Asteraceae Dumort., nom. cons. [= Compositae Giseke] EF 6: 19
korvõielised

Achillea
L. [incl. Ptarmica Mill.] EF 6: 190
raudrohi

Achillea cartilaginea Ledeb. ex Rchb. -> Achillea salicifolia Besser
Achillea millefolium
L. EF 6: 193 [Hupel 1777: 511]
harilik raudrohi
Tsirkumpolaarne; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 336)
Achillea nobilis
L. [Üksip 1935c: 95] EF 6: 191
lõhnav raudrohi
Kontinentaalne Euraasia; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt (I, Enari 1944: 336)
Achillea ptarmica
L. [= Ptarmica vulgaris DC.] [Fischer 1778: 287] EF 6: 195
võsa-raudrohi
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis paiguti (sagedam Lääne-Eestis); apofüüt (III, Enari 1944: 335)
Achillea salicifolia
Besser [= Achillea cartilaginea Ledeb. ex Rchb.; Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex Rchb.) Ledeb.] [Fleischer, Lindemann 1839: 299(!), A. cartilaginea] EF 6: 196
ida-raudrohi
Eurosiber; Eestis paiguti (Kagu- ja Ida-Eestis), areaali läänepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 335)

Achyrophorus Adans. -> Hypochaeris L.
veishein

Achyrophorus maculatus (L.) Scop. -> Hypochaeris maculata L.

Ambrosia
L. EF 6: 106
ambroosia

Ambrosia artemisiifolia
L. [= Ambrosia elatior L.] [Remmel 1975: 74, 78] EF 6: 107
pujulehine ambroosia
Põhja-Ameerika; Eestis harva tulnukana (alates 1954); antropofüüt
Ambrosia coronopifolia auct. -> Ambrosia psilostachya DC.
Ambrosia elatior auct., non L. -> Ambrosia psilostachya DC.
Ambrosia elatior L. -> Ambrosia artemisiifolia L.
Ambrosia psilostachya
DC. [= Ambrosia coronopifolia auct.] [Rebane 1933a: 93, Ambrosia elatior auct., non L.] EF 6: 110
kare ambroosia
Põhja-Ameerika; Eestis haruldane tulnukas (esmakordselt Tallinnast 1933, J. Rebane); antropofüüt (I, Enari 1944: 333)
Ambrosia trifida
L. [Ploompuu 1990/91a: 46]
kolmehõlmane ambroosia
Põhja-Ameerika; Eestis haruldane tulnukas (esmakordselt Hiiu ja Keila rdtj. 1989, T. Ploompuu); antropofüüt

Anaphalis
DC.
hõbeleht

Anaphalis margaritacea
(L.) Benth. [Spohr, Boerner 1930: 7, cult.]
pärl-hõbeleht
Põhja-Ameerika, Kaug-Ida; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt

Antennaria
Gaertn. EF 6: 72
kassikäpp

Antennaria dioica
(L.) Gaertn. [Hupel 1777: 501, Gnaphalium dioicum L.] EF 6: 72
harilik kassikäpp
Euraasia; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 330)

Anthemis
L. EF 6: 184
karikakar

Anthemis arvensis
L. EF 6: 185 [Hupel 1777: 493]
valge karikakar
Eurosiber; Eestis hajusalt; antropofüüt (VI, Enari 1944: 334)
Anthemis cotula
L. [Fischer 1791: 604] EF 6: 188
haisev karikakar
Eurosiber; Eestis haruldane tulnukas; antropofüüt (I, Enari 1944: 335)
Anthemis tinctoria
L. [Fischer 1791: 792] EF 6: 185
kollane karikakar
Eurosiber; Eestis tavaline; antropofüüt (VI, Enari 1944: 335)

Arctium
L. [incl. Lappa Scop.] EF 6: 310
takjas

Arctium bardana Willd. -> Arctium tomentosum Mill.
Arctium lappa
L. [= Lappa major Gaertn.; Lappa officinalis All.] [Hupel 1777: 502] EF 6: 312
suur takjas
Eurosiber; Eestis harva (lääneosas), areaali põhjapiiri lähedal; antropofüüt (I, Enari 1944: 345)
Arctium minus
(Hill) Bernh. [= Lappa minor Hill] [Wiedemann, Weber 1852: 478, L. minor] EF 6: 318
väike takjas
Eurosiber; Eestis hajusalt; antropofüüt (I, Enari 1944: 345)
Arctium nemorosum
Lej. [Eklund 1937a: 44, Arctium vulgare (Hill) A.H.Evans] EF 6: 315
salutakjas
Eurosiber; Eestis väga haruldane (Suur-Pakri), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor; PR1
Arctium tomentosum
Mill. [= Lappa tomentosa (Mill.) Lam.] [Germann 1807: 22, Arctium bardana Willd.] EF 6: 321
villtakjas
Eurosiber; Eestis sage; antropofüüt (I, Enari 1944: 346)
Arctium vulgare (Hill) A.H.Evans -> Arctium nemorosum Lej.

Arnica
L. EF 6: 263
arnika

***Arnica montana
L. [Hupel 1777: 519] EF 6: 265
mägiarnika
Eestis harva kultuuris; kunagine looduslik esinemine pole tõendatud (olla kasvanud Emajõe kallastel)

Artemisia
L. EF 6: 220
puju

Artemisia abrotanum
L. [Pistohlkors 1797: 174] EF 6: 226
sidrunpuju
Algne päritolu teadmata, laialdaselt kultiveeritav ning soojema kliimaga aladel naturaliseerunud; Eestis harva kultuurtaimena, metsistunult haruldane; antropofüüt
Artemisia absinthium
L. [Hupel 1777: 517] EF 6: 236
koirohi
Kontinentaalne Euraasia; Eestis paiguti (peamiselt rannikualadel), arheofüüt; apofüüt (antropofüüt VI, Enari 1944: 339)
Artemisia annua
L. [Remmel 1975: 78] EF 6: 228
üheaastane puju
Kontinentaalne Euraasia; Eestis haruldane tulnukas (esmakordselt 1958); antropofüüt
Artemisia austriaca
Jacq. [Germann 1807: 23, cult.; Üksip 1932f: 157] EF 6: 231
austria puju
Austria-Ungari endeem; Eestis haruldane tulnukas (esmakordselt Nõmme-Hiiul 1931, Th. Nenjukov); antropofüüt (I, Enari 1944: 339)
Artemisia campestris
L. [Hupel 1777: 513] EF 6: 244
põldpuju
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (II, Enari 1944: 340)
Artemisia dracunculus
L. [Germann 1807: 23, cult.] EF 6: 242
estragonpuju
Kontinentaalne Euraasia; Eestis kultuuris hajusalt, tulnukana ja metsistunult haruldane; antropofüüt
Artemisia gnaphalodes
Nutt. [Lellep 1978j: 225] EF 6: 225
kassiurb-puju
Põhja-Ameerika; Eestis väga haruldane tulnukas (Pärnu 1957, A. Remmel), harva kultuuris; antropofüüt
Artemisia maritima
L. subsp. humifusa (Fr. ex Hartm.) K.M.Perss. [= Artemisia maritima L. var. osiliensis Lellep] [Fischer 1791: 594] EF 6: 249
meripuju
Balti endeem (Eesti, Rootsi kaguosa); Eestis harva (Lääne-Saaremaa); hemeradiafoor (Enari 1944: 340); LK2, PR3
Artemisia maritima L. var. osiliensis Lellep -> Artemisia maritima L. subsp. humifusa (Fr. ex Hartm.) K.M.Perss.
Artemisia rupestris
L. [Grindel 1803: 250] EF 6: 233
kaljupuju
Kontinentaalne Euraasia; Eestis paiguti (lääneosas), areaali loodepiiril (Lääne-Eestis liigi osaareaal, lähimad leiukohad Gotlandil); hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 340)
Artemisia scoparia
Waldst. & Kit. [Germann 1807: 23, cult.] EF 6: 247
luudjas puju (pöörispuju)
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Tallinn 1968, A. Remmel); antropofüüt
Artemisia sieversiana
Ehrh. ex Willd. [Ledebour 1820: 16, cult.; Lellep 1960a: 156] EF 6: 239
Sieversi puju
Aasia; Eestis harva tulnukana (esmakordselt Tartus 1955, A. Remmel); antropofüüt
Artemisia vulgaris
L. [Hupel 1777: 490] EF 6: 223
harilik puju
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (I, Enari 1944: 340)

