Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Siselõugsed (Entognatha)
Selts: Tõukjalalised (Protura)SELTS: TÕUKJALALISED (PROTURA). Üldiseloomustus

Tõukjalalised on ühed kõige primitiivsemad putukad üldse. Mõnede süstemaatikute arvates tulekski see selts koos harkhännaliste ja hooghännalistega panna eraldi klassi, putukatest lahku. Tõukjalalised avastati suhteliselt hiljuti - alles 1907. aastal. Praeguseks on teada 270 liiki üle maailma, Eestist on leitud üks liik, kuid võimalik on veel paari esinemine. Põhiline leviala paiknebki patasvöötmes ja troopikas. Selts jagatakse kolmeks sugukonnaks trahheesüsteemi esinemise või pudumise põhjal. Viimasel juhul toimub gaasivahetus läbi kogu keha pinna. Trahheed esinevad sugukonna Eosentomidae esindajatel, siia kuulub ka ainus Eestist seni leitud liik - tõukjalg (Eosentomon armatum).


Kirjandus:
Loomade elu. 1984 3. köide. Selgrootud III. Tallinn
Urania Tierreich. 1968. Insekten. Leipzig-Jena-Berlin.