Bibliography of Urmas Tartes (partial)

Scientific publications

 1. Tartes, U. About respiration rhythms of insects. - Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 1990, 39, 3, pp. 205-213.
 2. Kuusik, A., Hiiesaar, K., Metspalu, L. & Tartes, U. Gas exchange rhythms of Galleria mellonella L, (Lepidoptera, Pyralidae). - Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 1991, 40, 3, pp. 145-156.
 3. Kuusik, A., Metspalu, L., Hiiesaar, K. & Tartes, U. Further investigation on the respiration in pupae of Galleria mellonella: records of body length changes, spiracular rhythms and CO2 release. - Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 1992, 41, 1, pp. 14-24.
 4. Kuusik, A., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Kogerman, A. & Tartes, U., 1993. Changes in muscular and respiratory activity patterns in yellow mealworm (Tenebrio molitor) and greater wax moth (Galleria mellonella) pupae caused by some plant extracts, juvenile hormone analogues and pyrethroid. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology, 42, 94-107.
 5. Kuusik, A., Tartes, U., Harak, M., Hiiesaar, K. & Metspalu, L. Developmental changes during metamorphosis in Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) studied by calorimetric thermography. - European Journal of Entomology, 1994, 91, p. 297-305.
 6. Tartes, U. & Kuusik, A. Periodic muscular activity and its possible functions in pupae of Tenebrio molitor. - Physiological Entomology, 1994, 19, p. 216-222.
 7. Kuusik, A., Harak, M., Hiiesaar, K., Metspalu, L. & Tartes, U. Studies on insect growth regulating (IGR) and toxic effects of Ledum paluster extracts on Tenebrio molitor pupae (Coleoptera, Tenebrionidae) using calorimetric recordings. - Thermochimica Acta, 1995, 251, p. 247-253.
 8. Tartes, U. Respiration rhythms in insects. - Dissertationes Biologicae Universitatis Tartuensis, 1995, 14, Tartu, 110 p.
 9. Kuusik, A., Harak, M., Hiiesaar, K., Metspalu, L. and Tartes, U. Different types of external gas exchange found in pupae of greater wax moth Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae). European Journal of Entomology, 1996, 93, p. 23-35.
 10. Harak, M., Kuusik, A., Hiiesaar, K., Metspalu, L., Luik, A., Tartes, U. Calorimetric investigations on physiological stress in Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrionidae) pupae. - Thermochimica Acta, 1998, 309, p.57-61.
 11. Kuusik, A., Hiiesaar, K., Metspalu, L., Jõudu, J., Tartes, U., Harak, M. Talvituva kartulimardika (Leptinotarsa decemlineata) transpiratsiooni intensiivsus sõltuvalt gaasivahetustüübist. - Rmt. Põllumajanduskultuuride produktiivsus ja kvaliteet. Eesti Põllumajandusülikooli Teadustööde kogumik. Tartu, 1998, lk. 172-177. (in Estonian)
 12. Tartes, U., Kuusik, A., Vanatoa, A. Diversity in gas exchange and muscular activity patterns in insects studied by a respirometer-actograph. - Physiological Entomology, 1999, 24, 2, p. 150-157.
 13. Tartes, U., Kuusik, A., Vanatoa, A. Heartbeat and body movement: roles in gas exchange in Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) pupae. - International Journal of Morphology and Embryology, 1999, 28, 1-2, p. 145-149.
 14. Harak, M., Lamprecht, I., Kuusik, A., Hiiesaar, K., Metspalu, L., Tartes, U. Calorimetric investigations of insect metabolism and development under the influence of a toxic plant extract. - Thermochimica acta, 1999, 333, p. 39-48.
 15. Tartes, U., Kuusik, A., Hiiesaar, K., Metspalu, L. and Vanatoa, A. Abdominal movements, heartbeats and gas exchange in pupae of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata. - Physiological Entomology, 2000, 25, 2, p. 151-158.
 16. Kuusik, A., Tartes, U., Vanatoa, A., Metspalu, L., Hiiesaar, K. Body stereotypic movements and their possible role as triggers of heart activity in pupae of Colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata (Say). - Physiological Entomology, 2001, 26, 158-164.
 17. Metspalu, L., Kuusik, A., Hiiesaar, K., Jõudu, J., Tartes, U., Harak, M. Simultaneous recording of gas exchange cyclicity, body movements and heartbeats by infrared-optical method in pupae of Leptinotarsa decemlineata (Say). - Norwegian Journal of Entomology, 2001, 48, 91-96.

