Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kahetiivalised (Diptera)Sugukond raudkärblased (Hippoboscidae)


See on väike, vaid 100-liigiline sugukond äärmiselt spetsialiseerunud imetajate ja lindude ektoparasiite. Raudkärbeste keha on lai ja lame, jalad on pikad ning tugevad, varustatud hambuliste küünistega, tiivad on tihedalt keha vastu surutud või puuduvad hoopis. Kehakatted on raudkärblastel väga tugevad. Raudkärblased toituvad ainult peremehe verest. Vastsejärk on raudkärblastel praktiliselt olematu, vastne teeb kogu arengu läbi emalooma kehas ja nukkub kohe pärast sünnitamist. Vastsed sünnivad ükshaaval, seetõttu pole raudkärbeste viljakus eriti suur. Lindudel parasiteerivad liigid on peremehe suhtes tavaliselt üsna leplikud ja võivad edukalt elada mitmel linnuliigil, imetajatel elavad liigid aga on tavaliselt monofaagsed. Nii elab hobuse-raudkärbes (Hippobosca equina) ainult hobustel, lamba-raudkärbes (Melophagus ovinus) vaid lammastel jne. Raudkärblaste hulka kuulub ka põdrakärbes (Lipoptena cervi), kes suve lõpul on nuhtluseks seenelistele-marjulistele.