Klass: Putukad (Insecta)
Alamklass: Välislõugsed (Ectognatha)
Selts: Kahetiivalised (Diptera)


Vastsekiinlane (Tachinidae)


SELTS: KAHETIIVALISED (DIPTERA). Üldiseloomustus


Kahetiivalised on väga suur, kõigil mandritel levinud putukarühm, millest on praeguseks teada juba üle 125 000 liigi. Kuna aga paljud kahetiivaliste rühmad on paljuski veel uurimata, pole kahtlust, et see arv suureneb tulevikus tunduvalt. Eestist on leitud üle 2 200 liigi kahetiivalisi, kuid tegelikult peaks neid siin elama vähemalt 4 500 liiki. Selts jagatakse kaheks alamseltsiks: sääselised (Nematocera) ja kärbselised (Brachycera). Sääselisi on Eestist teada rohkem kui 800, kärbselisi üle 1 300 liigi.


Kirjandus:
Abrikossov, G. jt 1960 Selgrootute zooloogia. Tallinn
Elberg, K. 1995 Maismaaselgrootud. Teoses: Eesti Loodus (koost. A.Raukas) Tallinn
Gillot, C. 1995 Entomology. New York
Halifman, J. 1966 Mesilased, sipelgad, termiidid. Tallinn
Loomade elu. 1984 3. köide. Selgrootud III. Tallinn
Remm, H. 1953 Eesti parmlased. Abiks loodusevaatlejale, 13 Tartu
Urania Tierreich. 1968 Insekten. Leipzig
Voore, V. 1956 Magevete loomastik. Abiks loodusevaatlejale, 24 Tartu
Voore, V. 1961 Zooloogilisi ekskursioone. Tallinn