Up

Conference abstracts

 1. Tartes, U., Kuusik, A., 1993. A rare type of external gas exchange cycles described in Galleria mellonella L. pupae and teir adaptation nature. In: Mechanisms of Adaptation in Invertebrates to changing Environments - Multifactorial Analyses. Eisenach/Thuringia, Germany.
 2. Tartes, U., Kuusik, A., 1995. Heart beating, abdominal movements, gas exchange cycles and their interaction in Tenebrio molitor, Galleria mellonella and Pieris brassicae. In: Proceedings of the 4th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry. Physiological Zoology, 68, p. 66.
 3. Tartes, U., Kuusik, A., 1995. Gas exchange microcycles in diapausing and developing Pieris brassicae pupae. In: Proceedings of the 4th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry. Physiological Zoology, 68, p. 90.
 4. U. Tartes, A. Kuusik, A. Vanatoa 1996. Dependence between heart beat, gas exchange rhythms and body movements in Galleria mellonella pupa. In: XX International Congress of Entomology. Proceedings. Firenze, Italy. August 25-31, 1996, p. 136.
 5. Kuusik, A., Harak, M., Hiiesaar, K., Metspalu, L., Tartes, U. 1997. Studies on muscular activity gas exchange cycles and water loss in pupae of Galleria mellonella during physiological stress - XXIV Nordic Congress of Entomology, Tartu, p. 142 - 144.
 6. Vanatoa, A., Tartes, U. 1998. About heartbeat in diapausing Pieris brassicae pupae – International Symposium on Animal Physiology, Berlin, p. 64.
 7. Tartes, U., Kuusik, A., Vanatoa, A. 1998. Heart beating, gas exchange cycles and their interaction in diapausing Pieris brassicae pupa – The VIth European Congress of Entomology, Ceské Budéjovice, Czech Republic.
 8. Tartes, U., Vanatoa, A., Kuusik, A., 1999. Diversity in coordination of gas exchange, circulation and abdominal movements in insect pupae. In: Proceedings of the 5th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry. Comparative Biochemistry and Physiology, 124A (suppl.), p. S111.
 9. Vanatoa, A., Tartes, U., 2000. Mechanics of heartbeat in diapausing Pieris brassicae L. pupae. Physiology 2000 - Physiological Tradeoffs. An International Symposium on Animal Physiology, June 15 - 17 2000, Bonn, Poppelsdorfer Schloss.
 10. Tartes, U., Kuusik, A., Vanatoa, A. Insect abdomen - heartbeat manager in insects. International Conference of Comparative Physiology and Biochemistry "How animals work", Kasane, Botswana, August 18-24, 2001, p. 19.

Up

Popular papers (all in Estonian)

