Apiaceae Lindl., nom. cons. [= Umbelliferae Juss.] BF 2: 213; EF 4: 31
sarikalised

Aegopodium
L. BF 2: 219; EF 4: 116
naat

Aegopodium podagraria
L. [Fischer 1778: 212] EF 4: 116
harilik naat
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 384)

Aethusa
L. BF 2: 222; EF 4: 131
koeraputk

Aethusa cynapium
L. subsp. agrestis (Wallr.) Dostál [esmakordne Eestist mainimine]
Eurosiber?; Eestis harva, areaali põhjapiiri lähedal (üksikuid leiukohti Soomes); antropofüüt
Aethusa cynapium
L. subsp. cynapium [Fischer 1784: 112, s.l.] EF 4: 131
koeraputk
Eurosiber; Eestis harva, areaali põhjapiiri lähedal, mõlemad alamliigid enam-vähem võrdse sagedusega, esineb vahepealsete tunnustega isendeid; antropofüüt (I, Enari 1944: 386)

Ammi
L. BF 2: 233
ammi

Ammi majus
L. [esmakordne Eestist mainimine]
suur ammi
Lõuna-Euroopa; Eestis väga haruldane tulnukas (Keila 1995, T. Ploompuu); antropofüüt

Anethum
L. BF 2: 234; EF 4: 162
till

Anethum graveolens
L. [Hupel 1796: 260] EF 4: 162
aedtill
Kontinentaalne Euraasia, laialdaselt kultuuris, kust vahel naturaliseerub; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult hajusalt; antropofüüt (I, Enari 1944: 387)

Angelica
L. [incl. Archangelica Wolf; Ostericum Hoffm.] BF 2: 226; EF 4: 141, 144, 147
heinputk

Angelica archangelica
L. subsp. archangelica [= Archangelica officinalis Hoffm.] [Hupel 1777: 516] EF 4: 147
harilik kikkaputk
Kontinentaalne Euraasia; Eestis kunagi kultiveeritud, metsistunult väga haruldane; antropofüüt
Angelica archangelica
L. subsp. litoralis (Fr.) Thell. [= Angelica litoralis Fr.] [Eichwald 1966g: 351] EF 4: 151
rand-kikkaputk
Euroopa rannik (Skandinaavia, Island); Eestis rannikualadel paiguti, areaali kagupiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 388)
Angelica litoralis Fr. -> Angelica archangelica L. subsp. litoralis (Fr.) Thell.
Angelica palustris
(Besser) Hoffm. [= Ostericum palustre (Besser) Besser] [Fleischer, Lindemann 1839: 105(!), Ostericum palustre] EF 4: 141
emaputk
Kontinentaalne Euraasia; Eestis paiguti (peamiselt rannikualadel), meil väike osaareaal üldlevila põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 389); PR4
Angelica sylvestris
L. EF 4: 144 [Hupel 1777: 488]
harilik heinputk
Eurosiber; Eestis sage; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 388)

Anisum Gaertn. -> Pimpinella L.
aniis

Anisum vulgare Gaertn. -> Pimpinella anisum L.

Anthriscus
Pers., nom. cons. BF 2: 217; EF 4: 63
harakputk

Anthriscus cerefolium
(L.) Hoffm. [incl. Anthriscus longirostris Bertol.) [Hupel 1777: 502, Scandix cerefolium L.] EF 4: 67, 68
aed-harakputk
Kontinentaalne Euraasia; Eestis harva kultiveeritav, tulnukana väga haruldane; antropofüüt (I, Enari 1944: 380)
Anthriscus fumarioides
(Waldst. & Kit.) Spreng. [Jankevičienė, Kask, Fatare 1996: 217]
Lõuna-Euroopa (Itaalia, Lääne-Balkan); Eestis leitud kord tulnukana (1880); antropofüüt
Anthriscus longirostris Bertol. -> Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Anthriscus sylvestris
(L.) Hoffm. [Fischer 1791: 456, Chaerophyllum sylvestre L.] EF 4: 64
mets-harakputk
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 381)

