Haloragaceae R.Br., nom. cons. BF 2: 209; EF 3: 433
vesikuuselised

Myriophyllum
L. BF 2: 209; EF 3: 433
vesikuusk

Myriophyllum alterniflorum
DC. [Miljan 1958: 131]
vahelduvaõiene vesikuusk
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis haruldane (kaguosas), areaali kagupiiril; hemerofoob; LK2, PR2
Myriophyllum sibiricum Kom. -> Myriophyllum spicatum L.
Myriophyllum spicatum
L. [incl. Myriophyllum sibiricum Kom.] [Fischer 1778: 297] EF 3: 436
tähk-vesikuusk
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 289)
Myriophyllum verticillatum
L. [Grindel 1803: 284] EF 3: 434
männas-vesikuusk
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 289)


Hippocastanaceae DC., nom. cons. EF 3: 464
hobukastanilised

Aesculus
L. EF 3: 465
hobukastan

Aesculus hippocastanum
L. [Hupel 1777: 522] EF 3: 465
harilik hobukastan
Kreeka endeem, laialdaselt kultuuris; Eestis sageli kultiveeritav, harva metsistub (S); antropofüüt


Hippuridaceae Link, nom. cons. BF 2: 210; EF 5: 255
kuuskheinalised

Hippuris
L. BF 2: 210; EF 5: 255
kuuskhein

Hippuris ×lanceolata
Retz. [= Hippuris tetraphylla L.f. × H. vulgaris L.] [Puusepp 1973a: 258] EF 5: 258
süstlehine kuuskhein
Arktomontaanne; Eestis haruldane, areaali lõunapiiril; hemeradiafoor; PR0
Hippuris vulgaris
L. [Fischer 1778: 179] EF 5: 256
harilik kuuskhein
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; apofüüt (III, Enari 1944: 446)
***Hippuris tetraphylla
L.f. [Enari jt. 1943: 327] EF 5: 259
neljalehine kuuskhein
Arktiline (tsirkumpolaarne; Eestis üksnes kirjandusallikate põhjal; hemeradiafoor (Enari 1944: 446)
Hippuris tetraphylla L.f. × H. vulgaris L. -> Hippuris ×lanceolata Retz.


Hydrangeaceae Dumort., nom. cons.
hortensialised

Philadelphus
L. EF 2/1, 2/2: 172
ebajasmiin

Philadelphus coronarius
L. [Friebe 1805: 327] EF 2/1, 2/2: 172
harilik ebajasmiin
Ameerika; Eestis kultuuris tavaline; harva metsistub (?); antropofüüt


Hydrophyllaceae R.Br., nom. cons. BF 2: 274; EF 4: 455
vesilehelised

Phacelia
Juss. BF 2: 274; EF 4: 456
keerispea

Phacelia tanacetifolia
Benth. [Vilberg 1925a: 187] EF 4: 456
harilik keerispea
Põhja-Ameerika; Eestis hajusalt kultiveeritav, harva metsistub; antropofüüt (Enari 1944: 406)


Hypericaceae Juss., nom. cons.[= Guttiferae Juss.] BF 2: 187; EF 8: 20
naistepunalised

Hypericum
L. BF 2: 187; EF 8: 21
naistepuna

Hypericum hirsutum
L. [Germann 1807: 73, cult.?; Luce 1829b: 417] EF 8: 24
karvane naistepuna
Eurosiber; Eestis paiguti (lääneosas), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (hemerofoob?, Enari 1944: 314)
Hypericum humifusum
L. [Grindel 1803: 232] EF 8: 22
lamav naistepuna
Euroopa (subatlantiline); Eestis esinemine ebaselge (vanad andmed), areaali kirdepiiril; hemerofoob?; PR0
Hypericum maculatum
Crantz [= Hypericum quadrangulum auct.] [Grindel 1803: 231, H. quadrangulare] EF 8: 26
kandiline naistepuna
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 315)
Hypericum montanum
L. [Germann 1807: 73, cult.?; Klinge 1892a: 436] EF 8: 28
mägi-naistepuna
Euroopa (subatlantiline); Eestis haruldane (Saaremaal), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 315); LK2, PR3
Hypericum perforatum
L. [Hupel 1777: 501] EF 8: 31
liht-naistepuna
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (II, Enari 1944: 315)
Hypericum quadrangulare auct. -> Hypericum tetrapterum Fr.
Hypericum quadrangulum auct. -> Hypericum maculatum Crantz
***Hypericum tetrapterum
Fr. [= Hypericum quadrangulare auct., nom. rejic.] [Luce 1823: 255]
Euroopa; Eestis üksnes kirjandusallikate alusel