 1. Tartes, U. Kosmosesüstik ja aerupaat. - Eesti Loodus, 1991, 7, lk. 462-466.
 2. Tartes, U. Kohtaaminen sisiliskon kanssa. - Luonnonkuvaaja, 1991, 3, pp. 14-15. (Soome keeles).
 3. Tartes, U. Kohtumine sisalikuga. - Eesti Loodus, 1991, 4, lk. 523-524.
 4. Tartes, U. Näe! Päevakoer! - Eesti Loodus, 1992, 9-10, lk. 471-474.
 5. Tartes, U. Lepatriinud. - Eesti Loodus, 1993, 8, lk. 268-269.
 6. Tartes, U. Piksepeni. - Eesti Loodus, 1994, 8, lk. 236-237.
 7. Tartes, U. Õitsev elu 1. Sündimine ja vastsed. Elu algus. - Eesti Loodus, 1995, 1, lk. 3-5.
 8. Tartes, U. Õitsev elu 2. Metamorfoos. Nukud, eri vormid. Suurte muutuste aeg. - Eesti Loodus, 1995, 2, lk. 36-38.
 9. Tartes, U. Õitsev elu 3. Putukate mitmekesisus. - Eesti Loodus, 1995, 3, lk. 74-77.
 10. Tartes, U. Õitsev elu 4. Putukad tegevuses. - Eesti Loodus, 1995, 4, lk. 104-106.
 11. Tartes, U. Õitsev elu 5. Putukate ööelu. - Eesti Loodus, 1995, 5/6, lk.154-156.
 12. Tartes, U. Õitsev elu 6. Sigimiskäitumne. - Eesti Loodus, 1995, 7, lk. 188-191.
 13. Tartes, U. Õitsev elu 7. Munemine ja järglaste eest hoolitsemine. - Eesti Loodus, 1995, 8, lk. 218-219.
 14. Tartes, U. Õitsev elu 8. Putukate suhted teiste loomadega. - Eesti Loodus, 1995, 9, lk. 252-253.
 15. Tartes, U. Õitsev elu 9. Putukate suhted taimedega. - Eesti Loodus, 1995, 10, lk. 312-313.
 16. Tartes, U. Õitsev elu 10. Meie ja putukad. Putukad ja meie. - Eesti Loodus, 1995, 11/12, lk. 341-343.
 17. Tartes, U. Nii nad meid vaatavad 1.Inimene. - Eesti Loodus, 1996, 3, lk. 92.
 18. Tartes, U. Nii nad meid vaatavad 2. Teod.. - Eesti Loodus, 1996, 4, lk. 109.
 19. Tartes, U. Nii nad meid vaatavad 3. Ämblikud. - Eesti Loodus, 1996, 5/6, lk. 147.
 20. Tartes, U. Nii nad meid vaatavad 4. Putukate vastsed. - Eesti Loodus, 1996, 7, lk. 218.
 21. Tartes, U. Nii nad meid vaatavad 5. Putukate valmikud. - Eesti Loodus, 1996, 8, lk. 255.
 22. Tartes, U. Nii nad meid vaatavad 6. Konnad. - Eesti Loodus, 1996, 9, lk. 299.
 23. Tartes, U. Nii nad meid vaatavad 7. Roomajad. - Eesti Loodus, 1996, 10, lk. 345.
 24. Tartes, U. Nii nad meid vaatavad 8. Linnud. - Eesti Loodus, 1996, 11/12, lk. 392.
 25. Tartes, U. Kuidas näha putukaid. - Eesti Loodus, 1997, 8/9, lk. 355-357.
 26. Tartes, U. Loomad ja uurimistöö. - Eesti Loodus, 1998, 2, lk. 64-65.
 27. Tartes, U. Mõnusad ootamatused. - Eesti Loodus, 1998, 5/6, lk 238.
 28. Tartes, U. Nõgeseliblika mitu palet. - Eesti Loodus, 1998, 8, lk.368-369.
 29. Tartes, U. Loodus Internetis 3. Putukad. - Eesti Loodus,1999, 4, lk. 134.
 30. Tartes, U. Mõistatuslikud putukad... . - Eesti Loodus,1999, 5, lk. 162-164.
 31. Tartes, U. Need mõistatuslikud putukad - rohelise dzhungli valitsejad. SL Õhtuleht, 07.10.2000., lk.15.
 32. Tartes, U. Kumb oli enne, putukas või muna? SL Õhtuleht, 14.10.2000., lk. 15.
 33. Tartes, U. Harjutusi iseseisvaks eluks ehk Putukahakatise pingutused täiskasvanuks saamise teel. SL Õhtuleht, 21.10.2000., lk. 15.
 34. Tartes, U. Muumiad ärkavad ellu. SL Õhtuleht, 28.10.2000. lk. 23.
 35. Tartes, U. Ka liblikad imevad inimverd. SL Õhtuleht, 04.11.2000. lk. 15.