Aster
L. [incl. Tripolium Nees] EF 6: 46
aster

Aster amellus
L. [Germann 1807: 25] EF 6: 53
amellaster
Lõuna-Euraasia; Eestis hajusalt kultuuris, metsistunult väga haruldane; antropofüüt
Aster annuus L. -> Erigeron annuus (L.) Pers.
Aster chinensis
L. -> Callistephus chinensis (L.) Nees
Aster lanceolatus
Willd. [Kusnezow et al. 1903: 3, cult.] EF 6: 51
süstlehine aster
Ameerika; Eestis hajusalt kultuuris; harva metsistub ja naturaliseerub (Eichwald 1941: 35); antropofüüt (V, Enari 1944: 329)
Aster lanceolatus × A. novi-belgii -> Aster ×salignus Willd.
Aster ×salicifolius Scholler -> Aster ×salignus Willd.
Aster ×salignus
Willd. [= Aster ×salicifolius Scholler; Aster lanceolatus Willd. × A. novi-belgii L.] [Ledebour 1820: 17, cult.] EF 6: 49
pajuaster
Tuntud kultuuris; Eestis hajusalt kultuuris, harva metsistub ja naturaliseerub (Eichwald 1941: 35); antropofüüt (III, Enari 1944: 329)
Aster tripolium
L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó [= Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.] [Talts 1978d: 58, Tripolium vulgare Nees var. pannonicus (Jacq.) Talts] EF 6: 58
Kontinentaalne Euraasia; Eestis väga haruldane tulnukas (1967, A. Remmel); antropofüüt
Aster tripolium
L. subsp. tripolium [= Tripolium vulgare Nees] [Fischer 1784: 133] EF 6: 55
randaster
Euroopa rannik; Eestis paiguti (rannikul), areaali kagupiiril; hemeradiafoor (Enari 1944: 329)

Bellis
L. EF 6: 40
kirikakar

Bellis perennis
L. [Fischer 1778: 286] EF 6: 41
harilik kirikakar
Euroopa (subatlantiline); Eestis kultuuris, metsistunult ja naturaliseerunult tavaline; antropofüüt (V, Enari 1944: 329)

Bidens
L. EF 6: 151
ruse

Bidens bipinnata
L. [Germann 1807: 28, cult.] EF 6: 159
sulgruse
Lõuna-Ameerika; Eestis väga haruldane tulnukas (Tartu 1955, K. Eichwald); antropofüüt
Bidens cernua
L. [Fischer 1778: 253, Coreopsis bidens L.] EF 6: 152
longus ruse
Tsirkumpolaarne; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 333)
Bidens cernua . radiatis -> Bidens radiata Thuill.
Bidens frondosa
L. [Germann 1807: 29, cult.; T. Kukk 1991e: 27]
Ameerika; Eestis haruldane tulnukas (Ülemiste 1990, T. Ploompuu); antropofüüt
Bidens pilosa
L. [Germann 1807: 29, cult.; Remmel 1961: 193]
karvane ruse
Lõuna-Ameerika; Eestis kultuuris väga haruldane, metsistunult või tulnukana haruldane (Tartu 1955, A. Remmel); antropofüüt
Bidens radiata
Thuill. [Glehn 1860: 543, B. cernua . radiatis] EF 6: 156
kiirjas ruse
Kontinentaalne Euraasia; Eestis harva (Ida-Eestis), areaali edelapiiril; apofüüt (III, Enari 1944: 334); LK2, PR4
Bidens tripartita
L. [Fischer 1778: 280] EF 6: 154
kolmisruse
Euraasia; Eestis tavaline; apofüüt (II, Enari 1944: 334)

Bracteantha Anderb. -> Xerochrysum Tzvelev

Bracteantha bracteata (Vent.) Anderb. ex Haegi -> Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev

Buphthalmum
L.
härjakakar

Buphthalmum cordifolium Waldst. & Kit. -> Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.

Calendula
L. EF 6: 294
saialill

Calendula arvensis
L. [Germann 1807: 32, cult.; Üksip 1966a: 663] EF 6: 294
põld-saialill
Lõuna-Euroopa; Eestis väga haruldane tulnukas (Tartu 1955, A. Remmel); antropofüüt
Calendula officinalis
L. [Germann 1807: 32, cult.] EF 6: 295
harilik saialill
Tuntud ainult kultuuris; Eestis kultuuris sage, metsistub harva; antropofüüt (I, Enari 1944: 345)

Callistephus
Cass. nom. cons. EF 6: 44
aedaster

Callistephus chinensis
(L.) Nees [Luce 1823: 278, Aster chinensis L., cult.] EF 6: 44
hiina aedaster
Aasia; Eestis kultuuris sage, metsistub harva; antropofüüt

Carduus
L. EF 6: 323
karuohakas

Carduus acanthoides
L. [Grindel 1803: 242] EF 6: 334
torkav karuohakas
Eurosiber; Eestis haruldane; antropofüüt (I, Enari 1944: 346); PR5
Carduus crispus
L. [Fischer 1778: 279] EF 6: 331
kähar karuohakas
Euraasia; Eestis tavaline; apofüüt (I, Enari 1944: 346)
Carduus leiophyllus Petroviè -> Carduus thoermeri Weinm.
Carduus marianum L. -> Silybium marianum (L.) Gaertn.
Carduus nutans
L. [Fischer 1784: 132, s.l.] EF 6: 325
longus karuohakas
Eurosiber; Eestis harva; antropofüüt (VI, Enari 1944: 347); PR5
Carduus palustris
L. -> Cirsium palustre (L.) Scop.
Carduus thoermeri
Weinm. [= Carduus leiophyllus Petroviè] [Fischer 1784: 132, s.l.; M. Kask 1978b: 328] EF 6: 328
Thörmeri karuohakas
Eurosiber?; Eestis hajusalt, ilmselt eelmisest sagedam; antropofüüt; PR5

Carlina
L. EF 6: 304
keelikurohi

***Carlina acaulis
L. [Germann 1805: 68] EF 6: 309
varretu keelikurohi
Euroopa; Eestis looduslik esinemine tõendamata (ilmselt segi aetud C. vulgaris'e varretute vormidega)
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. -> Carlina vulgaris L. subsp. longifolia Nyman
Carlina intermedia Schur -> Carlina vulgaris L. subsp. intermedia (Schur) Hayek
Carlina longifolia Rchb. -> Carlina vulgaris L. subsp. longifolia Nyman
Carlina vulgaris
L. subsp. vulgaris [Grindel 1803: 242] EF 6: 304
harilik keelikurohi
Eurosiber; Eestis harva (lubjarikastel aladel), areaali kirdepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 345)
Carlina vulgaris
L. subsp. intermedia (Schur) Hayek [Þêñèï 1953: 87, Carlina intermedia Schur] EF 6: 305
Eurosiber?; Eestis paiguti (lubjarikastel aladel); hemeradiafoor
Carlina vulgaris
L. subsp. longifolia Nyman [= Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.] [Þêñèï 1953: 87, Carlina longifolia Rchb.] EF 6: 309
pikalehine keelikurohi
Kontinentaalne Euraasia; Eestis paiguti (lubjarikastel aladel), sagedaim alamliik; hemeradiafoor

