Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kahetiivalised (Diptera)Sugukond kõdukärblased (Drosophilidae)


Siia sugukonda kuuluvad väikesed, vaid mõne millimeetri pikkused väliselt üsna ilmetud kärbsed. Perekonna Drosophila (äädikakärbse) liikide vastsed elavad käärivas olluses, see on põhjus, miks hariliku äädikakärbse (D. melanogaster) valmikud sügiseti sageli suurte hulkadena elamutesse tungivad - neid meelitavad riknema hakanud puuviljad.

Alates 1910. aastast on äädikakärbsed olnud geneetikute üks põhilisi uurimisobjekte, nende abil on tehtud suuri edusamme pärilikkuse uurimisel. Äädikakärbse teeb geneetikute jaoks väga sobivaks uurimisobjektiks tema äärmiselt kiire areng ja suur viljakus. Laboris võtab kärbsepõlvkonna areng vaid paar nädalat aega, seetõttu selguvad katse tulemused kiiresti.