Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kahetiivalised (Diptera)Alamselts: sääselised (Nematocera). Üldiseloomustus


Sääseliste alamseltsi esindajatele on iseloomulik pikk ja sale tagakeha ning üsna pikad jalad. Sääseliste valmikud toituvad enamasti taimemahladest, kuid küllalt palju on ka verdimevaid (näit. Culicidae ja Simuliidae) või redutseerunud suistega (näit. Chironomidae ja Cecidomyiidae) vorme. Kärbselistega võrreldes on sääselised enamasti küllalt kehvad lendajad, nad on aeglasemad ja kohmakamad. Sääseliste vastsed asustavad väga mitmesuguseid elupaiku nii vees kui maismaal, nende seas on nii rööv- kui taimtoidulisi vorme. Allpool vaadeldakse vaid väikest osa umbes 35 praeguseks tuntud sääseliste sugukonnast.