Klass: Vähid (Crustacea)
Alamklass: Lõpusjalgsed (Branchipoda)
Selts: Lehtjalalised (Phyllopoda)


KODAVÄHILISED. KARP-LEHTJALG (LYNCEUS BRACHYRUS)


Karp-lehtjalg (Lynceus brachyurus) on suhteliselt väike, 4-5 mm pikkune kahepoolmelise keraja kojaga vähk, kes elutseb meie kevadistes ajutistes lompides. Lombis ujub ta tavaliselt selg ülespoole kojapoolmeid avades, lombi põhja laskub harva. Toiduks tarvitab vees hõljuvaid pisiorganisme.

Karp-lehtjalal on väikesed eestundlad ja pikad kaheharulised paljude harjastega tagatundlad. Vees ujubki vähk oma tagatundlate ja rindmikujalgade aerutamisetaoliste liigutuste abil.

Karp-lehtjala rindmikujalad on samasuguse ehitusega nagu kõigil tüüpilistel lehtjalalistel: jalgade mõõtmed vähenevad samuti järk-järgult eest tahapoole ja nende ülesandeks liikumise kõrval on ka toidu suu juurde toimetamine ja hingamine.

Karp-lehtjala pea laubaosas asetseb 2 liitsilma ning nende ees 1 vastseeast säilunud lihtsilm.