Celastraceae R.Br., nom. cons. BF 2: 178; EF 3: 494
kikkapuulised

Euonymus
L., nom. cons. BF 2: 178; EF 3: 496
kikkapuu

Euonymus europaea
L. [Hupel 1777: 513] EF 3: 497
harilik kikkapuu
Euroopa (subatlantiline); Eestis harva (lõunaosas), kultuuris paiguti, metsistub harva, areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 378); LK2, PR3
Euonymus nana
M.Bieb. [Klinge 1883c: 92] EF 3: 500
väike kikkapuu
Kontinentaalne Euraasia; Eestis harva kultuuris, metsistunult (V) haruldane (Pirita); antropofüüt
Euonymus hamiltoniana
Wallr. var. sieboldiana (Blume) Kom. [Dietrich 1865: 19, s.l.]
Sieboldi kikkapuu
Jaapan; Eestis harva kultuuris, metsistunult (S) haruldane; antropofüüt
Euonymus latifolia
(L.) Mill. [Dietrich 1865: 19] EF 3: 500
laialehine kikkapuu
Lõuna-Euroopa; Eestis kultuuris harva, metsistunult (S) haruldane; antropofüüt
Euonymus macroptera
Rupr. [Klinge 1883c: 92, Euonymus latifolia (L.) Mill. a. macroptera Rupr.]
suuretiivane kikkapuu
Aasia; Eestis kultuuris harva, metsistunult (S) haruldane; antropofüüt
Euonymus planipes
(Koehne) Koehne
lamedarootsune kikkapuu
Ida-Aasia; Eestis kultuuris harva, metsistunult (S) haruldane; antropofüüt
Euonymus verrucosa
Scop. [Fleischer, Lindemann 1839: 91] EF 3: 499
naastune kikkapuu
Eurosiber; Eestis hajusalt kultuuris, metsistub harva; loodusliku areaali piir läbib Lätit ja Setumaad (Lippmaa 1935: 78; Nenjukov 1931: 35); antropofüüt (hemeradiafoor, Enari 1944: 378)


Ceratophyllaceae Gray, nom. cons. BF 1: 266; EF 2/1, 2/2: 124
kardheinalised

Ceratophyllum
L. EF 2/1, 2/2: 125
kardhein

Ceratophyllum demersum
L. [Fischer 1778: 297] EF 2/1, 2/2: 125
räni-kardhein
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 241)
Ceratophyllum submersum
L. [Fleischer, Lindemann 1839: 334]
sile kardhein
Eurosiber; Eestis väga haruldane (Pärnu), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor; PR1


