Buxaceae Dumort., nom. cons. EF 3: 373
pukspuulised

Buxus
L. EF 3: 374
pukspuu

Buxus sempervirens
L. [Germann 1807: 31, cult.] EF 3: 374
harilik pukspuu
Lõuna-Euroopa; Eestis tihti kultuuris, metsistunult väga haruldane; antropofüüt


Callitrichaceae Link, nom. cons. BF 2: 284; EF 5: 260
vesitähelised

Callitriche
L. BF 2: 284; EF 5: 261
vesitäht

Callitriche autumnalis L. -> Callitriche hermaphroditica L.
Callitriche cophocarpa
Sendtn. [= Callitriche polymorpha Lönnr.] [Lippmaa 1931a: 257, C. polymorpha] EF 5: 269
harilik vesitäht
Eurosiber; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 445)
***Callitriche hamulata
Kütz. ex W.D.J.Koch [Russow 1862: 72] EF 5: 271
haakjas vesitäht
Euroopa; Eestis looduslik esinemine võimalik, kuid tõendamata; lähimad leiukohad Soomes ja Leedus
Callitriche hermaphroditica
L. [= Callitriche autumnalis L.] [Fischer 1791: 387, C. autumnalis] EF 5: 264
sügis-vesitäht
Tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (peamiselt Ida-Eestis); hemeradiafoor (Enari 1944: 445)
Callitriche palustris
L. [Fischer 1784: 98, Callitriche verna L.] EF 5: 268
soo-vesitäht
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 446)
Callitriche polymorpha Lönnr. -> Callitriche cophocarpa Sendtn.
Callitriche stagnalis
Scop. [Fleischer, Lindemann 1839: 314] EF 5: 265
tiik-vesitäht
Euroopa (subatlantiline); Eestis harva, areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 445)
Callitriche verna L. -> Callitriche palustris L.


Campanulaceae Juss., nom. cons. [incl. Lobeliaceae R.Br.] EF 5: 654
kellukalised

Adenophora
Fisch.
kuljuslill

***Adenophora lilifolia
(L.) Ledeb. ex A.DC. [Fleischer, Lindemann 1839: 86]
kitsalehine kuljuslill
Eurosiber; looduslik esinemine Eestis tõendamata, kirjanduse andmetel esines Tartus, ilmselt kultuurist metsistununa

Campanula
L. EF 5: 656
kellukas

Campanula cervicaria
L. [Fischer 1778: 203] EF 5: 665
kare kellukas
Kontinentaalne Euraasia; Eestis hajusalt; apofüüt (III, Enari 1944: 323)
Campanula glomerata
L. [Fischer 1784: 109] EF 5: 665
kerakellukas
Euraasia; Eestis sage; apofüüt (III, Enari 1944: 323)
Campanula latifolia
L. [Hupel 1777: 497] EF 5: 658
laialehine kellukas
Eurosiber; Eestis hajusalt; hemerofoob (Enari 1944: 324)
Campanula patula
L. [Fischer 1791: 440] EF 5: 672
harilik kellukas
Eurosiber; Eestis tavaline; antropofüüt (VI?, Enari 1944: 324)
Campanula persicifolia
L. [Fischer 1791: 440] EF 5: 670
suureõiene kellukas
Eurosiber; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 325)
Campanula rapunculoides
L. [Fischer 1791: 440] EF 5: 662
kurekellukas
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 325)
Campanula rotundifolia
L. [Fischer 1778: 203] EF 5: 668
ümaralehine kellukas
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 326)
Campanula trachelium
L. [Fischer 1784: 109] EF 5: 660
nõgeselehine kellukas
Eurosiber; Eestis hajusalt, areaali põhjapiiri lähedal; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 326)

Jasione
L. EF 5: 678
sininukk

Jasione montana
L. [Fischer 1778: 290] EF 5: 678
harilik sininukk
Eurosiber; Eestis paiguti (liivastel aladel); hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 327)

Lobelia
L. EF 5: 680
lobeelia

Lobelia dortmanna
L. [De Bray 1817b: 319 (!)] EF 5: 681
vesilobeelia
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis haruldane, levik viimastel aastakümnetel ahenenud; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 327); LK2, PR2

Phyteuma
L. EF 5: 675
rapuntsel

Phyteuma spicatum
L. [Fischer 1791: 437] EF 5: 675
tähk-rapuntsel
Euroopa (subatlantiline); Eestis paiguti (peamiselt lõunaosas), areaali kirdepiiril; hemerofoob (?, Enari 1944: 327); LK3


Cannabaceae Endl., nom. cons. [= Moraceae Link p.p.] BF 1: 185; EF 8: 359
kanepilised

Cannabis
L. BF 1: 185; EF 8: 363
kanep

Cannabis ruderalis Janisch. -> Cannabis sativa L.
Cannabis sativa
L. [incl. Cannabis ruderalis Janisch.] [Fischer 1778: 304] EF 8: 364
harilik kanep
Aasia; Eestis harva kultiveeritav, harva tulnukana või metsistunult; antropofüüt (I, Enari 1944: 188)