Centaurea
L. EF 6: 386
jumikas

Centaurea austriaca Willd. -> Centaurea phrygia L. subsp. phrygia
Centaurea cyanus
L. [Fischer 1778: 283] EF 6: 390
rukkilill
Eurosiber; Eestis tavaline, kultuuris ilutaimena hajusalt; antropofüüt (I, Enari 1944: 350)
Centaurea dealbata
Willd. (Lippmaa, Port 1930: 4, cult.)
valkjas jumikas
Kaukasuse endeem; Eestis väga haruldane tulnukas (Pärnu 1988, S. Sepp), harva kultuuris; antropofüüt
Centaurea diffusa
Lam. [M. Kask, Üksip 1966: 682] EF 6: 407
laiuv jumikas
Euraasia; Eestis haruldane tulnukas (esmakordselt Piusal 1954, L. Pihlapuu); antropofüüt
Centaurea iberica
Trevir. ex Spreng. [M. Kask 1978d: 411] EF 6: 411
Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas (Misso 1974); antropofüüt
Centaurea jacea
L. [Hupel 1777: 494, 502] EF 6: 393
arujumikas
Eurosiber; Eestis sage; apofüüt (I, Enari 1944: 350)
Centaurea maculosa auct. -> Centaurea rhenana Boreau
Centaurea montana
L. [Grindel 1803: 260] EF 6: 389
mägijumikas
Euroopa; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt
***Centaurea nigra
L. [Wiedemann, Weber 1852: 517; Hultén 1950: 454]
must jumikas
Eestis üksnes kirjandusallikate alusel; tulnukana esinemine on võimalik
Centaurea phrygia
L. subsp. phrygia [= Centaurea austriaca Willd.] [Johnson 1850: 40, s.l.] EF 6: 396
narmasjumikas
Eurosiber; Eestis hajusalt, areaali läänepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 351)
Centaurea phrygia
L. subsp. pseudophrygia (C.A.Mey.) Gugler [= Centaurea pseudophrygia C.A.Mey.] [Lilleleht 1998: 54]
Euroopa; Eestis esinemine ebaselge (kaks leidu möödunud sajandist), areaali idapiiril; hemeradiafoor?; PR0
Centaurea pseudophrygia C.A.Mey. -> Centaurea phrygia L. subsp. pseudophrygia (C.A.Mey.) Gugler
Centaurea rhenana
Boreau [Eplik 1933b: 68, Centaurea maculosa auct.] EF 6: 403
reini jumikas (pöörisjumikas)
Euroopa; Eestis harva tulnukana (esmakordselt Jõelähtmest 1932, J. Eplik); antropofüüt (II, Enari 1944: 351)
Centaurea scabiosa
L. [Fischer 1791: 607] EF 6: 400
põldjumikas
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (I, Enari 1944: 352)
Centaurea solstitialis
L. [Vilberg 1935d: 95] EF 6: 409
kiirjas jumikas
Kontinentaalne Euraasia; Eestis leitud 1930ndatel aastatel kord tulnukana Viljandis; antropofüüt (I, Enari 1944: 352)

Chamomilla
Gray EF 6: 210
kummel

Chamomilla recutita
(L.) Rauschert [= Matricaria recutita L.; Matricaria chamomilla L., p.p.] [Hupel 1777: 493, ?Chamomilla matricaria] EF 6: 210
teekummel
Euraasia (mõnedel andmetel tuntud ainult kultuuris); Eestis kultuuris tavaline, hajusalt metsistunult ja naturaliseerunult?; antropofüüt (I, Enari 1944: 337)
Chamomilla suaveolens
(Pursh) Rydb. [= Matricaria suaveolens (Pursh) Buchen; Matricaria discoidea DC.; Matricaria matricarioides (Less.) Porter] [Luce 1823: 282, cult.; Êóðèëèíú 1872: XLIII] EF 6: 212
lõhnav kummel
Tsirkumpolaarne; Eestis naturaliseerunud tulnukana, sage; antropofüüt (I, Enari 1944: 337)

Chrysanthemum
L. EF 6: 198
jaanikakar

Chrysanthemum carinatum
Schousb. [Germann 1807: 39, cult.] EF 6: 199
andurjas jaanikakar
Loode-Aafrika; Eestis kultuuris tavaline, metsistunult harva; antropofüüt
Chrysanthemum inodorum L. -> Matricaria perforata Mérat
Chrysanthemum leucanthemum L. -> Leucanthemum vulgare Lam.
Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. -> Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.
Chrysanthemum segetum
L. [Fischer 1784: 133; Kupffer 1898d: 91] EF 6: 201
kollane jaanikakar
Edela-Aasia; Eestis harva tulnukana (esmakordselt Võrust 1904, H. Hiir); antropofüüt (I, Enari 1944: 338)
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. -> Tanacetum vulgare L.

Cichorium
L. EF 6: 419
sigur

Cichorium intybus
L. [Hupel 1777: 499] EF 6: 420
harilik sigur
Eurosiber; Eestis kultuurist metsistunud ja naturaliseerunud, hajusalt; antropofüüt (I, Enari 1944: 352)

Cineraria
L. -> Senecio L.
tsineraaria

Cineraria palustris (L.) L. -> Senecio congestus (R.Br.) DC.
Cineraria sibirica
L. -> Ligularia sibirica (L.) Cass.

Cirsium
Mill. EF 6: 338
ohakas

Cirsium acaule
(L.) Scop. [Grindel 1803: 245] EF 6: 355
varretu ohakas
Eurosiber; Eestis paiguti (lubjarikastel aladel tavaline), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 347)
Cirsium afrum (Jacq.) Fischer -> Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter
Cirsium arvense
(L.) Scop. var. arvense [= var. horridum Wimm. & Grab.; Cirsium horridum (Wimm. & Grab.) Stank.] [Fleischer, Lindemann 1839: 284, C. arvense . horridum] EF 6: 368
nõelohakas
Euraasia?; Eestis harva; hemeradiafoor
Cirsium arvense
(L.) Scop. var. mite (Wimm. & Grab.) Lange; var. integrifolium Wimm. & Grab. [Hupel 1777: 488, Serratula arvensis L.] EF 6: 359
põldohakas
Euraasia; Eestis sage; apofüüt (I, Enari 1944: 347)
Cirsium helenioides (L.) Hill -> Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Cirsium heterophyllum
(L.) Hill [= Cirsium helenioides (L.) Hill] [Fleischer, Lindemann 1839: 283] EF 6: 347
villohakas
Kontinentaalne Euraasia; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 348)
Cirsium horridum (Wimm. & Grab.) Stank. -> Cirsium arvense (L.) Scop. var. arvense
Cirsium lanceolatum (L.) Scop. -> Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cirsium oleraceum
(L.) Scop. [Grindel 1803: 244, Cnicus oleraceus L.] EF 6: 343
seaohakas
Eurosiber; Eestis tavaline, areaali loodepiiril; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 349)
Cirsium palustre
(L.) Scop. [Fischer 1778: 279, Carduus palustris L.] EF 6: 350
soo-ohakas
Eurosiber; Eestis sage; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 349)
Cirsium vulgare
(Savi) Ten. [= Cirsium lanceolatum (L.) Scop.] [Fischer 1778: 279, Carduus lanceolatus L.] EF 6: 340
tuliohakas
Eurosiber; Eestis tavaline; apofüüt (antropofüüt VI, Enari 1944: 348)

Cnicus
L. EF 6: 412
kibeohakas

Cnicus oleraceus L. -> Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cnicus serratuloides auct. -> Serratula tinctoria L.

Conyza
Less., nom. cons.
pujukakar

Conyza canadensis
(L.) Cronquist [= Erigeron canadensis L.] [Fischer 1784: 132, Erigeron canadensis] EF 6: 61
kanada pujukakar (kanada õnnehein)
Ameerika; Eestis naturaliseerunud tulnukana tavaline; antropofüüt (II, Enari 1944: 330)

Coreopsis
L. EF 6: 144
neiusilm

Coreopsis bidens L. -> Bidens cernua L.