Chenopodiaceae Vent., nom. cons. BF 1: 206; EF 8: 140
maltsalised

Atriplex
L. BF 1: 213; EF 8: 177
malts

Atriplex acuminata Waldst. & Kit. -> Atriplex sagittata Borkh.
Atriplex aucheri
Moq. [= Atriplex amblyostegia Turcz.] [T. Kukk 1991e: 25]
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Tallinn 1965, A. Remmel); antropofüüt
Atriplex amblyostegia Turcz. -> Atriplex aucheri Moq.
Atriplex calotheca
(Rafn) Fr. [= Atriplex hastata L.] [Klinge 1885c: 235(!)] EF 8: 188
noollehine malts
Euroopa põhjaosa (Balti ja Põhjamere endeem); Eestis paiguti (rannikul), areaali kagupiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 192)
Atriplex centralasiatica
Iljin [Lekavičius et al. 1993: 217]
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Tallinn 1969); antropofüüt
Atriplex fera
(L.) Bunge [Lekavičius et al. 1993: 217]
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Tallinn 1967); antropofüüt
Atriplex glabriuscula
Edmondston [= Atriplex patula subsp. glabriuscula (Edmondston) Hall & Clem.] [Enari jt. 1943: 138] EF 8: 191
sile malts
Euroopa rannikutaim; Eestis harva (peamiselt rannikul), areaali idapiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 192)
Atriplex hastata auct., non L. -> Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostrata
Atriplex hastata L. -> Atriplex calotheca (Rafn) Fr.
Atriplex heterosperma Bunge -> Atriplex micrantha Ledeb.
Atriplex hortensis
L. [Germann 1807: 26, cult.] EF 8: 179
aedmalts
Tuntud ainult kultuuris?; Eestis kultuuris ja metsistunult hajusalt; antropofüüt (I, Enari 1944: 193)
Atriplex hortensis L. subsp. heterosperma (Bunge) Meijden -> Atriplex micrantha Ledeb.
Atriplex hortensis L. subsp. nitens (Schkuhr) E.Pons -> Atriplex sagittata Borkh.
Atriplex kuzenevae N.Semenova -> Atriplex longipes Drejer subsp. longipes
Atriplex laciniata L. -> Atriplex tatarica L.
Atriplex lapponica Pojark. -> Atriplex longipes Drejer subsp. longipes
Atriplex latifolia Wahlenb. -> Atriplex prostrata Boucher ex DC. subsp. prostrata
Atriplex littoralis
L. [Grindel 1803: 300] EF 8: 188
randmalts
Tsirkumpolaarne rannikutaim, Euraasia lõunaosa kontinentaalsetel aladel ka soolakutel; Eestis rannikul sage, mujal haruldane, areaali kagupiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 193)
Atriplex littoralis L. var. patens Litv. -> Atriplex patens (Litv.) Iljin
Atriplex longipes
Drejer subsp. longipes [incl. Atriplex kuzenevae N.Semenova, Atriplex lapponica Pojark.] [Gröntved 1927: 36] EF 8: 185
väike malts
Põhja-Euroopa; Eestis harva (rannikul), areaali kagupiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 193)
Atriplex longipes
Drejer subsp. praecox (Hülph.) Turesson [= Atriplex praecox Hülph.; incl. Atriplex nudicaulis Boguslaw] [Lippmaa 1935b: 48] EF 8: 184
varajane malts
Põhja-Euroopa; Eestis paiguti, peamiselt lääneosas, areaali kagupiiril; hemeradiafoor
Atriplex megalotheca
Popov [Lekavičius et al. 1993: 218]
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Tallinn 1961); antropofüüt
Atriplex micrantha
Ledeb. [= Atriplex heterosperma Bunge; Atriplex hortensis L. subsp. heterosperma (Bunge) Meijden] [Lekavičius et al. 1993: 218]
eriseemnene malts
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Atriplex nitens Schkuhr -> Atriplex sagittata Borkh.
Atriplex nudicaulis Boguslaw -> Atriplex longipes Drejer subsp. praecox (Hülph.) Turesson
Atriplex patens
(Litv.) Iljin [= Atriplex littoralis L. var. patens Litv.] [Lekavičius et al. 1993: 218]
lihakas malts
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Atriplex patula
L. [Fischer 1778: 308] EF 8: 181
harilik malts
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (I, Enari 1944: 193)
Atriplex patula subsp. glabriuscula (Edmondston) Hall & Clem. -> Atriplex glabriuscula Edmondston
Atriplex portulacoides auct. -> Halimione pedunculata (L.) Aellen
Atriplex praecox Hülph. -> Atriplex longipes Drejer subsp. praecox (Hülph.) Turesson
Atriplex prostrata
Boucher ex DC. subsp. polonica (Zapał.) Uotila [Uotila 1977a: 197]
Euroopa; Eestis harva (rannikul), ka tulnukana (Tartu 1970, A. Remmel); apofüüt
Atriplex prostrata
Boucher ex DC. subsp. prostrata [= Atriplex hastata auct., non L.; Atriplex latifolia Wahlenb.] [Luce 1823: 347, A. hastata] EF 8: 186
odalehine malts
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (A. hastata: apofüüt I, A. prostrata: hemeradiafoor, Enari 1944: 192, 194)
Atriplex rosea
L. [Germann 1807: 26, cult.]
roosmalts
Lõuna-Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Atriplex sagittata
Borkh. [= Atriplex acuminata Waldst. & Kit.; Atriplex hortensis L. subsp. nitens (Schkuhr) E.Pons; Atriplex nitens Schkuhr] [Germann 1807: 26, cult.; A. nitens; Johnson 1850: 40] EF 8: 181
läikmalts
Euroopa; Eestis haruldane tulnukas, kultuuris haruldane; antropofüüt
Atriplex schugnanica
Iljin [Lekavičius et al. 1993: 218]
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Tartu 1969); antropofüüt
Atriplex sibirica
L. [= Obione sibirica (L.) Fischer] [Eichwald 1966h: 805] EF 8: 195
siberi malts
Aasia; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt
Atriplex tatarica
L. [Fischer 1791: 647, A. laciniata L. s.l.] EF 8: 193
tatari malts
Lõuna-Euroopa, Aasia; Eestis tulnukana harva; antropofüüt

Axyris
L. BF 1: 219; EF 8: 197
aksüüris

Axyris amaranthoides
L. [Nenjukow 1927: 158] EF 8: 197
aasia aksüüris
Aasia; Eestis haruldane tulnukas (esmakordselt Kadriorust 1923); antropofüüt

Bassia
All. [= Echinopsilon Moq.; incl. Kochia Roth] BF 1: 219, 227; EF 8: 201
puhmikmalts

Bassia eriantha (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze -> Londesia eriantha
Fisch. & C.A.Mey.
Bassia hirsuta
(L.) Asch. [= Kochia hirsuta (L.) Nolte] [Eichwald 1966e: 799, Echinopsilon hirsutum (L.) Moq.]
karvane puhmikmalts
Kontinentaalne Euraasia, osaareaalid Taanis, Lõuna-Euroopas ja Musta mere kaldal (arvukus kõikjal väheneb); Eestis väga haruldane tulnukas (Tartu 1960); antropofüüt
Bassia hyssopifolia
(Pall.) Kuntze [= Kochia hyssopifolia (Pall.) Schrad.; Echinopsilon hyssopifolia (Pall.) Moq.] [Remmel 1975: 78]
iisop-puhmikmalts
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Tartu 1965); antropofüüt
Bassia laniflora
(S.G.Gmel.) A.J.Scott [= Kochia laniflora (S.G.Gmel.) Borb.; Kochia arenaria P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.] [Nenjukov 1928a: 14, Kochia arenaria]
Lõuna-Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Võru 1914); antropofüüt
***Bassia prostrata
(L.) A.J.Scott [= Kochia prostrata (L.) Schrad.] [Eichwald 1966j: 811]
laiuv puhmikmalts (laiuv kohhia)
Eestist kogutud herbaareksemplarid puuduvad
Bassia scoparia
(L.) A.J.Scott [= Kochia scoparia (L.) Schrad.; incl. Kochia densiflora (Moq.) Aellen, Kochia sieversiana auct.] [Nenjukov 1928: 14, Kochia scoparia] EF 8: 201, 203
aed-puhmikmalts (aedkohhia)
Tsirkumpolaarne?; Eestis haruldane tulnukas; kultuurist metsistumine haruldane; antropofüüt (I, Enari 1944: 194)
Bassia sedoides
(Pall.) Asch. [= Kochia sedoides (Pall.) Schrad.; Echinopsilon sedoides (Pall.) Moq.]
püstine puhmikmalts
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Tartu 1959); antropofüüt

Beta
L. EF 8: 143
peet

Beta vulgaris
L. [Hupel 1777: 522] EF 8: 144
harilik peet
Euroopa rannik, laialdaselt kultuuris; Eestis kultuuris tavaline, harva metsistub; antropofüüt

Blitum L.