Humulus
L. BF 1: 185; EF 8: 359
humal

Humulus lupulus
L. [Hupel 1777: 499] EF 8: 362
harilik humal
Eurosiber; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 188)


Caprifoliaceae Juss., nom. cons. BF 2: 350; EF 4: 201
kuslapuulised

Linnaea
L. BF 2: 352; EF 4: 215
harakkuljus

Linnaea borealis
L. [Grindel 1803: 198] EF 4: 215
harilik harakkuljus
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemerofoob (Enari 1944: 393)

Lonicera
L. BF 2: 352; EF 4: 217
kuslapuu

Lonicera alpigena
L. [Friebe 1805: 325, cult.] EF 4: 228
alpi kuslapuu
Euroopa lõunaosa; Eestis kultuuris harva (esmakordselt Tartu botaanikaaias 1836), metsistunult ja naturaliseerunult harva (Kärdla, T.Tuulik); antropofüüt
Lonicera baltica Pojark. -> Lonicera caerulea L.
Lonicera caerulea
L. [= Lonicera baltica Pojark.; Lonicera caerulea subsp. pallasii (Ledeb.) Browicz; Lonicera pallasii Ledeb.] [Fleischer, Lindemann 1839: 86] EF 4: 219
sinine kuslapuu (balti kuslapuu)
Tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (peamiselt mandriosas), areaali loodepiiril; hemerofoob (Enari 1944: 392)
Lonicera caerulea subsp. pallasii (Ledeb.) Browicz -> Lonicera caerulea L.
Lonicera caprifolium
L. [Hupel 1777: 522] EF 4: 226
lõhnav kuslapuu
Lõuna- ja Kesk-Euroopa; Eestis paiguti kultuuris ja harva metsistub (S, naturaliseerunud kohati Saaremaal); antropofüüt
Lonicera involucrata
(Richardson) Banks ex Spreng. EF 4: 228
peitõiene kuslapuu
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris harva, metsistunult (S) haruldane; antropofüüt
Lonicera nigra
L.
must kuslapuu
Lõuna-Euroopa; Eestis harva kultuuris, metsistunult (S) haruldane; antropofüüt
Lonicera pallasii Ledeb. -> Lonicera caerulea L.
Lonicera ruprechtiana
Regel EF 4: 228
Ruprechti kuslapuu
Ida-Aasia; Eestis harva kultuuris, metsistunult (S) ja naturaliseerunult haruldane; antropofüüt
Lonicera tatarica
L. [Friebe 1805: 325, cult.] EF 4: 222
tatari kuslapuu
Kontinentaalne Euraasia; Eestis kultiveeritav, harva metsistub; antropofüüt
Lonicera xylosteum
L. [Hupel 1777: 514] EF 4: 224
harilik kuslapuu
Eurosiber; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 392)

Sambucus
L. BF 2: 350; EF 4: 202
leeder

Sambucus ebulus
L. [Hupel 1777: 489(?), Fischer 1778: 213(!)] EF 4: 205
väike leeder
Kontinentaalne Euraasia; Eestis kultuuris väga haruldane, metsistunult väga haruldane (Vilberg 1931: 159); antropofüüt (I, Enari 1944: 391)
Sambucus nigra
L. [Hupel 1777: 496; Fischer 1778: 213(!)] EF 4: 203
must leeder
Euroopa (subatlantiline); Eestis naturaliseerunud paiguti (Lääne-Eestis), arheofüüt; apofüüt (antropofüüt V, Enari 1944: 391)
Sambucus racemosa
L. [Friebe 1805: 336] EF 4: 207
punane leeder
Euraasia; Eestisse introdutseeritud 17. sajandil, naturaliseerunud, tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 391)

Symphoricarpos
Duhamel BF 2: 351; EF 4: 217
lumimari

Symphoricarpos albus
(L.) S.F.Blake [var. laevigatus (Fernald) S.F.Blake] [Klinge 1883c: 41, Symphoricarpos racemosus auct.] EF 4: 217
harilik lumimari
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris tavaline, hajusalt metsistub (V, Laas 1987: 584); antropofüüt
Symphoricarpos racemosus auct. -> Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake

Viburnum
L. BF 2: 351; EF 4: 210
lodjapuu

Viburnum lantana
L. [Friebe 1805: 339, cult.] EF 4: 211
villane lodjapuu
Lõuna- ja Kesk-Euroopa; Eestis kultuuris tavaline, harva metsistub (V, S?); antropofüüt
Viburnum opulus
L. [Fischer 1784: 113] EF 4: 212
harilik lodjapuu
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline, kasvatatakse ka kultuuris; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 392)


Caryophyllaceae Juss., nom. cons. [incl. Illecebraceae R.Br.] BF 1: 234; EF 8: 218
nelgilised

Agrostemma
L. BF 1: 251; EF 8: 340
äiakas

Agrostemma githago
L. [Hupel 1777: 508] EF 8: 342
harilik äiakas
Tsirkumpolaarne; Eestis väga haruldane (veel 30-50 aastat tagasi küllaltki tavaline), levik aheneb kõikjal Euroopas; antropofüüt (I, Enari 1944: 200); PR1

Alsine L. -> Stellaria L.