Apium
L. BF 2: 233; EF 4: 95
seller

Apium graveolens
L. [Friebe 1805: 146] EF 4: 96
aedseller
Euroopa; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult haruldane; antropofüüt
***Apium inundatum
(L.) Rchb.f. [= Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch] [Luce 1823: 84, Sison inundatum L.]
Euroopa; Eestis looduslik esinemine tõendamata
***Apium nodiflorum
(L.) Lag. [Fischer 1791: 453, Sium nodiflorum L.]
Lääne-Euroopa; looduslik esinemine Eestis tõendamata
Apium petroselinum L. -> Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill

Archangelica Wolf -> Angelica L.
kikkaputk

Archangelica officinalis Hoffm. -> Angelica archangelica L. subsp. archangelica

Astrantia
L. BF 2: 214; EF 4: 45
tähtputk

Astrantia major
L. [Germann 1807: 26, cult.] EF 4: 47
suur tähtputk
Euroopa (subatlantiline); Eestis harva kultiveeritav, harva metsistunult (vanad pargid); antropofüüt (III, Enari 1944: 379)

Athamanta
L.
mägijuus

Athamanta libanotis L. -> Libanotis montana Crantz
Athamanta oreoselinum L. -> Peucedanum oreoselinum (L.) Moench

Berula
Besser & W.D.J.Koch BF 2: BF 2: 220; EF 4: 122
haneputk

Berula erecta
(Huds.) Coville [= Sium erectum Huds.] [Grindel 1803: 90, Sium angustifolium L.] EF 4: 124
oja-haneputk
Tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (peamiselt Lääne-Eestis), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 385); LK2, PR4

Bupleurum
L. BF 2: 223; EF 4: 90
jänesekõrv

Bupleurum gerardi
All. [Germann 1807: 30, cult.; Vilberg 1923b: 480]
püstlehine jänesekõrv
Lõuna-Euroopa; Eestis leitud tulnukana (Võru 1917, H. Hiir); antropofüüt
Bupleurum rotundifolium
L. EF 4: 91 [Germann 1807: 31, cult.; Luce 1823: 78 -- Jankevičienė, Kask, Fatare 1996: 223 järgi ekslik]
ümaralehine jänesekõrv
Kontinentaalne Euraasia; Eestis leitud tulnukana (Võru 1901, H. Hiir); antropofüüt
Bupleurum tenuissimum
L. [Germann 1807: 30, cult.; Klinge 1892a: 439] EF 4: 93
peen jänesekõrv
Euroopa (subatlantiline); Eestis väga haruldane, areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (antropofüüt I?, Enari 1944: 383); LK2, PR3

Carum
L. BF 2: 224; EF 4: 105
köömen

Carum carvi
L. [Hupel 1777: 503] EF 4: 106
harilik köömen
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 383)

Caucalis
L. BF 2: 233
haardputk

Caucalis daucoides
L. -> Caucalis platycarpos L.
Caucalis grandiflora
L. -> Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
Caucalis latifolia
L. -> Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
Caucalis platycarpos
L. [Luce 1823: 78, Caucalis daucoides L.]
Eurosiber; Eestis väga haruldane tulnukas (esimesed tõestatud leiud 1991); antropofüüt

Cenolophium
W.D.J.Koch ex DC. BF 2: 225

***Cenolophium denudatum
(Hornem.) Tutin [= Cenolophium fischeri (Sprengel) W.D.J.Koch]
Looduslik esinemine Eestis pole tõendatud [Jankevičienė, Kask, Fatare 1996: 225]
Cenolophium fischeri (Sprengel) W.D.J.Koch -> Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin

Chaerophyllum
L. BF 2: 215; EF 4: 54
varesputk

Chaerophyllum aromaticum
L. [Luce 1829b: 403] EF 4: 55
lõhnav varesputk
Eurosiber; Eestis paiguti (sagedam Ida- ja Lõuna-Eestis), areaali loodepiiril; apofüüt (III, Enari 1944: 380)
Chaerophyllum bulbosum
L. [Fischer 1791: 457] EF 4: 60
mugul-varesputk
Eurosiber; Eestis haruldane tulnukas (kultiveeritud kunagi?); antropofüüt (VI, Enari 1944: 380)
Chaerophyllum sylvestre
L. -> Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Chaerophyllum temulentum L. -> Chaerophyllum temulum L.
Chaerophyllum temulum
L. [= Chaerophyllum temulentum L.] [Fischer 1791: 456] EF 4: 58
uimastav varesputk
Eurosiber; Eestis väga haruldane (Abruka), areaali kirdepiiri lähedal; hemeradiafoor (hemerofoob?, Enari 1944: 380); LK2, PR3

Cicuta
L. BF 2: 223; EF 4: 99
mürkputk

Cicuta virosa
L. [Hupel 1777: 516] EF 4: 99
harilik mürkputk
Euraasia; Eestis tavaline; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 383)

Cnidium
Cusson ex Juss. BF 2: 224; EF 4: 134
kõrveköömen

Cnidium dubium
(Schkuhr) Thell. [= Cnidium venosum (Hoffm.) W.D.J.Koch ex DC.] [Fleischer, Lindemann 1839: 108, C. venosum] EF 4: 134
niit-kõrveköömen
Kontinentaalne Euraasia; Eestis paiguti (peamiselt lubjarikastel aladel), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 387)
Cnidium venosum (Hoffm.) W.D.J.Koch ex DC. -> Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.

Conioselinum
Fisch. ex Hoffm. BF 2: 226; EF 4: 138
võsaputk

Conioselinum fischeri Wimm. & Grab. -> Conioselinum tataricum Hoffm.
Conioselinum tataricum
Hoffm. [= Conioselinum vaginatum Thell.] [Wiedemann, Weber 1852: 163(!), Conioselinum fischeri Wimm. & Grab.] EF 4: 138
tupp-võsaputk
Tsirkumpolaarne (s.l.), Euraasia (s.str.); Eestis harva (peamiselt mandriosas), areaali loodepiiril; hemerofoob (hemeradiafoor, Enari 1944: 388); PR5
Conioselinum vaginatum Thell. -> Conioselinum tataricum Hoffm.

Conium
L. BF 2: 222; EF 4: 83
surmaputk

Conium maculatum
L. [Hupel 1777: 511] EF 4: 83
täpiline surmaputk
Eurosiber; Eestis hajusalt; apofüüt (antropofüüt VI, Enari 1944: 382)

Coriandrum
L. BF 2: 234; EF 4: 80
koriander

Coriandrum sativum
L. [Grindel 1803: 91] EF 4: 80
aedkoriander
Põhja-Aafrika, Lääne-Aasia; Eestis harva kultiveeritav, harva metsistunult või tulnukana (Tallinn 1932, A. Üksip); antropofüüt (I, Enari 1944: 382)

Daucus
L. BF 2: 232, 234; EF 4: 184
porgand

Daucus carota
L. subsp. carota [De Gorter 1761: 41(!)] EF 4: 184
metsporgand
Euraasia; Eestis paiguti (sagedam lubjarikastel aladel), areaali kirdepiiri lähedal; antropofüüt (VI, Enari 1944: 391)
Daucus carota
L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. [= Daucus sativus (Hoffm.) Röhl.] [Hupel 1777: 523] EF 4: 187
aedporgand
Tuntud ainult kultuuris; Eestis sageli kultiveeritav, harva metsistub; antropofüüt
Daucus sativus (Hoffm.) Röhl. -> Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.