Cosmos
Cav. EF 6: 161
kosmos

Cosmos bipinnatus
Cav. [Germann 1807: 45, Cosmea bipinnata, cult.] EF 6: 161
harilik kosmos
Põhja-Ameerika; Eestis hajusalt kultuuris, harva metsistunult või tulnukana (Tartu 1956, A. Remmel); antropofüüt

Crepis
L. EF 6: 548
koeratubakas

Crepis biennis
L. [Grindel 1803: 240] EF 6: 555
kaheaastane koeratubakas
Eurosiber; Eestis hajusalt; apofüüt (II?, Enari 1944: 359)
***Crepis capillaris
(L.) Wallr. [Wiedemann, Weber 1852: 455, Crepis virens L., nom. illeg.] EF 6: 565
Euroopa; looduslik esinemine Eestis võimalik, kuid tõendamata; hemerofoob
Crepis mollis
(Jacq.) Asch. [Luce 1829b: 419, Hieracium molle Jacq.] EF 6: 553
pehme koeratubakas
Euroopa; Eestis haruldane (Tartu), areaali kirdepiiril; apofüüt (antropofüüt IV, Enari 1944: 359); LK2, PR2
Crepis paludosa
(L.) Moench [Fischer 1791: 585, Hieracium paludosum L.] EF 6: 550
soo-koeratubakas
Eurosiber; Eestis sage; hemeradiafoor (hemerofoob?, Enari 1944: 359)
Crepis praemorsa
(L.) Tausch [Grindel 1803: 239, Hieracium praemorsum L.] EF 6: 558
tömbijuurene koeratubakas
Euraasia; Eestis hajusalt, areaali põhjapiiril; apofüüt (III, Enari 1944: 360)
Crepis sancta
(L.) Babc. [Üksip 1978b: 564] EF 6: 564
palestiina koeratubakas
Kagu-Euroopa, Edela-Aasia; Eestis väga haruldane tulnukas; antropofüüt
Crepis tectorum
L. subsp. pumila (Lilj.) Sterner [Krall jt. 1999: 304]
Ölandi ja Gotlandi endeem; Eestis väga haruldane (Osmussaar); hemeradiafoor
Crepis tectorum
L. subsp. tectorum [Fischer 1778: 278] EF 6: 561
liiv-koeratubakas
Euraasia; Eestis tavaline; apofüüt (II, Enari 1944: 360)
Crepis virens L. -> Crepis capillaris (L.) Wallr.

Cyclachaena
Fresen. ex Schltdl.

Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen. -> Iva xanthifolia Nutt.

Doronicum
L. EF 6: 266
kitsekakar

Doronicum caucasicum M.Bieb. -> Doronicum orientale Hoffm.
Doronicum orientale
Hoffm. [= Doronicum caucasicum M.Bieb.] [Kusnezow et al. 1897: 4, D. caucasicum, cult.] EF 6: 266
kaukaasia kitsekakar
Lõuna-Euroopa, Kaukaasia; Eestis hajusalt kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt

Echinops
L. EF 6: 297
mesiohakas

Echinops sphaerocephalus
L. [Fleischer, Lindemann 1839: 303(!)] EF 6: 300
valkjas mesiohakas
Kontinentaalne Euraasia; Eestis kultuuris hajusalt, harva metsistub ja naturaliseerub; antropofüüt (I, Enari 1944: 345)
Echinops ritro
L. [Germann 1807: 55, cult.] EF 6: 298
sinine mesiohakas
Kontinentaalne Euraasia; Eestis kultuuris haruldane, metsistunult väga haruldane; antropofüüt

Erigeron
L. [incl. Stenactis Cass.; Trimorpha Cass.] EF 6: 58
õnnehein

Erigeron acer
L. subsp. acer [= Trimorpha acre (L.) Gray] [Fischer 1778: 284, s.l.] EF 6: 64
jaani-õnnehein
Euraasia; Eestis tavaline; apofüüt (II, Enari 1944: 329)
Erigeron acer
L. subsp. angulosus (Gaudin) Vacc. [Krall jt. 1999: 273]
Euroopa; Eestis väga haruldane; hemeradiafoor?
Erigeron acer
L. subsp. droebachiensis (O.Müll.) Arcang. [Ledebour 1822: 8, Erigeron acer . droebachiensis, cult.]
Euroopa; Eestis väga haruldane, areaali kagupiiril; hemeradiafoor?
Erigeron acer
L. subsp. elongatiformis Novopokr. [Krall jt. 1999: 273]
Euroopa põhjaosa; Eestis väga haruldane; hemeradiafoor?
Erigeron acer
L. subsp. macrophyllus (Herbich) Gutermann [Krall jt. 1999: 273]
Euroopa; Eestis väga haruldane; hemeradiafoor?
Erigeron annuus
(L.) Pers. [= Stenactis annua (L.) Less.] [Germann 1807: 25, Aster annuus L., cult.] EF 6: 62
üheaastane õnnehein
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris hajusalt; tulnukana või metsistunult harva; antropofüüt
Erigeron canadensis
L. -> Conyza canadensis (L.) Cronquist
Erigeron speciosus
(Lindl.) DC. [= Stenactis speciosa Lindl.] [Kusnezow et al. 1897: 13, cult.] EF 6: 65
eriline õnnehein
Põhja-Ameerika; Eestis hajusalt kultuuris, harva metsistub; antropofüüt

Eupatorium
L. EF 6: 29
vesikanep

Eupatorium cannabinum
L. [Hupel 1777: 516] EF 6: 31
harilik vesikanep
Eurosiber; Eestis tavaline, areaali põhjapiiri lähedal; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 327)

Filaginella Opiz -> Gnaphalium L.

Filaginella uliginosa (L.) Opiz -> Gnaphalium uliginosum L.

Filago
L. nom. cons. [incl. Logfia Cass.] EF 6: 67
paganapea

Filago arvensis
L. [= Logfia arvensis (L.) Holub] [Fischer 1791: 608] EF 6: 68
põld-paganapea
Eurosiber; Eestis hajusalt; apofüüt (antropofüüt VI?, Enari 1944: 330)
Filago minima
(Sm.) Pers. [= Logfia minima (Sm.) Dumort.] [Klinge 1882b: 299] EF 6: 70
väike paganapea
Euroopa (subatlantiline); Eestis harva, areaali põhjapiiril; apofüüt (antropofüüt VI?, Enari 1944: 330); PR5

Gaillardia
Foug. EF 6: 174
mõrsjalill

Gaillardia aristata
Pursh [= Gaillardia grandiflora hort.] [Spohr, Boerner 1929: 7, cult.] EF 6: 174
ohtene mõrsjalill
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris tavaline, harva metsistub; antropofüüt
Gaillardia grandiflora hort. -> Gaillardia aristata Pursh

Galinsoga
Ruíz & Pav. EF 6: 163
võõrkakar

Galinsoga ciliata
(Raf.) S.F.Blake [Galinsoga quadriradiata Ruíz & Pav.] [Eichwald 1941: 36] EF 6: 167
karvane võõrkakar
Lõuna- ja Kesk-Ameerika (Mehhikost Tðiilini); Eestis naturaliseerunud tulnukana paiguti (Lõuna-Eestis sagedam), esmakordselt Tartu botaanikaaias kultuuris 1841; antropofüüt (I, Enari 1944: 334)
Galinsoga parviflora
Cav. [Fleischer, Lindemann 1839: 297(!), Viborgia acmella Roth] EF 6: 164
paljas võõrkakar
Lõuna-Ameerika; Eestis harva tulnukana, esmakordselt Tartu botaanikaaias kultuuris 1810; antropofüüt (I, Enari 1944: 334)
Galinsoga quadriradiata Ruíz & Pav. -> Galinsoga ciliata (Raf.) S.F.Blake

Gnaphalium
L. [incl. Omalotheca Cass.; Filaginella Opiz] EF 6: 77
kassiurb

Gnaphalium arenarium
L. -> Helichrysum arenarium (L.) Moench
Gnaphalium dioicum
L. -> Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Gnaphalium sylvaticum
L. [= Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz] [Fischer 1791: 596] EF 6: 80
mets-kassiurb
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (antropofüüt VI, Enari 1944: 331)
Gnaphalium uliginosum
L. [= Filaginella uliginosa (L.) Opiz] [Fischer 1791: 595] EF 6: 78
soo-kassiurb
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (I, Enari 1944: 331)

Grindelia
Willd.
vaiguvaak

Grindelia squarrosa
(Pursh) Dunal [Ploompuu 1990/91a: 44]
konks-vaiguvaak
Põhja-Ameerika; Eestis väga haruldane tulnukas (Keila, Tallinn 1989, T. Ploompuu); antropofüüt

Helenium
L. EF 6: 171
heleenium

Helenium autumnale
L. [Ledebour 1820: 17, cult.] EF 6: 171
sügisheleenium
Põhja-Ameerika; Eestis hajusalt kultuuris, metsistunult väga haruldane; antropofüüt

Helianthus
L. EF 6: 141
päevalill

Helianthus annuus
L. [Germann 1807: 68, cult.] EF 6: 141
harilik päevalill
Põhja-Ameerika; Eestis kultuuris tavaline, harva metsistub või tulnukana; antropofüüt (I, Enari 1944: 333)
Helianthus tuberosus
L. [Germann 1807: 68, cult.; Remmel 1958d: 96] EF 6: 142
maapirn (topinambur ehk mugul-päevalill)
Põhja-Ameerika; Eestis hajusalt kultuuris, harva metsistunult või tulnukana (Tartu 1956, A. Remmel); antropofüüt

