Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kirbulised (Siphonaptera)SELTS: KIRBULISED (SIPHONAPTERA). Üldiseloomustus


Maailmast on teada pisut üle 1 700 liigi kirbulisi. Eestist on leitud 24 liiki kirpe, kuid tõenäoliselt ulatub liikide arv vähemalt viiekümneni. Kirbuliste selts oli välja kujunenud juba tertsiaaris (65 - 2 miljonit aastat tagasi), sellest ajast pärinevast Läänemere merevaigust on leitud kirpe (näit. Palaeopsylla klebsiana), kellel olid olemas kõik tänapäevastele kirbudele iseloomulikud tunnused. Kirbuliste asukoht putukate süsteemis on üsna segane, tõenäoliselt on neile kõige lähedasemad mõned sääseliste (Diptera, Nematocera) sugukonnad ja koonulised (Mecoptera).

Kirjandus:
Abrikossov, G. 1960. Selgrootute zooloogia. Tallinn.
Gillot, C. 1995. Entomology. New York & London
Elberg, K. 1995. Maismaaselgroogsed. Eesti Loodus (Toim. A. Raukas). Tallinn
Loomade elu. 1984 3. köide. Selgrootud III. Tallinn
Urania Tierreich 1968. Insekten. Leipzig-Jena-Berlin