Blitum capitatum L. -> Chenopodium capitatum (L.) Ambrosi
Blitum virgatum L. -> Chenopodium foliosum (Moench) Asch.

Chenopodium
L. BF 1: 206; EF 8: 146
hanemalts

Chenopodium acerifolium
Andrz. [Jalas, Suominen 1980: 29]
vahtralehine hanemalts
Osaareaal Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes, üksikud leiud Ukrainas; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Chenopodium acuminatum
Willd. [Eichwald 1966d: 801] EF 8: 169
terav hanemalts
Aasia?; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Chenopodium album
L. [incl. Chenopodium reticulatum Aellen] [Fischer 1784: 110] EF 8: 173
valge hanemalts
Tsirkumpolaarne (kosmopoliit); Eestis sage; apofüüt (antropofüüt VI, Enari 1944: 190)
Chenopodium album L. subsp. microphyllum (Boenn.) Sterner -> Chenopodium strictum Roth subsp. striatiforme (Murr) Uotila
Chenopodium album L. var. microphyllum Boenn. -> Chenopodium strictum Roth subsp. strictum
Chenopodium album L. subsp. striatum (Krašan) Murr -> Chenopodium strictum Roth subsp. strictum
Chenopodium ambrosioides
L. [Germann 1807: 38, cult.; Remmel 1975: 76]
ürt-hanemalts
Lõuna-Euroopa; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Chenopodium aristatum
L. [Eichwald 1966d: 801] EF 8: 149
oga-hanemalts
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Hiiu rdtj. 1960); antropofüüt
Chenopodium bonus-henricus
L. [Fischer 1778: 206] EF 8: 150
tervelehine hanemalts
Euroopa; Eestis väga haruldane, viimased leiud 1950ndatest aastatest, areaali kirdepiiril; antropofüüt (I, Enari 1944: 190)
Chenopodium botryodes
Sm. -> Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen
Chenopodium botrys
L. [Germann 1807: 38, cult.; Schmidt 1855: 234] EF 8: 148
kobar-hanemalts
Euroopa lõunaosa; Eestis väga haruldane tulnukas, ilutaimena haruldane; antropofüüt (I, Enari 1944: 191)
Chenopodium capitatum
(L.) Ambrosi [Fischer 1791: 793, Blitum capitatum L.] EF 8: 154
ere hanemalts (peajas hanemalts)
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris haruldane, tulnukana (esmakordselt Koplis 1962, A. Remmel) ja metsistunult väga haruldane; antropofüüt
Chenopodium chenopodioides
(L.) Aellen [= Chenopodium botryodes Sm.]
turdlehine hanemalts
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Chenopodium ficifolium
Sm. [Lekavičius et al. 1993: 213]
viigilehine hanemalts
Euroopa; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Chenopodium foetidum Lam. -> Chenopodium vulvaria L.
Chenopodium foetidum Schrad. -> Chenopodium schraderanum Schult.
Chenopodium foliosum
(Moench) Asch. [= Chenopodium virgatum (L.) Ambrosi] [Hupel 1777: 497, Blitum virgatum L.] EF 8: 153
vits-hanemalts
Lõuna-Euroopa; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt (I, Enari 1944: 192)
Chenopodium glaucum
L. [Grindel 1803: 86] EF 8: 158
vesihaljas hanemalts
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; antropofüüt (VI, Enari 1944: 191)
Chenopodium hybridum
L. [Grindel 1803: 86] EF 8: 161
värd-hanemalts
Tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (peamiselt Põhja- ja Lääne-Eestis), areaali põhjapiiril; apofüüt (antropofüüt I, Enari 1944: 191)
Chenopodium leptophyllum auct. -> Chenopodium pratericola Rydb.
Chenopodium maritimum L. -> Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. maritima
Chenopodium murale
L. [Fischer 1784: 110] EF 8: 165
müür-hanemalts
Tsirkumpolaarne; Eestis väga haruldane, areaali kirdepiiril; antropofüüt (I, Enari 1944: 191)
Chenopodium opulifolium
Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz [Remmel 1975: 76]
lodjap-hanemalts
Lõuna-Euroopa; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Chenopodium polyspermum
L. [Grindel 1803: 86] EF 8: 163
paljuseemnene hanemalts
Eurosiber; Eestis hajusalt; apofüüt (antropofüüt II, Enari 1944: 191)
Chenopodium pratericola
Rydb. [Nenjukov 1935: 313, Chenopodium leptophyllum auct.] EF 8: 169
võõr-hanemalts
Ameerika; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt (I, Enari 1944: 191)
Chenopodium quinoa
Willd. [Germann 1807: 38, cult.]
tšiili hanemalts
Ameerika; Eestis väga haruldane tulnukas (Ülemiste 1966); antropofüüt
Chenopodium reticulatum Aellen -> Chenopodium album L.
Chenopodium rubrum
L. [Hupel 1777: 505] EF 8: 157
punane hanemalts
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; apofüüt (antropofüüt VI, Enari 1944: 192)
Chenopodium schraderanum
Schult. [= Chenopodium foetidum Schrad., non Lam.] [Lekavičius et al. 1993: 213]
Aafrika; Eestis väga haruldane tulnukas (Tartu); antropofüüt
Chenopodium striatiforme Murr -> Chenopodium strictum Roth subsp. striatiforme (Murr) Uotila
Chenopodium striatum (Krašan) Murr -> Chenopodium strictum Roth subsp. strictum
Chenopodium strictum
Roth subsp. striatiforme (Murr) Uotila [= Chenopodium striatiforme Murr; Chenopodium album L. subsp. microphyllum (Boenn.) Sterner] [Puusepp 1971: 175, Chenopodium album L. var. microphyllum Boenn.] EF 8: 175
Üldlevik ebaselge, sest takson eristatud alamliigina hiljuti; Eestis haruldane?; apofüüt?
Chenopodium strictum
Roth subsp. strictum [= Chenopodium album L. subsp. striatum (Krašan) Murr; Chenopodium striatum (Krašan) Murr] [T. Kukk 1991e: 34]
püstine hanemalts
Euroopa; Eestis harva?; apofüüt
Chenopodium suecicum
Murr [= Chenopodium viride auct., non L.] [Fischer 1778: 207(?), C. viride] EF 8: 167
roheline hanemalts
Põhja-Euroopa; Eestis hajusalt; antropofüüt
Chenopodium urbicum
L. [Grindel 1803: 84] EF 8: 171
linn-hanemalts
Kontinentaalne Euraasia; Euroopas (Rootsis, Taanis, Soomes jm.) kadumas; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt (VI, Enari 1944: 192)
***Chenopodium vachelii
Hook. & Arn. [Eichwald 1966d: 801]
Vacheli hanemalts
Esinemine Eestis tulnukana herbaarselt tõendamata
Chenopodium virgatum (L.) Ambrosi -> Chenopodium foliosum (Moench) Asch.
Chenopodium viride auct., non L. -> Chenopodium suecicum Murr
Chenopodium vulvaria
L. [= Chenopodium foetidum Lam.] [Grindel 1803: 86]
haisev hanemalts
Eurosiber; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt

Corispermum
L. BF 1: 220; EF 8: 204
lurssvili

Corispermum algidum
Iljin [Lekavičius et al. 1993: 222]
põhja-lurssvili
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Corispermum declinatum
Stephan ex Steven [Remmel 1975: 79]
käänd-lurssvili
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (esmakordselt 1958 Tartus, A. Remmel); antropofüüt
Corispermum hyssopifolium
L. [Lekavičius et al. 1993: 223]
iisop-lurssvili
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Corispermum leptopterum
(Asch.) Iljin [= Corispermum pallasii Steven; Corispermum sibiricum auct.] [M. Kask 1966b: 811, C. sibiricum] EF 8: 204
kitsatiivane lurssvili
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (esmakordselt 1964 Tartus, A. Remmel); antropofüüt
***Corispermum marschalii
Steven [Nenjukov 1928a: 14]
hall lurssvili
Eestist kogutud herbaarmaterjali pole teada (noteeritud Tallinnast tulnukana)
Corispermum pallasii Steven -> Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin
Corispermum sibiricum auct. -> Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin

Echinopsilon Moq. -> Bassia All.
hõbemalts

Echinopsilon hirsutum (L.) Moq. -> Bassia hirsuta (L.) Asch.
Echinopsilon hyssopifolia (Pall.) Moq. -> Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze
Echinopsilon sedoides (Pall.) Moq. -> Bassia sedoides (Pall.) Asch.

Halimione
Aellen BF 1: 218; EF 8: 198
soolmalts

Halimione pedunculata
(L.) Aellen [= Obione pedunculata (L.) Moq.] [Grindel 1803, Atriplex portulacoides auct.]
hall soolmalts
Euraasia (kaks suuremat osaareaali: Põhja-Euroopa ja kontinentaalne Euraasia, lähimad leiukohad Gotlandil ja Ölandil); Eestis harva (peamiselt Väinamere rannikul ja saartel), areaali kirdepiiril; levik vähenenud mitmel pool Euroopas; hemeradiafoor (Enari 1944: 194); LK2, PR3

Kochia Roth -> Bassia All.

Kochia arenaria P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. -> Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott
Kochia densiflora (Moq.) Aellen -> Bassia scoparia (L.) A.J.Scott
Kochia hirsuta (L.) Nolte -> Bassia hirsuta (L.) Asch.
Kochia hyssopifolia (Pall.) Schrad. -> Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze
Kochia laniflora (S.G.Gmel.) Borb. -> Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott
Kochia prostrata (L.) Schrad. -> Bassia prostrata (L.) A.J.Scott
Kochia scoparia (L.) Schrad. -> Bassia scoparia (L.) A.J.Scott
Kochia sieversiana auct. -> Bassia scoparia (L.) A.J.Scott

Londesia
Fisch. & C.A.Mey. BF 1: 227; EF 8: 199
londeesia

Londesia eriantha
Fisch. & C.A.Mey. [= Bassia eriantha (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze] [Eichwald 1966e: 799] EF 8: 200
karvaseõiene londeesia
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Tallinn 1962); antropofüüt

Obione Gaertn.

Obione pedunculata (L.) Moq. -> Halimione pedunculata (L.) Aellen
Obione sibirica (L.) Fischer -> Atriplex sibirica L.

Salicornia
L. BF 1: 225; EF 8: 205
soolarohi

Salicornia europaea
L. [Hupel 1789: 545, Salicornia sp.; Grindel 1803: 1, Salicornia herbacea (L.) L.] EF 8: 205
harilik soolarohi
Tsirkumpolaarne (ranniku- ja soolakutaim); Eestis paiguti (rannikul), areaali idapiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 194)
Salicornia herbacea (L.) L. -> Salicornia europaea L.

