Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kahetiivalised (Diptera)ALAMSELTS: KÄRBSELISED (Brachycera). Üldiseloomustus


Sääselistega võrreldes on kärbselised tunduvalt jässakama kehaga. Jalad ja suised on sääskedega võrreldes enamasti suhteliselt lühikesed. Silmad on kärbselistel tavaliselt suuremad kui sääselistel. Kärbsed on sääskedest tunduvalt paremad lendajad, nad on lennul kiiremad ja osavamad (sirelasi ja kägukärblasi peetakse putukate hulgas parimate lendajate hulka kuuluvaiks). Paljudele kärbestele on iseloomulik pupaariumi olemasolu, sääskedel pole seda kunagi.

Alamseltsi lõikes on nii valmikute kui vastsete toiduspekter ja eluviisid äärmiselt mitmekesised, mistõttu ei saa anda ühtset iseloomustust kõigi kärbseliste kohta. Praegusel ajal tuntakse rohkem kui 100 sugukonda kärbseid, siinkohal käsitletakse neist vaid peamisi.