Alsine graminifolia (Schrad.) J.Fleisch. & Em.Lindem. -> Arenaria procera Spreng.
Alsine media L. -> Stellaria media (L.) Vill.

Ammadenia
Rupr. -> Honkenya Ehrh.

Ammadenia peploides
(L.) Rupr. -> Honkenya peploides (L.) Ehrh.

Arenaria
L. BF 1: 234; EF 8: 242
liivkann

Arenaria graminifolia Schrad. -> Arenaria procera Spreng.
Arenaria lateriflora L. -> Moehringia lateriflora (L.) Fenzl
Arenaria marina (L.) Pall., non All. -> Spergularia salina (J.Presl & C.Presl) D.Dietr.
Arenaria peploides L. -> Honkenya peploides (L.) Ehrh.
Arenaria procera
Spreng. [= Arenaria procera Spreng. subsp. glabra (F.N.Williams) Holub; Arenaria stenophylla Ledeb.; Arenaria graminifolia Schrad.] [Fleischer, Lindemann 1839: 139, Alsine graminifolia (Schrad.) J.Fleisch. & Em.Lindem.] EF 8: 246
palu-liivkann
Kontinentaalne Euraasia; Eestis haruldane (Kirde- ja Kagu-Eestis), areaali loodepiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 208); LK2, PR2
Arenaria procera Spreng. subsp. glabra (F.N.Williams) Holub -> Arenaria procera Spreng.
Arenaria rubra L. -> Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl
Arenaria serpyllifolia
L. [Fischer 1778: 232] EF 8: 243
harilik liivkann
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 208)
Arenaria stenophylla Ledeb. -> Arenaria procera Spreng.
Arenaria trinervia L. -> Moehringia trinervia (L.) Clairv.
***Arenaria uniflora
Luce [Luce 1823: 141]
Mis taime Luce selle nimetuse all mõtles, jääb arusaamatuks

Cerastium
L. BF 1: 240; EF 8: 269
kadakkaer

Cerastium alpinum
L. subsp. lanatum (Lam.) Asch. & Graebn. [= Cerastium lanatum Lam.] [Seidlitz 1849: 127, C. alpinum] EF 8: 277
mägi-kadakkaer
Arktomontaanne; Eestis väga haruldane, areaali lõunapiiril, lähimad leiukohad Karjalas; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 205); LK1, PR1
Cerastium aquaticum L. -> Myosoton aquaticum (L.) Moench
Cerastium arvense
L. [Fischer 1791: 502] EF 8: 278
põld-kadakkaer
Tsirkumpolaarne; Eestis loodusliku levila põhjapiiril, hajusalt; apofüüt (antropofüüt II, Enari 1944: 205)
Cerastium biebersteinii
DC. EF 8: 279
Biebersteini kadakkaer
Krimmi endeem; Eestis kultiveeritav (J. Daugulli aiaäris aastast 1869, Süvalepp, Süvalepp 1976: 108), harva metsistub; antropofüüt
Cerastium caespitosum Gilib. -> Cerastium fontanum Baumg. subsp. triviale (Link) Jalas
***Cerastium diffusum
Pers. subsp. subtetrandrum (Lange) P.D.Sell & Whitehead [Skottsberg, Vestergren 1901: 49, Cerastium subtetrandrum (Lange) Murb.]
Looduslik esinemine Eestis herbaarselt tõendamata
Cerastium subtetrandrum (Lange) Murb. -> Cerastium diffusum Pers. subsp. subtetrandrum (Lange) P.D.Sell & Whitehead
Cerastium fontanum
Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet [= Cerastium vulgare Hartm.; Cerastium holosteoides Fr.; Cerastium caespitosum Gilib.; Cerastium triviale Link] [Fischer 1791: 502, C. vulgatum L.] EF 8: 274
harilik kadakkaer
Tsirkumpolaarne; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 206)
Cerastium glomeratum
Thuill. [Fischer 1791: 502, Cerastium viscosum auct.]
kera-kadakkaer
Eurosiber; Eestis esinemine ebaselge (Sangaste ja Mehikoorma 1852, C. Maximovicz), areaali kirdepiiril; apofüüt?; PR0
Cerastium glutinosum Fr. -> Cerastium pumilum Curtis subsp. glutinosum (Fr.) Jalas
Cerastium holosteoides Fr. -> Cerastium fontanum Baumg. subsp.vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
Cerastium lanatum Lam. -> Cerastium alpinum L. subsp. lanatum (Lam.) Asch. & Graebn.
Cerastium pumilum
Curtis subsp. glutinosum (Fr.) Jalas [= Cerastium glutinosum Fr.] [Skottsberg, Vestergren 1901: 49, C. glutinosum] EF 8: 273
madal kadakkaer
Euroopa (subatlantiline); Eestis haruldane (läänesaartel), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (antropofüüt IV, Enari 1944: 207); LK2, PR3
***Cerastium pumilum
Curtis subsp. pumilum [Hultén, Fries 1986: 376]
Euroopa; esinemine Eestis (Saaremaal) tõendamata
Cerastium semidecandrum
L. [Fischer 1778: 235] EF 8: 272
kevad-kadakkaer
Eurosiber; Eestis tavaline, areaali kirdepiiri lähedal; apofüüt (III, Enari 1944: 207)
Cerastium tomentosum
L. EF 8: 283
karvane kadakkaer
Itaalia ja Sitsiilia endeem; Eestis kultiveeritav (J. Daugulli aiaäris aastast 1868 - Süvalepp, Süvalepp 1976: 109), harva metsistub; antropofüüt
Cerastium triviale Link -> Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
Cerastium viscosum auct. -> Cerastium glomeratum Thuill.
Cerastium vulgare Hartm. -> Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
Cerastium vulgatum L. -> Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet

Coronaria Guett. -> Lychnis L. EF 8: 324
käokann

Coronaria flos-cuculi (L.) A.Braun -> Lychnis flos-cuculi L.

Corrigiola
L.
rihmikas

***Corrigiola litoralis
L. [Grindel 1803: 98]
randrihmikas
Lõuna- ja Kesk-Euroopa; Eestis looduslik esinemine herbaarselt tõendamata

Cucubalus
L. BF 1: 258; EF 8: 312
pugulill

Cucubalus baccifer
L. [Klinge 1882b: 498] EF 8: 313
pugulill
Eurosiber; Eestis esinemine ebaselge, ilmselt tulnukana, areaali loodepiir läbib Lätit ja Peterburi ümbrust; antropofüüt
Cucubalus behen L. -> Silene vulgaris (Moench) Garcke
Cucubalus viscosus L. -> Silene viscosa (L.) Pers.

Dianthus
L. BF 1: 261; EF 8: 295
nelk

***Dianthus alpinus
L. [Luce 1823: 138]
alpi nelk
Alpide endeem; Eestis looduslik esinemine herbaarselt tõendamata
Dianthus arenarius
L. subsp. arenarius [Fischer 1778: 231, s.l.] EF 8: 303
nõmmnelk
Eurosiber; Eestis harva, areaali loodepiiril, esineb vahepealseid vorme järgmise alamliigiga; hemeradiafoor (Enari 1944: 200)
Dianthus arenarius
L. subsp. borussicus Vierh. [= Dianthus borussicus (Vierh.) Juz.] [Talts 1971d: 306, var. borussicus Vierh.] EF 8: 305
nõmmnelk
Euroopa; Eestis hajusalt, areaali loodepiiril, esineb vahepealseid vorme tüüpalamliigiga; hemeradiafoor
Dianthus barbatus
L. [Grindel 1803: 133] EF 8: 297
habenelk
Lõuna-Euroopa; Eestis kultuuris tavaline, metsistub harva; antropofüüt
Dianthus borussicus (Vierh.) Juz. -> Dianthus arenarius L. subsp. borussicus Vierh.
Dianthus carthusianorum
L. [Jankevičienė, Kask, Gavrilova 1993: 263] EF 8: 296
kartuusia nelk
Euroopa; Eestis väga haruldane tulnukas (1964); antropofüüt
Dianthus deltoides
L. [Fischer 1778: 230] EF 8: 299
nurmnelk
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 200)
Dianthus fischeri
Spreng. [Jankevičienė, Kask, Gavrilova 1993: 263]
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (1958); antropofüüt
***Dianthus plumarius
L. [Germann 1805: 61] EF 8: 303
sulgnelk
Kagu-Euroopa; Eestis looduslik esinemine tõendamata, kasvatatakse kultuuris
Dianthus pratensis
M.Bieb. [Jankevičienė, Kask, Gavrilova 1993: 263]
Ida-Euroopa; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Dianthus prolifer L. -> Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood
Dianthus saxifraga L. -> Petrorhagia saxifraga (L.) Link
Dianthus superbus
L. [Fischer 1784: 118] EF 8: 305
aasnelk
Kontinentaalne Euraasia; Eestis areaali loodepiiril, paiguti (peamiselt põhja- ja loodeosas); hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 201); LK2, PR4

Elisanthe (Fenzl) Rchb. -> Silene L. EF 8: 314
hädaras

Elisanthe noctiflora (L.) Rupr. -> Silene noctiflora L.
Elisanthe viscosa (L.) Rupr. -> Silene viscosa (L.) Pers.