Juglandaceae A.Rich. ex Kunth, nom. cons. EF 4: 352
pähklipuulised

Juglans
L. [Hupel 1777: 524] EF 4: 358
pähklipuu

Juglans ailantifolia
Carriére
jaapani pähklipuu
Ida-Aasia; Eestis harva kultuuris, metsistunult (S) haruldane; antropofüüt
Juglans cinerea
L. [Klinge 1882b: 442] EF 4: 365
hall pähklipuu
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris hajusalt, harva metsistub (S); antropofüüt
Juglans mandschurica
Maxim. [Klinge 1883c: 103] EF 4: 362
mandžuuria pähklipuu
Kaug-Ida; Eestis hajusalt kultuuris, metsistunult (S) haruldane; antropofüüt
Juglans regia
L. [Germann 1807: 77] EF 4: 359
kreeka pähklipuu
Lõuna-Euroopa, Aasia; Eestis harva kultiveeritav (külmaõrn), lühiajaline metsistumine võimalik Saaremaal (Teise maailmasõja lõpuni kasvas Saaremaal Mõntus suurem puu, mis andis idanemisvõimelisi seemneid, Laas 1987: 656); antropofüüt

Pterocarya
Kunth EF 4: 353
tiibpähklipuu

Pterocarya fraxinifolia
(Poir.) Spach [Klinge 1883c: 103] EF 4: 354
kaukaasia tiibpähklipuu
Edela-Aasia; Eestis kultuuris hajusalt, metsistunult haruldane (V, seemneline metsistumine küsitav); antropofüüt


Lamiaceae Lindl., nom. cons.[= Labiatae Juss.] BF 2: 287; EF 5: 36
huulõielised

Acinos
Mill. BF 2: 302; EF 5: 167
nõmmemünt

***Acinos alpinus
(L.) Moench [= Satureja alpina (L.) Scheele] [Luce 1823: 212, Thymus alpinus L.] EF 5: 169
alpi nõmmemünt (alpi piparrohi)
Lõuna- ja Kesk-Euroopa mäestikud; looduslik esinemine Eestis ebatõenäoline; kultiveeritakse hajusalt aialillena (K. Leiusel alates 1938: Süvalepp, Süvalepp 1976: 185)
Acinos arvensis
(Lam.) Dandy [= Acinos thymoides Moench; Satureja acinos (L.) Scheele; Calamintha acinos (L.) Clairv.] [Fischer 1778: 256, Thymus acinos L.] EF 5: 167
väike nõmmemünt
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (II, Enari 1944: 432)
Acinos thymoides Moench -> Acinos arvensis (Lam.) Dandy

Ajuga
L. BF 2: 287; EF 5: 42
akakapsas

Ajuga genevensis
L. [Fleischer, Lindemann 1839: 203] EF 5: 46
karvane akakapsas
Kontinentaalne Euraasia; Eestis haruldane tulnukas (esmakordselt leitud Valgast 1908, H. Hiir); antropofüüt (I, Enari 1944: 443)
Ajuga pyramidalis
L. [Grindel 1803: 180] EF 5: 49
püramiid-akakapsas
Euroopa; Eestis haruldane, areaali idapiiril; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 443); LK1, PR2
Ajuga reptans
L. [Grindel 1803: 180 (?)] EF 5: 43
roomav akakapsas
Eurosiber; Eestis areaali kirdepiiri lähedal, väga haruldane, kultuuris hajusalt, tulnukana haruldane; hemeradiafoor (?, Enari 1944: 443); LK2, PR1

Ballota
L. BF 2: 296; EF 5: 133
karunõges

Ballota alba L. -> Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek
Ballota nigra
L. subsp. foetida Hayek [= Ballota alba L.] EF 5: 136
Lääne- ja Kesk-Euroopa; Eestis väga haruldane tulnukas (19. saj.); antropofüüt
Ballota nigra
L. subsp. nigra [Fischer 1791: 534] EF 5: 133
must karunõges
Eurosiber; Eestis väga haruldane tulnukas (19. saj.); antropofüüt (I, Enari 1944: 435)

Betonica L. -> Stachys L. EF 5: 145
tõnnike

Betonica officinalis L. -> Stachys officinalis (L.) Trevis.