Helichrysum
Mill., nom. cons. EF 6: 83
käokuld

Helichrysum arenarium
(L.) Moench [Hupel 1777: 508, 513, Gnaphalium arenarium L.] EF 6: 84
harilik käokuld
Eurosiber; Eestis paiguti (Kagu- ja Lõuna-Eestis), areaali põhjapiiril; hemeradiafoor (?, Enari 1944: 332); LK2, PR4
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews -> Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev

Heliopsis
Pers., nom. cons.
päikesesilm

Heliopsis helianthoides
(L.) Sweet subsp. scabra (Dunal) Fischer [= Heliopsis scabra Dunal] [Ledebour 1822: 9, Heliopsis scabra, cult.]
kare päikesesilm
Põhja-Ameerika; Eestis harva kultuuris, metsistunult haruldane; antropofüüt
Heliopsis scabra Dunal -> Heliopsis helianthoides (L.) Sweet subsp. scabra (Dunal) Fischer

Hieracium
L. [excl. Pilosella Hill] EF 7: 17
hunditubakas

Hieracium acrocomum Nägeli & Peter -> Pilosella ×dubia (L.) Fr.
Hieracium acrogymnon
(Malme) Üksip [Üksip 1961: 253] EF 7: 253
paljatipune hunditubakas
Euroopa; Eestis haruldane; hemeradiafoor
Hieracium acroleucoides
Dahlst. [Dahlstedt 1901: 41] EF 7: 100
salu-hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium acroleucum
Stenstr. [Zahn 1921-23: 392] EF 7: 90
valgetipp-hunditubakas
Euroopa (atlantiline); Eestis esinemine ebaselge (leid Hiiumaalt sajandi algusest); hemeradiafoor
Hieracium acronesaeum Üksip -> Hieracium umbellatum L.
Hieracium adelum
Üksip [Þêñèï 1959: 517] EF 7: 188
pullapää hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium adunans
Norrl. [incl. Hieracium nenukovii Üksip] [Dahlstedt 1901: 40, Hieracium praeteneriforme Almq. ex Dahlst.] EF 7: 102, 104
ühendav hunditubakas
Euroopa põhjaosa; Eestis haruldane, areaali kagupiiril; hemeradiafoor
Hieracium aeristolonum
(Zahn) Üksip -> Pilosella bauhinii (Besser) Arv.-Touv.
Hieracium agnostum Üksip -> Hieracium expallidiforme Dahlst. ex Stenstr.
Hieracium agronesaeum
Üksip [Þêñèï 1959: 491] EF 7: 76
saaremõisa hunditubakas
Eesti endeem?, haruldane; hemeradiafoor
Hieracium albidulum
Stenstr. [Gröntved 1927: 57] EF 7: 238
valkjas hunditubakas
Baltoskandia; Eestis esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium albocinereum Rupr. -> Pilosella ×bifurca (M.Bieb.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium albipes
(Dahlst.) Üksip [Dahlstedt 1901: 39, H. caesium subsp. albipes Dahlst.] EF 7: 178
valgejalgne hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge (üks leid sajandi algusest Lääne-Saaremaalt); hemeradiafoor
Hieracium albocostatum
Norrl. ex Üksip [= Hieracium duderhofense Üksip; Hieracium multiglandulosum (Zahn) Üksip; Hieracium prenanthoides Vill. [Üksip 1938a: 210, H. prenanthoides] EF 7: 58
näärmekas hunditubakas
Euroopa; Eestis väga haruldane; hemeradiafoor?
Hieracium alphostictum
Dahlst. [Dahlstedt 1901: 43] EF 7: 70
kirju hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor?
***Hieracium alpinum
L. [Fischer 1791: 585; Luce 1823: 262 jt.; vt. ka Üksip 1961: 63] EF 7: 63
alpi hunditubakas
Arktomontaanne; looduslik esinemine Eestis tõendamata
Hieracium altaicum (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West
Hieracium amaureilema (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella amaureilema (Nägeli & Peter) Schljakov
Hieracium amnoon (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella bauhinii (Besser) Arv.-Touv.
Hieracium apatelium Nägeli & Peter -> Pilosella ×piloselliflora (Nägeli & Peter) Soják
Hieracium aphanum
Üksip [Þêñèï 1959: 516] EF 7: 182
rakvere hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium arcuatidens
(Zahn) Üksip [Üksip 1961: 113] EF 7: 113
vibuhambane hunditubakas
Ida-Balti endeem?; Eestis esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium arvicola Nägeli & Peter -> Pilosella ×arvicola (Nägeli & Peter) Soják
Hieracium arvorum (Nägeli & Peter) Pugsley -> Pilosella bauhinii (Besser) Arv.-Touv.
Hieracium astibes
Üksip [Þêñèï 1959: 519] EF  7: 210
reigi hunditubakas
Eesti endeem, väga haruldane (Hiiumaa); hemeradiafoor
Hieracium aurantiacum L. -> Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium auricula L. . suecicum Fr. -> Pilosella ×suecica (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium auricula L. -> Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C. West
Hieracium baenitzii (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella ×baenitzii (Nägeli & Peter) T.Kukk
Hieracium besserianum (Spreng.) Nägeli & Peter -> Pilosella bauhinii (Besser) Arv.-Touv.
Hieracium bifidum auct. -> Hieracium caesium (Fr.) Fr.
Hieracium bifurcum M.Bieb. -> Pilosella ×bifurca (M.Bieb.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium blyttianum
Fr. -> Pilosella ×blyttiana (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium boreale Fr. -> Hieracium silvestre Tausch
Hieracium caesiiflorioides
Üksip [Þêñèï 1959: 519] EF 7: 208
kollakas hunditubakas
Eesti endeem, väga haruldane (Hiiumaa); hemeradiafoor
Hieracium caesium
(Fr.) Fr. [Wiedemann, Weber 1852: 462, Hieracium bifidum auct.; Russow 1862, H. murorum . plumbeum Fr.] EF 7: 174, 196, 202
sinihall hunditubakas
Euroopa (subatlantiline); Eestis paiguti (peamiselt lääneosas); hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 362)
Hieracium caesium subsp. albipes Dahlst. -> Hieracium albipes (Dahlst.) Üksip
Hieracium caesium subsp. atrum -> Hieracium galbanum (Dahlst.) Johanss.
Hieracium caesium subsp. osiliae Dahlst. -> Hieracium osiliae (Dahlst.) Üksip
Hieracium caesium subsp. ravusculum Dahlst. -> Hieracium ravusculum (Dahlst.) Dahlst.
Hieracium caesium subsp. variabile Lönnr. var. subgalbanum Dahlst. -> Hieracium subgalbanum (Dahlst.) Üksip
Hieracium callimorphoides Zahn -> Pilosella ×piloselliflora (Nägeli & Peter) Soják
Hieracium calodon
Tausch ex Peter -> Pilosella ×calodon (Tausch ex Peter) Soják
Hieracium canitiosum
(Dahlst.) Brenner [Üksip 1961: 232] EF 7: 232
hallikas hunditubakas
Euroopa; Eestis esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium cauri
Üksip [Þêñèï 1959: 524] EF 7: 236
loode-hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium cercidotelmatodes
Üksip [Þêñèï 1959: 522] EF 7: 226
haavasoo hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge (üks leid sajandi algusest Saaremaalt); hemeradiafoor
Hieracium chlorellum
Norrl. [esmakordne Eestist mainimine]
Euroopa põhjaosa; Eestis haruldane; hemeradiafoor
Hieracium chloromaurum
Johanss. [=Hieracium lyratum Norrl.] [Þêñèï 1960: 341] EF 7: 173
kannel-hunditubakas
Põhja-Euroopa; Eestis haruldane; hemeradiafoor
Hieracium chlorophyllum
Jord. ex Boreau [esmakordne Eestist mainimine]
Euroopa; Eestis väga haruldane (Kanepi); apofüüt?
Hieracium commune (Fr.) Üksip -> Hieracium umbellatum L.
Hieracium creperiforme
Üksip [Þêñèï 1959: 472] EF 7: 54
võõr-hunditubakas
