Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kahetiivalised (Diptera)Sugukond viljakärblased (Chloropidae)


Viljakärblased on suhteliselt suur sugukond, kuhu kuulub umbes 1 300 liiki kärbseid. Viljakärbsed on väikesed, maksimaalselt 5 mm pikkused kärbestele tüüpilise kehaehitusega loomad. Keha on paljas, must, kollane või rohekas. Valmikud toituvad enamasti nektarist ja muudest taimemahladest.

Viljakärblaste vastsed elavad peamiselt mitmesugustel kõrrelistel, niihästi kultuursortidel kui ka metsikutel liikidel. Vastne kahjustab taime varre tipuosa, mille tulemusena taim kas sureb või hakkab kiratsema. Viljapõllul tekitab see arusaadavalt suurt kahju, seda enam et paljud viljakärblased on väga tavalised ja esinevad suurel arvul. Tuntumateks põllukahjuriteks on perekonna Oscinella (rootsikärbes) liigid, kes kahjustavad nii nisu, otra kui kaera. Seejuures elab igal kultuuril oma kärbseliik. Viljakärbes (Chlorops pumilionis) on aga toidutaime suhtes vähem valiv - kevaditi kahjustab otra ja suvinisu, sügiseti talinisu ja rukist.