Calamintha
Mill.

Calamintha acinos (L.) Clairv. -> Acinos arvensis (Lam.) Dandy
***Calamintha nepeta
(L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball [= Calamintha officinalis Moench; Thymus glandulosus Req.] [Fischer 1778: 257, Melissa calamintha L.] EF 5: 164
Lõuna- ja Kesk-Euroopa; looduslik esinemine Eestis tõendamata
Calamintha officinalis Moench -> Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball

Chaiturus Ehrh. ex Willd. -> Leonurus L.
lakksaba

Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb. -> Leonurus marrubiastrum L.

Clinopodium
L. BF 2: 303; EF 5: 164
mägimünt

Clinopodium vulgare
L. [= Satureja vulgaris (L.) Fritsch] [Fischer 1784: 124] EF 5: 165
harilik mägimünt
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt (peamiselt lubjarikastel aladel); hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 433)

Dracocephalum
L., nom. cons. BF 2: 300; EF 5: 86
tondipea

***Dracocephalum parviflorum
Nutt. [Nenjukov 1935: 313] EF 5: 86
Põhja-Ameerika; Eestis pole looduslik esinemine herbaarselt tõendatud, kirjandusandmeil esinenud Tallinnas; lähimad leiukohad Soomes (tulnukana)
Dracocephalum ruyschiana
L. [Grindel 1803: 189] EF 5: 89
sile tondipea
Kontinentaalne Euraasia; Eestis paiguti, sagedam põhja- ja kaguosas, areaali põhjapiiril; naaberaladel sagedus vähenenud; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 440); LK2, PR3
Dracocephalum sibiricum (L.) L. -> Nepeta sibirica L.
Dracocephalum thymiflorum
L. [= Dracocephalum triflorum L.] [Grindel 1803: 189] EF 5: 87
karvane tondipea
Eurosiber; Eestis tulnukana (naturaliseerunud?) paiguti, peamiselt mandriosas; antropofüüt (apofüüt I?, Enari 1944: 441)
Dracocephalum triflorum L. -> Dracocephalum thymiflorum L.

Elsholtzia
Willd. BF 2: 310; EF 5: 203
rihumünt

Elsholtzia ciliata
(Thunb.) Hyl. [= Elsholtzia patrinii (Lepech.) Garcke] [Germann 1807: 55, cult.; Wiedemann, Weber 1852: 335, Elsholtzia cristata Willd.] EF 5: 203
suga-rihumünt
Aasia; Eestis haruldane tulnukas (esimene herbaarleht: Võru 1902, H. Hiir); antropofüüt (I, Enari 1944: 429)
Elsholtzia cristata Willd. -> Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.
Elsholtzia patrinii (Lepech.) Garcke -> Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.

Galeobdolon
Huds. [incl. Lamiastrum Heist. ex Fabr.) BF 2: 295; EF 5: 123
koldnõges

Galeobdolon luteum
Huds. [= Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek; Lamium galeobdolon (L.) L.] [Fischer 1778: 254, Galeopsis galeobdolon L.] EF 5: 124
koldnõges
Euraasia; Eestis tavaline, areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 436)