Salsola
L. BF 1: 225; EF 8: 210
ogamalts

Salsola australis R.Br. -> Salsola kali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó
Salsola collina
Pall. [= Salsola kali subsp. collina (Pall.) O.Bolòs & Vigo] [Remmel 1963: 48] EF 8: 214
kink-ogamalts
Kontinentaalne Euraasia; Eestis harva tulnukana (esmakordselt Piusal 1954, L. Pihlapuu); antropofüüt
Salsola kali subsp. collina (Pall.) O. Bolòs & Vigo -> Salsola collina Pall.
Salsola kali subsp. iberica Sennen & Pau -> Salsola kali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó
Salsola kali
L. subsp. kali [Grindel 1803: 84] EF 8: 212
rand-ogamalts
Euroopa rannikutaim; Eestis paiguti (rannikualadel), areaali põhjapiiri lähedal; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 194)
Salsola kali
L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó [= Salsola kali subsp. iberica Sennen & Pau; Salsola ruthenica Iljin; Salsola australis R.Br.] [Eichwald 1966c: 813, Salsola pestifer Nelson] EF 8: 211
vits-ogamalts
Kontinentaalne Euraasia; Eestis harva tulnukana; antropofüüt
Salsola pestifer Nelson -> Salsola kali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó
Salsola ruthenica Iljin -> Salsola kali L. subsp. ruthenica (Iljin) Soó

Spinacia
L. EF 8: 175
spinat

Spinacia oleracea
L. [Germann 1807: 128, cult.] EF 8: 175
aedspinat
Päritolu ebaselge (Ees-Aasia?); Eestis kultuuris tavaline, metsistunult väga haruldane; antropofüüt

Suaeda
Forssk. ex J.F.Gmel., nom. cons. BF 1: 226; EF 8: 207
soodahein

Suaeda altissima
(L.) Pall. [Lekavičius et al. 1993: 227]
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Suaeda baccifera
Pall. [Lekavičius et al. 1993: 227]
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Suaeda corniculata
(C.A.Mey.) Bunge [Lekavičius et al. 1993: 227]
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Suaeda maritima
(L.) Dumort. subsp. maritima [Grindel 1803: 86, Chenopodium maritimum L.] EF 8: 208
rand-soodahein
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (rannikul), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 194); LK2, PR4
Suaeda maritima
(L.) Dumort. subsp. salsa (L.) Soó [= Suaeda salsa (L.) Pall.] [Eichwald 1966b: 812] EF 8: 209
soolak-soodahein
Kontinentaalne Euraasia; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt
Suaeda salsa (L.) Pall. -> Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. salsa (L.) Soó


Cistaceae Juss., nom. cons. BF 2: 197; EF 5: 587
kuldkannilised

Cistus
L.
tsistus

Cistus helianthemum L. -> Helianthemum nummularium (L.) Mill.

Helianthemum
Mill. BF 2: 197; EF 5: 587
kuldkann

Helianthemum nummularium
(L.) Mill. [Fischer 1784: 156, Cistus helianthemum L.] EF 5: 588
harilik kuldkann
Eurosiber; Eestis paiguti (lubjarikastel aladel), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 308)


Convolvulaceae Juss., nom. cons. [excl. Cuscutaceae (Dumort.) Dumort.] BF 2: 270; EF 4: 439
kassitapulised

Calystegia
R.Br., nom. cons. BF 2: 270; EF 4: 444
seatapp

Calystegia sepium
(L.) R.Br. subsp. roseata Brummitt [Stancevičius, Viljasoo, Baroniņa. 1996: 270]
Tsirkumpolaarne?; Eestis harva; apofüüt
Calystegia sepium
(L.) R.Br. subsp. sepium [incl. subsp. baltica Rothm.] [Fischer 1778: 200, Convolvulus sepium L., s.l.] EF 4: 444
tara-seatapp
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (I, Enari 1944: 405)

Convolvulus
L. BF 2: 271; EF 4: 441
kassitapp

Convolvulus arvensis
L. [Hupel 1777: 488, 519] EF 4: 441
harilik kassitapp
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; antropofüüt (I, Enari 1944: 404)
Convolvulus sepium L. -> Calystegia sepium (L.) R.Br.

Ipomoea
L. EF 4: 440
lehtertapp

Ipomoea purpurea
(L.) Roth [Germann 1807: 75, cult.; Ploompuu 1990/91b: 65] EF 4: 440
verev lehtertapp
Kesk- ja Lõuna-Ameerika; Eestis kultuuris hajusalt, metsistunult haruldane; antropofüüt


Cornaceae (Dumort.) Dumort., nom. cons. BF 2: 211; EF 4: 189
kontpuulised

Chamaepericlymenum Hill -> Cornus L. EF 4: 190
kukits

Chamaepericlymemum canadense Hill -> Cornus canadensis L.
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. & Graeb. -> Cornus suecica L.

Cornus
L. [incl. Chamaepericlymenum Hill] BF 2: 211
kirsskontpuu

Cornus alba L. -> Swida alba (L.) Opiz
Cornus canadensis
L. [= Chamaepericlymemum canadense Hill]
kanada kukits
Põhja-Ameerika; Eestis harva kultuuris, metsistunult (V) haruldane; antropofüüt
Cornus sanguinea L. -> Swida sanguinea (L.) Opiz
Cornus sericea L. -> Swida stolonifera (Michx.) Rydb.
Cornus suecica
L. [= Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. & Graeb.] [Germann 1807: 44] EF 4: 190
rootsi kukits
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis harva (Põhja-Eestis, Hiiumaal), areaali lõunapiiril; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 379); PR4

Swida
Opiz [= Thelycrania (Dumort.) Fourr.] BF 2: 211; EF 4: 193
kontpuu

Swida alba
(L.) Opiz [= Thelycrania alba (L.) Pojark.; Cornus alba L.] [Friebe 1805: 319, Cornus alba] EF 4: 196
siberi kontpuu
Aasia; Eestis kultuuris paiguti, harva metsistub (O); antropofüüt

