Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kahetiivalised (Diptera)


Nahkhiirekärbes. Foto: BIODIDAC


Sugukond nahkhiirekärblased (Nycteribiidae)


Väike, vaid 150 liigist koosnev sugukond äärmuseni parasiitse eluviisiga kohastunud kärbseid. Loomade kehapikkus on vaid paar millimeetrit. Tiivad puuduvad nahkhiirekärbestel täielikult. Pea on väike, nihkunud selgmisele küljele ja asetseb eesselja vastavas lohus. Jalad on pikad ja tugevad, väga hästi kohastunud peremehe karvade külge klammerdumiseks, puusad on nihkunud seljale. Nagu sugukonna nimestki näha, on need loomad eranditult nahkhiirte ektoparasiidid ja toituvad nende verest. Nahkhiirekärbestel on samuti vastsejärk peaaegu olematu, sündinud vastne nukkub otsekohe. Enamasti kinnitab emasloom vagla nahkhiirte peidupaigas kuhugi, koorunud valmik peab ise endale peremehe leidma. Harva kinnitatakse vastne peremehe karvade külge.