Galeopsis
L. BF 2: 291; EF 5: 96
kõrvik

Galeopsis angustifolia
Ehrh. ex Hoffm. [Wiedemann, Weber 1852: 327; M. Kask, Viljasoo 1973: 295] EF 5: 97
võõrkõrvik
Euroopa; Eestis haruldane tulnukas (esimesed herbaarandmed Kadrina 1958, E. Tammemägi); antropofüüt
Galeopsis bifida
Boenn. [Vilberg 1925a: 196] EF 5: 109
pügaldunud kõrvik
Euraasia; Eestis paiguti (peamiselt rannikualadel); apofüüt (I, Enari 1944: 438)
Galeopsis cannabina Roth -> Galeopsis speciosa Mill.
Galeopsis galeobdolon L. -> Galeobdolon luteum Huds.
Galeopsis ladanum
L. [Fischer 1778: 254] EF 5: 100
ahtalehine kõrvik
Eurosiber; Eestis paiguti (eriti Ida- ja Lõuna-Eestis); apofüüt (II, Enari 1944: 438)
Galeopsis pubescens
Besser [Kupffer 1895b: 75] EF 5: 102
pehmekarvane kõrvik
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas, leitud 19. saj. lõpul; antropofüüt (VI?, Enari 1944: 438)
Galeopsis speciosa
Mill. [= Galeopsis versicolor Curtis] [Grindel 1803: 185, Galeopsis cannabina Roth] EF 5: 105
kirju kõrvik
Eurosiber; Eestis tavaline; antropofüüt (VI, Enari 1944: 438)
Galeopsis tetrahit
L. [Fischer 1784: 123] EF 5: 107
kare kõrvik
Eurosiber; Eestis tavaline; antropofüüt (VI, Enari 1944: 439)
Galeopsis versicolor Curtis -> Galeopsis speciosa Mill.

Glechoma
L., nom. cons. BF 2: 300; EF 5: 83
maajalg

Glechoma hederacea
L. [Hupel 1777: 498] EF 5: 85
harilik maajalg
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt (asulate ümbruses); apofüüt (II, Enari 1944: 441)

Hyssopus
L. BF 2: 311; EF 5: 169
iisop

Hyssopus officinalis
L. [Germann 1807: 75, cult.] EF 5: 170
harilik iisop
Kontinentaalne Euraasia; Eestis hajusalt kultuuris, harva metsistunult; antropofüüt (I, Enari 1944: 432)

Lamiastrum Heist. ex Fabr. -> Galeobdolon Huds.

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek -> Galeobdolon luteum Huds.

Lamium
L. BF 2: 293; EF 5: 112
iminõges

Lamium album
L. [Hupel 1777: 507] EF 5: 120
valge iminõges
Eurosiber; Eestis sage; antropofüüt (II, Enari 1944: 436)
Lamium amplexicaule
L. [Fischer 1778: 254] EF 5: 113
hõlmine iminõges (hõlmlehine iminõges)
Eurosiber; Eestis hajusalt; antropofüüt (I, Enari 1944: 436)
Lamium confertum Fr. -> Lamium molucellifolium Fr.
Lamium galeobdolon (L.) L. -> Galeobdolon luteum Huds.
Lamium hybridum
Vill. [Fleischer, Lindemann 1839: 204, Lamium incisum Willd.] EF 5: 118
hambune iminõges
Euroopa; Eestis hajusalt; antropofüüt (I, Enari 1944: 437)
Lamium incisum Willd. -> Lamium hybridum Vill.
Lamium intermedium Fr. -> Lamium molucellifolium Fr.
Lamium maculatum
L. [Fleischer, Lindemann 1839: 204] EF 5: 121
täpiline iminõges
Eurosiber; Eestis harva (peamiselt põhjaosas), areaali põhjapiiril; hemerofoob (Enari 1944: 437); PR3
***Lamium molucellifolium
Fr. [= Lamium intermedium Fr.; Lamium confertum Fr.] [Hultén 1950: 386] EF 5: 112
Euroopa; esinemine Eestis võimalik, kuid tõendamata; kirjanduse andmetel Ruhnus
Lamium purpureum
L. [Hupel 1777: 507] EF 5: 116
verev iminõges
Eurosiber; Eestis tavaline; antropofüüt (I, Enari 1944: 437)

Leonurus
L. [incl. Chaiturus Ehrh. ex Willd.] BF 2: 295; EF 5: 129
südamerohi

Leonurus cardiaca
L. subsp. cardiaca [M. Kask, Laasimer 1966a: 482] EF 5: 131
lääne-südamerohi
Eurosiber; Eestis harva (peamiselt lääneosas); antropofüüt (II, Enari 1944: 436)
Leonurus cardiaca
L. subsp. villosus (Desf. ex Spreng.) Hyl. [= Leonurus villosus Desf. ex Spreng.; Leonurus quinquelobatus (Gilib.) Gilib.] [Hupel 1777: 494, 499, s.l.] EF 5: 132
veiste-südamerohi
Eurosiber; Eestis hajusalt; antropofüüt
Leonurus marrubiastrum
L. [= Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb.] [Grindel 1803: 187] EF 5: 126
lakksaba
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas, leitud 20. saj. algul; antropofüüt
Leonurus quinquelobatus (Gilib.) Gilib. -> Leonurus cardiaca L. subsp. villosus (Desf. ex Spreng.) Hyl.
Leonurus villosus Desf. ex Spreng. -> Leonurus cardiaca L. subsp. villosus (Desf. ex Spreng.) Hyl.