 36. Tartes, U. Putukate peitusemängud. SL Õhtuleht, 11.11.2000. lk. 14.
 37. Tartes, U. Armuelu ilma armastuseta. SL Õhtuleht, 18.11.2000. lk. 15.
 38. Tartes, U. "Abielus" ritsikaproua kannab abikaasa antud voorusevööd. SL Õhtuleht, 25.11.2000. lk. 15.
 39. Tartes, U. Etevatust, kõrvahargi pesa! Minke möda. SL Õhtuleht, 02.12.2000. lk. 15.
 40. Tartes, U. Isegi Napoleon oma armeega pidi putukatele alla andma. SL Õhtuleht, 09.12.2000. lk. 15.
 41. Tartes, U. Mardikas kord marjul käis... SL Õhtuleht, 16.12.2000. lk. 21.
 42. Tartes, U. Nutikas lutikas liugu lõi jääl. SL Õhtuleht, 23.12.2000. lk. 14.
 43. Tartes, U. Kas kirbud tekivad elamisse mustusest? SL Õhtuleht, 30.12.2000. lk.14-15.
 44. Tartes, U. Kärbsevaglad ja mesilasmürk, inimese tõhusaimad ravimid. SL Õhtuleht, 20.01.2001. lk. 14.
 45. Tartes, U. Õhuruumi õiged valitsejad. - SL Õhtuleht, 03.02.2001. lk. 14.
 46. Tartes, U. Tigu on suusakuningas. - SL Õhtuleht, 17.02.2001. lk. 25.
 47. Tartes, U. Tuli teeb teed uuele elule. - SL Õhtuleht, 03.08.2001. Lk. 22.
 48. Tartes, U. Ka putukal on palavik. - SL Õhtuleht, 17.03.2001. lk. 21.
 49. Tartes, U. Kevadõied õhuruumis. - SL Õhtuleht, 31.03.2001. lk. 22.
 50. Tartes, U. Putukas, maailma parim paastuja. - SL Õhtuleht, 14.04.2001. lk. 19.
 51. Tartes, U. Mardikatest meteoroloogid. - SL Õhtuleht, 28.04.2001. lk. 25.
 52. Tartes, U. Ämblikumammi murelapsed. - SL Õhtuleht, 12.05.2001. lk. 21.
 53. Tartes, U. Kuidas putukat fotokasse püüda. - SL Õhtuleht, 26.05.2001. lk. 26.
 54. Tartes, U. Liblikamaailma moevoolud. - SL Õhtuleht, 09.06.2001. lk. 27.
 55. Tartes, U. Kinoseanss rohupuhmas. - SL Õhtuleht, 07.07.2001. lk. 23.
 56. Tartes, U. Suvekuumusest, buðmanitest ja neidudest. - SL Õhtuleht, 21.07.2001. lk. 23.
 57. Tartes, U. Laulupidu teeveeres. - SL Õhtuleht, 04.08.2001. lk. 14-15.
 58. Tartes, U. Miks on lutikas mõru maitsega? - SL Õhtuleht, 18.08.2001. lk. 25.
 59. Tartes, U. Võrgutajad sügismetsas. - SL Õhtuleht, 01.09.2001. lk. 15.
 60. Tartes, U. Herilased võtavad praegu viimast. - SL Õhtuleht, 15.09.2001. lk. 17.
 61. Tartes, U. Aafrika suur viisik. - SL Õhtuleht, 29.09.2001. lk. 14-15.
 62. Tartes, U. Lõuna-Aafrika tagurpidi maailm. - SL Õhtuleht, 29.09.2001. lk. 24-25.
 63. Tartes, U. Salakõrv kuuleb, salasilm seletab. - SL Õhtuleht, 13.10.2001. lk. 13.
 64. Tartes, U. Bioterror sugude vahel. - SL Õhtuleht, 27.10.2001. lk. 19.
 65. Tartes, U. Putukad, looduse meigimeistrid. - SL Õhtuleht, 10.11.2001. lk. 20.
 66. Tartes, U. Millest räägib muster liblikatiival? - SL Õhtuleht, 24.11.2001. lk. 20.
 67. Tartes, U. Piraatkoopiad putukamaailmas. - SL Õhtuleht, 08.12.2001. lk. 14.
 68. Tartes, U. Imeehtes jõulupuu. - SL Õhtuleht, 22.12.2001. lk. 22.
 69. Ader, A., Tartes, U. Seitse hetke mööduvast aastast. - SL Õhtuleht, 29.12.2001. lk. 24-25.
 70. Tartes, U., Vanatoa, A. 20 milligrammiga 200 päeva elu ehk putukas kui säästva arengu mudel. - Horisont, 2001, 6, lk. 20-22.
 71. Tartes, U. Kuidas inimene tule taltsutas. - SL Õhtuleht, 12.01.2002. lk. 16-17.
 72. Tartes, U. Sada meetrit vabalangemist. Victoria juga ehk Suits-Mis-Müriseb. - SL Õhtuleht, 19.01.2002. lk. 24-25.

