Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Liblikalised (Lepidoptera)


Võrktiib (Mellicta athalia)

SELTS: LIBLIKALISED (LEPIDOPTERA). Üldiseloomustus


Liblikaliste selts on üks suurimaid putukaseltse, praeguseks on teada umbkaudu 160 000 liiki liblikaid, kuid ei ole kahtlust, et tegelikult on liblikaliikide arv veelgi suurem. Eestist on leitud umbes 2 200 liiki liblikaid, kuid tegelik liikide arv on ilmselt 2 400 - 2 500 piires. Liblikaliste selts jagatakse kolmeks alamseltsiks: lõugadega liblikad e. pisisamasoonelised (Laciniata s. Microjugata), samasoonelised e. suursamasoonelised (Jugata s. Macrojugata) ning erisoonelised (Frenata). Selle jaotuse aluseks on suiste ja tiibade ehitus. Tuntakse veel ka liblikate jaotamist suur- ja pisiliblikateks, kuid see jaotus on suvaline ja ei järgi liblikate süsteemi.

Liblikaliste selts on suhteliselt noor, vanimad fossiilsed liblikad on leitud tertsiaari lademetest. Süstemaatiliselt on liblikalistele lähimaks putukaseltsiks ehmestiivalised (Trichoptera).

Kirjandus:
Abrikossov, G. 1960 Selgrootute zooloogia. Tallinn.
Elberg, K. 1995 Maismaaselgrootud. Teoses: Eesti Loodus (toim. A. Raukas). Tallinn
Loomade elu. 1984 3. köide. Selgrootud III. Tallinn
Luig, J., Kesküla, T. 1995 Catalogus Lepidopterorum Estoniae. Tartu
Merivee, E. 1967 Surulased - killuke eksootikat põhjamaades. Eesti Loodus, nr. 5. Tallinn.
Urania Tierreich 1968 Insekten. Leipzig-Jena-Berlin
Viidalepp, J. 1995 Catalogus Macrolepidopterorum Estoniae. Abiks loodusevaatlejale nr. 95. Tallinn-Tartu.
Viidalepp, J., Remm, H. 1996 Eesti liblikate määraja. Tallinn.
Voore, V. 1961 Zooloogilisi ekskursioone. Tallinn.