Swida sanguinea
(L.) Opiz [= Thelycrania sanguinea (L.) Fourr.; Cornus sanguinea L.] [Hupel 1777: 490, Cornus sanguinea] EF 4: 194
verev kontpuu
Euroopa (subatlantiline); Eestis paiguti (Lääne- ja Lõuna-Eestis), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (hemerofoob?, Enari 1944: 379)
Swida stolonifera
(Michx.) Rydb. [= Thelycrania stolonifera (Michx.) Pojark.] [Germann 1807: 44, Cornus sericea L.] EF 4: 198
võsund-kontpuu
Põhja-Ameerika; Eestis paiguti kultuuris; harva metsistub; antropofüüt

Thelycrania (Dumort.) Fourr. -> Swida Opiz

Thelycrania alba (L.) Pojark. -> Swida alba (L.) Opiz
Thelycrania sanguinea (L.) Fourr. -> Swida sanguinea (L.) Opiz
Thelycrania stolonifera (Michx.) Pojark. -> Swida stolonifera (Michx.) Rydb.


Corylaceae Mirb., nom. cons. BF 1: 179
sarapuulised

Carpinus
L. BF 1: 179; EF 4: 303
valgepöök

Carpinus betulus
L. [Fischer 1784: 138] EF 4: 304
harilik valgepöök
Euroopa (subatlantiline); Eestis paiguti kultiveeritav, metsistunult väga haruldane (S, tõusmed pole konkurentsivõimelised); lähimad looduslikud leiukohad Lõuna-Leedus; antropofüüt

Corylus
L. BF 1: 180; EF 4: 306
sarapuu

Corylus avellana
L. [Hupel 1777: 498] EF 4: 306
harilik sarapuu
Eurosiber; Eestis areaali kirdepiiri lähedal (levinud kuni Lõuna-Soomeni ja Laadoga järveni), tavaline (sagedam lubjarikastel aladel); hemeradiafoor (apofüüt III?, Enari 1944: 187)


Crassulaceae DC., nom. cons. BF 2: 26; EF 2/1, 2/2: 128
paksulehelised

Bulliarda DC. -> Crassula L.

Bulliarda aquatica DC. -> Crassula aquatica (L.) Schönl.

Crassula
L. [= Bulliarda DC.; incl. Tillaea L.] BF 2: 26
turdleht

Crassula aquatica
(L.) Schönl. [= Tillaea aquatica L.] [Fleischer, Lindemann 1839: 64, Bulliarda aquatica DC.] EF 2/1, 2/2: 130
vesikas
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis esinemine ebaselge (viimati leitud 1934), areaali kagupiiril; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 243); PR0

Hylotelephium Ohba -> Sedum L.

Hylotelephium maximum (L.) Holub subsp. maximum -> Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Schinz & Thell.
Hylotelephium maximum (L.) Holub subsp. ruprechtii (Jalas) Dostál -> Sedum telephium L. subsp. ruprechtii Jalas
Hylotelephium telephium (L.) Ohba -> Sedum telephium L. subsp. telephium

Jovibarba
(DC.) Opiz BF 2: 26; EF 2/1, 2/2: 132
liivsibul

Jovibarba globifera
(L.) J.Parn. [= Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz] [Germann 1807: 122, Sempervivum globiferum L., cult.; Fleischer, Lindemann 1839: 171, Sempervivum soboliferum Sims] EF 2/1, 2/2: 132
võsu-liivsibul
Eurosiber; Eestis paiguti (Lõuna- ja Kagu-Eestis), areaali loodepiiril, hajusalt kultuuris; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 243); LK2, PR4
Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz -> Jovibarba globifera (L.) J.Parn.