Eryngium
L. BF 2: 214; EF 4: 48
ogaputk

Eryngium maritimum
L. [Klinge 1892a: 437] EF 4: 51
rand-ogaputk
Euroopa rannik; Eestis harva, areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 380); LK2, PR3
Eryngium planum
L. [Germann 1807: 58, cult.; Vilberg 1925a: 172] EF 4: 50
lamedalehine ogaputk
Kontinentaalne Euraasia; Eestis haruldane tulnukas, kultuuris väga haruldane; antropofüüt (I, Enari 1944: 380)

Falcaria
Fabr., nom. cons. BF 2: 224; EF 4: 102
sirpputk

Falcaria rivini Host -> Falcaria vulgaris Bernh.
Falcaria sioides Asch. -> Falcaria vulgaris Bernh.
Falcaria vulgaris
Bernh. [= Falcaria sioides Asch.] [Vilberg 1922b: 62, Falcaria rivini Host] EF 4: 102
harilik sirpputk
Eurosiber; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt

Helosciadium W.D.J.Koch -> Apium L.

Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch -> Apium inundatum (L.) Rchb.f.

Heracleum
L. BF 2: 230; EF 4: 168
karuputk

Heracleum giganteum F.Fisch. -> Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
Heracleum lehmannianum
Bunge [Talts 1969e: 171] EF 4: 171
Lehmanni karuputk
Kesk-Aasia endeem; Eestis kultuurist metsistunud, haruldane; antropofüüt
Heracleum mantegazzianum
Sommier & Levier [= Heracleum giganteum F.Fisch.] [Enumeratio... 1814: 8, H. giganteum, cult.] EF 4: 176
hiid-karuputk
Kaukaasia endeem; Eestis harva kultuuris ja tulnukana, harva metsistunult ja naturaliseerunult; antropofüüt
Heracleum persicum
Desf. ex Fisch. [Parts 1967a: 255]
pärsia karuputk
Aasia; Eestis metsistunult haruldane; antropofüüt
Heracleum pubescens
(Hoffm.) M.Bieb. [Talts 1969e: 176] EF 4: 176
karvane karuputk
Krimmi endeem; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt
Heracleum sibiricum
L. [= Heracleum sphondylium L. subsp. sibiricum (L.) Simonk.] [Hupel 1777: 489, sub Hieracium sphondylium, lap. cal.] EF 4: 168
siberi karuputk
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (III, Enari 1944: 390)
Heracleum sosnowskyi
Manden. [Ingerpuu 1987: 6]
Sosnovsky karuputk
Kaukaasia endeem; Eestis kultuurist metsistunud ja tulnukana?, hajusalt metsistunud ja naturaliseerunud; antropofüüt
Heracleum sphondylium L. subsp. sibiricum (L.) Simonk. -> Heracleum sibiricum L.

Hydrocotyle
L. BF 2: 213; EF 4: 39
vesipaunikas

Hydrocotyle vulgaris
L. [Wiedemann, Weber 1852: 155] EF 4: 39
loim-vesipaunikas
Euroopa (subatlantiline); Eestis haruldane (läänesaartel), areaali kirdepiiril; hemerofoob (hemeradiafoor Enari 1944: 379); LK2, PR3

Laser
P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. BF 2: 233

***Laser trilobum
(L.) Borkh. [Weinmann 1810, Siler trilobum (L.) Crantz]
Lõuna-Euroopa; looduslik esinemine Eestis tõendamata (esinenud Tartus)

Laserpitium
L. BF 2: 231; EF 4: 177
kareputk

Laserpitium latifolium
L. [Luce 1829b: 402] EF 4: 177
laialehine kareputk
Euroopa (Lippmaa 1935: montaanne); Eestis paiguti (Lääne-Eestis), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (hemerofoob?, Enari 1944: 391)
Laserpitium prutenicum
L. [Luce 1823: 80] EF 4: 181
ahtalehine kareputk
Eurosiber; Eestis haruldane (Tartu ümbrus), areaali põhjapiiril; hemerofoob (?, Enari 1944: 391); LK2, PR1

Levisticum
Hill, nom. cons. BF 2: 234; EF 4: 152
leeskputk

Levisticum officinale
W.D.J.Koch [Hupel 1777: 522, Ligusticum levisticum L.] EF 4: 152
harilik leeskputk
Aasia; Eestis kultuuris, harva metsistub (kohati naturaliseerunud?); antropofüüt (I, Enari 1944: 389)

Libanotis
Haller ex Zinn, nom. cons. [= Seseli L.] BF 2: 220; EF 4: 125
põdrajuur

Libanotis intermedia Rupr. -> Libanotis montana Crantz
Libanotis montana
Crantz [= Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch; Libanotis intermedia Rupr.] [De Gorter 1761: 41(!), Athamanta libanotis L.] EF 4: 127
vahelmine põdrajuur
Eurosiber; Eestis paiguti, areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 386)

Ligusticum
L.