Loode-Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium curvescens
(Norrl.) Norrl. -> Pilosella vaillantii (Tausch) Soják
Hieracium cymigerum
(Rchb.) Nägeli & Peter -> Pilosella vaillantii (Tausch) Soják
Hieracium cymosum
L. -> Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium cyrtophyllum
Norrl. -> Pilosella ×cyrtophylla (Norrl.) T.Kukk, comb. nov. ined.
Hieracium dagoense
Üksip [Þêñèï 1959: 473] EF 7: 56
hiiu hunditubakas
Eesti endeem; väga haruldane; hemeradiafoor
Hieracium detonsum (Norrl.) Norrl. -> Pilosella ×glomerata (Froel.) Arv.-Touv.
Hieracium diaphanoides
Lindeb. [Üksip 1937a: 114, H. vulgatum Fr. subsp. diaphanoides Lindeb.] EF 7: 116, 126
läbipaistev hunditubakas
Euraasia; Eestis haruldane; hemerofoob (?, Enari 1944: 362)
Hieracium diaphanoides Lindeb. subsp. lehbertii Zahn -> Hieracium subpellucidum Norrl.
Hieracium distractum Norrl. -> Hieracium patale Norrl. ex Brenner
Hieracium duderhofense Üksip -> Hieracium albocostatum Norrl. ex Üksip
Hieracium durisetum (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella ×collina (Gochnat) Soják
Hieracium echioides
(Lumn.) Nägeli & Peter -> Pilosella echioides (Lumn.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium echioides
subsp. microcephalum Meinsh. -> Pilosella echioides (Lumn.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium eichwaldii Üksip -> Hieracium stenolepis Lindeb.
Hieracium ericetorum
(Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F.W.Schultz & Sch.Bip. subsp. praealta
Hieracium eusciadium
(Nägeli & Peter) Dahlst. -> Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium expallidiforme
Dahlst. ex Stenstr. [Þêñèï 1959: 525, Hieracium agnostum Üksip] EF 7: 240
kärde hunditubakas
Eesti endeem, väga haruldane; hemeradiafoor
Hieracium extensifolium Üksip -> Hieracium umbellatum L.
Hieracium falcidentatum
Üksip [Þêñèï 1959: 492] EF 7: 76
sirpjahambane hunditubakas
Eesti endeem, väga haruldane; hemeradiafoor
Hieracium fallax
Willd. -> Pilosella ×collina (Gochnat) Soják
Hieracium fennoorbicantiforme
Üksip [Þêñèï 1959: 509] EF 7: 142
ebaselge hunditubakas
Eesti endeem, väga haruldane; hemeradiafoor
Hieracium filifolium Üksip -> Hieracium umbellatum L.
Hieracium firmiramum
Hyl. [esmakordne Eestist mainimine]
Euroopa?; Eestis haruldane tulnukas (pargid); antropofüüt
Hieracium flagellare Willd. -> Pilosella ×flagellaris (Willd.) Arv.-Touv.
Hieracium floribundum Wimm. & Grab. -> Pilosella ×floribunda (Wimm. & Grab.) Fr.
Hieracium floridum
(Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella ×piloselliflora (Nägeli & Peter) Soják
Hieracium frondosum (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella ×schultesii (F.W.Schultz) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium fulvescens (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella ×fennica (Norrl.) Norrl.
Hieracium furfuraceoides
(Zahn) Üksip [Dahlstedt 1901: 31, Hieracium furfuraceum Dahlst.] EF 7: 156
helbene hunditubakas
Eesti endeem (Saaremaa lääneosas), väga haruldane; hemeradiafoor
Hieracium furfuraceum Dahlst. -> Hieracium furfuraceoides (Zahn) Üksip
Hieracium galbanum
(Dahlst.) Johanss. [Dahlstedt 1901: 36, H. caesium subsp. atrum] EF 7: 192
vaigune hunditubakas
Euroopa; Eestis paiguti (lääneosas); hemeradiafoor
Hieracium gentile
Jord. ex Boreau [Zahn 1921-23: 310, "District Pecþora", pro subsp.] EF 7: 170
hõimjas hunditubakas
Euroopa; Eestis esinemine ebaselge, areaali põhjapiiril; hemeradiafoor
Hieracium glehnii
Üksip [Þêñèï 1959: 510] EF 7: 145
Glehni hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge (üks leid möödunud sajandist); hemeradiafoor
Hieracium glomeratum Froel. -> Pilosella ×glomerata (Froel.) Arv.-Touv.
Hieracium godbyense (Norrl.) Norrl. -> Hieracium mixopolium (Dahlst.) Dahlst.
Hieracium gynaeconesaeum Üksip -> Hieracium umbellatum L.
Hieracium harjuënse
Sennik. [Ñåííèêîâ 1995a: 82]
harju hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium hjeltii
Norrl. [Gröntved 1929: 460] EF 7: 160
Hjelti hunditubakas
Põhja-Euroopa; Eestis hajusalt; hemeradiafoor
Hieracium hylocomum
Üksip [Þêñèï 1959: 514] EF 7: 162
metsküla hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge (vanadel andmetel Lääne-Saaremaal); hemeradiafoor
Hieracium inconveniens
Üksip [Þêñèï 1959: 500] EF 7: 120
sobimatu hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium incurrens
Saelan ex Norrl. [incl. Hieracium sillamaeënse Üksip] [Üksip 1961: 94] EF 7: 94
ulatuv hunditubakas
Euroopa põhjaosa; Eestis haruldane; hemeradiafoor
Hieracium ingricum (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella bauhinii (Besser) Arv.-Touv.
Hieracium insolens Norrl. -> Pilosella bauhinii (Besser) Arv.-Touv.
Hieracium intercessum
Üksip [Þêñèï 1959: 520] EF 7: 212
tooma hunditubakas
Eesti endeem, haruldane; hemeradiafoor
Hieracium karelicum (Norrl.) Norrl. -> Pilosella onegensis Norrl.
Hieracium koehleri
Dahlst. [esmakordne Eestist mainimine]
Euroopa põhjaosa?; Eestis väga haruldane naturaliseerunud? tulnukas; apofüüt
Hieracium kupfferi
Dahlst. [Dahlstedt 1901: 33] EF 7: 137
Kupfferi hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge (vanadel andmetel Saaremaal); hemeradiafoor
Hieracium lachenalii auct. -> Hieracium vulgatum Fr.
Hieracium lackschewitzii
(Dahlst.) Üksip [Dahlstedt 1901: 27, Hieracium silvaticum L. subsp. lackschewitzii Dahlst.] EF 7: 250
Lackschewitzi hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge (leid sajandi algul Sõrve poolsaarelt); hemeradiafoor
Hieracium lactucella Wallr. -> Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West
Hieracium ladogense (Norrl.) Norrl. -> Pilosella ×fennica (Norrl.) Norrl.
Hieracium laevigatum
Willd. [Üksip 1961: 52] EF 7: 52
sile hunditubakas
Kontinentaalne Euraasia; Eestis haruldane (loodeosas); hemeradiafoor
Hieracium latens
Üksip [Þêñèï 1959: 497] EF 7: 108
ungru hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium latifolium Üksip -> Hieracium umbellatum L.
Hieracium laurinum auct. -> Hieracium silvestre Tausch
Hieracium lehbertii (Zahn) Üksip -> Hieracium subpellucidum Norrl.
Hieracium lepiduliforme
Dahlst. [Dahlstedt 1901: 42] EF 7: 85
meeldiv hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium leptadenium (Dahlst.) Dahlst. -> Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium leptocaulon (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C. West
Hieracium levicaule Jord. -> Hieracium vulgatum Fr.
Hieracium lippmaa
Üksip [Þêñèï 1959: 525] EF 7: 248
Lippmaa hunditubakas
Ida-Balti endeem; Eestis esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium lithuanicum (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West
Hieracium lyccense (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium lyratum Norrl. -> Hieracium chloromaurum Johanss.
