Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kahetiivalised (Diptera)


Sääriksääsk (Tipulidae)

Sääriksääsklased (Tipulidae) ja karksääsklased (Limoniidae)


Sugukondi sääriksääsklased (Tipulidae) ja karksääsklased (Limoniidae) iseloomustab kogu keha ja eriti jalgade väga tugev pikenemine. Pikad jalad langevad rebimise korral kergesti looma küljest ära, see on kaitsekohastumus, mida nimetatakse autotoomiaks.

Neisse sugukondadesse kuulub mitmeid väga suuri liike, kelle tiibade sirulaius võib olla kuni 10 cm ja kaugus ühest väljasirutatud käpast teiseni kuni 20 cm. Säärik- ja karksääsed lendavad mõnikord juhuslikult ka elumajadesse, suurte mõõtmete tõttu kardavad paljud inimesed neid paaniliselt. Tegelikult on need elukad inimesele täiesti ohutud, kuna suur osa liike ei toitu valmikuna üldse ja teiste toiduks on nektar.

Sääriksääsed võivad olla küllalt viljakad, näiteks Tipula oleracea puhul on kindlaks tehtud, et emane muneb kuni 1 300 muna. Vastsed asustavad väga mitmesuguseid elupaiku, kuid eelistavad niisket keskkonda (seetõttu pole kark- ega sääriksääski kõrbetes ega steppides). Paljude liikide vastsed elavad vees. Toiduks on enamasti surnud orgaaniline aine, teine suurem grupp on taimtoidulised. Harvem on röövloomi ja seentest või vetikatest toituvaid vastseid.

Omapärased on karksääskede hulka kuuluvad lumesääsed, näit. Chionea araneoides. Neil on tiivad evolutsiooni käigus kadunud, loomad elavad lume peal ja meenutavad esmapilgul rohkem ämblikku kui putukat. Lumesääsed võivad olla aktiivsed, kui õhutemperatuur on paar kraadi alla nulli, üksikud eksemplarid väidetavalt isegi -10°C juures.

Sääriksääski tuntakse praegu rohkem kui 2 500, karksääski üle 3 500 liigi.