Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Lutikalised (Heteroptera)SELTS: LUTIKALISED (HETEROPTERA). Üldiseloomustus


Lutikalised on suurim vaegmoondega putukate selts, mille esindajad on levinud praktiliselt üle maakera, kui poolusepiirkonnad ja mõned väiksed ookeanisaared välja arvata. Kokku on maailmas teada ligikaudu 40 000 lutikaliiki, kellest 400 elab ka Eestis. Seltsi sisene suuruse, värvuse, elamis- ning toitumistüübi varieeruvus on väga suur.

Mõõtmed kõiguvad vahemikus 0,1 - 11,5cm. Leidub nii maa- kui veeelulisi, nii taim-, sega-, kui röövtoidulisi ning ka parasiitseid lutikaid. Rühm on fülogeneetiliselt väga vana, fossiilseid jäänuseid on leitud juba ülem-Permist, kus toimus arvatavasti evolutsiooniline lahknemine tirdilistest (Auchenorrynca). Mõned süstemaatikud paigutavad lutikalised koos sarnastiivaliste (sealhulgas ka tirdilistega) ühte seltsi nii ühise põlvnemise kui ka mõneti sarnase anatoomia ning füsioloogia tõttu.


Kirjandus:
Eesti Entsüklopeedia 5. kd. 1990 Valgus. Tallinn
Gillott, C.1995. Entomology. Plenum Press, New York.
Loomade elu. 1984 3. köide. Selgrootud III. Tallinn
Plaviltsikov, N. 1994.Opredelitel nasekomõh. Moskva
Ruppert & Barnes.1994. Invertebrate Zoology. Saunders College Publishing