Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kahetiivalised (Diptera)


Lihakärblane (Calliphoridae)

Lihakärblane (Calliphoridae)

Bioloogia


Kuna kahetiivalised on oma eluviiside poolest äärmiselt mitmekesine rühm, ei ole võimalik anda eluviiside kirjeldust kõigi gruppide kohta. Seepärast piirdutakse vaid väikese osa kõige suuremate või omapärasemate sugukondade käsitlemisega.

Väga laialt on kahetiivaliste seas levinud toitumine teiste loomade, enamasti selgroogsete verest. Hammustamisel lasevad parasiidid haava hüübimisvastast ainet, mis võib mõnikord olla üsnagi mürgine.

Kahetiivalistele on iseloomulik, et mida kõrgema vormiga on tegu, seda rohkem on vastse peakapsel taandarenenud. Kõrgemate kärbseliste vastsetel on peakapsel täielikult kadunud, esineb sooleväline seedimine. Kahetiivaliste vastsetel puuduvad jalad.

Omapärane on kõrgemate kärbseliste nukkumine. Nimelt ei välju nukk vastse kestast, vaid jääb sinna sisse. Vastsekest aga muutub paksuks ja tugevaks, sellist moodustist nimetatakse pupaariumiks ehk ebakookoniks. Ka osal sääselistel ja alamatel kärbselistel jääb nukk vastsekesta sisse, kuid siin pupaariumi ei teki.