Lycopus
L. BF 2: 305; EF 5: 182
parkhein

Lycopus europaeus
L. [Fischer 1784: 100] EF 5: 183
harilik parkhein
Eurosiber; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 430)

Marrubium
L. BF 2: 291; EF 5: 67
penimünt

Marrubium vulgare
L. [Fischer 1778: 255] EF 5: 68
ürt-penimünt
Euroopa (subatlantiline); Eestis väga haruldane tulnukas, leitud 19. saj. lõpus ja 20. saj. algul; antropofüüt (I, Enari 1944: 442)

Melissa
L.
meliss

Melissa calamintha L. -> Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball

Mentha
L. BF 2: 305; EF 5: 185
münt

Mentha aquatica
L. [incl. Mentha litoralis Hartm.; Mentha esthonica Gand.; Mentha rossica Gand.] [Hupel 1777: 489] EF 5: 192
vesimünt
Tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (sagedam rannikulähedastel aladel), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (M. aquatica apofüüt III, M. litoralis hemeradiafoor, Enari 1944: 429, 430)
Mentha aquatica × M. arvensis -> Mentha ×verticillata L.
Mentha aquatica × M. longifolia -> Mentha ×dumetorum Schult.
Mentha aquatica × M. spicata -> Mentha ×piperita L.
Mentha arvensis
L. subsp. arvensis [incl. Mentha exigua Luce] [Fischer 1784: 123, s.l.] EF 5: 187
põldmünt
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (II, Enari 1944: 429)
Mentha arvensis
L. subsp. austriaca (Jacq.) Briq. [= Mentha austriaca Jacq.] [Vilberg 1925a: 199, M. austriaca] EF 5: 189
salumünt
Üldlevik ebaselge; Eestis tavaline; hemeradiafoor
Mentha arvensis
L. subsp. parietariifolia (Becker) Briq. [= Mentha parietariaefolia Becker] [Glehn 1860: 66, M. arvensis . parietariaefolia Becker] EF 5: 190
Üldlevik ebaselge; Eestis harva; hemeradiafoor
Mentha arvensis × M. spicata -> Mentha ×gentilis L.
Mentha austriaca Jacq. -> Mentha arvensis L. subsp. austriaca (Jacq.) Briq.
Mentha carinthiaca auct. -> Mentha ×dalmatica Tausch
Mentha ×dalmatica
Tausch [= Mentha carinthiaca auct.] [M. Kask 1973b: 202] EF 5: 202
Üldlevik ebaselge; Eestis ilmselt kultuurist metsistunult, esinemine ebaselge (vanad leiud); antropofüüt
Mentha ×dumetorum
Schult. [= Mentha ×hirta Willd.; Mentha aquatica × M. longifolia] [M. Kask 1973b: 202] EF 5: 202
Üldlevik ebaselge; Eestis esinemine ebaselge (vanad leiud); hemeradiafoor?
Mentha esthonica Gand. -> Mentha aquatica L.
Mentha exigua Luce -> Mentha arvensis L. subsp. arvensis
Mentha ×gentilis
L. [= Mentha arvensis × M. spicata] [Skottsberg, Vestergren 1900: 378] EF 5: 202
väärismünt
Euroopa; Eestis harva kultuuris, metsistunult? haruldane; antropofüüt
Mentha ×hirta Willd. -> Mentha ×dumetorum Schult.
Mentha litoralis Hartm. -> Mentha aquatica L.
Mentha longifolia
(L.) L. [Grindel 1803: 181, Mentha sylvestris L.] EF 5: 194
pikalehine münt
Eurosiber; Eestis haruldane, levik vähenenud viimastel aastakümnetel, areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt I, Enari 1944: 430)
Mentha parietariaefolia Becker -> Mentha arvensis L. subsp. parietariifolia (Becker) Briq.
Mentha ×piperita
L. [= Mentha aquatica × M. spicata] [Fischer 1791: 793] EF 5: 197
piparmünt
Tuntakse ainult kultuuris; Eestis kultuuris tavaline, harva metsistub; antropofüüt
***Mentha pulegium
L. [Luce 1823: 204] EF 5: 202
kirbumünt
Lõuna-Euroopa; esinemine Eestis tõendamata
Mentha rossica Gand. -> Mentha aquatica L.
Mentha sativa L. -> Mentha ×verticillata L.
Mentha spicata
L. [Fischer 1791: 535, Mentha viridis L.] EF 5: 199
rohemünt
Euroopa; Eestis kultuuris tavaline; metsistunult ja naturaliseerunult haruldane; antropofüüt (I, Enari 1944: 430)
Mentha sylvestris L. -> Mentha longifolia (L.) L.
Mentha ×verticillata
L. [= Mentha sativa L.; Mentha aquatica × M. arvensis] [Luce 1823: 204] EF 5: 190
männasmünt
Euroopa; Eestis hajusalt; hemeradiafoor
Mentha viridis L. -> Mentha spicata L.

