Folkloor
Klass: Putukad (Insecta)
Selts: Mardikalised (Coleoptera)


SELTS: MARDIKALISED (COLEOPTERA). Maipõrnikas (Melolonthia hippocastani)


Saareste sõnaraamatus (1962: 259–262) on paljud rahvakeelsed põrnikanimetused viidud ladinakeelse nimetuse Melolontha hippocastani alla: maipõrnikas, katikas, lehepõrnikas, kasepõrnikas, põuapõrnikas, lehesitikas, pärnasitikas, niinesitikas, rauasitikas, põuasitikas, lehemardikas, juuksekull, juuksekrass, karvakatkuja, karvalõikaja, karvakatikas, leheplõnn, kasepõnn, mugurik, põuapall, lehtporr, lehtvurr, lehtvorr. Pole põhjust arvata, et kõik need nimetused märgivad maipõrnikat. Rohke lend õhtul on ilma või ilmamuutuse enne. Rahvapärimuse seisukohalt pakub huvi juuksekull ehk karvakiskuja. Niisuguse nimetuse võivad saada mistahes mardikad, kelle tugevate küüniste puudutus mõjub nagu tahetaks juuksekarva välja tõmmata. Lehesittik lennab juuste sisse ja kisub nee lahti, kennel [kellel] oma juused armsad on, peab neid kartma. (Lehesitik hüitakse juuksekull) (Pühalepa, 1888). Jämajas on öeldud, et kui juuksekull saab kellegi juukseid mädamaa sisse viia, jäävat see inimene tuhmiks. Ühe seletuse järgi polevat tegemist sitasitikaga, vaid mingi muu liigiga: Raudpääs kutsuve seda juuksekakjad. Suur mardik, kisub juussid ja salvab kah inimest, ku ta palla ihu manu saab. Päält kõva, pruun koor, peris rõbiseb, ku ta katik lähäb. Änam ta maa pääl ronib, sitasitik lendas (Paistu, 1991).