Sedum
L. [incl. Hylotelephium Ohba] BF 2: 27; EF 2/1, 2/2: 135
kukehari

Sedum acre
L. [Fischer 1778: 233] EF 2/1, 2/2: 136
harilik kukehari
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (III, Enari 1944: 242)
Sedum aizoon
L. [Enumeratio... 1814: 1, cult.] EF 2/1, 2/2: 144
püsiv kukehari
Aasia; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt
Sedum album
L. [Germann 1805: 78] EF 2/1, 2/2: 138
valge kukehari
Euroopa (subatlantiline); Eestis paiguti (Loode- ja Lääne-Eestis), areaali idapiiril, kultuuris tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 241)
***Sedum atratum
L. [Luce 1823: 143]
Lõuna-Euroopa mäestikud; looduslik esinemine Eestis tõendamata
Sedum fabaria W.D.J.Koch -> Sedum telephium L. subsp. fabaria (W.D.J.Koch) Kirschl.
Sedum glaucum Waldst. & Kit. -> Sedum hispanicum L.
Sedum hispanicum
L. [= Sedum glaucum Waldst. & Kit.] [Enumeratio... 1814: 1, cult.] EF 2/1, 2/2: 144
hispaania kukehari
Lõuna-Euroopa; Eestis hajusalt kultuuris, harva metsistunult või tulnukana; antropofüüt
Sedum hybridum
L. [Enumeratio... 1814: 1, cult.]
värd-kukehari
Aasia; Eestis hajusalt kultuuris, harva metsistunult; antropofüüt
Sedum maximum (L.) Hoffm. -> Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Schinz & Thell.
Sedum pallidum
M.Bieb. [Süvalepp, Süvalepp 1976: 342]
Lõuna-Euroopa, Väike-Aasia; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt
Sedum purpureum Schult. -> Sedum telephium L. subsp. telephium
Sedum reflexum L. -> Sedum rupestre L.
Sedum rupestre
L. [= Sedum reflexum L.] [Fischer 1784: 498]
kalju-kukehari
Euroopa; Eestis looduslik esinemine tõendamata (lähimad leiukohad Fennoskandias); harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt
Sedum ruprechtii (Jalas) Omelczuk -> Sedum telephium L. subsp. ruprechtii Jalas
Sedum sexangulare
L. [Hupel 1777: 505; Hultén 1971: 243]
kuuetine kukehari
Euroopa (subatlantiline); Eestis esinemine ebaselge (ainus tõendatud leid möödunud sajandist), areaali kirdepiiril, harva kultuuris; hemeradiafoor?; PR0
Sedum spurium
M.Bieb. [Ledebour 1820: 8, cult.; Nenjukow 1927: 160] EF 2/1, 2/2: 144
roomav kukehari
Kaukaasia endeem; Eestis paiguti kultuuris, harva metsistub; antropofüüt
Sedum telephium
L. subsp. fabaria (W.D.J.Koch) Kirschl. [= Sedum fabaria W.D.J.Koch]
Lääne-Euroopa; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt
Sedum telephium
L. subsp. maximum (L.) Schinz & Thell. [= Sedum maximum (L.) Hoffm.; Hylotelephium maximum (L.) Holub subsp. maximum] [Luce 1823: 142, S. maximum] EF 2/1, 2/2: 140
suur kukehari
Euroopa (subatlantiline); Eestis hajusalt; apofüüt (III, Enari 1944: 242)
Sedum telephium
L. subsp. ruprechtii Jalas [= Sedum ruprechtii (Jalas) Omelczuk; Hylotelephium maximum (L.) Holub subsp. ruprechtii (Jalas) Dostál] [Krall, Plotniece, Gudžindskas 1996: 29]
Ruprechti kukehari
Põhja-Euroopa; Eestis esinemine ebaselge (vanad herbaarandmed); hemeradiafoor; PR0
Sedum telephium
L. subsp. telephium [= Sedum purpureum Schult.; Hylotelephium telephium (L.) Ohba] [Hupel 1777: 499, S. telephium L., s.l.] EF 2/1, 2/2: 142
verev kukehari
Euroopa (subatlantiline); Eestis hajusalt; hemeradiafoor (antropofüüt IV, Enari 1944: 242)
Sedum villosum
L. [Ledebour 1820: 8, cult.]
hatune kukehari
Arktomontaanne; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; lähimad looduslikud leiukohad Lääne-Soomes; antropofüüt

Sempervivum
L. BF 2: 29
mägisibul

Sempervivum globiferum L. -> Jovibarba globifera (L.) J.Parn.
Sempervivum soboliferum Sims -> Jovibarba globifera (L.) J.Parn.
Sempervivum tectorum
L. [Fischer 1778: 238]
katus-mägisibul
Kesk- ja Lõuna-Euroopa mäestikud; Eestis kultuuris hajusalt, metsistunult haruldane; antropofüüt

Tillaea L. -> Crassula L.
vesikas

Tillaea aquatica L. -> Crassula aquatica (L.) Schönl.


Cucurbitaceae Juss., nom. cons. BF 2: 199; EF 5: 645
kõrvitsalised

Bryonia
L. BF 2: 200; EF 5: 646
koeranaeris

Bryonia alba
L. [Hupel 1777: 519] EF 5: 648
harilik koeranaeris
Tsirkumpolaarne; Eestis harva kultuuris, harva metsistunult või tulnukana; antropofüüt (Enari 1944: 314)

Citrullus
Schrad. ex Eckl. & Zeyh., nom. cons. BF 2: 200; EF 5: 648
arbuus

Citrullus lanatus
(Thunb.) Matsum. & Nakai [= Citrullus vulgaris Schrad.] [Enumeratio... 1814: 6, Cucurbita citrullus L., cult.] EF 5: 649
harilik arbuus
Lõuna-Aafrika, laialdaselt kultiveeritav; Eestis harva kultuuris, metsistunult ja tulnukana? haruldane; antropofüüt
Citrullus vulgaris Schrad. -> Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Cucumis
L. [incl. Melo Adans.] BF 2: 200; EF 5: 650
kurk

Cucumis melo
L. [= Melo sativus auct.] [Hupel 1777: 522; Remmel 1961: 195] EF 5: 650
melon
Troopiline Aasia ja Aafrika; Eestis hajusalt kultuuris, harva metsistunult või tulnukana (Tartu 1958, A. Remmel); antropofüüt
Cucumis sativus
L. [Germann 1807: 47] EF 5: 651
harilik kurk
India, mõnedel andmetel Lõuna-Aafrika; Eestis kultuuris sage, metsistunult harva; antropofüüt

Cucurbita
L. BF 2: 200; EF 5: 652
kõrvits

Cucurbita citrullus L. -> Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
Cucurbita pepo
L. [Germann 1807: 47] EF 5: 652
harilik kõrvits
Kesk-Ameerika; Eestis kultuuris tavaline, harva metsistunult; antropofüüt

Echinocystis
Torr. & A.Gray, nom. cons. BF 2: 199
ogakurk

Echinocystis lobata
(Michx.) Torr. & A.Gray [Ploompuu 1990/91b: 67]
hõlmine ogakurk
Põhja-Ameerika; Eestis hajusalt kultuuris ilutaimena, metsistunult haruldane; antropofüüt

Melo Adans. -> Cucumis L.
melon

Melo sativus auct. -> Cucumis melo L.