Ligusticum levisticum L. -> Levisticum officinale W.D.J.Koch

Lisaea
Boiss. BF 2: 233
lõoputk

Lisaea armena Schischk. -> Lisaea papyracea Boiss.
***Lisaea papyracea
Boiss. [Eichwald 1966g: 359, Lisaea armena Schischk.]
armeenia lõoputk
Kaukaasia; Eestis tulnukana esinemine tõendamata

Myrrhis
Mill. BF 2: 218; EF 4: 70
mesiputk

Myrrhis odorata
(L.) Scop. [Luce 1823: 84, Scandix odorata L.] EF 4: 71
mesiputk
Euroopa lõunaosa; Eestis kunagi kultiveeritud, metsistunult haruldane (mõisaparkides); antropofüüt (III, Enari 1944: 381)

Oenanthe
L. [= Phellandrium L.] BF 2: 221; EF 4: 128
vesiputk

Oenanthe aquatica
(L.) Poir. [Hupel 1777: 507, Phellandrium aquaticum L.] EF 4: 129
harilik vesiputk
Eurosiber; Eestis paiguti (sagedam Loode- ja Põhja-Eestis), areaali põhjapiiri lähedal; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 386)

Orlaya
Hoffm.
orlaia

***Orlaya grandiflora
(L.) Hoffm. [Grindel 1803: 88, Caucalis grandiflora L.]
suureõiene orlaia
Eurosiber?; Eestis esinemine ebaselge (herbaarmaterjaliga tõendamata leid Saaremaalt)

Ostericum Hoffm. -> Angelica L.
emaputk

Ostericum palustre (Besser) Besser -> Angelica palustris (Besser) Hoffm.

Pastinaca
L. BF 2: 229; EF 4: 164
moorputk

Pastinaca sativa
L. subsp. sativa [Luce 1823: 87] EF 4: 167
aed-moorputk (pastinaak)
Tuntud ainult kultuuris; Eestis hajusalt kultuuris, metsistunult väga haruldane; antropofüüt
Pastinaca sativa
L. subsp. sylvestris (Mill.) Rouy & Camus [= Pastinaca sylvestris Mill.] [De Gorter 1761: 45(!), s.l.] EF 4: 165
harilik moorputk
Eurosiber; Eestis tavaline; antropofüüt (Enari 1944: 390)

Petroselinum
Hill BF 2: 234; EF 4: 97
petersell

Petroselinum crispum
(Mill.) A.W.Hill [Germann 1807: 21, Apium petroselinum L.] EF 4: 97
aedpetersell
Lõuna-Euroopa ja Põhja-Aafrika; Eestis kultuuris tavaline, metsistub harva; antropofüüt

Peucedanum
L. BF 2: 228; EF 4: 155
piimputk

Peucedanum oreoselinum
(L.) Moench [Fischer 1791: 451, Athamanta oreoselinum L.; Glehn 1860: 541] EF 4: 156
mägi-piimputk
Euroopa; Eestis haruldane (Tartu ümbrus), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 389); LK2, PR1
Peucedanum palustre
(L.) Moench [Grindel 1803: 95, Selinum palustre L.] EF 4: 159
soo-piimputk
Eurosiber; Eestis sage; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 389)
Peucedanum silaus L. -> Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.

Phellandrium
L. -> Oenanthe L.

Phellandrium aquaticum L. -> Oenanthe aquatica (L.) Poir.