Hieracium macranthelum Nägeli & Peter -> Pilosella ×macranthela (Nägeli & Peter) Soják
Hieracium marginale (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella bauhinii (Besser) Arv.-Touv.
Hieracium maurocybe Üksip -> Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium melanocybe Norrl. -> Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium mixopolium
(Dahlst.) Dahlst. [= Hieracium godbyense (Norrl.) Norrl.] [Üksip 1961: 52] EF 7: 54
sega-hunditubakas
Euroopa; Eestis harva; hemeradiafoor
Hieracium molle Jacq. -> Crepis mollis (Jacq.) Asch.
Hieracium multifrons
Brenner [Þêñèï 1960: 373] EF 7: 220
mitmepalgene hunditubakas
Baltoskandia endeem (Edela-Soome, Eesti), haruldane (Hiiumaal); hemeradiafoor
Hieracium multiglandulosum (Zahn) Üksip -> Hieracium albocostatum Norrl. ex Üksip
***Hieracium murorum
L. [Fischer 1791: 586] EF 7: 130
mets-hunditubakas
Sellist nimetust kasutatakse kollektiivliigi kohta ning millist kitsamahulist taksonit tegelikult mõeldakse, jääb herbaareksemplari puudumisel selgusetuks
Hieracium neglectum (Norrl.) Norrl. -> Pilosella ×glomerata (Froel.) Arv.-Touv
Hieracium nenukovii
Üksip -> Hieracium adunans Norrl.
Hieracium nesaeum
Üksip [Þêñèï 1959: 503] EF 7: 123
saare hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemerofoob?
Hieracium nestlerii Vill. . vaillantii -> Pilosella vaillantii (Tausch) Soják
Hieracium nigrosilvarum Üksip -> Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium niveolimbatum
Üksip [Þêñèï 1959: 507] EF 7: 137
ääristunud hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge (leitud sajandi algul Väike-Pakri saarelt); hemeradiafoor?
Hieracium nudiflorum Norrl. subsp. atriceps Dahlst. -> Pilosella ×schultesii (F.W.Schultz) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium obscurum Rchb. -> Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium oioense
(Dahlst.) Üksip [Dahlstedt 1901: 26, H. silvaticum subsp. oioense Dahlst.] EF 7: 222
oiu hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge (üks leid sajandi algusest); hemeradiafoor
Hieracium oistophyllum
Pugsley [= Hieracium sagittatum (Lindeb.) Norrl.; incl. Hieracium ugandiense Üksip] [Dahlstedt 1901: 27, H. silvaticum auct. subsp. lackschewitzii Dahlst.] EF 7: 242, 256
nooljas hunditubakas
Euroopa; Eestis hajusalt; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 365)
Hieracium onegense (Norrl.) Norrl. -> Pilosella onegensis Norrl.
Hieracium orbicans Almq. ex Stenstr. -> Hieracium submarginellum (Zahn) Üksip ex Schjakov
Hieracium ornatum (Dahlst.) Johanss. -> Hieracium silenii (Norrl.) Norrl.
Hieracium osiliae
(Dahlst.) Üksip [Dahlstedt 1901: 38, H. caesium subsp. osiliae Dahlst.] EF 7: 188
saaremaa hunditubakas
Ida-Balti endeem; Eestis esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium pahnschii
Üksip [Þêñèï 1959: 521] EF 7: 216
Pahnschi hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge (üks leid möödunud sajandist); hemeradiafoor?
Hieracium paldiskiense Üksip -> Hieracium umbellatum L.
Hieracium paludosum L. -> Crepis paludosa (L.) Moench
Hieracium patale
Norrl. ex Brenner [Üksip 1961: 166, Hieracium distractum Norrl.] EF 7: 166
lahutatud hunditubakas
Baltoskandia endeem; Eestis hajusalt; hemeradiafoor
Hieracium peczoryense Üksip -> Pilosella ×bifurca (M.Bieb.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium pellucidum
Laest. [Dahlstedt 1901: 29] EF 7: 162
mustanäärmene hunditubakas
Euroopa (subatlantiline); Eestis harva (peamiselt Saare- ja Hiiumaal); hemeradiafoor
Hieracium perfugii Üksip -> Pilosella ×ziziana (Tausch) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium philantrax
(Stenstr.) Dahlst. [Üksip 1961: 254] EF 7: 254
ale-hunditubakas
Euroopa (subatlantiline); Eestis harva; hemeradiafoor
Hieracium pilosella L. -> Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium pilosella L. subsp. magnipes Dahlst. -> Pilosella ×kalksburgensis (Wiesb.) Soják
Hieracium piloselliflorum Nägeli & Peter -> Pilosella ×piloselliflora (Nägeli & Peter) Soják
Hieracium piloselloides Vill. -> Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium pleuroleucum
(Dahlst.) Üksip [Dahlstedt 1901: 30, Hieracium serratifrons Almq. subsp. pleuroleucum Dahlst.] EF 7: 161
roidene hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge (leid sajandi algusest Saaremaalt); hemeradiafoor?
Hieracium poliodermum Dahlst. -> Pilosella ×polioderma (Dahlst.) Soják
Hieracium polymnoon (Nägeli & Peter) Norrl. -> Pilosella vaillantii (Tausch) Soják
Hieracium porrigens
Almq. ex Lönnr. [esmakordne Eestist mainimine]
Euroopa (põhjaosa); Eestis väga haruldane (Hiiumaal); hemeradiafoor
Hieracium porrigens Almq. ex Lönnr. subsp. virenticeps Dahlst. ->
Hieracium subvirenticeps Schljakov
Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat -> Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat . bauhinii -> Pilosella bauhinii (Besser) Arv.-Touv.
Hieracium praemorsum L. -> Crepis praemorsa (L.) Tausch
Hieracium praeteneriforme Almq. ex Dahlst. -> Hieracium adunans Norrl.
Hieracium praetenerum
Almq. ex Dahlst. [= Hieracium proximum (Norrl.) Norrl.] [Dahlstedt 1901: 29] EF 7: 150
lähedane hunditubakas
Euroopa (subatlantiline); Eestis haruldane; hemeradiafoor (apofüüt III, Enari 1944: 365)
Hieracium praetermissum
Üksip [Þêñèï 1959: 499] EF 7: 109
aegviidu hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium praetervisum
Üksip [Þêñèï 1959: 490] EF 7: 74
varbola hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium pratense Tausch -> Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C. West
Hieracium pratense Tausch subsp. silvicolum Fr. -> Pilosella onegensis Norrl.
Hieracium prenanthoides Vill. -> Hieracium albocostatum Norrl. ex Üksip
Hieracium prolatatum auct. ->
Hieracium rossicum Schjakov
Hieracium prolatescens Johanss. & Sam.-> Hieracium rossicum Schjakov
Hieracium prolixum
Norrl. [Hieracium submaculosum (Dahlst.) Üksip] [Dahlstedt 1901: 25, H. silvaticum L. subsp. submaculosum Dahlst.] EF 7: 207
tähn-hunditubakas
Baltoskandia; Eestis väga haruldane; hemeradiafoor
Hieracium proximum Norrl. -> Hieracium praetenerum
Almq. ex Dahlst.
Hieracium prussicum Nägeli & Peter -> Pilosella ×prussica (Nägeli & Peter) Soják
Hieracium pubescens Lindblom -> Pilosella vaillantii (Tausch) Soják
Hieracium pulvinatum Norrl. -> Pilosella ×blyttiana (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium purpuristictum
Üksip [Þêñèï 1959: 472] EF  7: 56
purpurtähn-hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge (leid sajandi algusest); hemeradiafoor?
Hieracium ravusculum
(Dahlst.) Dahlst. [Dahlstedt 1901: 35, H. caesium subsp. ravusculum Dahlst.] EF 7: 200
tumehall hunditubakas
Euroopa (keskosa, Baltoskandia); Eestis paiguti (lääne- ja põhjaosas); apofüüt?
