Klass: Vähid (Crustacea)
Alamklass: Lõpusjalgsed (Branchipoda)
Selts: Lehtjalalised (Phyllopoda)


SELTS: LEHTJALALISED (PHYLLOPODA). Üldiseloomustus


Lehtjalalised on väikesed enamasti magevees elutsevad lehekujuliste jalgadega primitiivsed vähid. Maalimas tuntakse neid umbes 800 liiki. Lehtjalaliste hulka kuulub 3 erinevat rühma loomi: vesikirbulised, kilbikulised ja kodavähilised.

Eestis elab lehtjalalistest kõikides veekogudes massiliselt vesikirbulisi, 79 erinevat liiki; meil elutseb ka 1 kilbikuliste esindaja - kevadkilbik (Lepidurus apus) ning 1 kodavähiline - karp-lehtjalg (Lynceus brachyurus). Viimased asustavad kevadisi ajutisi lompe ja on mõlemad suhteliselt tavalised loomad.


Kirjandus:
Abrikossov, G., Levinson, L. 1960. Selgrootute zooloogia. Tallinn
Järvekülg, A., Veldre, J. 1963. Elu Läänemeres. Tallinn
Loomade elu. 1982 2. köide. Selgrootud II. Tallinn
Nõmmisto, I. 1986. Lülijalgsed (Arthropoda). Tartu
Raukas, A. 1995. Eesti loodus. Tallinn
Remm, H. 1987. Lülijalgsed. Tartu
Ruppert/Barnes. 1994. Invertebrate Zoology. Saunders College Publishing
Voore, V. 1956. Magevete loomastik. Tartu
Voore, V. 1961. Zooloogilisi ekskursioone. Tallinn