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó
***Orchis purpurea
Huds. [Luce 1823: 294, Orchis fusca Jacq.]
Lõuna- ja Lääne-Euroopa; looduslik esinemine Eestis tõendamata ja väheusutav
Orchis pyramidalis L. -> Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Orchis russowii (Klinge) Soer. -> Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub
Orchis ruthei M.Schulze ex Ruthe -> Dactylorhiza ruthei (M.Schulze ex Ruthe) Soó
Orchis sambucina L. -> Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
Orchis traunsteineri auct. -> Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub
Orchis ustulata
L. [Grindel 1803: 266] EF 9: 371
tõmmu käpp
Eurosiber; Eestis harva (sagedam lääneosas), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 170); LK2, PR4

Platanthera
Rich., nom. cons. EF 9: 358
käokeel

Platanthera bifolia
(L.) Rich. [Hupel 1777: 502, Orchis bifolia L.] EF 9: 359
kahelehine käokeel
Eurosiber; Eestis tavaline (sagedam lääneosas); hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 171); LK3
Platanthera chlorantha
(Custer) Rchb. [Schmidt 1854: 33] EF 9: 361
rohekas käokeel
Euroopa (subatlantiline); Eestis paiguti (sagedam lääneosas), areaali kirdepiiri lähedal; hemeradiafoor (hemerofoob?, Enari 1944: 172); LK3

Satyrium
Sw.

Satyrium epipogium L. -> Epipogium aphyllum Sw.
Satyrium hircinum L. -> Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
Satyrium repens L. -> Goodyera repens (L.) R.Br.
Satyrium viride L. -> Coeloglossum viride (L.) Hartm.

Serapias
L.

Serapias ensifolia Murrey -> Cephalantera longifolia (L.) Fritsch
Serapias helleborine L. -> Epipactis helleborine (L.) Crantz
Serapias lancifolia Roth -> Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Serapias longifolia L. -> Epipactis palustris (L.) Crantz

Sturmia Rchb.f. -> Liparis Rich.

Sturmia loeselii (L.) Rchb. -> Liparis loeselii (L.) Rich.

Traunsteinera
Rchb.

***Traunsteinera globosa
(L.) Rchb. [Luce 1823: 293, Orchis globosa L.]
Kesk- ja Lõuna-Euroopa; looduslik esinemine Eestis tõendamata