Gypsophila
L. BF 1: 258; EF 8: 287
kipslill

Gypsophila elegans
M.Bieb. [Enumeratio... 1814: 8, cult.] EF 8: 292
kaunis kipslill
Lõuna-Euroopa; Eestis kultuuris, metsistunult või tulnukana väga haruldane; antropofüüt
Gypsophila fastigiata
L. [Grindel 1803: 133] EF 8: 288
kännas-kipslill
Ida-Euroopa; Eestis paiguti (Ida- ja Kagu-Eestis), areaali põhjapiiri lähedal; hemeradiafoor (Enari 1944: 202)
Gypsophila muralis
L. [Grindel 1803: 133] EF 8: 294
müür-kipslill
Eurosiber; Eestis harva (peamiselt kaguosas); apofüüt (antropofüüt IV, Enari 1944: 202)
Gypsophila paniculata
L. [Germann 1807: 66, cult.] EF 8: 291
pööris-kipslill
Kontinentaalne Euraasia; Eestis paiguti kultuuris, haruldane tulnukas; antropofüüt
Gypsophila perfoliata
L. [Jankevičienė, Kask, Gavrilova 1993: 260]
Kontinentaalne Euraasia; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt

Herniaria
L. BF 1: 246; EF 8: 216
söötreiarohi

Herniaria glabra
L. [Hupel 1777: 492] EF 8: 216
harilik söötreiarohi
Eurosiber; Eestis tavaline, areaali kirdepiiri lähedal; apofüüt (antropofüüt VI, Enari 1944: 211)

Honkenya
Ehrh. [= Ammadenia Rupr.] BF 1: 236; EF 8: 235
merihumur

Honkenya peploides
(L.) Ehrh. [= Ammadenia peploides (L.) Rupr.] [Fischer 1791: 497, Arenaria peploides L.] EF 8: 235
merihumur
Tsirkumpolaarne rannikutaim; Eestis rannikul tavaline, osaareaali kagupiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 208)

Lychnis
L. [incl. Coronaria Guett.; Viscaria Bernh.] BF 1: 250; EF 8: 322
tulinelk

Lychnis apetala L. -> Silene uralensis (Rupr.) Bocquet subsp. apetala (L.) Bocquet
Lychnis chalcedonica
L. [Germann 1807: 84, cult.] EF 8: 324
loitev tulinelk
Kontinentaalne Euraasia; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult ja naturaliseerunult (Peipsi kaldal) harva; antropofüüt
Lychnis coronaria
(L.) Desr.
suureõiene tulinelk
Lõuna-Euroopa; Eestis kultuuris hajusalt, metsistunult haruldane (Värska 1978, P. Põldmaa); antropofüüt
Lychnis dioica auct. ->Silene pratensis (Rafn) Godr. & Gren.
Lychnis dioica sylvestris -> Silene dioica (L.) Clairv.
Lychnis flos-cuculi
L. [= Coronaria flos-cuculi (L.) A.Braun] [Fischer 1778: 234] EF 8: 326
harilik käokann
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (III, Enari 1944: 199)
***Lychnis quadridentata [Grindel 1803: 143]
Takson pole üheselt identifitseeritav (ilmselt lähedane Lychnis flos-cuculi'le)
Lychnis viscaria
L. [= Viscaria vulgaris Bernh.; Viscaria viscosa Asch.] [Hupel 1777: 502] EF 8: 340
tõrvalill
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 199)

Malachium Fr. -> Myosoton Moench

Malachium aquaticum (L.) Fr. -> Myosoton aquaticum (L.) Moench

Melandrium Rchb. -> Silene L. EF 8: 318
pusurohi

Melandrium album (Mill.) Garcke ->Silene pratensis (Rafn) Godr. & Gren.
Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ. -> Silene dioica (L.) Clairv.
Melandrium noctiflorum (L.) Fr. -> Silene noctiflora L.
Melandrium rubrum (Weigel) Garcke -> Silene dioica (L.) Clairv.
Melandrium silvestre (Schkuhr) Röhl. -> Silene dioica (L.) Clairv.
Melandrium viscosum (L.) Čelak. -> Silene viscosa (L.) Pers.

Moehringia
L. BF 1: 236; EF 8: 264
võsalill

Moehringia lateriflora
(L.) Fenzl [= Arenaria lateriflora L.] [Êóðèëèíú 1872: XLIII] EF 8: 266
ida-võsalill
Euraasia; Eestis väga haruldane, areaali läänepiiril; hemerofoob (Enari 1944: 210); LK2, PR1
Moehringia trinervia
(L.) Clairv. [Fischer 1784: 117, Arenaria trinervia L.] EF 8: 264
harilik võsalill
Eurosiber; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 210)

Myosoton
Moench [= Malachium Fr.] BF 1: 243; EF 8: 268
vesitähthein

Myosoton aquaticum
(L.) Moench [= Malachium aquaticum (L.) Fr.; Stellaria aquatica (L.) Scop.] [Fischer 1791: 502, Cerastium aquaticum L.] EF 8: 269
vesitähthein
Euraasia; Eestis tavaline mandriosas, harva saartel; apofüüt (III, Enari 1944: 205)

Oberna Adans. -> Silene L.