Up

Other publications

 1. Tartes, U., Kuusik, A. Kardiorespiratoorne interaktsioon putukate nukkudel. Rmt.: Eesti Teaduste Akadeemia Aastaaruanne 1994. Tallinn, 1995.
 2. Tartes, U., Kuusik, A. Cardiorespiratory interaction in insect pupae. In.: Annual Report of the Estonian Academy of Sciences 1994. Tallinn, 1995.
 3. Tartes, U. Pool sajandit Zooloogia ja Botaanika Instituuti. Eesti Loodus, 1997, 1, lk. 5-7.
 4. Tartes, U., Rahi, M. ZBI Eesti üldises kultuuripildis. Aastad 1947—1997. Postimees. 27.01.1997. a.
 5. Tartes, U. Millist teadust Eesti vajab? Postimees. 05.02.1997. a.
 6. Tartes, U. Lambast, inimajust ja universumist. Postimees. 11.03.1997. a.
 7. Tartes, U. Tartu akadeemiline eripära. Postimees. 28.07.1997. a.
 8. Tartes, U. Vereimejatest. Postimees Extra. 16.08.1997. a.
 9. Tartes, U. Teadusmäng märgitud kaartidega? Postimees. 22.02.1998.a.
 10. Tartes, U. Loodust kaitstakse inimeste jaoks. Tartu Postimees. 30.11.1998.a.
 11. Tartes, U. Loodust kaitstakse inimeste jaoks. Loodus, 1998, 12, lk. 29-30.
 12. Kaljo, D., Tartes, U. Eesti Looduse ja maavarade uuringud Eesti Teaduste Akadeemias. Eesti Teaduste Akadeemia. Ülevaateid ja meenutusi. Kronoloogia 1938-1998. Tallinn, 1998. lk. 99-105.
 13. Tartes, U. Teadusasutuste direktorite nõukogu kaasesimehe tervitus. Eesti Teaduste Akadeemia Juubeliaasta - 1998. Tallinn, 1999. lk. 58.
 14. Tartes, U. Üks riik, üks rahvas, üks ülikool? Eesti Päevaleht 11.05.1999.a.
 15. Tartes, U., Lilleleht, V. Looduskaitse ja teadus. Kas looduskaitse takistab Eesti majanduslikku arengut? Kogumik: Teadus ühiskonnale. Eesti Teaduste Akadeemia seminari materjalid. Tallinn, 2000.
 16. Tartes, U. Lester Browni fenomen. Nädala lugu. Roheline värav. 21/02/2000 16:47:57. http://www.greengate.ee/
 17. Tartes, U. Teadus ja malemäng. Rahvuslik põllumajanduspoliitika teel Euroopa Liitu, Rahvusvaheline konverents 10.05.-12.05.2000. (Koost. J.Leetsaar) Tallinn 2000., lk. 110-124.
 18. Tartes, U. 2000. Kuivõrd evalveerimise tulemused mõjutavad/mõjutasid teie hinnangut oma tegevuse kohta? Arvamusi evalveerimisest. Sammas nr. 1. 13.12., Tartu Ülikooli teaduse infoleht, lk. 6.
