Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kahetiivalised (Diptera)Siinkäsitletavad kahetiivaliste sugukonnad


Alamselts sääselised (Nematocera)
Sääriksääsklased (Tipulidae)
Karksääsklased (Limoniidae)
Pistesääsklased (Culicidae)
Surusääsklased (Chironomidae)
Habesääsklased (Ceratopogonidae)
Kihulased (Simuliidae)
Moskiitolased (Phlebotomidae)
Pahksääsklased (Cecidomyiidae)
Alamselts kärbselised (Brachycera)
Parmlased (Tabanidae)
Röövkärblased (Asilidae)
Kägukärblased (Bombyliidae)
Surukärblased (Empididae)
Küürkärblased (Phoridae)
Sirelased (Syrphidae)
Viljakärblased (Chloropidae)
Kaevandikärblased (Agromysidae)
Päriskärblased (Muscidae)
Kõdukärblased (Drosophilidae)
Laibakärblased (Sarcophagidae)
Nahakiinlased (Hypodermatidae)
Maokiinlased (Gasterophilidae)
Ninakiinlased (Oestridae)
Vastsekiinlased (Tachinidae)
Raudkärblased (Hippoboscidae)
Täikärblased (Braulidae)
Nahkhiirekärblased (Nycteribiidae)