Oberna behen (L.) Ikonn. -> Silene vulgaris (Moench) Garcke

Petrorhagia
(Ser. ex DC.) Link [= Tunica Mert. & W.D.J.Koch] BF 1: 264
kaljunelk

***Petrorhagia prolifera
(L.) P.W.Ball & Heywood [= Dianthus prolifer L.; Tunica prolifera (L.) Scop.] [Fischer 1784: 118, D. prolifer]
Looduslik esinemine Eestis pole tõendatud
Petrorhagia saxifraga
(L.) Link [= Tunica saxifraga (L.) Scop.] [Index... 1819: 5, Dianthus saxifraga L.]
kivirik-kaljunelk
Lõuna-Euroopa; Eestis harva kultuuris, väga haruldane tulnukas (Saaremaa 1980); antropofüüt

Sagina
L. BF 1: 243; EF 8: 237
kesakann

***Sagina apetala
Ard. [Johnson 1850: 39; Wiedemann, Weber 1852: 89]
Looduslik esinemine Eestis pole tõendatud (leiuandmeteta herbaarmaterjal 19. sajandist)
Sagina maritima
G.Don [Enari jt. 1943: 149] EF 8: 240
rand-kesakann
Euroopa rannikutaim; Eestis haruldane, areaali idapiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 207); LK2, PR3
Sagina nodosa
(L.) Fenzl [Fischer 1778: 235, Spergula nodosa L.] EF 8: 241
sõlmine kesakann
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 207)
Sagina procumbens
L. [Fischer 1778: 194] EF 8: 238
lamav kesakann
Tsirkumpolaarne; Eestis sage; apofüüt

Saponaria
L. BF 1: 260; EF 8: 310
seebilill

Saponaria officinalis
L. [Hupel 1777: 513] EF 8: 310
harilik seebilill
Eurosiber; Eestis naturaliseerunult hajusalt; antropofüüt (II?, Enari 1944: 201)

Scleranthus
L. BF 1: 245; EF 8: 283
kaderohi

Scleranthus annuus
L. subsp. annuus [Hupel 1777: 502, s.l.] EF 8: 284
põld-kaderohi
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (antropofüüt II, Enari 1944: 212)
Scleranthus annuus
L. subsp. polycarpos (L.) Thell. [= Scleranthus polycarpos L.] [Jankevičienė, Kuusk, Gavrilova 1993: 245]
Euroopa; Eestis haruldane; apofüüt
Scleranthus perennis
L. [Fischer 1784: 117] EF 8: 284
hall kaderohi
Eurosiber; Eestis tavaline, areaali põhjapiiril; apofüüt (III, Enari 1944: 212)
Scleranthus polycarpos L. -> Scleranthus annuus L. subsp. polycarpos (L.) Thell.

Silene
L., nom. cons. [incl. Elisanthe (Fenzl) Rchb.; Melandrium Rchb.; Oberna Adans.] BF 1: 252; EF 8: 327
põisrohi

Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause -> Silene pratensis (Rafn) Godr. & Gren.
Silene alba × S. dioica -> Silene ×dubium (Hampe) Natho
Silene chlorantha
(Willd.) Ehrh. [Germann 1807: 124, cult.; Wiedemann, Weber 1852: 234(!)] EF 8: 332
palu-põisrohi
Kontinentaalne Euraasia; Eestis areaali loodepiiril, haruldane; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 196); LK2, PR2
Silene dichotoma
Ehrh. [Germann 1807: 125, cult.?; Kupffer 1904b: 125] EF 8: 330
harkjas põisrohi
Eurosiber; Eestis naturaliseerunud tulnukas, hajusalt (mandriosas), areaali loodepiiri lähedal; antropofüüt (I, Enari 1944: 196)
Silene dioica
(L.) Clairv. [= Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ.; Melandrium rubrum (Weigel) Garcke; Melandrium silvestre (Schkuhr) Röhl.] [Georgi 1800: 986, Lychnis dioica L. p.p.; Drümpelmann 1809-1810, Lychnis dioica sylvestris] EF 8: 319
punane pusurohi
Euroopa; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob?, Enari 1944: 198)
Silene ×dubium
(Hampe) Natho [= Silene alba × S. dioica]
Euroopa; Eestis haruldane; hemeradiafoor
Silene inflata Sm. -> Silene vulgaris (Moench) Garcke
Silene latifolia (Mill.) Britten & Rendle, non Poir. -> Silene vulgaris (Moench) Garcke
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet ->Silene pratensis (Rafn) Godr. & Gren.
Silene noctiflora
L. [= Elisanthe noctiflora (L.) Rupr.; Melandrium noctiflorum (L.) Fr.] [Grindel 1803: 137] EF 8: 317
öö-põisrohi
Eurosiber; Eestis paiguti (peamiselt Lääne-Eestis), loodusliku areaali põhjapiiril; antropofüüt (I, Enari 1944: 196)
Silene nutans
L. [Fischer 1778: 231] EF 8: 337
longus põisrohi
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 196)
Silene otites
(L.) Wibel [= Silene pseudotites auct.] [Fischer 1778: 118] EF 8: 337
liiv-põisrohi
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane; apofüüt (antropofüüt IV, Enari 1944: 197)
Silene pendula
L. [Germann 1807: 125, cult.]
rippuv põisrohi
Lõuna-Euroopa; Eestis harva kultuuris, väga haruldane tulnukas (Konguta 1898); antropofüüt
Silene pratensis
(Rafn) Godr. & Gren. [= Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause; Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet; Melandrium album (Mill.) Garcke] [Fischer 1791: 501, Lychnis dioica auct.] EF 8: 320
valge pusurohi
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (II, Enari 1944: 198)
Silene pseudotites auct. -> Silene otites (L.) Wibel
***Silene pusilla
Waldst. & Kit. [= Silene quadridentata auct., Silene quadrifida auct.] [Fleischer 1830b: 62]
väike põisrohi
Euroopa; Eestis pärismaine esinemine tõendamata
Silene quadridentata auct. -> Silene pusilla Waldst. & Kit.
Silene quadrifida auct. -> Silene pusilla Waldst. & Kit.
***Silene rupestris
L. [Hildén 1923: 24]
Areaalipiiri lähedust arvestades pärismaine esinemine Eestis võimalik; tõendmaterjal seni puudub
Silene tatarica
(L.) Pers. [Germann 1807: 47, cult.; Vilberg 1925a: 98] EF 8: 334
tatari põisrohi
Eurosiber; Eestis areaali loodepiiril, väga haruldane; hemeradiafoor (Enari 1944: 197); PR5
***Silene uralensis
(Rupr.) Bocquet subsp. apetala (L.) Bocquet [Fischer 1778: 501, Lychnis apetala L.]
Fennoskandia põhjaosa; Eestis looduslik esinemine tõendamata
Silene venosa Asch. -> Silene vulgaris (Moench) Garcke
Silene viscosa
(L.) Pers. [= Elisanthe viscosa (L.) Rupr.; Melandrium viscosum (L.) Čelak.] [Fischer 1778: 232, Cucubalus viscosus L.; Lehbert 1904: 116] EF 8: 316
pihkane põisrohi
Kontinentaalne Euraasia, osaareaal Baltimaades (Rootsi, Soome); Eestis ilmselt välja surnud (viimastel aastakümnetel pole leitud otsingutele vaatamata), osaareaali lõunapiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 197); PR5
Silene vulgaris
(Moench) Garcke [= Silene cucubalus Wibel; Silene venosa Asch.; Silene latifolia (Mill.) Britten & Rendle, non Poir.; Silene inflata Sm.; Oberna behen (L.) Ikonn.] [Fischer 1778: 232, Cucubalus behen L.] EF 8: 328
harilik põisrohi
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (antropofüüt II, Enari 1944: 195)

Spergula
L. BF 1: 246; EF 8: 223
nälghein

Spergula arvensis
L. subsp. arvensis [= Spergula vulgaris Boenn.] [Fischer 1784: 118] EF 8: 224
harilik nälghein
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; apofüüt (antropofüüt VI, Enari 1944: 210)
Spergula arvensis
L. subsp. maxima (Weihe) O.Schwarz [= Spergula maxima Weihe] [Klinge 1882b: 488, var. a. vulgaris 1. maxima] EF 8: 227
suur nälghein
Euraasia; Eestis haruldane, leiud viimastest aastakümnetest puuduvad; antropofüüt
Spergula arvensis
L. subsp. sativa (Boenn.) Čelak. [= Spergula sativa Boenn.] [Vilberg 1925a: 97, S. sativa] EF 8: 225
külvi-nälghein
Tsirkumpolaarne?; Eestis tavaline (tüüpalamliigist tunduvalt sagedam); apofüüt
Spergula maxima Weihe -> Spergula arvensis L. subsp. maxima (Weihe) O.Schwarz
Spergula morisonii
Boreau [= Spergula vernalis auct.] [Grindel 1803, sub Spergula pentandra L. (lähedane liik)] EF 8: 227
kevad-nälghein
Euroopa (subatlantiline); Eestis esinemine ebaselge (vanad andmed), osaareaali lõunapiiril; hemeradiafoor (antropofüüt IV, Enari 1944: 211); PR0
Spergula nodosa L. -> Sagina nodosa (L.) Fenzl
Spergula pentandra L. -> Spergula morisonii Boreau
Spergula sativa Boenn. -> Spergula arvensis L. subsp. sativa (Boenn.) Čelak.
Spergula vernalis auct. -> Spergula morisonii Boreau
Spergula vulgaris Boenn. -> Spergula arvensis L. subsp. arvensis