Monarda
L.
monarda

Monarda didyma
L. [Germann 1807: 91, cult.]
aedmonarda
Põhja-Ameerika; Eestis hajusalt kultuuris, harva metsistub; antropofüüt

Nepeta
L. BF 2: 299; EF 5: 73
naistenõges

Nepeta cataria
L. [Hupel 1777: 501] EF 5: 79
harilik naistenõges
Kontinentaalne Euraasia; Eestis kultuuris hajusalt, metsistunult ja tulnukana harva (Võru 1870, H. Hiir); antropofüüt (I, Enari 1944: 442)
Nepeta grandiflora
M.Bieb. [Enumeratio... 1814: 11, cult.; Kupffer, Lackschewitz 1904: 145] EF 5: 82
suureõiene naistenõges
Kaukaasia endeem; Eestis kultuuris haruldane, metsistunult ja tulnukana haruldane (Keila-Joa); antropofüüt (I, Enari 1944: 441)
Nepeta sibirica
L. [=Dracocephalum sibiricum (L.) L.] EF 5: 75
siberi naistenõges
Aasia; Eestis harva kultuuris, tulnukana ja metsistunult haruldane; antropofüüt

Origanum
L. BF 2: 303; EF 5: 172
pune

Origanum vulgare
L. [Hupel 1777: 519] EF 5: 172
harilik pune
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 4321)

Prunella
L. BF 2: 301; EF 5: 92
käbihein

Prunella grandiflora
(L.) Scholler [Germann 1807: 109, cult.; Luce 1823: 213] EF 5: 93
suureõiene käbihein
Euroopa; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult haruldane, lähimad looduslikud leiukohad Lätis; antropofüüt
Prunella vulgaris
L. [Hupel 1777: 508] EF 5: 93
harilik käbihein
Tsirkumpolaarne; Eestis sage; apofüüt (III, Enari 1944: 439)

Salvia
L. BF 2: 309; EF 5: 149
salvei

Salvia dumetorum
Andrz. ex Besser [= Salvia stepposa Schost.] [M. Kask, Laasimer 1966b: 489] EF 5: 153
võsasalvei
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Hiiumaa 1961); antropofüüt
Salvia nemorosa
L. [Germann 1807: 117, cult.; Kupffer 1894: 104, Salvia silvestris auct., non L.] EF 5: 154
metssalvei
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Valga 1912, H. Hiir); antropofüüt (I, Enari 1944: 433)
Salvia nutans
L. [Germann 1807: 117, cult.; Eichwald 1941: 37] EF 5: 157
longus salvei
Kagu-Euroopa ja Kaukaasia endeem; Eestis väga haruldane tulnukas (esmasleid 1936 Võru - Valga raudteelt, Eichwald); antropofüüt (I, Enari 1944: 433)
Salvia pratensis
L. [Hupel 1777: 510] EF 5: 150
aassalvei
Euroopa (subatlantiline); Eestis haruldane tulnukas (Tartu 1900, K. Masing); antropofüüt (I, Enari 1944: 433)
Salvia stepposa Schost. -> Salvia dumetorum Andrz. ex Besser
Salvia silvestris auct., non L. -> Salvia nemorosa L.
Salvia ×sylvestris
L. [= Salvia nemorosa × S. pratensis] [M. Kask 1973b: 157] EF 5: 157
Eurosiber?; Eestis väga haruldane tulnukas (Tallinn 1958); antropofüüt
Salvia verticillata
L. [Germann 1807: 117, cult.; Thomson 1922b: 144] EF 5: 160
männassalvei
Eurosiber; Eestis tulnukana harva; antropofüüt (I, Enari 1944: 434)