Pimpinella
L. [incl. Anisum Gaertn.] BF 2: 218; EF 4: 108
näär

Pimpinella anisum
L. [= Anisum vulgare Gaertn.] [Klinge 1882b: 529] EF 4: 114
harilik aniis
Kontinentaalne Euraasia; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt
Pimpinella major
(L.) Huds. [Hupel 1777: 507, P. rubra auct.] EF 4: 111
suur näär
Eurosiber; Eestis hajusalt, areaali põhjapiiril; apofüüt (III, Enari 1944: 384)
Pimpinella rubra auct. -> Pimpinella major (L.) Huds.
Pimpinella saxifraga
L. [Hupel 1777: 507] EF 4: 109
harilik näär
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (I, Enari 1944: 384)

Pleurospermum
Hoffm. BF 2: 222; EF 4: 86
roidputk

Pleurospermum austriacum
(L.) Hoffm. [Eichwald 1936c: 206] EF 4: 86
austria roidputk
Euraasia; Eestis haruldane (Kagu-Eesti, avastati 1936), areaali põhjapiiril: Eestis ja Rootsis väike osaareaal, põhiline levila Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Aasias; hemeradiafoor (Enari 1944: 382); LK2, PR3

Sanicula
L. BF 2: 214; EF 4: 42
metsputk

Sanicula europaea
L. [Hupel 1777: 510] EF 4: 43
euroopa metsputk
Eurosiber; Eestis paiguti (rohkem lääneosas), areaali põhjapiiril; hemerofoob (Enari 1944: 379)

Scandix
L. BF 2: 234
nokkputk

Scandix cerefolium
L. -> Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Scandix odorata L. -> Myrrhis odorata (L.) Scop.
Scandix pecten-veneris
L. [Jankevičienė, Kask, Fatare 1996: 234]
kamjas nokkputk
Euroopa (subatlantiline); Eestis väga haruldane tulnukas (Tapa, Elva 1990, T. Ploompuu); antropofüüt

Selinum
L., nom. cons. BF 2: 225; EF 4: 136
aruputk

Selinum carvifolia
(L.) L. [Luce 1829b: 401] EF 4: 136
harilik aruputk
Eurosiber; Eestis paiguti (enamasti lääneosas); apofüüt (III, Enari 1944: 387)
Selinum palustre
L. -> Peucedanum palustre (L.) Moench

Seseli
L. BF 2: 221

Seseli elatum auct. -> Seseli pallasii Besser
Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch -> Libanotis montana Crantz
***Seseli pallasii
Besser [Luce 1823: 87, Seseli elatum auct.]
Lõuna-Euroopa; Eestis looduslik esinemine tõendamata [Jankevičienė, Kask, Fatare 1996: 221]

Silaum
Mill. BF 2: 234
karuköömen

***Silaum silaus
(L.) Schinz & Thell. [= Silaum pratensis Besser] [Ge Gorter 1761: 42, Peucedanum silaus L.]
Besseri karuköömen
Euroopa; Eestis looduslik esinemine tõendamata [Jankevičienė, Kask, Fatare 1996: 234]
Silaum pratensis Besser -> Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.

Siler Mill.

Siler trilobum (L.) Crantz -> Laser trilobum (L.) Borkh.

Sison
L.

Sison inundatum L. -> Apium inundatum (L.) Rchb.f.

Sium
L. BF 2: 219; EF 4: 119
jõgiputk

Sium angustifolium L. -> Berula erecta (Huds.) Coville
Sium erectum Huds. -> Berula erecta (Huds.) Coville
Sium latifolium
L. [Hupel 1777: 516] EF 4: 119
harilik jõgiputk
Eurosiber; Eestis paiguti, areaali põhjapiiri lähedal; apofüüt (III, Enari 1944: 385)
Sium nodiflorum L. -> Apium nodiflorum (L.) Lag.

Tordylium
L.

Tordylium anthriscus L. -> Torilis japonica (Houtt.) DC.