Spergularia
(Pers.) J.Presl & C.Presl, nom. cons. BF 1: 248; EF 8: 231
sõlmhein

Spergularia marginata Kitt. -> Spergularia media (L.) C.Presl subsp. angustata (Clavaud) Greuter & Burdet
Spergularia marina (L.) Griseb. -> Spergularia salina (J.Presl & C.Presl) D.Dietr.
Spergularia maritima (All.) Chiov. -> Spergularia media (L.) C.Presl subsp. angustata (Clavaud) Greuter & Burdet
Spergularia media
(L.) C.Presl subsp. angustata (Clavaud) Greuter & Burdet [= Spergularia maritima (All.) Chiov.; Spergularia marginata Kitt.] [Klinge 1882b: 489, Spergularia media auct.] EF 8: 231
lääne-sõlmhein
Euroopa (subatlantiline); Eestis väga haruldane, areaali idapiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 211); PR1
Spergularia rubra
(L.) J.Presl & C.Presl [Grindel 1803: 140, Arenaria rubra L.] EF 8: 232
punane sõlmhein
Eurosiber; Eestis tavaline; antropofüüt (VI, Enari 1944: 211)
Spergularia salina
(J.Presl & C.Presl) D.Dietr. [= Spergularia marina (L.) Griseb.] [Luce 1829b: 409, Arenaria marina (L.) Pall., non All.] EF 8: 233
rand-sõlmhein
Tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (rannikul), areaali kagupiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 211)

Stellaria
L. [incl. Alsine L.] BF 1: 237; EF 8: 247
tähthein

Stellaria aquatica (L.) Scop. -> Myosoton aquaticum (L.) Moench
Stellaria alsine Grimm -> Stellaria uliginosa Murray
Stellaria apetala auct. -> Stellaria pallida (Dumort.) Piré
Stellaria crassifolia
Ehrh. [Fleischer, Lindemann 1839: 162] EF 8: 255
turd-tähthein
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (Enari 1944: 202)
Stellaria diffusa Schltdl. -> Stellaria longifolia Muhl. ex Willd.
Stellaria friesiana Ser. -> Stellaria longifolia Muhl. ex Willd.
Stellaria glochidisperma (Murb.) Freyn -> Stellaria nemorum L. subsp. glochidisperma Murb.
Stellaria graminea
L. [Fischer 1778: 232] EF 8: 257
oras-tähthein
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 203)
Stellaria holostea
L. [Fischer 1778: 232] EF 8: 253
mets-tähthein
Euraasia; Eestis tavaline; hemerofoob (Enari 1944: 202)
Stellaria longifolia
Muhl. ex Willd. [= Stellaria diffusa Schltdl.; Stellaria friesiana Ser.] [Wiedemann, Weber 1852: 237(!)] EF 8: 263
varju-tähthein
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemerofoob (Enari 1944: 203)
Stellaria media
(L.) Vill. EF 8: 249 [Hupel 1777: 500, Alsine media L.]
vesihein
Tsirkumpolaarne; Eestis sage; apofüüt (I, Enari 1944: 204)
Stellaria media subsp. pallida (Dumort.) Asch. & Graeb. -> Stellaria pallida (Dumort.) Piré
***Stellaria nemorum
L. subsp. glochidisperma Murb. [= Stellaria glochidisperma (Murb.) Freyn] [Hultén, Fries 1986: 362]
Euroopa; Eestis esinemine võimalik (Hiiumaal), kuid tõendamata
Stellaria nemorum
L. subsp. nemorum [Fischer 1791: 496] EF 8: 249
salu-tähthein
Eurosiber; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 204)
Stellaria pallida
(Dumort.) Piré [= Stellaria media subsp. pallida (Dumort.) Asch. & Graeb.; S. apetala auct.] [Gröntved 1927: 37] EF 8: 252
kahvatu tähthein
Euroopa (atlantiline); Eestis väga haruldane, areaali kirdepiiril; hemeradiafoor; PR5
Stellaria palustris
Retz. [Grindel 1803: 138] EF 8: 259
soo-tähthein
Kontinentaalne Euraasia; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 205)
Stellaria uliginosa
Murray [= Stellaria alsine Grimm] [Luce 1823: 140, S. alsine] EF 8: 260
oja-tähthein
Eurosiber; Eestis paiguti, haruldane saartel ja Kesk-Eestis, areaali kirdepiiri lähedal; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 202)

Tunica Mert. & W.D.J.Koch -> Petrorhagia (Ser. ex DC.) Link

Tunica prolifera (L.) Scop. -> Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood
Tunica saxifraga (L.) Scop. -> Petrorhagia saxifraga (L.) Link

Vaccaria
Wolf BF 1: 260; EF 8: 308
lehmalill

Vaccaria hispanica
(Mill.) Rauschert [= Vaccaria pyramidata Medik.] [Thomson 1922a: 9, 1922b: 144, V. pyramidata] EF 8: 308
põld-lehmalill
Euraasia; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt (I, Enari 1944: 201)
Vaccaria pyramidata Medik. -> Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert

Viscaria Bernh. -> Lychnis L. EF 8: 339
tõrvalill

Viscaria viscosa Asch. -> Lychnis viscaria L.
Viscaria vulgaris Bernh. -> Lychnis viscaria L.