Satureja
L. EF 5: 164
piparrohi

Satureja acinos (L.) Scheele -> Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Satureja vulgaris (L.) Fritsch -> Clinopodium vulgare L.

Scutellaria
L. BF 2: 289; EF 5: 61
tihashein

Scutellaria galericulata
L. [Fischer 1784: 124] EF 5: 62
harilik tihashein
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 442)
Scutellaria hastifolia
L. [Grindel 1803: 190] EF 5: 65
odalehine tihashein
Eurosiber; Eestis paiguti (rannikul), areaali idapiiril; hemeradiafoor (?, Enari 1944: 442)

Sideritis
L. BF 2: 311; EF 5: 70
haavarohi

Sideritis montana
L. [Germann 1807: 124, cult.; Remmel 1963: 63] EF 5: 71
mägi-haavarohi
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (esmakordselt Haapsalus 1934, G. Vilbaste); antropofüüt

Stachys
L. [incl. Betonica L.] BF 2: 297; EF 5: 136
nõianõges

Stachys annua
(L.) L. [Vilberg 1925a: 197] EF 5: 144
üheaastane nõianõges
Kontinentaalne Euraasia; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt (I, Enari 1944: 434)
***Stachys arvensis
(L.) L. [Fischer 1784: 124] EF 5: 145
põld-nõianõges
Euroopa (subatlantiline); Eestis ilmselt tulnukana, esinemine tõendamata (kaheldav herbaarmaterjal); antropofüüt (I, Enari 1944: 434)
Stachys byzantina
C.Koch [= Stachys lanata Jacq., non Crantz] [Germann 1807: 129, S. lanata, cult.] EF 5: 138
villane nõianõges
Edela-Aasia; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult harva; antropofüüt
***Stachys germanica
L. [Fischer 1791: 538] EF 5: 145
Euroopa, looduslik esinemine Eestis tõendamata
Stachys lanata Jacq., non Crantz -> Stachys byzantina C. Koch
Stachys officinalis
(L.) Trevis. [= Betonica officinalis L.] [Hupel 1777: 490, Betonica officinalis] EF 5: 146
harilik tõnnike
Eurosiber; Eestis paiguti (peamiselt lõunaosas), areaali loodepiiril; apofüüt (III, Enari 1944: 434)
Stachys palustris
L. [Fischer 1778: 255) EF 5: 140
soo-nõianõges
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (I, Enari 1944: 434)
***Stachys recta
L. [Luce 1823: 209] EF 5: 145
Euroopa; looduslik esinemine Eestis pole tõendatud (lähimad leiukohad Lätis)
Stachys sylvatica
L. [Fischer 1778: 255] EF 5: 138
mets-nõianõges
Eurosiber; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 435)

Teucrium
L. BF 2: 289; EF 5: 52
tarinõges

Teucrium botrys
L. [Vilberg 1925a: 194] EF 5: 55
kobar-tarinõges
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Võru 1904, H. Hiir); antropofüüt
Teucrium chamaedrys
L. [Hupel 1777: 497] EF 5: 59
lõhnatu tarinõges
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Antsla 1915, H. Hiir); antropofüüt
Teucrium scordium
L. [Fischer 1778: 251] EF 5: 53
vinav tarinõges
Kontinentaalne Euraasia; Eestis paiguti (põhja- ja lääneosas), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 445)