Torilis
Adans. BF 2: 232; EF 4: 74
harjasputk

Torilis anthriscus (L.) C.C.Gmel. -> Torilis japonica (Houtt.) DC.
Torilis japonica
(Houtt.) DC. [= Torilis anthriscus (L.) C.C.Gmel.] [Luce 1823: 401, Tordylium anthriscus L.] EF 4: 74
jaapani harjasputk
Eurosiber; Eestis paiguti (levik laienemas?), areaali põhjapiiril; apofüüt (II, Enari 1944: 381)

Turgenia
Hoffm. BF 2: 234; EF 4: 77
turgeenia

Turgenia latifolia
(L.) Hoffm. [= Caucalis latifolia L.] [Germann 1807: 35, cult.; Üksip 1932c: 61] EF 4: 77
turgeenia
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt (I, Enari 1944: 382)


Apocynaceae Juss., nom. cons. BF 2: 258; EF 4: 428
koerakoolulised

Vinca
L. BF 2: 258; EF 4: 430
igihali

Vinca minor
L. [Germann 1807: 140, cult.; Lepik 1939a: 315] EF 4: 431
väike igihali
Eurosiber; Eestis kultuuris tavaline, hajusalt metsistub (V); antropofüüt (I, Enari 1944: 404)


Araliaceae Juss., nom. cons. BF 2: 212; EF 4: 26
araalialised

Aralia
L.
araalia

Aralia mandschurica
Maxim. [Nenn 1937a: 307] EF 4: 27
mandžuuria araalia (kuradipuu)
Ida-Aasia; Eestis kultuuris harva, metsistunult (V) haruldane; antropofüüt

Eleutherococcus
Maxim.
ogapaanaks

Eleutherococcus senticosus
(Rupr. et Maxim. ex Maxim.) Maxim. [Dietrich 1865: 18]
harilik ogapaanaks (torkav eleuterokokk)
Ida-Aasia; Eestis kultuuris harva, metsistunult (V) harva; antropofüüt

Hedera
L. BF 2: 212; EF 4: 27
luuderohi

Hedera helix
L. [Fischer 1791: 444] EF 4: 27
harilik luuderohi
Euroopa (subatlantiline); Eestis harva (lääneosas), areaali kirdepiiril; hemerofoob (Enari 1944: 378); LK2, PR3


Aristolochiaceae Juss., nom. cons. BF 1: 189; EF 4: 294
tobiväädilised

Aristolochia
L. BF 1: 189; EF 4: 297
tobiväät

Aristolochia clematitis
L. [Grindel 1803] EF 4: 298
elulõngjas tobiväät
Euroopa; Eestis harva kultuuris, metsistunult harva, tulnukana väga haruldane; antropofüüt

Asarum
L. BF 1: 189; EF 4: 295
metspipar

Asarum europaeum
L. [Hupel 1777: 498] EF 4: 296
harilik metspipar
Eurosiber; Eestis areaali loodepiiril, tavaline (sagedam Ida- ja Lõuna-Eestis, saartel puudub); hemerofoob (Enari 1944: 241)


Asclepiadaceae R.Br., nom. cons. BF 2: 258; EF 4: 432
angervarrelised

Antitoxicum Pobed. -> Vincetoxicum Wolf

Antitoxicum officinale (Moench) Pobed. -> Vincetoxicum hirundinaria Medik.

Asclepias
L.
askleepias

Asclepias vincetoxicum L. -> Vincetoxicum hirundinaria Medik.

Cynanchum
L.

Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. -> Vincetoxicum hirundinaria Medik.

Vincetoxicum
Wolf [incl. Antitoxicum Pobed.] BF 2: 258; EF 4: 433
angervars

Vincetoxicum hirundinaria
Medik. [= Vincetoxicum officinale Moench; Antitoxicum officinale (Moench) Pobed.; Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers.] [Hupel 1777: 512, Asclepias vincetoxicum L.] EF 4: 435
lood-angervars
Eurosiber; Eestis areaali kirdepiiril, paiguti (peamiselt Saaremaal ja Muhus); hemeradiafoor (hemerofoob?, Enari 1944: 404); LK2, PR3
Vincetoxicum officinale Moench -> Vincetoxicum hirundinaria Medik.