Cuscutaceae (Dumort.) Dumort., nom. cons. BF 2: 271; EF 5: 208
võrmilised

Cuscuta
L. BF 2: 271; EF 5: 209
võrm

Cuscuta campestris
Yunck. [Põldmaa, Varep, Viljasoo 1966: 502] EF 5: 217
põldvõrm
Ameerika; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Cuscuta epilinum
Weihe [Klinge 1885c: 89] EF 5: 216
linavõrm
Eurosiber; Eestis väga haruldane tulnukas, levik viimastel aastakümnetel tunduvalt vähenenud kõikjal Põhja- ja Ida-Euroopas; antropofüüt (I, Enari 1944: 405); PR2
Cuscuta epithymum
(L.) L. subsp. epithymum [Klinge 1882b: 188] EF 5: 211
liivatee-võrm
Eurosiber; Eestis haruldane, areaali põhjapiiril; levik viimasel paarikümnel aastal tugevasti vähenenud, seda ka naabermaades; antropofüüt (I, Enari 1944: 405); PR2
Cuscuta epithymum
(L.) L. subsp. trifolii (Bab.) Hegi [= Cuscuta trifolii Bab.] [Nenjukov 1928: 33, var. trifolii] EF 5: 213
ristikuvõrm
Tsirkumpolaarne; Eestis tulnukana, haruldane; antropofüüt
Cuscuta europaea
L. [incl. Cuscuta halophyta Fr.] [Hupel 1777: 496] EF 5: 214
harilik võrm
Eurosiber; Eestis hajusalt; apofüüt (I, Enari 1944: 405)
Cuscuta gronovii
Willd. [Põldmaa, Varep, Viljasoo 1966: 502] EF 5: 220
Gronoviuse võrm
Põhja-Ameerika; Eestis väga haruldane tulnukas (Tartu 1957); antropofüüt
Cuscuta halophyta Fr. -> Cuscuta europaea L.
Cuscuta racemosa auct. -> Cuscuta suaveolens Ser.
Cuscuta suaveolens
Ser. [= Cuscuta racemosa auct.] [Vilberg 1925a: 186, C. racemosa] EF 5: 219
kobarvõrm
Lõuna-Ameerika (Tšiili); Eestis väga haruldane tulnukas (Vaeküla 1934); antropofüüt
Cuscuta trifolii Bab. -> Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. trifolii (Bab.) Hegi


Dipsacaceae Juss., nom. cons. BF 2: 359; EF 4: 279
uniohakalised

Dipsacus
L. BF 2: 361
uniohakas

Dipsacus fullonum
L. [= Dipsacus sylvestris Huds.] [Hupel 1777: 516]
aed-uniohakas
Eurosiber; Eestis paiguti kultiveeritav, tulnukana ja metsistunult haruldane (Ülemiste 1990, T. Ploompuu); antropofüüt
Dipsacus sylvestris Huds. -> Dipsacus fullonum L.

Knautia
L. BF 2: 359; EF 4: 280
äiatar

Knautia arvensis
(L.) Coult. [Hupel 1777: 510, Scabiosa arvensis L.] EF 4: 281
harilik äiatar
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 400)

Scabiosa
L. BF 2: 359; EF 4: 288
tähtpea

Scabiosa arvensis L. -> Knautia arvensis (L.) Coult.
Scabiosa columbaria
L. [Fischer 1784: 107] EF 4: 288
tui-tähtpea
Euroopa (subatlantiline); Eestis paiguti (läänesaartel), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 401); LK2, PR3
Scabiosa ochroleuca
L. [Fischer 1791: 418] EF 4: 291
kollane tähtpea
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (kultuurist metsistunud?); antropofüüt
Scabiosa succisa L. -> Scabiosa ochroleuca L.

Succisa
Haller BF 2: 360; EF 4: 285
peetrileht

Succisa pratensis
Moench [Hupel 1777: 515, Scabiosa succisa L.] EF 4: 286
peetrileht
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 400)


Droseraceae Salisb., nom. cons. BF 1: 344; EF 8: 90
huulheinalised

Drosera
L. BF 1: 344; EF 8: 92
huulhein

Drosera anglica
Huds. [Fischer 1778: 216, Drosera longifolia L.] EF 8: 95
pikalehine huulhein
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (Enari 1944: 308)
Drosera anglica ×rotundifolia -> Drosera intermedia Hayne
Drosera intermedia
Hayne [Wiedemann, Weber 1852: 177] EF 8: 97
vahelmine huulhein
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis harva, areaali kagupiiri lähedal; hemeradiafoor (Enari 1944: 308)
Drosera longifolia L. -> Drosera anglica Huds.
Drosera ×obovata
Mert. & W.D.J.Koch [Klinge 1882b: 412, Drosera anglica ×rotundifolia] EF 8: 97
värd-huulhein
Euraasia; Eestis harva; hemeradiafoor (Enari 1944: 308)
Drosera rotundifolia
L. [Hupel 1777: 513] EF 8: 92
ümaralehine huulhein
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor


Elaeagnaceae Juss., nom. cons. BF 2: 186; EF 3: 380
hõbepuulised

Elaeagnus
L. BF 2: 186; EF 3: 382
hõbepuu

Elaeagnus argentea Pursh -> Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb.
Elaeagnus commutata
Bernh. ex Rydb. [= Elaeagnus argentea Pursh] [Klinge 1882b: 542, E. argentea] EF 3: 384
läikiv hõbepuu
Põhja-Ameerika; Eestis hajusalt kultiveeritav, metsistunult (S, V) ja naturaliseerunult hajusalt; antropofüüt

Hippophae
L. BF 2: 186; EF 3: 381
astelpaju

Hippophae rhamnoides
L. [Pistohlkors 1797: 176] EF 3: 381
harilik astelpaju
Kontinentaalne Euraasia; Eestis kultuuris tavaline, harva metsistub ja naturaliseerub (V, S, looduslik esinemine Eestis tõendamata); antropofüüt


Elatinaceae Dumort., nom. cons. BF 2: 198; EF 5: 642
vesipipralised

Elatine
L. BF 2: 198; EF 5: 642
vesipipar

Elatine hydropiper
L. [Grindel 1803: 125] EF 5: 643
mõru vesipipar
Eurosiber; Eestis harva; hemeradiafoor (Enari 1944: 309); PR3