Folkloor
Klass: Putukad (Insecta)
Selts: Mardikalised (Coleoptera)SELTS: MARDIKALISED (COLEOPTERA). Põrnikatõugud


Rahvakeeles nimetatakse mullas elavaid pakse valkjaid põrniklaste sugukonna mardikatõuke maatõukudeks. Paralleelnimetused on mullatõuk, põllutõuk, maipõrnikatõuk, põuasitikatõuk, hallatõuk, põuapall, mullamutik. Maatõuk on Põhja- ja Lääne-Eestis üldteada oraakelloom: Vanad põllumehed otsisid kevade põllutõugu ja vaatasid, missugune sui tuleb. Kui tõuk oli üleni valge, siis oli põuasui ilma vihmata; kui oli eest sinine, siis oli kevade vihmane; kui takka, siis sügise vihmane, kui keskelt, siis heinaaeg vihmane; ja kui oli üleni sinine – vesine sui (Kirbla, 1970). Niisamuti vaadati sügisel: Künni ajal on maatõugul tagupool sinine, tuleb talv hilja; on tõuk üleni sinine, tuleb varakult (Pilistvere, 1981).