 19. Tartes, U., Vanatoa, A. 20 milligrammiga 200 päeva elu. - Maaülikool, 05.04.2001. lk. 3.
 20. Tartes, U. Eesti Loodus - eile! täna? homme!? - Tartu Postimees, 14.05.2001. lk. 2.
 21. Tartes, U. Millele pöörata tähelepanu loodusfotode tegemisel? - Äripäev nädalalõpulisa, 15.06.2001, lk. 3.
 22. Tartes, U. Struktuur määrab funktsiooni - ülikoolide sisereform. - Tartu Ülikooli teaduse infoleht, Sammas nr. 5. 23.11.2001, lk. 4-5.
 23. Kull, T., Kull, K., Tartes, U., Viikmaa, M. Bioloogia gümnaasiumile. III osa. - Tartu: Eesti Loodusfoto, 2001, 159 lk.
 24. Kull, T., Kull, K., Tartes, U., Viikmaa, M. Biologiya dlya gimnazii. III chast. - Tartu: Eesti Loodusfoto, 2001, 160 s.
 25. Eesti elusloodus. Kodumaa looduse teejuht. Kuresoo, R., Relve, H., Rohtmets, I. (koostajad), Tallinn: Varrak, 2001, 391 lk. Artiklid Ristämblik, krabiämblikud, hüpikämblikud, koibikud, sadajalgsed (koos I. Rohtmetsaga), tuhatjalgsed, kakandid (lk. 380-383).
 26. Tartes, U., Mikelsaar, R.H. Science in newly independent Estonia. - 10 years of reindependence of the republic of Estonia. Proceedings of Scientific conference 20th May 2001, Tallinn, p. 76-83.
 27. Tartes, U. Teadusreformi valud ja vaevad, plussid ja miinused. - Eesti teadusreform -plussid ja miinused (koost. J. Engelbrecht ja E. Ergma), 5. oktoobri 2001.a. konverentsi materjalid, Tallinn, lk. 53-56.

Up

Miscellaneous materials

 1. Tartes, U. Tudengid ja bussisõit. Postimees. Kiri toimetajale. 30.10.1996. a.
 2. Tartes, U. Talvekummide poolt. Postimees. Kiri toimetajale. 19.04.1997. a.
 3. Tartes, U. Soovitus liiklusohutusega tegelejatele. Postimees. Kiri toimetajale. 30.10.1997. a.
 4. Tartes, U. 1998. Arengukva aitab otsustada ja annab kindluse. Valla elu. Tähtvere valla kuukiri. 5, lk. 6.
 5. Tartes, U. 1998. Valla vapp ja rohunepp. Valla elu. Tähtvere valla kuukiri, 7, lk.13.
 6. Tartes, I., Tartes, U. 2000. Valla elanikkond 2000. aasta alguses. Valla elu. Tähtvere valla kuukiri, 1(20) lk. 3.
 7. Tartes, I., Tartes, U. 2000. Valla elanikkond 2000. aasta alguses. Valla elu. Tähtvere valla kuukiri, 1(20) lk. 3.

Up

Back