Hieracium regiomontanum (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella ×floribunda (Wimm. & Grab.) Fr.
Hieracium rigidum
Hartm. [Eklund 1928: 226]
Euroopa; Eestis väga haruldane (Hiiumaal); hemeradiafoor
Hieracium rossicum
Schjakov [= Hieracium prolatatum auct.; Hieracium prolatescens Johanss. & Sam.] [Üksip 1961: 88, Hieracium prolatatum auct.]EF 7: 88
levinud hunditubakas
Euroopa põhjaosa; Eestis hajusalt; hemeradiafoor
Hieracium sabaudum L. -> Hieracium silvestre Tausch
Hieracium sagittatum (Lindeb.) Norrl. -> Hieracium oistophyllum Pugsley
***Hieracium schmidtii
Tausch [Müller 1852: 25]
Lääne-Euroopa; esinemine Eestis tõendamata, üldlevikut arvestades on leidumine Eestis väheusutav
Hieracium scopulorum Üksip -> Pilosella ×kalksburgensis (Wiesb.) Soják
Hieracium septentrionale (Norrl.) Norrl. -> Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium serratifrons Almq. subsp. pleuroleucum Dahlst. -> Hieracium pleuroleucum (Dahlst.) Üksip
Hieracium setigerum Tausch. -> Pilosella ×bifurca (M.Bieb.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium silenii
(Norrl.) Norrl. [Hieracium ornatum (Dahlst.) Johanss.] [Gröntved 1929: 460, H. ornatum] EF 7: 128
kaunistatud hunditubakas
Euroopa põhjaosa; Eestis väga haruldane; hemeradiafoor
Hieracium sillamaeënse Üksip -> Hieracium incurrens Saelan ex Norrl.
Hieracium silvaticum L. subsp. lackschewitzii Dahlst. -> Hieracium lackschewitzii (Dahlst.) Üksip
Hieracium silvaticum L. subsp. stenolepis Lindeb. -> Hieracium stenolepis Lindeb.
Hieracium silvaticum L. subsp. submaculosum Dahlst. -> Hieracium submaculosum (Dahlst.) Üksip
Hieracium silvestre
Tausch [= Hieracium sabaudum L.; Hieracium boreale Fr.; incl. Hieracium vagum Jord.; Hieracium virgultorum Jord.; Hieracium laurinum auct.] [Grindel 1803: 239] EF 7: 26-28
kare hunditubakas
Kontinentaalne Euraasia; Eestis harva (Kagu-Eestis), areaali loodepiiril; hemerofoob (Enari 1944: 362); PR5
Hieracium silvicomum
Üksip [Þêñèï 1959: 498] EF 7: 108
vormsi hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium spathophyllum Nägeli & Peter -> Pilosella ×fennica (Norrl.) Norrl.
Hieracium steinbergianum
Üksip [Þêñèï 1959: 518] EF 7: 190
Steinbergi hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium stenolepis
Lindeb. [incl. Hieracium eichwaldii Üksip] [Dahlstedt 1901: 24, H. silvaticum L. subsp. stenolepis Lindeb.] EF 7: 227, 228
eredaõiene hunditubakas
Euroopa (subatlantiline); Eestis paiguti (lääneosas); hemeradiafoor
Hieracium subatriceps (Zahn) Üksip -> Pilosella ×schultesii (F.W.Schultz) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium subauricula (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella ×suecica (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium subfallaciforme (Zahn) Üksip -> Pilosella ×fallaciformis (Litv. & Zahn) Schljakov
Hieracium subfloribundum (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella ×dubia (L.) Fr.
Hieracium subgalbanum
(Dahlst.) Üksip emend. Üksip [Dahlstedt 1901: 37, H. caesium subsp. variabile Lönnr. var. subgalbanum Dahlst.] EF 7: 184
muutlik hunditubakas
Eesti endeem, väga haruldane; hemeradiafoor?
Hieracium subhirsutissimum Üksip -> Hieracium umbellatum L.
Hieracium sublividum
(Dahlst.) Johanss. [Þêñèï 1960: 381] EF 7: 234
tinajas hunditubakas
Baltoskandia; Eestis haruldane (lubjarikkal alal); hemeradiafoor
Hieracium submaculosum (Dahlst.) Üksip -> Hieracium prolixum Norrl.
Hieracium submarginellum
(Zahn) Üksip ex Schjakov [= Hieracium orbicans Almq. ex Stenstr.] [Þêñèï 1960:303, H. orbicans] EF 7: 138
ümar hunditubakas
Euroopa põhjaosa; Eestis haruldane; hemeradiafoor
Hieracium subnigriceps (Zahn) Üksip -> Pilosella ×piloselliflora (Nägeli & Peter) Soják
Hieracium subpellucidum
Norrl. [incl. Hieracium lehbertii (Zahn) Üksip; Hieracium uranopoleos Üksip] [Zahn 1934: 494, H. diaphanoides Lindeb. subsp. lehbertii Zahn] EF 7: 121, 154
taevaskoja hunditubakas
Euroopa põhjaosa, Eestis haruldane; hemeradiafoor
Hieracium subvirenticeps
Schljakov [= Hieracium virenticeps (Dahlst.) Üksip] [Dahlstedt 1901: 40, H. porrigens Almq. ex Lönnr. subsp. virenticeps Dahlst.] EF 7: 115
haljapäine hunditubakas
Kontinentaalne Euraasia?; Eestis väga haruldane; hemeradiafoor
Hieracium subvulgatiforme Schljakov -> Hieracium vulgatum Fr.
Hieracium sudavicum (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella ×floribunda (Wimm. & Grab.) Fr.
Hieracium suecicum Fr. -> Pilosella ×suecica (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium sylvularum
Jord. ex Boreau [esmakordne Eestist mainimine]
Euroopa põhjaosa?; Eestis väga haruldane tulnukas (Kadriorg, Rõuge); antropofüüt
Hieracium tabergense (Dahlst.) Üksip -> Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium tenebricans (Norrl.) Norrl. -> Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F.W.Schultz & Sch.Bip.
Hieracium tenuiceps (Nägeli & Peter) Üksip -> Pilosella ×calodon (Tausch ex Peter) Soják
Hieracium thaumasium (Peter) Weiss -> Pilosella bauhinii (Besser) Arv.-Touv.
Hieracium transbalticum (Dahlst.) Üksip -> Pilosella ×polioderma (Dahlst.) Soják
Hieracium tridentatum
(Fr.) Fr. [Üksip 1961: 46, pro sect.] EF 7: 46
Eurosiber; Eestis esinemine ebaselge, areaali kagupiiril; hemeradiafoor
Hieracium tritum Üksip -> Hieracium vulgatum Fr.
Hieracium ugandiense Üksip -> Hieracium oistophyllum Pugsley
Hieracium umbellatum
L. [incl. Hieracium acronesaeum Üksip; Hieracium commune (Fr.) Üksip; Hieracium extensifolium Üksip; Hieracium filifolium Üksip; Hieracium gynaeconesaeum Üksip; Hieracium latifolium Üksip; Hieracium paldiskiense Üksip; Hieracium subhirsutissimum Üksip] [Fischer 1778: 278] EF 7: 32-46
sarik-hunditubakas
Tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; apofüüt (III, Enari 1944: 365)
Hieracium uranopoleos Üksip -> Hieracium subpellucidum Norrl.
Hieracium vagae
Üksip [Þêñèï 1959: 521] EF 7: 214
Vaga hunditubakas
Eesti endeem, esinemine ebaselge; hemeradiafoor
Hieracium vagum Jord. -> Hieracium silvestre Tausch
Hieracium virenticeps (Dahlst.) Üksip -> Hieracium subvirenticeps Schljakov
Hieracium virgultorum Jord. -> Hieracium silvestre Tausch
Hieracium vulgatiforme (Dahlst.) Dahlst. -> Hieracium vulgatum Fr.
Hieracium vulgatum
Fr. [= Hieracium lachenalii auct.; Hieracium levicaule Jord.; incl. Hieracium subvulgatiforme Schljakov (= Hieracium vulgatiforme (Dahlst.) Dahlst.); Hieracium tritum Üksip] [Fleischer, Lindemann 1839: 278] EF 7: 64, 72, 78, 91
liht-hunditubakas
Katkestunult tsirkumpolaarne; Eestis tavaline; hemeradiafoor (hemerofoob, Enari 1944: 363)
Hieracium vulgatum Fr. subsp. diaphanoides Lindeb. -> Hieracium diaphanoides Lindeb.
Hieracium zizianum Tausch -> Pilosella ×ziziana (Tausch) F.W.Schultz & Sch.Bip.