Thymus
L. BF 2: 303; EF 5: 176
liivatee

Thymus acinos L. -> Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Thymus alpinus L. -> Acinos alpinus (L.) Moench
Thymus chamaedrys Fr. -> Thymus pulegioides L.
Thymus glandulosus Req. -> Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) P.W.Ball
Thymus pulegioides
L. [= Thymus chamaedrys Fr.] [Fleischer, Lindemann 1839, Th. serpyllum . chamaedrys (Fr.) Koch] EF 5: 177
paljalehine liivatee
Eurosiber; Eestis hajusalt; apofüüt (II, Enari 1944: 431)
Thymus serpyllum
L. [Hupel 1777: 508] EF 5: 180
nõmm-liivatee
Euraasia; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 431)
Thymus vulgaris
L. [Germann 1807: 132, cult.] EF 5: 177
aed-liivatee
Vahemeremaad; Eestis kultuuris hajusalt, metsistunult väga haruldane; antropofüüt


Lentibulariaceae Rich., nom. cons. BF 2: 344; EF 5: 21
vesihernelised

Pinguicula
L. BF 2: 344; EF 5: 22
võipätakas

Pinguicula alpina
L. [Germann 1807: 104] EF 5: 22
alpi võipätakas
Arktomontaanne; Eestis haruldane, areaali lõunapiiril; hemerofoob (apofüüt III, Enari 1944: 428); LK2, PR3
Pinguicula vulgaris
L. [Hupel 1777: 496] EF 5: 24
harilik võipätakas
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (sagedam lubjarikastel aladel); apofüüt (III, Enari 1944: 428)

Utricularia
L. BF 2: 345; EF 5: 26
vesihernes

Utricularia australis
R.Br. [= Utricularia neglecta Lehm.] [Mäemets, Eglīte, Sinkevičienė 1996b: 346]
lõuna-vesihernes
Euraasia; Eestis haruldane?, levik ebaselge, areaali idapiiril?; hemeradiafoor
Utricularia intermedia
Hayne [Fleischer, Lindemann 1839: 16] EF 5: 28
vahelmine vesihernes
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 427)
Utricularia intermedia × U. minor -> Utricularia ochroleuca R.Hartm.
Utricularia minor
L. [Grindel 1803: 12] EF 5: 28
väike vesihernes
Tsirkumpolaarne; Eestis harva; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 428)
Utricularia neglecta Lehm. -> Utricularia australis R.Br.
***Utricularia ochroleuca
R.W.Hartm. [= Utricularia intermedia × U. minor]
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis esinemine võimalik, herbaarmaterjaliga tõendamata leid Viidumäelt; hemeradiafoor
Utricularia vulgaris
L. [Fischer 1791: 393] EF 5: 30
harilik vesihernes
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 428)


Linaceae DC. ex Gray, nom. cons. BF 2: 169; EF 3: 292
linalised

Linum
L. BF 2: 169; EF 3: 295
lina

Linum catharticum
L. [Hupel 1777: 508] EF 3: 298
aaslina
Eurosiber; Eestis tavaline (sagedam lääne- ja põhjaosas); apofüüt (III, Enari 1944: 369)
Linum usitatissimum
L. [Grindel 1803: 99] EF 3: 296
harilik lina
Tuntud ainult kultuuris; Eestis kultiveeritakse paiguti (rohkem lõuna- ja idaosas), varem kultiveeriti märgatavalt laialdasemalt, metsistunult harva; antropofüüt (V, Enari 1944: 369)

Radiola
Hill BF 2: 169; EF 3: 294
pisilina

Radiola linoides
Roth [Vilberg 1930f: 127, Radiola radiola H.Karst.] EF 3: 294
pisilina
Euroopa (subatlantiline); Eestis väga haruldane, areaali põhjapiiril; apofüüt (hemeradiafoor?, Enari 1944: 370); LK1, PR2
Radiola radiola H.Karst. -> Radiola linoides Roth


Lythraceae J.St.-Hil., nom. cons. BF 2: 200; EF 3: 388
kukesabalised

Lythrum
L. BF 2: 200; EF 3: 391
kukesaba

Lythrum portula (L.) D.A.Webb -> Peplis portula L.
Lythrum salicaria
L. [Fischer 1778: 236] EF 3: 391
harilik kukesaba
Euraasia; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 284)

Peplis
L. BF 2: 201; EF 3: 388
ojakapsas

Peplis portula
L. [= Lythrum portula (L.) D.A.Webb] [Fischer 1791: 469] EF 3: 388
muda-ojakapsas
Eurosiber; Eestis harva; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 285)