Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Liblikalised (Lepidoptera)


Pääsusaba (Papilio machaon)

Sugukond: Ratsulibliklased (Papilionidae)


Sugukond on levinud kõigis maailmajagudes, liikide koguarv on 500 - 700. Eestist on teada 3 liiki, kuid puriliblikas (Iphiclides podalirius) on siin üliharuldane immigrant. Ratsulibliklaste sugukonda kuuluvad ühed kõige silmapaistvama välimusega päevaliblikad - mitmesugused pääsusabad perekonnast Papilio. Sellesse perekonda kuulub ka ilmselt üks Euroopa ja Eesti ilusamaid päevaliblikaid - pääsusaba (Papilio machaon). Ratsulibliklaste hulka kuulub ka terve rida ilma siilakuteta päevaliblikaid, nimelt apollod (Parnassius, Kailasius jne.). Apollodest esineb Eestis üks liik - kaitsealune mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne), möödunud sajandil võis siin esineda ka üks Euroopa suurimaid päevaliblikaid punalaik-apollo (Parnassius apollo). Kõigi ratsulibliklaste valmikutele ühiseks tunnuseks on see, et tagatiiva tagaserv on nõgus, mittte kumer nagu ülejäänud liblikatel. Ratsulibliklaste röövikud toituvad mitmesugustel taimedel, talvitub nukk.