Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kahetiivalised (Diptera)Sugukond pahksääsklased (Cecidomyiidae). Üldiseloomustus


Sugukond pahksääsklased (Cecidomyiidae) on suur sugukond, kuhu kuulub peaaegu 4.000 liiki. Tegemist on väikeste, vaid mõne millimeetri pikkuste, enamasti oranzhikalt värvunud sääsekestega. Nende tundlad ja jalad on pikad, tiivad aga väga nõrgad, vaid 3 - 4 pikisoonega. Valmikud ei toitu üldse, ka nende eluiga on äärmiselt lühike - vaid paar päeva.

Väga huvitava eluviisiga on paljude pahksääskede vastsed. Nad mõjutavad oma toidutaime mingi spetsiifilise toksiiniga, mis paneb tema koed infektsiooni kohas ebaloomulikult vohama, tekib pahk. Vastne elab paha sees ja on peaaegu täielikult kaitstud igasuguste väliste mõjutuste eest. Pahad on liigispetsiifilise kujuga, nende abil saab kindlaks teha, millise sääse vastsega parasjagu tegemist on. Täiskasvanud vastsed lahkuvad mõnel juhul pahast ja laskuvad nukkumiseks maapinnale, mõnikord aga nukkuvad paha sisemuses.

Toidutaime suhtes on pahksääsed enamasti väga kitsalt kohastunud, igal liigil on oma kindel peremeestaim, võõrale taimele sattudes vastsed hukkuvad.

Kultuurtaimedel elutsevad pahksääsed võivad muutuda ohtlikeks põllukahjuriteks, niisugustest on tuntuim Põhja-Ameerika viljasääsk (Mayetiola destructor), kelle vastsed arenevad nisu, rukki ja odra lehetuppedes. Nad kahjustavad taime vart, nii et see murdub ja põllult ei saa sääskede masspaljunemise korral mingit saaki.

Leidub ka selliseid pahksääski, kelle vastsed arenevad pinnases, metsakõdus jne. Mõnel niisugusel pahksääsel on avastatud väga omapärane paljunemisviis - pedogenees. Ühest vastsest areneb lühikese aja jooksul terve hulk vastseid. Täiskasvanud vastne ei nukku, tema keha sees areneb terve hulk uusi vastseid, kes söövad ära "ema" siseelundid ja tulevad läbi tema kesta välja. Selline tsükkel toimub mitu korda, kuni lõpuks jõuab kätte faas, kus kõik koloonias olevad vastsed nukkuvad. Sellist haruldast paljunemisviisi on kirjeldatud sääskedel perekondadest Miastor, Oligarces ja Mycophila.